Nn wint woekerpoliszaak

Nationale-Nederlanden gebouw

De rechtbank in Rotterdam heeft de vordering van de claimstichting Woekerpolis.nl tegen Nationale-Nederlanden afgewezen.

 

Het betrof een collectieve claim inzake Flexibel Verzekerd Beleggen-polissen van het type universal life. Volgens de rechtbank heeft NN klanten wel degelijk goed geïnformeerd over de kosten en de premies. Volgens Woekerpolis.nl van Ab Flipse zou NN onzorgvuldig hebben gehandeld en zou hogere compensatie dan tot nu toe was afgesproken op zijn plaats zijn. De rechter is echter van mening dat NN de destijds geldende regels goed heeft toegepast en voldoende heeft gewezen op de risico's.

 

Intermediairs

De rechtbank geeft NN gelijk inzake deze collectieve claim. De rechter zegt echter ook dat in individuele gevallen anders zou kunnen worden geoordeeld: "Het antwoord op de vraag of brochures zoals de prospectus in de diverse (in de loop der tijd aangepaste) versies zijn verstrekt, zal in ieder individueel geval moeten worden vastgesteld. In het kader van deze collectieve actie gaat de rechtbank er echter vanuit dat de betreffende brochures aan de (aspirant)verzekeringnemers zijn verstrekt. NN heeft immers onbetwist gesteld dat zij alleen FVB verzekeringen heeft afgesloten via intermediairs en dat deze intermediairs op grond van (de verschillende versies van) de Code Rendement & Risico verplicht waren de brochures aan de verzekeringnemers te verstrekken, terwijl in deze procedure wordt aangenomen dat de tussenpersonen hun taak naar behoren hebben vervuld. Tegen de achtergrond van het voorgaande moet in het kader van deze procedure daarom worden aangenomen dat ook de in de prospectus opgenomen mededelingen de verzekeringnemers hebben bereikt voordat de offerte werd getekend. Daarmee geldt in beginsel dat met het ondertekenen van de offerte is ingestemd met het in rekening brengen van genoemde kosten. Van onverschuldigde betaling van die kosten is dan ook, in het algemeen en in beginsel, geen sprake. Daarbij is, zoals steeds in onderhavige procedure, niet uitgesloten dat hierover in een concreet geval anders moet worden geoordeeld, afhankelijk van de omstandigheden van dat geval."

 

In hoger beroep

De vereniging is zeer verbaasd over het oordeel van de rechtbank en vindt het onbegrijpelijk dat haar vorderingen zijn afgewezen. Het vonnis staat haaks op uitspraken die de afgelopen maanden zijn gedaan door het gerechtshof Den Bosch, de rechtbank Den Haag en het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Voorzitter Ab Flipse: “Wij gaan in hoger beroep. Wij hebben sterke argumenten en zijn ervan overtuigd dat dit vonnis in hoger beroep geen stand houdt.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Ozewald Wanrooij - 20 juli 2017

Ik hoop van harte dat het einde van al deze ellende een keer in zicht komt want voor mijn gevoel blijft de financiële branche op deze wijze voortdurend in een kwaad daglicht staan en krijgen alle prachtige initiatieven die de branche ontplooit nooit de waardering die ze zouden moeten hebben. Natuurlijk snap ik dat Ab en alle andere voorvechters van uiteenlopende compensaties zich verplicht voelen om er alles uit te halen en dat maatschappijen hier niet zo maar in mee gaan snap ik ook. Wat ik echter niet goed snap is dat de financiële branche met zoveel gekwalificeerde mensen er na zoveel jaar nog steeds niet in geslaagd is om tot sluiting van het woekerpolisdossier over te gaan. Ik ben bang dat zolang er nog mensen zijn die denken uit dit dossier enig gewin te kunnen halen het nog een lange tijd kan duren. Zou het misschien kunnen dat dit dossier geen winnaars kent?

Stijn Brouwers - 20 juli 2017

Consumenten hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid en weten dat beleggen niet zonder risico's kan. Maar zo zit heel het leven in elkaar, toch? Wij ervaren dat de uitkeringen (einddatum) van de bestaande polissen zeker geen slecht resultaat opleveren. Sterker nog indien afkoop in het verleden is toegepast, dalperiode, dan heeft sparen veel minder opgeleverd. Wie is daar eigenlijk aansprakelijk voor?

Meer over
Kifid zet nieuwe stap in klachtenbehandeling woekerpolissen

Kifid zet nieuwe stap in klachtenbehandeling woekerpolissen

Na clustering van klachten over beleggingsverzekeringen gaat Kifid nu aan de slag met klachten waarvoor een oplossing via bemiddeling mogelijk lijkt. Voor enkele...

Bestuurders, stap uit je bubbel

Bestuurders, stap uit je bubbel

Zorg voor een bedrijfscultuur waarin het veilig is om je kwetsbaar op te stellen en waarin je fouten mag maken en zorg voor diversiteit en inclusiviteit op alle...

NN verdubbelt nettowinst

NN verdubbelt nettowinst

NN Group zag in het tweede kwartaal van 2018 de nettowinst met bijna 93 procent stijgen tot 463 miljoen euro. Het operationele resultaat steeg met bijna 26 procent...

Alle verzekeraars voldoen aan wettelijke activeringsplicht woekerpolissen

Alle verzekeraars voldoen aan wettelijke activeringsplicht woekerpolissen

Alle verzekeraars voldoen aan de wettelijke activeringsplicht voor klanten met een hypotheek- of pensioengebonden beleggingsverzekering, aldus de AFM. Eind...

NN brengt Hardloopsupporter naar Amsterdam

NN brengt Hardloopsupporter naar Amsterdam

Als nieuwe sponsor van de Marathon Amsterdam, zet Nantionale-Nederlanden de 'hardloopsupporter' actie in; familie en vrienden kunnen een aanmoedigingsvideo opnemen...

Gratis jazz in het NN DE Café

Gratis jazz in het NN DE Café

In het Nationale-Nederlanden DE Café in Rotterdam worden op 6, 7, en 8 juli) drie gratis jazz-concerten gegeven. De concerten vormen de aanloop naar het...