Nazorg verduidelijken?

Discussie

Veel duidelijker had de uitslag van de VVP-poll van afgelopen week niet kunnen zijn: 167 van de 200 stemmers vinden het geen goede zaak dat klanten hun hypotheek nu ook via de Consumentenbond kunnen regelen (83,5 procent). Eens kijken hoe dat uitpakt bij de nieuwe stelling.

Vereniging Eigen Huis (VEH) stelde vorige week dat hypotheekadviseurs hun plicht tot nazorg slecht naleven. "In een tijd waarin adviseurs bijna alles van hun klanten weten en over een veelheid aan analysetools beschikken, doen ze daar maar weinig mee", aldus VEH. "Klanten worden nog nauwelijks gewezen op belangrijke zaken als rentemiddeling of het voordeel van een lagere renteopslag door op de hypotheek af te lossen. Er lijkt een gebrek aan zorgwil te zijn.”

Nazorg is natuurlijk hoe dan een hot item momenteel vanwege de Kifid-uitspraak inzake de nazorg bij een ORV.

Eigen Huis wil dat de AFM duidelijkheid geeft over wat de klant van zijn onafhankelijke of bankadviseur mag verwachten tijdens de looptijd van zijn hypotheek. Bent u het daarmee eens? Doe weer mee met de VVP-poll en stem!

Weer een goede week gewenst!

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 12 november 2018

Hoe dicht getimmerd moet het zijn? Nazorg is een interactie tussen klant en adviseur. Daar ligt ook een grote eigen verantwoordelijkheid van de klant. Wanneer je eea overeenkomt dmv contract en prijs dan kunnen daar nader afspraken over gemaakt worden. Maar niet alles ligt per definitie op het burau van de adviseur.

Eric Bot - Zwitserleven 12 november 2018

De AFM moet niet verduidelijken dat moet de wetgever doen! Een aanpassing in de Wft waarin de volgende diensten worden onderscheiden. 1. Advies, 2. Bemiddeling en 3. Beheer en Communicatie als nazorg. iedere 'dienst' los overeen te komen waarbij ieder onderdeel zijn (eigen) prijs heeft.

Meer over
Toename klimaatrisico's wordt schromelijk overdreven

Toename klimaatrisico's wordt schromelijk overdreven

63 procent was het eens met de VVP-stelling van afgelopen week: 'Financieel adviseurs laten zich te veel leiden door angst'. Het aantal stemmers was echter duidelijk...

Stelling van de week

Stelling van de week

Achtenvijftig procent van de 242 stemmers was het eens met de VVP-poll van vorige week: '2.500 euro voor oversluiten hypotheek is reëel'. Waarbij sommige stemmers...

Is 2.500 euro voor oversluiten hypotheek reëel?

Is 2.500 euro voor oversluiten hypotheek reëel?

Verzekeraars hebben volmachten nodig. Met die VVP-stelling van afgelopen week was 67 procent het eens. Daaronder vast veel Gevolmachtigd Agenten...  Eens kijken...

Verzekeraars hebben volmachtkantoren nodig

Verzekeraars hebben volmachtkantoren nodig

Zevenenzestig procent van de 157 stemmers was het eens met de VVP-stelling van afgelopen week 'AFM moet verduidelijken wat nazorg inhoudt'. De behoefte aan verduidelijking...

Stelling van de week

Stelling van de week

De VVP-poll van afgelopen week leverde geen duidelijke ja of nee op. Van de 163 stemmers was 51 procent het eens en 49 procent oneens met de stelling: 'Verzekeraar...

Stelling van de week

Stelling van de week

Verplicht verzekeraars een lagere premie meteen ook aan bestaande klanten te geven. Dat stelden afgelopen week verschillende adviseurs op VVP Online in de ongoing...