Eerste VVP verscheen 75 jaar geleden

Ballonnen via Pixabay

Maandag 6 augustus precies 75 jaar geleden verscheen de eerste VVP! Reden voor een feestje, dat de redactie niet speciaal vandaag viert maar het hele jaar door en dat onder meer bestaat uit de actie 'VVP doneert aan Kandoor.nl'

VVP, wat voluit staat voor Verenigde Verzekeringspers (in de beginjaren schreef men nog: Vereenigde), was het resultaat van de papierschaarste tijdens de Tweede Wereldoorlog. De verzekeringsvakpers kreeg maar een maximaal aantal kilo's papier per maand toegewezen en dat leidde er toe dat drie bladen besloten samen te gaan tot VVP.

De achtergrond wordt beschreven in het openingsartikel in de eerste VVP. Dat artikel kunt u in zijn geheel vinden door HIER te klikken. We lichten er even onderstaande passage uit, omdat VVP hier ook driekwart eeuw later nog steeds voor staat: "Er is een tijd geweest, dat ieder van zijn eigen ervaringen en de vraagstukken, waarmee hij zat, maar liefst voor zichzelf hield, uit onuitgesproken vrees, dat een ander van zijn ervaringen zou profiteren of door kennisneming van zijn vraagstukken op nieuwe ideeën zou komen, het standpunt van den kortzichtigen eigen baat. Dat verouderde standpunt wordt meer en meer vervangen door dat van het wederkeerig dienstbetoon. De ervaringen van verzekeraars, actuarissen, assurantiemakelaars, assurantiebezorgers, agenten, acquisiteurs, inspecteurs, experts, verzekeringsjuristen, enz., en hun visie op bepaalde gevallen, kunnen tot leering strekken van anderen. Vandaag leert de een van den ander, morgen de ander van den een. Dit is van het grootste belang, vooral ook voor de jongeren in het vak. Wij hopen en vertrouwen daarom, dat ons blad het intermediair zal worden voor die uitwisseling van ervaringen en inzichten, voor het aan de orde stellen van vraagstukken, die opgelost moeten worden, en voor het lanceren van nieuwe ideeën."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Geert Sijbring - admicon Hypotheken en verzekeringen 7 augustus 2018

Van harte gefeliciteerd VVP. Het vakblad die ook werkelijk weergeeft wat er echt leeft in de branche .Ik stel voor om de minister van financiën een gratis abonnement te geven.( Thuis afleveren) leest hij het misschien ook zelf. En misschien doet hij er dan ook wat mee.

Rob Goedhart - St. Geldbelangen 7 augustus 2018

Gelukkig een van de weinige vakbladen, die nog stand houdt. Chapeau en van (goed-)harte!

michiel Brandt - SVC 6 augustus 2018

Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal. Op naar de 100 inderdaad!

Roel Veldwijk - Oud-hoofdredacteur VVP 6 augustus 2018

Van harte gefeliciteerd! Trots dat ik er vele jaren als hoofdredacteur en daarna als freelance ondernemer aan heb mogen meewerken en nog steeds veel plezier beleef aan het onvoorwaardelijk opkomen voor de ter zake kundige financieel adviseur!

Ruud Horsten - Met pensioen 6 augustus 2018

Dit is zeker een felicitatie waard ! en veel succes in de toekomst.

Charles Muetstege - Charles Muetstege Bedrijfsjournalistiek 6 augustus 2018

Heel mooi! Gefeliciteerd en hou vast!

Wilfred - Geijsel Kroon 6 augustus 2018

Haï Allemaal! Van harte! Op naar de 100!

Meer over
Volgende nieuwsbrief van VVP

Volgende nieuwsbrief van VVP

De volgende nieuwsbrief verschijnt 2 januari 2019. Per 1 januari 2019 gaat VVP zelfstandig verder. Het VVP-team heeft er ongelooflijk veel zin. Ook de komende jaren...

Energie

Energie

Als VVP-team zijn we ongelooflijk blij en dankbaar dat ons 75-jarig jubileum niet ongemerkt voorbij is gegaan. Dankzij de support van een groot aantal bedrijven...

De toekomst zijn wij

De toekomst zijn wij

De verleiding is groot om, in het laatste artikel in de reeks vvp 75 jaar, het verleden te laten voor wat het is en een blik in de toekomst te werpen. Maar ja,...

Een diepe buiging uit dankbaarheid

Een diepe buiging uit dankbaarheid

Als VVP-team zijn we ongelooflijk blij en dankbaar dat ons 75-jarig jubileum niet ongemerkt voorbij is gegaan. Dankzij de support van een groot aantal bedrijven...

Willem Vreeswijk neemt VVP over van Vakbladen.com

Willem Vreeswijk neemt VVP over van Vakbladen.com

Hoofdredacteur Willem Vreeswijk neemt per 1 januari a.s. vakblad VVP en aanverwante uitgaven over van  uitgeverij Vakbladen.com te Den Haag. Hij gaat VVP zelfstandig...

Uit 75 jaar VVP: adequate honorering

Uit 75 jaar VVP: adequate honorering

De provisie stond ook in 1971 onder druk. Maar, betoogde NVA-voorzitter Rijk Kamerbeek voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van de Adfiz-voorloper, zonder...