Uit 75 jaar VVP: lezing verzekeringsbedrijf voor Rotterdamse schooljeugd

VVP 75 jaar logo Twitter

Maandag start de Week van het Geld. Maar ook vroeger stonden branchegenoten voor de klas. In dit geval zelfs een VVP-redacteur!

Uit de VVP van 9 juli 1948: "Dinsdag 6 juli hield onze redacteur voor schadeverzekering de heer R. Sodenkamp Jr., in het Rotterdamse stadhuis een lezing over het verzekeringsbedrijf voor leerlingen van Middenstands-ULO-klassen en de Gem. Handels H.B.S. Dit is de eerste keer dat een dergelijk contact met medewerking van onderwijs-autoriteiten tussen scholen en het verzekeringsbedrijf plaats vindt. Het merkwaardige is dat dit - overigens zeer geslaagde - experiment voortsproot uit particulier initiatief. Tijdens de laatste gehouden Jaarbeurs vervoegden zich n.l. enkele jongelui bij de daar aanwezige heer Sodenkamp met enige vragen op verzekeringsgebied. Later zijn zij met hun leraar nog eens teruggeweest en tenslotte leidde deze belangstelling tot bovenvermeld resultaat.

"Overigens zou het ons niet verbazen als er in dat wat nu gedaan is, nog meer perspectief blijkt te zitten. Wij denken b.v. aan een cursus waar dieper op structuur, geschiedenis en arbeidsveld van het verzekeringsbedrijf kan worden ingegaan. Voorlopig is het echter een verdienste van de heer Sodenkamp dat hij bereid is geweest naar Rotterdam te komen om daar een aantal belangstellende jongelui een elementair overzicht te geven van wat het verzekeringsbedrijf is, hoe het werkt en hoe het ontstaan is. Dit gebeurde bovendien op een levendige, suggetieve manier, zodat er voor de boeiende lezing grote aandacht bestond."

Sodenkamp was werkzaam bij de Nederlandsche Lloyd (later Delta Lloyd) en gaf vaak lezingen voor assurantieclubs. Voor zijn verdiensten werd hij in 1971 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

ULO stond overigens voor uitgebreid lager onderwijs, HBS voor hogere burgerschool. Beide vormen verdwenen met de invoering van de Mammoetwet in 1968. ULO werd toen mavo, HBS werd havo en vwo.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Uit 75 jaar VVP: adequate honorering

Uit 75 jaar VVP: adequate honorering

De provisie stond ook in 1971 onder druk. Maar, betoogde NVA-voorzitter Rijk Kamerbeek voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van de Adfiz-voorloper, zonder...

Uit 75 jaar VVP: invoering verplicht eigen risico

Uit 75 jaar VVP: invoering verplicht eigen risico

Uit de VVP van 21 mei 1954: "Met ingang van 1 juli aanstaande zullen alle autopremies door een belangrijk deel van de autoverzekeringsmaatschappijen (in casu de...

Uit 75 jaar VVP: een buitendienstervaring

Uit 75 jaar VVP: een buitendienstervaring

Een ingezonden brief uit de VVP van 21 mei 1954: "Dat men als buitendienstman op alle slakken geen zout kan leggen en maar weer vergeven en vergeten moet, is algemeen...

Uit 75 jaar VVP: omwenteling door Independer?

Uit 75 jaar VVP: omwenteling door Independer?

De eerste volledig onafhankelijke financiële dienstverlener in Nederland. Zo omschreef Independer zich bij de lancering in februari 2000. Al spittend in het...

Woekerpolisaffaire lag al op de loer

Woekerpolisaffaire lag al op de loer

Het verwijt aan de levensverzekeraars in de woekerpolisaffaire is, dat ze veel te hoge kosten rekenden in hun beleggingsverzekeringen. Wat daar ook van waar is,...

Provisie is geen gif(t)

Provisie is geen gif(t)

(Uit VVP 06-2018, door redactie) De provisie eruit en een verrichtingentarief. Daarvoor pleitte de Wiardi Beckman stichting in 1971. Zo ver kwam het niet, maar provisie...