Koolmees: opschoonactie heel klein pensioen

Bezem

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat mee in de wens van de Tweede Kamer voor een laatste poging mensen in beweging te krijgen die een heel kleine pensioenaanspraak hebben.

Koolmees: "Het onderdeel ‘heel klein pensioen’ van het wetsvoorstel Wet waardeoverdracht klein pensioen' zal later in werking treden, namelijk op 1 januari 2019. Op die manier is er voldoende tijd voor een eenmalige ‘opschoonactie’ bij pensioenuitvoerders. Het tijdstip van inwerkingtreding zal worden vastgelegd in het inwerkingtredingsbesluit.

"Voor de eenmalige ‘opschoonactie’ denk ik aan het volgende. In de periode tot 1 januari 2019 kunnen deelnemers gebruikmaken van de mogelijkheid van individuele waardeoverdracht en pensioenuitvoerders van het recht op afkoop. De deelnemers kunnen hierop gewezen worden door de Rijksoverheid en pensioenuitvoerders. Dit kan in de vorm van een algemene campagne of op de persoon toegesneden informatieverstrekking. Ik zal daarover nadere afspraken maken met de pensioensector.

"Pensioenuitvoerders kunnen op termijn overwegen om ook voor de bestaande heel kleine pensioenen eenmalig een poging tot automatische waardeoverdracht te doen, alvorens de heel kleine pensioenaanspraken te laten vervallen."

Bij de heel kleine pensioenen gaat het om bedragen die leiden tot een uitkering van minder dan  2 euro bruto per jaar of 0,17 euro per maand.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Grondslagen en factoren voor individuele waardeoverdrachten voor 2019

Grondslagen en factoren voor individuele waardeoverdrachten voor 2019

De Pensioenfederatie heeft de waardeoverdrachtfactoren voor 2019 vastgesteld, te gebruiken bij de berekeningen van individuele waardeoverdrachten van werknemers,...

Vragen die leven rondom pensioen

Vragen die leven rondom pensioen

Op pagina 30 van de eerder deze week verschenen Wijzer in geldzaken Pensioenmonitor 2018 is een aardig overzicht te vinden van vragen die leven rondom pensioen....

Vakbonden eisen hogere rekenrente in kader pensioendeal

Vakbonden eisen hogere rekenrente in kader pensioendeal

De weg naar een nieuw pensioenstelsel wordt op dit moment geblokkeerd door DNB en minister Koolmees. Zij houden halsstarrig vast aan strakke rekenregels. Vooral...

Werknemer onvoldoende voorbereid op herziening pensioenstelsel

Werknemer onvoldoende voorbereid op herziening pensioenstelsel

Nederlandse werknemers zijn onvoldoende voorbereid op een herziening van het pensioenstelsel door een laag kennisniveau en keuzestress. Dit blijkt uit een groot...

VCP: "Uitkijken met keuzevrijheid bij pensioen"

VCP: "Uitkijken met keuzevrijheid bij pensioen"

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) vindt het niet verstandig als mensen de mogelijkheid zouden krijgen om tijdelijk geen pensioenpremie te betalen. Dit naar...

AOW-leeftijd minder snel omhoog?

AOW-leeftijd minder snel omhoog?

In ruil voor modernisering van het pensioenstelsel is het kabinet bereid de AOW-leeftijd minder snel te verhogen dan gepland, aldus de Volkskrant woensdag. "De pensioenleeftijd...