Hoofdlijnen Klimaatakkoord: aardgas duurder, elektriciteit goedkoper

Zonnepanelen via Pixabay

Berekeningen laten zien dat 20 ct/m3 bij aardgas erbij en 7,34 ct/kWh eraf bij elektriciteit ervoor zorgt dat isolatie en duurzame verwarmingsopties veel aantrekkelijker worden. Een eerste stap kan in 2020 worden gezet met 5,5 ct/m3 erbij voor aardas en 2,7 ct/kWh eraf voor elektriciteit. Dat staat in de dinsdagmiddag gepresenteerde voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. 

Het akkoord leest verder onder meer: "Naast meer ruimte in de energierekening is er aantrekkelijker financiering nodig, waarbij de maandlasten van de lening niet hoger liggen dan de besparing op de energierekening. Het Rijk neemt zich voor om gebouwgebonden financiering mogelijk te maken door het Burgerlijk Wetboek aan te passen. En banken committeren zich onder de juiste randvoorwaarden aan het ontwikkelen van aantrekkelijke gebouw gebonden financieringsmogelijkheden met lange looptijd en lage rente, en dus lage maandlasten. Ook zal de financiering van VvE’s – onder andere via het SVN - verder worden uitgebreid. Bij verdere uitwerking is ruimte voor andere dan bovengenoemde financieringsmodellen, waarmee woningeigenaren ontzorgd kunnen worden gefinancierd."

In een reactie stelt de NVB dat de banken graag meewerken, maar dat gebouwgebonden financiering "niet genoeg zal zijn om de verduurzaming op het noodzakelijke tempo te krijgen. Wettelijk langetermijndoelen voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving zijn daarom wenselijk".

De Consumentenbond is positief over de voorgestelde gebouwgebonden financiering. "Woningeigenaren kunnen zo investeren in een energiezuiniger huis zonder stijgende maandlasten en risico op een restschuld bij verhuizing. Garanties op energiebesparing op basis van onafhankelijke berekeningen zijn daarvoor wel essentieel."

Het Klimaatakkoord biedt volgens Vereniging Eigen Huis goede aanknopingspunten voor een uitwerking van de transitieplannen. "Maar op dit moment is het nog onduidelijk of de plannen voor huiseigenaren haalbaar zijn en hoe ze onder de streep gaan uitwerken. Duurzaam wonen moet voor miljoenen huishoudens mogelijk worden. Dat kan met praktische handvatten, kostenverlagingen, technische innovatie en betaalbare financiële regelingen."

Na doorrekening door PBL en CPB zijn kabinet en Tweede Kamer aan zet om richtinggevende keuzes te maken. Als het tempo in het proces blijft, kunnen de sectortafels na de zomer aan de slag om de hoofdlijnen om te zetten in concrete bindende en controleerbare afspraken. Eind dit jaar moet er dan een volwassen akkoord liggen.

In 2015 ondertekende Nederland het Klimaatakkoord van Parijs. Het internationale doel is de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan twee graden Celsius. De gepresenteerde hoofdlijnen zijn een eerste stap in de Nederlandse bijdrage aan deze wereldwijde klimaatdoelstelling.

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Klimaatakkoord: financiële sector sturend of volgend?

Klimaatakkoord: financiële sector sturend of volgend?

Is de financiële sector sturend of volgend in het bereiken van de doelen van het Klimaatakkoord? Dat is een van de vragen die aan de orde komen op de bijeenkomst...

Gebouwgebonden financiering fiscaal lastig

Gebouwgebonden financiering fiscaal lastig

Gebouwgebonden financiering, door de sectortafel 'Gebouwde omgeving' aangedragen voor de uitwerking van het Klimaatakkoord, is fiscaal lastig. In haar reactie op...