Schadedrempel Brede Weersverzekering omlaag?

Droogte via Pixabay

Met de werkgroep Brede Weersverzekering onderzoekt minister Schouten momenteel of verlaging van de schadedrempel in deze verzekering wenselijk is. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer over maatregelen in verband met de aanhoudende droogte.

Omdat de Brede Weersverzekering een gesubsidieerde calamiteitenverzekering met GLB-middelen is, gelden daarvoor de staatssteunvoorwaarden uit de Europese verordeningen. LTO vraagt om de mogelijkheid te bezien die de Omnibusverordening (van kracht sinds 1-1-2018) biedt, namelijk het verlagen van de verplichte schadedrempel van 30 naar 20 procent. 

Schouten wijst in de brief op het belang van de Brede Weersverzekering: "De noodzaak van een dergelijke verzekering, ook met het grilliger worden van het weerbeeld door klimaatverandering, dringt zich de afgelopen jaren steeds meer aan ons op. Ik reken er daarom op dat de deelname aan de Brede Weersverzekering, die nu nog beperkt is (circa 1.700 in 2017), flink zal toenemen."

Schouten betitelt de verzekering als sluitstuk van goed risk management: "Voor boeren en tuinders behoort een droogteperiode (net als wateroverlast) tot de bedrijfsrisico’s waarmee in de bedrijfsvoering rekening gehouden moet worden. Door een goed bodembeheer, door de keuze van gewassen en rassen en andere maatregelen kan preventief gewerkt worden aan het verminderen van de risico’s. Door beregeningssystemen paraat te hebben (indien deze toegepast mogen worden) kan watertekort van gewassen in veel situaties voorkomen worden. Als sluitstuk van risicomanagement op het bedrijf is er in Nederland de mogelijkheid om de resterende risico’s te verzekeren: voor open teelten (akkerbouw, fruitteelt, tuinbouw, diervoedergewassen als gras en mais) bieden in Nederland meerdere verzekeraars een Brede Weersverzekering aan. De deelname daaraan stimuleer ik met een premiesubsidie van 65 procent waarmee in de periode 2015-2020 70 miljoen is gemoeid."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Brede weersverzekering vrijgesteld van assurantiebelasting

Brede weersverzekering vrijgesteld van assurantiebelasting

Het kabinet stelt de brede weersverzekering vrij van assurantiebelasting. De regering komt hiermee tegemoet aan de Kamermotie in deze. Wel schrijft staatssecretaris...

Aantal bedrijven met premiesubsidie voor brede weersverzekering verdubbeld

Aantal bedrijven met premiesubsidie voor brede weersverzekering verdubbeld

Het aantal bedrijven met een subsidie voor een brede weersverzekering is tussen 2010 en 2015 ruimschoots verdubbeld. Dat meldt het CBS.   In 2015 ontvingen...