A.s.r. moet woekerpolishouder meer schadevergoeding betalen

ASR pand van website ASR

A.s.r. moet de afkoopwaarde van een beleggingsverzekering, die in juni 2007 op verzoek van de consument is beëindigd, opnieuw berekenen. De verzekeraar mag aan deze consument naast de fondsbeheerkosten (TER) geen andere dan beheer- en administratiekosten in rekening brengen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Commissie van Beroep van Kifid (CvB 2017-043). 

In februari 1998 sluit de consument met hulp van een intermediair een Waerdye Spaarplan af bij a.s.r. voor de duur van 30 jaar. De polis is op 1 juni 2007 op verzoek van de consument beëindigd en omgezet in een ander product. De consument heeft zich bij Kifid ondermeer beklaagd over de gebrekkige informatie vooraf en over kosten, die door de verzekeraar onterecht in rekening zouden zijn gebracht. Eerder stelde de Geschillencommissie de consument al in het gelijk. De Commissie van Beroep heeft hetzelfde oordeel: a.s.r. heeft de consument vóór het afsluiten van de beleggingsverzekering onvoldoende geïnformeerd over de kosten, die in rekening worden gebracht, en wat dat betekent voor het uiteindelijke beleggingsresultaat. In de offerte en de verzekeringsvoorwaarden wordt alleen gesproken over beheer- en administratiekosten.

A.s.r. moet de afkoopwaarde per 1 juni 2007 opnieuw berekenen. De verzekeraar dient dit bedrag, verminderd met het eerder aan consument uitgekeerde bedrag, en met de wetttelijke rente vanaf 1 juni 2007 aan consument te betalen. Daarnaast moet de verzekeraar de proceskosten vergoeden.

Oneerlijke bedingen en dwaling

De consument heeft aangevoerd dat met betrekking tot de risicopremie de verzekeraar oneerlijke voorwaarden heeft gebruikt, zoals bedoeld in de Europese richtlijn over oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Naar het oordeel van de Commissie is van oneerlijke bedingen niet gebleken. Ook het beroep op dwaling wijst de Commissie van Beroep af, zoals ook de Geschillencommissie had gedaan.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid: aansprakelijk voelen is iets anders dan aansprakelijk zijn

Kifid: aansprakelijk voelen is iets anders dan aansprakelijk zijn

Na een gezichtsbehandeling blijft een consument met de schouderriem van haar tas haken achter een apparaat met lampen in de behandelkamer. Een van de lampen valt...

Veertien financiële instellingen maken CO2-impact zichtbaar

Veertien financiële instellingen maken CO2-impact zichtbaar

Veertien financiële instellingen, verenigd in het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF),hebben in een rapport de CO2-impact van hun beheerd vermogen...

Achmea gaat niet in op eis Woekerpolis.nl en Consumentenbond

Achmea gaat niet in op eis Woekerpolis.nl en Consumentenbond

Achmea wijst de eis van claimorganisaties over aanvullende collectieve compensatie bij beleggingsverzekeringen af. Het concern blijft klachten over beleggingsverzekeringen...

Adviseur behoudt provisie bij overstap klant

Adviseur behoudt provisie bij overstap klant

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN: SCHADE Uit VVP 7, november 2018 In maart 2016 gaat de consument akkoord met de verlenging van zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering...

Kifid: klacht over zakelijk geschil niet behandelbaar

Kifid: klacht over zakelijk geschil niet behandelbaar

Klachten over rechtsbijstandverzekeringen zijn niet behandelbaar als het onderliggende geschil een zakelijk geschil is, zo concludeert de Geschillencommissie Kifid...

Ultimatum aan Achmea

Ultimatum aan Achmea

Als Achmea niet binnen 14 dagen in overleg treedt over een compensatieregeling voor de door hen verkochte woekerpolissen, dan dagen de Consumentenbond en Vereniging...