Rol provisie wordt vanzelf kleiner (16 reacties)

Dik van Velzen 2017

Ook al komt er géén actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen, verwacht Dik van Velzen (Senior Programma-manager Nibe-SVV) dat de provisie steeds lager zal worden en uiteindelijk vanzelf zal verdwijnen. Dat zei hij tijdens het onlangs gehouden webinar ‘Wat moet je nou toch met provisie’, in de webinarreeks van Nibe-SVV ‘Focus op vakmanschap’.

Volgens Van Velzen zoeken verzekeraars, vanuit bedrijfseconomische overweging, naar de goedkoopste manieren waarop ze hun producten kunnen afzetten. Zeker met de opkomst van Big Data zullen er steeds efficiëntere alternatieve distributiemethoden worden aangehangen. Van Velzen denkt dat verzekeraars hun producten ook echt wel via het adviseurskanaal zullen blijven aanbieden, maar dan tegen dezelfde (lagere) kosten als van de andere kanalen. Adviseurs zullen dan vanzelf naar andere beloningswegen gaan zoeken, omdat zij nu eenmaal ook hun kosten hebben.

Van Velzen: "Ik denk niet dat provisie zal verdwijnen. Wel zal zij minder worden en lager. Het blijft als distributiekosten. Denk ook aan internetvergelijkers. En een beperkt aantal verzekeraars zal nog vele jaren heel principieel juist het intermediair als verkoopkanaal houden, omdat dat nu eenmaal hun USP (bij dat intermediair) is."

Het blijft ook een spagaat dat een klant bij levensverzekering de adviseur rechtstreeks moet belonen, terwijl de adviseur provisie krijgt op de autoverzekering van diezelfde klant. “Dat wringt, de klant gaat dat opmerken. De adviseur voelt zich er ook niet gemakkelijk bij.”

Verder zijn volgens Van Velzen de provisies al niet meer toereikend, zeker niet bij zorgverzekeringen. Adviseurs zoeken nu al naar extra of alternatieve inkomsten. “Ook daarom zal de rol van provisie kleiner worden.”

Schrap woord provisie

Van Velzen zou het ook helemaal niet verkeerd vinden als het woord provisie verdwijnt. “Het woord provisie suggereert iets van een bonus. Terwijl het gewoon de inkomsten van de adviseur zijn waarmee hij zijn kosten moet dekken. Noem het liever advies- en bemiddelingskosten en zet ze als zodanig op de nota.”

Van Velzen zelf vindt actieve provisietransparantie niet nodig. “Want welk algemeen belang wordt daarmee gediend? Er zijn immers geen grote misstanden.”

Maar hij zei zich te kunnen voorstellen dat de slechte naam van de bedrijfstak in andere segmenten, en die hebben geleid tot het provisieverbod bij deze branches, in het nadeel van de sector werkt in de discussie die nog steeds loopt. Want het beste zou zijn, aldus Van Velzen, dat de politiek wegblijft van de discussie.

Van Velzen riep financieel adviseurs op zich beter te organiseren. Want terwijl vrijwel alle verzekeraars zijn aangesloten bij het Verbond, zijn heel veel financieel adviseurs nergens lid van.

Provisie is volgens Van Velzen ook in het belang van de mensen die financieel, digitaal of zelfs helemaal analfabeet zijn. Het is van groot belang dat financieel adviseurs deze groep – dankzij provisie - kunnen blijven bedienen. “Het is buitengewoon ernstig als je dat vergeet.”

Als het toch komt tot actieve provisietransparantie, vindt Van Velzen het zaak dat andere aanbieders ook worden verplicht hun verkoopkosten te publiceren naast de productprijs.

Van Velzen brak tijdens het webinar een lans voor gelijkstelling van de fiscale aftrekbaarheid van premie en beloning bij producten waarvan eerst de premie inclusief provisie aftrekbaar was. Nu is de premie nog steeds aftrekbaar, maar de beloning niet meer.

Tijdens het webinar kregen de deelnemers ook de stelling voorgelegd: ‘De overheid moet advieskosten fiscaal aftrekbaar maken’. Daarmee was 63 procent het eens, 24 procent oneens, dertien procent had geen mening.

 

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Kees Bergman - Kees Bergman Verzekeringen Hypotheken Pensioenen 14 juni 2018

@ Albert. Doorlopende provisie op schadeproducten is naar mijn mening voor tussentijds advies, schadebehandeling, controle, administratie enz., enz., enz., en dus niet voor verkoop alleen. Voor leven geldt dit eigenlijk ook maar in mindere mate.

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 14 juni 2018

Ik verbaas me een weinig over de gedachte van Kees Bergman dat de verzekeraar betaalt voor ADVIES en niet voor VERKOOP. Ik heb zelf zelden anders ervaren - zeker in de gouden leven jaren- dan dat er vooral interesse was in de te realiseren omzet. Wanneer het advies is om géén product af te sluiten komt er geen beloning voor dit misschien prima advies. In die zin kan ik prima leven met de gedachte dat de consument zou moeten betalen voor het advies, dat is immers exclusief in zijn belang. Al kan ik er mee leven, ik kan er niet vÁn leven, want momenteel zijn de nieuwe levenproducten zeldzaam, als een dagpauwoog. Wat mij wel zou interesseren is de reactie van verzekeraars, die hadden denk ik gehoopt en verwacht van het betalen van die ellendige tussenpersonen af te komen en de productie tegen geringe kosten via de websites binnen te halen. Mijn ervaring is dat de relatie die weigert mijn 95 euro adviesvergoeding voor een uitvaartpolis te betalen, daarnaar gevraagd veelal aangeeft ook niet zelf tot aanschaf van het product te zijn overgegaan. Dat verzekeraars adviesvrije affiliatesites wel een vergoeding betalen, mits er vooral maar geen advies of WFT deskundigheid aan te pas komt, geeft minimaal een indicatie dat het met de eigen productie behoorlijk tegenvalt. Verzekeraars hebben politieke invloed, die ontbreekt bij het intermediair. Zij zouden kunnen pleiten voor een transparante vergoeding, netjes op de polis vermeld, conform het idee van Paul.

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 13 juni 2018

Ik ben van mening dat de DNB moet ingrijpen. De relatie afschaffing provisie en omvallen levenbedrijf is overduidelijk. Daar verzekeraars een grote maatschappelijke rol hebben en hun falen veelal te laat aan het licht komt zal DNB, net als bij Scheringa, bestuurders op hun verantwoordelijkheid moeten wijzen. Zonder fatsoenlijke provisie sterft ook het schadebedrijf.

Kees Bergman - Kees Bergman Verzekeringen Hypotheken Pensioenen 13 juni 2018

Beste Dick bedankt voor je reactie. Dat verzekeraars voor VERKOOP betalen en niet voor ADVIES is een nieuw duveltje uit een doosje en ben ik geheel niet met je eens. Ik vind het een goede vondst , maar het klopt voor geen meter. Ik ga mij weer jammer genoeg met mijn werk bemoeien en ga daarna t.m augustus maar niet meer reageren. Verzekeraars blijven onder de gordeel doorgaan. Discussie transparante provisie was voorlopig gelopen , maar verzekeraars maken weer overal kieren om de deuren te openen Zij denken met hun directe niet winstgevende , kannibaliserende kanalen de markt te kunnen veroveren. Mijn standpunt in deze is wijd en zijd bekend. We zien wel als verzekeraars hun zin krijgen. Ik wens jou en iedereen een goede zomer en tot in het najaar.

Dik van Velzen - NIBE-SVV 13 juni 2018

Kees, even voor de goede orde. Anders dan dit VVP-bericht schrijft, heb ik nooit gezegd dat provisie geheel zal verdwijnen. Wel heb ik gezegd dat provisie een kleinere rol gaat spelen. Deels omdat steeds meer adviseurs voor hun beloning niet meer afhankelijk willen zijn van verzekeraars. Verzekeraars die volgens mij (zoals het VVP-bericht juist verwoord) provisies steeds lager zullen vast stellen. Want voor de verzekeraar zijn provisie alleen maar verkoopkosten. Verzekeraars betalen - heel rationeel - voor verkoop, NIET voor advies. Als ik al ooit een virus heb opgelopen, is dat een verzekeringsvirus. Ik ben geen lobbyist voor verzekeraars, AFM of intermediair. Partijen die ik alle drie hoog heb en die ook alle drie regelmatig iets doen waar ik het niet (helemaal) mee eens ben. En dan probeer ik graag mijn mening/standpunt uit te leggen. Je kunt op de website van NIBE-SVV het webinar nog geheel zien (dan kun je zelf zien en horen wat ik gezegd heb).

Kees Bergman - Kees Bergman Verzekeringen Hypotheken Pensioenen 12 juni 2018

Hoe is het mogelijk, dat Dick van Velzen ineens een vleugje van het "verbondsvirus " heeft opgelopen?!!! Is hij door één of andere verbonds- anex AFMmug gestoken?!!! Hopelijk herstelt hij snel. Van harte beterschap Dick, ik heb je namelijk nog steeds hoog staan. Geef mij maar een seintje wanneer ik je moet/mag ondersteunen.

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 6 juni 2018

Albert een gemiddelde ORV 15 tot 20 euro per maand advies 7 euro de eerste 60 maanden samen goed betaalbaar. Mensen hikken tegen 400 euro in 1 keer aan. Begrijpelijk. Als je het klein weet te maken wordt het makkelijker geaccepteerd. Wordt toch ook nazorg geleverd en begeleiding van acceptatietraject. Ik merk dat de consument zelf op internet vrijwel nooit een orv afsluit.

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 6 juni 2018

Paul, ik zou dat wel een goede oplossing vinden. Zolang er zo nadrukkelijk wordt ingezet op execution only en de "dure" advieskosten en verzekeraars online enkele dubbeltjes distributiekosten rekenen zal er wel veel uitleg nodig blijven van nut noodzaak en redelijkheid van advieskosten. Ik had laatst een zelfstandige die bij mij de kosten niet wilde betalen en naar de accountant ging. Rekende gewoon op kosteloos advies. Ik rij in een Toyota, de accountant in een Jaguar, maar toch: u rekent veel te veel.

Stijn Brouwers - Brouwers Assurantiën 6 juni 2018

Provisie is: transparant, laag drempelig, en kosten besparend voor de consument. Tevens is het een instrument dat zijn waarde geruime tijd heeft bewezen voor iedereen. Alle andere modellen moeten hun bestaansrecht nog bewijzen! De consument zit er zeker niet op te wachten.

KDBAKKER - K D Bakker Assurantien 5 juni 2018

Als een verandering niet naar behoren werkt, draai het dan terug. Vele malen is het wiel opnieuw uitgevonden maar naar mijn mening is het nog steeds rond. Ik ben in 1974 met niets begonnen en heb de mooiste tijd mee mogen maken. Maar nu is het puinhoop. Sterkte collega's.

Meer over