Brancheorganisaties blij met aangenomen moties Tweede Kamer over wft-examens

Vijf brancheorganisaties

De brancheorganisaties Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD zijn blij dat de Tweede Kamer serieus gehoor heeft gegeven aan signalen uit de praktijk dat de invoering van de centrale Wft-examinering vanaf het begin niet vlekkeloos is verlopen en dat er nog steeds knelpunten zijn. Om die knelpunten op te lossen blijven de brancheorganisaties in gesprek met ministerie van Financiën en CDFD. Ervaringen die kandidaten nog steeds kunnen delen via het wftexamenloket.nl blijven dan ook belangrijk

De brancheorganisaties: "De Kamer heeft duidelijk willen luisteren naar verontrustende signalen en begrip getoond voor de zorgen uit de bedrijfstak dat examens niet in alle gevallen op tijd kunnen worden behaald. Het gevaar is dat adviseurs hun baan of bedrijf ten onrechte kunnen verliezen. Ook dwingt de Kamer een wettelijke oplossing af voor adviseurs die vanwege schrijnende gevallen van langdurige of ernstige ziekte niet binnen de gestelde termijn hun diploma’s kunnen behalen. Hierover moet voor het einde van dit jaar duidelijkheid komen.
“Wij gaan er vanuit dat de motie over de verlengde overgangstermijn tot gevolg heeft dat de nieuwe wettelijke PE-termijn voor alle adviseurs automatisch opschuift, zodat de nieuwe 3-jaarlijkse PE-termijn voor iedereen ingaat per 1-1-2017. De brancheorganisaties rekenen hierop. Adviseurs die alle diploma’s al hebben gehaald, delen dan ook in het positieve besluit van de Tweede Kamer.”
De Tweede Kamer nam dinsdagmiddag twee belangrijke moties aan. De eerste motie regelt een verlenging van de overgangsperiode voor het afleggen van Wft-examens tot 1 januari 2017. Ook is een motie aangenomen voor een versoepelde regeling voor adviseurs die door schrijnende situaties van ernstige of langdurige ziekte niet in staat zijn om binnen de gestelde termijn hun nieuwe diploma’s te behalen.
 

Reactie toevoegen

 

Reacties

K.M. Kreeft - 23 juni 2015

Laten de organisaties zich inderdaad sterk maken dat dit ook spoedig zwart op wit komt: iedereen vanaf 1-1-2017 weer een termijn van drie jaar. Een uitkomst waarbij zij die het al vroeg haalden niet profiteren zou een extra onrechtvaardigheid zijn binnen de onrechtvaardigheid die het systeem nu al is.

Meer over
"Begin met fusie brancheorganisaties"

"Begin met fusie brancheorganisaties"

"Goed initiatief. Begin met fusie brancheorganisaties", twittert consultant Fred de Jong naar aanleiding van het nieuws dat elf beroeps- en branchepartijen...

Vanmiddag stemming over moties

Vanmiddag stemming over moties

De Tweede Kamer stemt vanmiddag over de twee moties rondom Wft- en PEplus-examinering. De Kamer wil vrijwel zeker dat er een regeling komt voor adviseurs die wegens...

Kamermoties volgend hoofdstuk in woekerpolisaffaire

Kamermoties volgend hoofdstuk in woekerpolisaffaire

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt (foto) heeft een motie ingediend op grond waarvan verzekeraar/adviseur op verzoek van de consument moet laten zien wat hij heeft verdiend...

Veel te verbeteren aan Wft-examens nieuwe stijl

Veel te verbeteren aan Wft-examens nieuwe stijl

Volgens adviseur Nico van Koesveld laten de ervaringen van zijn kinderen zien dat er nog heel wat te verbeteren is aan de Wft-examens nieuwe stijl. Van Koesveld...

CDFD volgt kwaliteit Wft-examens op de voet

CDFD volgt kwaliteit Wft-examens op de voet

"De secretaris van het CDFD stelt op basis van de voorstellen van de onderwijskundige/inhoudsdeskundige(n) zo mogelijk wekelijks een besluitenlijst op, waarin...

Slagingspercentages eerste nieuwe Wft-examens beroerd

Slagingspercentages eerste nieuwe Wft-examens beroerd

De slagingspercentages van de eerste nieuwe Wft-examens zijn volgens ingewijden belabberd. In de wandelgangen wordt gezegd dat minder dan 20 procent van de kandidaten...