Subsidie SGC opgehoogd

Sander Dekker minister Rechtsbescherming 2017

Minister Dekker van Rechtsbescherming verhoogt de subsidie van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC). Dekker: "In de vastgestelde begroting van Justitie en Veiligheid voor 2018 is subsidie aan de SGC toegekend. Inmiddels heb ik, op basis van gesprekken met de SGC, als volgt besloten. De subsidie voor 2018 wordt opgehoogd met een bedrag van circa 470.000 euro. Voor de jaren 2019 tot en met 2022 zal ik de subsidie voortzetten. De hoogte is in lijn met het meerjarig begrotingsvoorstel dat de SGC bij mij heeft ingediend."

Dekker kondigt de verhoging aan in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij schrijft aan te sturen op uitbreiding van de toepassing van buitengerechtelijke geschilbeslechting. En dan met name mediation. 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Interne streefnorm Kifid wordt herzien

Interne streefnorm Kifid wordt herzien

"De tot voor kort door Kifid gehanteerde interne streefnorm is niet langer realistisch." Aldus minister Hoekstra in zijn rapportage aan de Kamer over de...

Banken onderzoeken loket geschillenbeslechting kleinzakelijke klanten

Banken onderzoeken loket geschillenbeslechting kleinzakelijke klanten

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) werkt aan een gedragscode voor de financiering van kleinzakelijke klanten.  Een belangrijk onderdeel van de gedragscode...