Financiële sector wil beter inzicht in klimaatrisico’s bedrijven

Rokende schoorstenen

De financiële sector heeft behoefte aan betere gegevens van bedrijven over de financiële impact van klimaatverandering voor hun bedrijfsvoering. De sector heeft deze gegevens nodig om klimaatrisico’s beter te integreren in hun investeringsbeslissingen. Dit blijkt uit het vrijdag verschenen eindrapport van werkgroep Klimaatrisico’s van het Platform voor Duurzame Financiering met daarin verschillende financiële instellingen. Het platform roept bedrijven daarom op om voortgang te maken met de rapportage van klimaat-gerelateerde financiële risico’s.

De werkgroep beschouwt de integratie van de klimaatgerelateerde risico’s en kansen in investeringsbeslissingen als onderdeel van de verantwoordelijkheid van financiële instellingen. In haar rapport biedt de werkgroep inzicht in hoe financiële instellingen klimaatgerelateerde risico’s en kansen op dit moment integreren in hun investeringsbeslissingen. De werkgroep bestaat naast MN uit vertegenwoordigers van ABN Amro, Actiam, Delta Lloyd, De Volksbank, ING, Robeco en KPMG.

De werkgroep roept bedrijven op te rapporteren volgens de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). De TCFD heeft in opdracht de Financial Stability Board (FSB) standaarden opgesteld waarmee financiële- en niet-financiële instellingen kunnen rapporteren over hoe klimaatfactoren impact zullen hebben op hun bedrijfsvoering. De werkgroep beschouwt TCFD- rapportages door zowel bedrijven waarin geïnvesteerd wordt als klanten van banken als bevorderlijk voor de dialoog over het beheersen van klimaatrisico’s.

Het Platform voor Duurzame Financiering verwelkomt de conclusies van het rapport. Het rapport ligt in lijn met de ontwikkelingen in Europa, zoals het aangekondigde voornemen van de Europese Commissie om de huidige EU-regelgeving voor het rapporteren van niet-financiële informatie in lijn te brengen met de aanbevelingen van TCFD. Het platform zal het rapport ten behoeve van de besprekingen over het klimaatakkoord aanbieden aan de Taakgroep Financiering binnen het Klimaatberaad. Als lid van het platform zullen de koepelorganisaties die de verschillende financiële sectoren vertegenwoordigen, het rapport onder de aandacht brengen onder hun leden.

Rol beleidsmakers, toezichthouders en financieel dienstverleners
De werkgroep roept tevens overheid, toezichthouders en financieel dienstverleners op tot actie. De werkgroep beveelt beleidsmakers en toezichthouders aan te zorgen voor betrouwbaar klimaatbeleid voor de korte en (midden)lange termijn en een internationaal gelijk speelveld. Ook op internationaal vlak verenigen financiële instellingen zich om overheden aan te zetten tot effectief klimaatbeleid, zoals via de Institutional Investors Group on Climate Change. De werkgroep beveelt daarnaast financieel dienstverleners aan om de verwerking van TCFD-data te ondersteunen en investeerders te voorzien van eenvoudig te vergelijken TCFD-data op sector en bedrijfsniveau. Deze aanbeveling sluit aan bij het internationale Climate Action 100+ initiatief waarbij investeerders zich inzetten voor verbeterde rapportage van klimaat-gerelateerde financiële risico’s door bedrijven met een hoge CO2 uitstoot.

Het Platform voor Duurzame Financiering bestaat uit het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, de Dutch Fund and Asset Management Association, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Sustainable Finance Lab, de toezichthouders AFM en DNB.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Infographic verzekerbaarheid klimaatrisico's

Infographic verzekerbaarheid klimaatrisico's

Het Verbond van Verzekeraars heeft de Infographic verzekerbaarheid klimaatrisico’s gelanceerd op www.verzekeraars.nl/klimaat. In een oogopslag is duidelijk...

Verbond publiceert overzicht van gedekte klimaatrisico’s

Verbond publiceert overzicht van gedekte klimaatrisico’s

Het Verbond van Verzekeraars publiceert volgende week in samenwerking met het ministerie van IenM een overzicht van de gedekte klimaatrisico’s voor particulieren...

DNB focust op beheersing klimaatrisico's

DNB focust op beheersing klimaatrisico's

Beheersing van de klimaatrisico's is een van de speerpunten in het toezicht van DNB in 2019. Andere speerpunten zijn: toezicht houden met geautomatiseerd verworven...

Netatmo wint Weather Damage Prevention Challenge Vivat

Netatmo wint Weather Damage Prevention Challenge Vivat

Netatmo heeft de Weather Damage Prevention Challenge van Vivat gewonnen. Netatmo heeft een weerstation ontwikkeld dat de persoonlijke woonomgeving minutieus in de...

Vivat organiseert Weather Damages Prevention Challenge

Vivat organiseert Weather Damages Prevention Challenge

Vivat doet een oproep aan start-ups om mee te denken over problemen die ontstaan door het veranderende klimaat. Het doel is om gezamenlijk innovatieve, technologische...