Doorlopend...

WC-papier via Pixabay

Een doorlopende annuleringsverzekering hoeft niet uit te keren als het bij de consument doorloopt... Er is immers geen sprake van een ernstige ziekte, bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2018-682.

De klager kreeg op 8 oktober 2017 last van buikkrampen, maagkrampen en diarree. Hij annuleerde zijn geplande reis en deed een beroep op zijn doorlopende reis- en annuleringsverzekering. Volgens de verzekeraar (Univé Schade) is een gastro-intestinale infectie, zoals de diagnose van de huisarts van de klager luidde, geen ernstige ziekte. Hij wees de claim af van 2.450 euro (het betrof een reis voor twee personen).

De Geschillencommissie in Uitspraak 2018-682: "Hoewel de Commissie begrijpt dat Consument in de gegeven omstandigheden liever niet wilde reizen, biedt de Verzekering geen dekking voor de kosten van annulering als geen sprake is van een ernstige ziekte, op basis waarvan annulering medisch gezien noodzakelijk is. De vordering van Consument moet daarom worden afgewezen."

De Commissie heeft mede in aanmerking genomen dat Consument niet direct en uit eigen beweging een arts heeft geraadpleegd naar aanleiding van zijn klachten.

 

 

 

 

 

 

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Rob Goedhart - St. Geldbelangen 12 november 2018

Niet de ernst van de ziekte moet maatgevend zijn. Zeker niet als die niet gedefinieerd is. Maar de vraag was: kon je van iemand met deze ziekte verwachten dat hij op reis kon of niet. Opvallend: weer klacht 'op stukken' afgedaan. (Geen hoorzitting) Omdat het maar om een 'flutbedrag van € 2.500 gaat...???' En opvallend: weer Univé die aan het langste eind trekt. Was voor Geldbelangen bijna drie jaar geleden de aanleiding om bij Kassa aan de bel te trekken... https://kassa.bnnvara.nl/media/352453

Meer over
Dure uitglijder...

Dure uitglijder...

Een consument glijdt lelijk uit... Hij dacht bijna 100.000 euro te kunnen claimen op zijn reisverzekering, nadat hij tijdens het skiën een ongeluk veroorzaakte...

ABN Amro moet 7.710 euro vergoeden wegens schending zorgplicht

ABN Amro moet 7.710 euro vergoeden wegens schending zorgplicht

ABN Amro moet van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening een klant 7.710 euro betalen wegens schending van de zorgplicht. Dit is minder dan...

Zonder kentekenbewijs deel III geen dekking voor gestolen auto

Zonder kentekenbewijs deel III geen dekking voor gestolen auto

In de verzekeringsvoorwaarden is duidelijk gesteld dat als een auto is gestolen, de verzekeraar alleen betaalt als ondere andere aan de voorwaarde is voldaan dat...

Offerte ging uit van 8% rendement, maar consument wist wat hij kocht

Offerte ging uit van 8% rendement, maar consument wist wat hij kocht

In 1986 dacht men serieus dat het rendement op staatsleningen acht procent zou blijven... Hoe anders is de praktijk gebleken. De acht procent duikt op in uitspraak...

Geschillencommissie weer op sterkte

Geschillencommissie weer op sterkte

Het bestuur van Kifid heeft per 1 januari 2019 elf nieuwe leden benoemd in de Geschillencommissie. Het merendeel van de nieuwe leden is jurist. Een aantal leden...

Adviseur hoeft 30 mille provisie niet terug te storten

Adviseur hoeft 30 mille provisie niet terug te storten

Een consument die 30 mille provisie terug wilde van zijn adviseur krijgt nul op het rekest bij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid). Anders...