Bewustwordingscampagne 'recht hebben, recht halen'

Document via Pixabay

Het ministerie van Economische Zaken start samen met organisaties die actief zijn op het terrein van consumentenbeleid de bewustwordingscampagne 'recht hebben, recht halen'. In deze campagne zullen de onderwerpen wereldwijde aankopen via platforms, conformiteit, garanties en toegang tot laagdrempelige geschillenbeslechting een prominente plek krijgen.

De Consumentenbond zegt in de campagne het wetsvoorstel afwikkeling massaschade in een collectieve actie te missen, dat ter behandeling bij de Tweede Kamer ligt. 

Doel van de campagne is om zowel consumenten als bedrijven bewuster te maken van het bestaan van consumentenregels en de toepassing in de praktijk. Staatssecretaris Keijzer: "Het gaat daarbij om belangrijke consumentenrechten vanaf het moment van oriëntatie op een aankoop tot het oplossen van problemen achteraf. Daarbij werk ik samen met sectorspecifieke partijen en brancheorganisaties om doelgericht te kunnen informeren."

Goede kennis en toepassing van de consumentenregels is volgens Keijzer ook in het belang van ondernemers: "Het draagt bij aan het consumentenvertrouwen, klantenbinding en onderscheidend vermogen. Ik wil dan ook investeren in verdere versterking van de kennis over de consumentenregels in het bedrijfsleven, in het bijzonder het MKB."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Willem van Spronsen - Intermediair 15 oktober 2018

Recht hebben en recht halen. Dat doet me direct denken aan de werkwijze van letselschade advocaten in de USA die na ontslagen te zijn je bij de uitgang van het Ziekenhuis opwachten, met een lijst met vragen, waaruit mogelijk zal moeten blijken dat je wellicht ergens recht op hebt. Dat recht zal dan gehaald moeten worden. Is dat waar we naar toe willen, of zullen we dan toch niet eerder toe moeten naar een Raad van Arbitrage? .

Rob Goedhart - St. Geldbelangen 12 oktober 2018

Laagdrempelige geschilbeslechting. Lijkt er te zijn bij het Kifid. Een lage drempel zegt niets. Als je vervolgens in een juridische slangenkuil belandt heb je er als consument nog niets aan.

Meer over