Spoedoperatie in buitenland na ski-ongeluk

Ski's

Menzis moet van de kantonrechter het verschil tussen de vergoeding uit de basisverzekering en de daadwerkelijke zorgkosten uitkeren aan een man die na een skiongeval in Oostenrijk met spoed aan zijn knie werd geopereerd. Het gaat om in totaal bijna 7.000 euro.

De kantonrechter is van oordeel dat "het begrip spoedeisende zorg voor meer dan een uitleg vatbaar is, nu in de polisvoorwaarden niet is uitgewerkt ter wiens beoordeling het is om vast te stellen of sprake is van een situatie waarin medische hulp zo snel nodig is dat terugkeren naar Nederland niet meer mogelijk is. Ieder aanknopingspunt daarvoor ontbreekt. [Eiser] gaat uit van het oordeel van de behandelend artsen ten tijde van de medische ingreep en Menzis gaat uit van een geobjectiveerde beoordeling achteraf. De tekst van de polisvoorwaarden rechtvaardigt op zichzelf beide lezingen.

"Ondanks het feit dat sprake is van een zogenaamd kernbeding, is de afdeling over algemene voorwaarden van het Burgerlijk Wetboek (boek 6, titel 5, afdeling 3, BW) toch van toepassing, nu het een onduidelijk beding betreft (artikel 6:231, aanhef en onder a, BW). Op grond van artikel 6:238, tweede lid, BW prevaleert bij twijfel over de betekenis van een beding in de algemene voorwaarden van een consumentenovereenkomst, waaronder ook de onderhavige polisvoorwaarden moeten worden gerekend, de voor de consument gunstigste uitleg.

"In het onderhavige geval houdt de voor [Eiser] gunstigste uitleg in dat de vraag of sprake is van spoedeisende zorg, moet worden beantwoord aan de hand van de toenmalige medische inschatting van de behandelend artsen ter plaatse. Deze uitleg is ook redelijk aangezien de beslissing om de operatie op dat moment te ondergaan redelijkerwijs wordt genomen op basis van die inschatting nu de aard van het verzekerd risico meebrengt dat de verzekerde die beslissing onvoorbereid moet nemen. Bovendien vereisen de polisvoorwaarden niet dat vooraf toestemming van Menzis wordt verkregen."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Geen schending mededelingsplicht AOV

Geen schending mededelingsplicht AOV

Interpolis beriep zich volgens de Rechtbank Gelderland ten onrechte op schending van de mededelingsplicht door een AOV-verzekerde. De rechtbank: "De opvatting van...

Geen antwoord is niet per se 'nee'

Geen antwoord is niet per se 'nee'

Delta Lloyd Schade is in hoger beroep gestrand op artikel 7:928 lid 6 BW. Daarin is bepaald dat indien de verzekering is gesloten op de grondslag van een...

Zorgplicht niet geschonden door adviseur

Zorgplicht niet geschonden door adviseur

Uiterwijk Winkel Verzekeringen heeft de zorgplicht niet geschonden, oordeelt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep in een slepende zaak. Werkplan stelde...

Rechter maakt korte metten met risico van verlijeren

Rechter maakt korte metten met risico van verlijeren

Het niet in acht nemen van normale voorzichtigheid ter voorkoming van schade komt een booteigenaar duur te staan. Nadat hij met zijn boot de Zandkreeksluis was gepasseerd...

Fout internist kost Centraal Beheer tonnen

Fout internist kost Centraal Beheer tonnen

Ontstond de schade aan de nier voor of na het ingaan van de aansprakelijkheidspolis bij Centraal Beheer? Na, oordeelt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger...

Zorgplicht Robidus gold ook trappenhuis kantoor

Zorgplicht Robidus gold ook trappenhuis kantoor

Op de werkgever (financieel dienstverlener Robidus) rustte in dit geval wel degelijk een zorgplicht met betrekking tot het gebruik van het trappenhuis door medewerkers....