Campagne om meer Adfiz-leden aan te sluiten op Aplaza

Kantoor via Pixabay 2

Adfiz en Aplaza starten een campagne om meer Adfiz-leden aan te sluiten en zo de ketenefficiency te versnellen. Door nu in te zetten op een versnelling in de aansluiting van intermediairs verwachten Adfiz en Aplaza de groei bij zowel adviseurs als aanbieders – zijnde verzekeraars en serviceproviders – te versnellen.

Adfiz en Aplaza benadrukken het belang dat ook verzekeraars en serviceproviders blijven investeren in verdere aansluiting op het Aplaza-platform. "Duidelijk is dat de belangrijkste stap naar ketenefficiency de bereidheid is om echt te investeren. Daarbij is het noodzakelijk dat alle betrokken partijen hun steentje bijdragen."

De meeste softwareleveranciers zijn inmiddels aangesloten en met de partijen die nog niet zijn aangesloten, is Aplaza in overleg. Ook het deel van de markt dat actief gegevens uitwisselt via Aplaza groeit. Daarbij gaat het om gegevensuitwisseling van (digitale) documenten, berichten (prolongatie- en mutatieberichten) en transacties (offerte, aanvraag en mutatie). 

Omdat de achtergrond om niet aan te sluiten verschilt per kantoor hebben Adfiz en Aplaza ervoor gekozen om Adfiz-leden die nog geen gebruiker zijn één op één te benaderen. "Per kantoor gaat bekeken worden wat er nodig is om eventuele drempels weg te nemen en aan te sluiten."

Meer dan de helft van de Adfiz-leden is al aangesloten op Aplaza. 1Gebruik maken van Aplaza bespaart volgens eigen zeggen jaarlijks gemiddeld 1.041 manuren oftewel ruim 0,5 fte.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
IDD: hoe om te gaan met de 'wensen en behoeften'-eis

IDD: hoe om te gaan met de 'wensen en behoeften'-eis

Het is een misverstand dat de 'wensen en behoeften'-eis uit de IDD leidt tot beperking van advies. Aldus Adfiz in een kennisartikel op VVP Online. Adfiz: "In gewone...

IDD: hoe omgaan met de 'wensen en behoeften'-eis

IDD: hoe omgaan met de 'wensen en behoeften'-eis

(door Adfiz) De IDD schrijft voor dat je voorafgaand aan het sluiten van een verzekering de wensen en behoeften vaststelt op basis van de informatie die je van...

Klantgegevens delen zonder machtiging

Klantgegevens delen zonder machtiging

“We moeten ook zonder machtiging klantgegevens kunnen delen.” Dat betoogt Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn nieuwste column op de website van de...

Afspraken over klantbenadering aflossingsvrij

Afspraken over klantbenadering aflossingsvrij

Adfiz en OvfD hebben met het Verbond van Verzekeraars en NVB afspraken gemaakt over het informeren van klanten met een aflossingsvrije hypotheek. De AFM geeft in...

Adviseur moet risico’s checken

Adviseur moet risico’s checken

(door Adfiz) Op 25 juli is de herziene Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking getreden. De belangrijkste wijziging voor...

Distributie zorgvuldig inrichten

Distributie zorgvuldig inrichten

Op 1 oktober is de richtlijn Verzekeringsbemiddeling (IMD) vervangen door nieuwe richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD). Veel IDD-regels beschrijven zaken die...