Schade-experts willen af van term contra-expert

Henk Grootkerk

Meer transparantie, onder meer door gedupeerden vaker en beter te informeren over de diverse stappen in het schadeafwikkelingsproces en met name over de specifieke rol van de (personen)schade-expert daarin. Dat was één van de verbeterpunten die naar voren kwamen tijdens het debat ‘De expert onder de loep’, dat is gehouden tijdens het Rendez Vous d’ Expertise van het Nivre.

Tijdens de bijeenkomst kondigde directeur Henk Grootkerk aan dat het NIVRE mede vanwege de onduidelijkheid hieromtrent bij het brede publiek de beeldvorming over de beroepsgroep meer in overeenstemming wil brengen met de werkelijkheid. “Door zijn rol en positie te verduidelijken willen we het vertrouwen in de meerwaarde van de schade-expert vergroten. Met dit debat, als eerste van een reeks activiteiten om bovengenoemd (imago)doel te realiseren, beogen wij als NIVRE bovenal een discussie op gang brengen over het (onjuiste) beeld dat er alom bestaat over het functioneren van de schade-expert en zijn integriteit, professionaliteit en positie in de huidige schadebehandelingskolom.”
Aan het debat werd deelgenomen door Leo de Boer (Verbond van Verzekeraars), Stijn Franken (Nauta Dutilh), Deborah Lauria (De Letselschade Raad), Robert-Jan van Loon (Adfiz), Carel van Vredenburch (Consumentenbond) en Adriaan Westerhof (Nivre). Zij bleken er allen voorstander van te zijn om verzekerden al bij aanvang van verzekering, bijvoorbeeld via polis of aparte bijlage, te informeren over wat zij bij een schade kunnen verwachten. Met name het recht van verzekerden op een contra-expert dient volgens hen beter gecommuniceerd te worden. Daarbij werd door meerdere partijen geopperd de term contra-expert in het vervolg te vervangen door het voor de consument begrijpelijkere woord eigen deskundige.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Voorzitterswissel Nivre

Voorzitterswissel Nivre

Hans de Hoog, directievoorzitter Lengkeek, is George Oostrom opgevolgd als voorzitter van Nivre. De Hoog had al zitting in het bestuur, de afgelopen twee jaar als...

Aantal inschrijvingen in Nivre-Register licht toegenomen

Aantal inschrijvingen in Nivre-Register licht toegenomen

Het aantal ingeschrevenen in het Nivre-Register is in 2017 licht gegroeid. Per 31 december jl. telde het register in totaal 1.707 ingeschrevenen, 22 meer dan eind...

Nivre register-deskundige in de maak

Nivre register-deskundige in de maak

Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade.  De eerste groep van professionals...

Nivre-experts extra druk door onstuimig weer in 2016

Nivre-experts extra druk door onstuimig weer in 2016

 Wateroverlast, fikse hagelbuien en flinke stormen zorgden in 2016 voor meer dan 100.000 extra schadebehandelingen voor NIVRE Register-Experts. Dat staat op...

AFM ziet alleen incidenten bij inzet contra-expertise

AFM ziet alleen incidenten bij inzet contra-expertise

Er zijn af en toe incidenten maar geen structurele problemen bij de inzet van contra-expertise bij woonverzekeringen. Dit constateert de AFM in een verkenning naar...

Miljoenenbranden 2015 zorgen voor hoogste schadebedrag ooit

Miljoenenbranden 2015 zorgen voor hoogste schadebedrag ooit

In 2015 zorgden 130 miljoenenbranden voor het hoogste schadebedrag sinds de start van de registratie van deze branden in 1998: 707,5 miljoen euro, aanmerkelijk meer...