Is goede assurantiebezorging zo eenvoudig?

VVP 75 jaar logo Twitter

Wie kent Pro Civibus nog? VVP moest niets hebben van dit kantoor, toen dat in 1950 de markt betrad.

Uit de VVP van 17 februari 1950: “In No. 3 maakten wij melding van de vestiging van een nieuw assurantiebedrijf in Leiden, namelijk Het Studenten Assurantie Bureau. Thans blijkt dat het niet bij Leiden gebleven is, ook de Amsterdamse studentenwereld heeft naast het emplooi zoeken voor babysitters, kelners, gidsen op rondvaart-bootjes, enzovoort, het assurantiebedrijf tot haar domein gemaakt door het oprichten van een verzekeringsbureau genaamd Pro Civibus.

"De plannen van dit bureau zijn om aan circa 10.000 studenten, hoogleraren, oud-studenten en leden van de wetenschappelijke staf kosteloze adviezen te geven op verzekeringsgebied en daarnaast bemiddeling te verlenen bij het afsluiten van verzekeringen.

"Naast de banken en de verschillende begunstigingscontracten, die de assurantiebezorgers in hun bestaan bedreigen, dient zich dus weer een nieuwe categorie concurrenten aan. Dat deze van een zijde komt, die straks de intellectuelen van de maatschappij zal moeten leveren, baart verwondering. Van die zijde had men toch mogen verwachten, dat men begrip zou hebben voor de voor ons land zo nodige opvatting van ‘de juiste man op de juiste plaats’.

"Zou men bijvoorbeeld in medische studentenkringen propaganda willen maken of medewerking verlenen aan een kwakzalver, nog erger zich voor geneeskundige willen uitgeven? Waarom dan wel een soortgelijke handelwijze toegepast waar het adviezen op assurantiegebied of het onderbrengen van verzekeringen betreft?

"Dat men zich in die kringen niet het onjuiste van zijn opzet heeft gerealiseerd is onbegrijpelijk en een omstandigheid, die de assurantiebezorgerswereld meer of minder schade kan berokkenen doch erger is nog, dat het geven van adviezen en het onderbrengen van verzekeringen door zogenaamde verzekeringstechnisch geschoolde studenten, in de ogen van ervaren assurantiemensen niet anders dan tot mogelijke teleurstelling ingeval van schade van op die wijze verzekerden, kan leiden, hetwelk uiteindelijk dan weer op rekening van het assurantiebedrijf in het algemeen geschoven zal worden.”

Pro Civibus was eigenlijk een werkstudentenproject, maar zou snel uitgroeien tot een relevante partij. Pro Civibus was mede-oprichter van de Stichting Studenten Gezondheidszorg (SSGZ). Hierbij konden studenten zich verzekeren tegen ziekte en ongevallen. Pro Civibus voerde de verzekering uit. De verzekering werd later, toen studenten het ziekenfonds uit moesten, vervangen door de Studenten Standaard Pakket Polis (SSPP). Pro Civibus was toen inmiddels onderdeel van Zilveren Kruis, dat het onderdeel eind jaren negentig overdeed aan Kamerbeek Groep. Enkele jaren later haalde Kamerbeek de naam Pro Civibus van de markt.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Peter-Paul de Baar - ex-SSGZ 28 december 2018

Ja, Pro Civibus (Stadhouderskade 140) was ongeveer een halve eeuw een begrip in de Amsterdamse academisch wereld: 38 jaar lang onder leiding van de geslepen Simon Borensztajn. Net als de nauw verbonden idealistische studentenverzekeringsmaatschappij SSGZ. In de jaren '80 werkte ik als PR-medewerker op het SSGZ-Bestuurssecretariaat o.l.v. de zeer sociaal bewogen Anneke Westerman.

Meer over
Volgende nieuwsbrief van VVP

Volgende nieuwsbrief van VVP

De volgende nieuwsbrief verschijnt 2 januari 2019. Per 1 januari 2019 gaat VVP zelfstandig verder. Het VVP-team heeft er ongelooflijk veel zin. Ook de komende jaren...

Energie

Energie

Als VVP-team zijn we ongelooflijk blij en dankbaar dat ons 75-jarig jubileum niet ongemerkt voorbij is gegaan. Dankzij de support van een groot aantal bedrijven...

De toekomst zijn wij

De toekomst zijn wij

De verleiding is groot om, in het laatste artikel in de reeks vvp 75 jaar, het verleden te laten voor wat het is en een blik in de toekomst te werpen. Maar ja,...

Een diepe buiging uit dankbaarheid

Een diepe buiging uit dankbaarheid

Als VVP-team zijn we ongelooflijk blij en dankbaar dat ons 75-jarig jubileum niet ongemerkt voorbij is gegaan. Dankzij de support van een groot aantal bedrijven...

Willem Vreeswijk neemt VVP over van Vakbladen.com

Willem Vreeswijk neemt VVP over van Vakbladen.com

Hoofdredacteur Willem Vreeswijk neemt per 1 januari a.s. vakblad VVP en aanverwante uitgaven over van  uitgeverij Vakbladen.com te Den Haag. Hij gaat VVP zelfstandig...

Uit 75 jaar VVP: adequate honorering

Uit 75 jaar VVP: adequate honorering

De provisie stond ook in 1971 onder druk. Maar, betoogde NVA-voorzitter Rijk Kamerbeek voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van de Adfiz-voorloper, zonder...