Bijtellingsregels privégebruik zakelijke fiets vereenvoudigd

Fiets

Voor het privé gebruik van een zakelijke fiets geldt voortaan een bijtelling van 7 procent. Dat kondigt het kabinet naar verwachting in het Belastingplan 2019. 

De belangenorganisaties RAI Vereniging, Bovag, Anwb, Fietsersbond, VNA en Natuur en Milieu reageren positief: "Met de vereenvoudiging komt een einde aan de onduidelijkheid over de huidige bijtellingsregeling. Deze is dusdanig complex en op vele manieren uitlegbaar, dat maar weinig werkgevers een zakelijke fietsregeling voor hun werknemers aanbieden. Door de fiets fiscaal aantrekkelijker te maken worden niet alleen de verkopen van (elektrische) fietsen gestimuleerd, maar leidt er vooral toe dat het gebruik van de fiets, zowel voor woon-werk als privé, toeneemt. Dat heeft een gunstig effect op de filedruk, levert een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de klimaat en luchtvervuilingsproblematiek en heeft een positief effect op de volksgezondheid.

"Bij een bijtelling van 7 procent worden ook duurdere elektrische fietsen voor een grotere groep reizigers toegankelijk."

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Brief over onjuiste verdeling of toedeling inkomen in aangifte

Brief over onjuiste verdeling of toedeling inkomen in aangifte

De Belastingdienst kondigt in het Jaarplan 2019 aan een brief te sturen als zij denkt dat belastingplichtigen inhun aangiften een onjuiste verdeling van inkomensbestanddelen...

Rekening-courantmaatregel dga's verzacht

Rekening-courantmaatregel dga's verzacht

Het kabinet verzacht de eerder aangekondigde rekening-courantmaatregel om excessief lenen door dga's tegen te gaan. In plaats van een overgangsregeling voor bestaande...

Kabinet werkt aan duidelijke fiscale regeling fiets van de zaak

Kabinet werkt aan duidelijke fiscale regeling fiets van de zaak

In overleg met de branche (waaronder RAI Vereniging) onderzoekt het kabinet op welke wijze een duidelijke en eenvoudige fiscale regeling voor fietsen kan worden...