"Hervorming pensioenstelsel wel degelijk nodig"

Wouter Koolmees 2017

Minister Koolmees laat in zijn beantwoording van Kamervragen weinig heel van het eind januari verschenen artikel ‘De hervorming van een goed pensioenstelsel’ van Han de Jong, hoofdeconoom ABN Amro. Volgens de minister is, anders dan De Jong stelt, hervorming (met behoud van het goede) wel degelijk nodig.

Koolmees: "Ik kan mij niet vinden in deze analyse. Veranderingen op de arbeidsmarkt, de stijgende levensverwachting, de financiële crisis en de dalende rente hebben de kwetsbaarheden van ons stelsel bloot gelegd. Verwachtingen worden onvoldoende waargemaakt, er zijn spanningen tussen generaties en het stelsel sluit niet meer aan bij de veranderende arbeidsmarkt. Daarom is een hervorming waarbij deze kwetsbare elementen worden aangepakt en de sterke elementen worden behouden van groot belang.

"Het arbeidsvoorwaardelijk opbouwen van pensioen blijft een verantwoordelijkheid van de sociale partners. De Nederlandse overheid stelt de kaders vast. Het kabinet wil daarom samen met sociale partners de stap zetten naar een vernieuwd pensioenstelsel. Een vernieuwing die de kwetsbaarheden in het huidige pensioenstelsel adresseert en waarmee de sterke elementen (verplichtstelling, collectieve uitvoering, risicodeling en fiscale ondersteuning) gehandhaafd blijven. Eerder heeft de SER een verkenning uitgevoerd naar een nieuw pensioencontract met een persoonlijk pensioenvermogen. Hierdoor wordt inzichtelijk wat je als deelnemer hebt opgebouwd. Ik ben van mening dat dit het vertrouwen onder de deelnemers vergroot."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Johan Zwiers - Heb nu een wurgcontract. (Knippensioen) 16 maart 2018

Bij vaststellen van de premie wel rekening gehouden met de beleggingen, maar bij rekenrente vaststelling is dit niet het geval. In 2006 is de rekenrente gemaximaliseerd op 4%, waarom is toen ook niet een minimalisering van 2% ingevoerd? Beleggingen kunnen volgens Dhr. Koolmees niet meegerekend worden, omdat geld wat ik niet heb kan ik ook niet meerekenen, Maar de kapitaal buffers zijn er al 1500 miljard inmiddels, Wie heeft die buffers bij elkaar gespaard? En voor wie zijn ze dan bestemd? Pressies voor de gepensioneerden, ga dit dan ook regelen, eerst het zuur, maar nu word het tijd voor zoet. Eerlijk en rechtvaardig. Met vriendelijke groet Johan Zwiers

Meer over
"Kabinet: houd de rug recht en toon ballen"

"Kabinet: houd de rug recht en toon ballen"

Pensioenspecialist Herman Kappelle roept het kabinet op de rug recht te houden en ballen te tonen in de pensioendiscussie. Kappelle in een blog: "De laatste tijd...

Nederlands pensioenstelsel verliest internationale A-status

Nederlands pensioenstelsel verliest internationale A-status

Een nieuwe weging, met toevoeging van economische groei als indicator, heeft het Nederlands pensioenstelsel zijn internationale A-status ontnomen. Desondanks staat...

Nieuwe regering schaft doorsneesystematiek af

Nieuwe regering schaft doorsneesystematiek af

Het nieuwe kabinet schaft de doorsneesystematiek af, als onderdeel van de hervorming van het pensioenstelsel. Voor alle contracten wordt een leeftijdsonafhankelijke...

Werkgever bezorgd over meer keuzevrijheid pensioen

Werkgever bezorgd over meer keuzevrijheid pensioen

Met een goede financiële begeleiding zullen de pensioenveranderingen een meer positieve bijdrage leveren aan de waardering van werknemers, constateert Willis...

Zadel jongeren niet op met onze pensioenproblemen

Zadel jongeren niet op met onze pensioenproblemen

"Laten we pensioenproblemen niet doorschuiven naar de volgende generatie", zegt Marianne de Boer, directievoorzitter BeFrank. "In de verkiezingsstrijd...

Herstel vertrouwen pensioenstelsel is wensdenken

Herstel vertrouwen pensioenstelsel is wensdenken

De herziening van het pensioenstelsel moet mensen beter zicht geven op wat ze sparen en meer ruimte voor keuzes geven. Deze verhoogde transparantie moet er toe leiden...