Bescheiden indexaties mogelijk

Euro's TB

De beleidsdekkingsgraden van alle pensioenfondsen zijn in het vierde kwartaal met gemiddeld 1,9 procent gestegen. Hiermee komt de gemiddelde beleidsdekkingsgraad uit op 110,9 procent, net genoeg om bescheiden indexaties volgens het Nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK) mogelijk te maken. Aldus de TPRA-monitor Dekkingsgraden 2017-IV

De bedrijfstakpensioenfondsen in het algemeen en de Grote 5 in het bijzonder, lopen nog wel achter op genoemd gemiddelde. Van de vijf grootste fondsen heeft alleen Bouwnijverheid een dekkingsgraadniveau dat indexatie toestaat. De meerderheid van de Nederlandse pensioenfondsdeelnemers moet nog genoegen nemen met pensioenaanspraken die in koopkrachtwaarde dalen. 

 

De actuele financiële situatie van de pensioenfondsen wordt het beste weergegeven door de nominale dekkingsgraad. De actuele nominale dekkingsgraden bleven nagenoeg gelijk.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen op 101,9%

Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen op 101,9%

De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen is in het tweede kwartaal van 2017 gestegen met 2,1 procentpunt en kwam eind juni uit op 101,9...

Dnb: dekkingsgraad pensioenfondsen onder wettelijk minimum

Dnb: dekkingsgraad pensioenfondsen onder wettelijk minimum

De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen is in het laatste kwartaal van 2016 gedaald met 0,6% en kwam eind december uit op 97,5%. Daarmee lag deze...

Dekkingsgraad pensioenfondsen in gevarenzone

Dekkingsgraad pensioenfondsen in gevarenzone

De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen is in het derde kwartaal van 2016 verder gedaald van 99,6 naar 98,1 procent, zo blijkt uit kwartaalcijfers...

Beleidsdekkingsgraad gedaald naar 99,6%

Beleidsdekkingsgraad gedaald naar 99,6%

De dekkingsgraad van pensioenfondsen gebaseerd op dagelijkse marktinformatie is in het tweede kwartaal licht gestegen van 96,3 naar 96,6 procent.. Omdat de toename...

Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen gedaald

Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen gedaald

De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen is in het eerste kwartaal van 2016 gedaald van 104 naar 102 procent. Een jaar eerder, eind maart 2015, bedroeg...