Onderzoek naar iPhone bij zorgpolis

iPhone XR 2

Staatssecretaris Blokhuis lijkt het "onwenselijk dat mensen zich bij het kiezen van hun zorgaanbieder en/of hun zorgpolis laten verleiden door cadeaus en zo het risico lopen dat de zorgaanbieder en/of de polis niet aansluit bij de zorgbehoefte". Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer. Voordat hij een definitief oordeel velt, laat hij echter eerst onderzoek doen door de NZa.

Onlangs werd bekend dat SGGZ onder bepaalde voorwaarden iPhones aanbiedt aan patiënten die bij de GGZ in zorg komen. Een voorwaarde om de iPhone te krijgen is dat de patiënt een door de zorgaanbieder bepaalde restitutieverzekering afsluit. SGGZ kan voor verzekerden die een restitutieverzekering afsluiten een hoger tarief declareren bij de zorgverzekeraar, omdat SGGZ geen contracten sluit met zorgverzekeraars.

"Dit signaal lijkt mij op het eerste gezicht zorgelijk", aldus Blokhuis. "De NZa onderzoekt of de handelswijze van deze aanbieder afbreuk doet aan de Zorgverzekeringswet en daarmee in strijd is met de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG). Artikel 39 WMG bepaalt dat zorgaanbieders er zorg voor moeten dragen dat de door of namens hen verstrekte of beschikbaar gestelde informatie terzake van een product of dienst, waaronder reclame-uitingen, geen afbreuk doen aan het bepaalde bij of krachtens de WMG, de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg, en de informatie niet misleidend is.

"Een vergelijkbaar onderzoek door de NZa loopt al naar een zorgaanbieder in de wijkverpleging. De NZa verwacht dat onderzoek over ongeveer drie maanden afgerond te hebben."

De website van SGGZ leest: "Wij hebben op basis van de op 12 november door verzekeraars gepubliceerde polisvoorwaarden en premies voor 2019 een aantal restitutiepolissen geselecteerd die wat ons betreft synoniem staan voor volledige zorgvrijheid. Stap jij over naar één van deze polissen voor 31 december en kies je voor een effectief bewezen behandeling voor jouw verslaving bij SGGZ met een duur van 12 weken en maak je deze ook af? Dan ben jij bij aanvang van een nieuw leven zonder drugs meteen de trotse eigenaar van de allernieuwste iPhone XR. Kies kleur, kies SGGZ."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Recordaantal overstappers kiest voor naturaverzekering

Recordaantal overstappers kiest voor naturaverzekering

Een recordpercentage van 80 procent van de overstappers bij de zorgverzekering kiest volgens Independer voor een naturapolis. Daarnaast verhogen mannen vaker het...

Vooralsnog geen aanpassing dbc-systeem

Vooralsnog geen aanpassing dbc-systeem

Verzekerden kunnen bij hun zorgverzekeraar navragen wat het effect is van de behandeling op het eigen risico. De verzekeraar is bij een dergelijke vraag verplicht...

Internetconsultatie verlaging collectiviteitskorting zorgverzekering

Internetconsultatie verlaging collectiviteitskorting zorgverzekering

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een internetconsultatie gestart over de AMvB, die regelt dat de maximaal toegestane collectiviteitskorting...

Boek 'Zó werkt de zorgverzekering’

Boek 'Zó werkt de zorgverzekering’

Platform Zó werkt de zorg heeft het boek ‘Zó werkt de zorgverzekering’ geschreven. Het eerste exemplaar werd woensdag in ontvangst genomen...

Zorgverzekeraars verbijsterd over oproep Consumentenbond

Zorgverzekeraars verbijsterd over oproep Consumentenbond

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is "verbijsterd door de oproep van de Consumentenbond aan zorgverzekeraars, om slechts het wettelijk minimum aan reserves aan te...

Zorgpremie stijgt met gemiddeld 6,64 euro per maand

Zorgpremie stijgt met gemiddeld 6,64 euro per maand

De gemiddelde stijging van de premie basisverzekering zorg 2019 is 6,64 euro per maand. Aldus Independer. De site noemt het opvallend dat de premiestijgingen flink...