Pensioenfonds mag adverteren

Wouter Koolmees 2017

Reclame door verplichtgestelde pensioenfondsen is niet verboden, stelt minister Koolmees in antwoord op Kamervragen over een televisiecampagne van PFZW. Hij geeft ook geen oordeel over de campagne.

Koolmees: "Het pensioenfondsbestuur is verantwoordelijk voor het besturen van het pensioenfonds. Daaronder valt onder meer de uitvoering van de pensioenregeling, het vormgeven van het beleggingsbeleid, maar ook de wijze waarop het pensioenfonds communiceert met haar (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en overige aanspraakgerechtigden. Het bestuur richt zich in zijn taak op de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken belanghebbenden. Het medezeggenschapsorgaan van een pensioenfonds, waarin de belanghebbenden zijn vertegenwoordigd, heeft de bevoegdheid om een oordeel te geven over het handelen van het bestuur. Naar ik aanneem zal het bestuur bij beslissingen inzake communicatie de kosten en effectiviteit van verschillende media overwegen."

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Nederland houdt vast aan risicovrije rente

Nederland houdt vast aan risicovrije rente

Nederland is geen voorstander van harmonisatie van het prudentieel toezichtkader voor pensioenfondsen op Europees niveau. Dat schrijft minister Koolmees in antwoord...

Minister morrelt niet aan rekenrente pensioenfondsen

Minister morrelt niet aan rekenrente pensioenfondsen

Minister Koolmees weigert aanpassing van de rekenrente van pensioenfondsen. De minister in antwoord op Kamervragen: "Het verhogen van de rekenrente zorgt er...

DNB: aangepast FTK holt vermogen pensioenfondsen uit

DNB: aangepast FTK holt vermogen pensioenfondsen uit

DNB constateert dat de wettelijke kaders pensioenfondsen nog te veel ruimte bieden om te weinig premie in te leggen en te veel pensioen uit te keren. Dit in een...

Dekkingsgraad pensioenfondsen weer gestegen

Dekkingsgraad pensioenfondsen weer gestegen

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in oktober gestegen van 108% naar 109%. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen...

Dekkingsgraad pensioenfondsen valt terug

Dekkingsgraad pensioenfondsen valt terug

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is, na een stijging in juli, in augustus teruggevallen naar 106%. De beleidsdekkingsgraad bleef stabiel...

Dekkingsgraad pensioenfondsen stijgt

Dekkingsgraad pensioenfondsen stijgt

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is, na maanden stabiel te zijn geweest, in juli gestegen naar 107 procent. De beleidsdekkingsgraad,...