"gratis advies bestaat toch!"

"Met het toestaan van een gratis oriëntatiefase zet de AFM de regel opzij dat ook de aanbieder zijn advies- en distributiekosten rechtstreeks in rekening moet brengen." Dat meent Dik van Velzen (Nibe-SVV) in een blog.

Van Velzen op Wft & PE-blog: "Sinds 1 januari mocht ‘gratis advies’ niet meer. Het is voor de klant beter als hij voor het advies betaalt, zo is (of was?) de gedachte. Maar inmiddels mag ‘gratis advies’ toch weer wel. Want de AFM laat weten dat een ‘gratis oriëntatiegesprek’ mag.
Volgens de AFM loopt de ‘gratis oriëntatiefase’ bij een hypotheek tot en met het moment dat duidelijk is (ik citeer) of de financiële dienstverlener ‘een oplossing kan bieden die in de behoefte van de klant voorziet’. De wetenschap of je een oplossing kunt bieden, die in de behoefte van de klant voorziet, is volgens mij de eindfase van een adviesgesprek. Het is niet de bedoeling, zegt de AFM, dat er concreet naar de situatie van de klant gekeken wordt. Dat lijkt mij vreemd. Je moet wél kunnen zeggen dat je een oplossing hebt, maar het is niet de ‘bedoeling’ dat je je in het probleem verdiept?
Van de AFM mogen banken en verzekeraars dus weer gratis gaan adviseren en alleen bij verkoop een (klein) bedrag apart in rekening brengen voor het slotadvies. Bemiddelaars die adviseren hebben die luxe niet. Zij verdienen niet aan de verkoop en moeten elk uur (linksom of rechtsom), in rekening brengen. Ook de uren van oriëntatiefases. Want gratis bestaat niet."
 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Leo bolle - 8 mei 2013

De nieuwe leugen! Voor de klant gratis, voor mij nog steeds kosten! Laten wij het bedrijfseconomisch helder houden.

Peter Dirks - 8 mei 2013

Ik zou iedereen willen uitnodigen om "orienterend advies" in te winnen bij een bankinstelling..... daarna een afspraak met mij maken voor een second opinion en hersteladvies. De totale tijdbesteding van de orientatiefase, de adviesfase, de offerte- en aanvraagfase kan zodoende aanzienlijk gekort worden. Klant blij en ik blij. Bovendien geniet de klant 30 jaar lang een rentevoordeel van zo'n 0,4% van de hoofdsom en wordt hij/zij niet volgepropt met allerlei verplicht af te nemen bijproducten.

Berend Tooms - 8 mei 2013

Helemaal eens met Dik van Velzen. Maar ik vond de "instructie" van de AFM helder, op in ieder geval 1 element na. Namelijk de duur van het ruiken, proeven, aftasten, snuffelen aan elkaar. Wat denk je, kan dat net zo snel als bij, bijvoorbeeld, honden of hebben mensen daar langer voor nodig? Hoe lang kan men om elkaar heen blijven draaien in dat oriënterende gesprek zonder het (mogelijk) verlossende woord uit te spreken op de vraag: "kunt u iets voor mij betekenen". Ik constateer dat de AFM hier dus een steek laat vallen.