Scheringa wil DNB onder ede verhoren

Dirk Scheringa

Dirk Scheringa geeft zich niet gewonnen. Drie jaar lang is hij met een advocatenteam bezig geweest met het verzamelen van alle feiten rond het faillissement van DSB. Nu is het tijd om voormalige topmannen van DNB en het ministerie van Financiën onder ede te verhoren. Een verzoekschrift tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor is inmiddels bij de Rechtbank te Den Haag ingediend.

Scheringa wil mensen als Nout Wellink en Wouter Bos ter verantwoording roepen. De zaak dient op 16 november aanstaande. Er zijn volgens Scheringa en zijn advocaat Geert Jan Knoops voldoende feiten en omstandigheden vastgesteld waaruit het verwijtbaar gedrag van de Nederlandse Staat en/of DNB blijkt. Concreet gaat het Scheringa om het schenden van de geheimhoudingsplicht in verband met het aanvragen van de noodregeling door DNB en ministerie waardoor het faillissement van zijn DSB-bank onvermijdelijk werd.

Volgens Scheringa hebben zowel DNB als het ministerie van Financiën zich niet als een zorgvuldig toezichthouder gedragen. "Door vertrouwelijke en op dat moment feitelijk onjuiste informatie voortijdig te delen met ongeveer 500 mensen, is bewust het risico aanvaard dat deze informatie bij het grote publiek bekend werd. Zij hebben door dit onzorgvuldig en verwijtbaar gedrag, onnodig het faillissement van DSB veroorzaakt. En zijn dus schadeplichtig aan Dirk Scheringa", aldus Scheringa en zijn advocaat.

Volgens Scheringa was er nog geen specifiek onderzoek ingesteld naar het lekken van de zeer vertrouwelijke informatie, waardoor een faillissement onafwendbaar werd. Daarom is er nu volgens Scheringa allereerst een getuigenverhoor onder ede nodig.

Volgens Scheringa kan nu nog worden vastgesteld dat alle oud-klanten en alle schuldeisers hun geld hebben ontvangen, dat DSB nog steeds winstgevend is en het bedrijf nog vele honderden miljoenen in kas heeft. Scheringa is van plan om na dit voorlopig getuigenverhoor een gerechtelijke procedure bij de burgerlijke rechter te starten tegen DNB en het Ministerie van Financiën. Het berekende schadebedrag wordt geraamd op € 830 miljoen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
"Banken hebben poortwachtersfunctie nog te vaak onvoldoende op orde"

"Banken hebben poortwachtersfunctie nog te vaak onvoldoende op orde"

"Nog te vaak zien we dat banken hun poortwachtersfunctie onvoldoende op orde hebben. Het is noodzakelijk dat het eigenaarschap voor de uitvoering van antiwitwasbeleid...

Vrijwillige aflossingen dragen bij aan verlaging hypotheekrisico’s

Vrijwillige aflossingen dragen bij aan verlaging hypotheekrisico’s

Gezinnen die vrijwillig aflossen op hun hypotheekschuld zijn volgens DNB-onderzoek beter bestand tegen de gevolgen van een stijging van de rente. Bij een renteverhoging...

Alleen partijen met resolutieplan adviseren?

Alleen partijen met resolutieplan adviseren?

(door redactie VVP) Verzekeraars zijn niet zo belangrijk voor het financiële systeem als systeembanken. Toch gaat DNB resolutieplannen opstellen voor verzekeraars...

DNB focust op beheersing klimaatrisico's

DNB focust op beheersing klimaatrisico's

Beheersing van de klimaatrisico's is een van de speerpunten in het toezicht van DNB in 2019. Andere speerpunten zijn: toezicht houden met geautomatiseerd verworven...

Klaas Knot: eigen woning belasten in plaats van subsidiëren

Klaas Knot: eigen woning belasten in plaats van subsidiëren

Zowel de vraagkant als de aanbodkant van de woningmarkt vertonen momenteel kenmerken die garant staan voor onstuimigheid, aldus DNB-president Klaas Knot tijdens...

Nadere inspanningen nodig bij verzekeraars

Nadere inspanningen nodig bij verzekeraars

DNB constateert dat verzekeraars voortgang boeken in het toekomstbestendig maken van de sector, maar dat nadere inspanningen van verzekeraars, toezichthouders en...