Uit 75 jaar VVP: schijnvolmachten

VVP 75 jaar logo Twitter

Huisvolmachten staan onder druk. Maar niet voor het eerst. Uit de VVP van 15 februari 1952: "In de toelichtende memorie, welke het oorspronkelijke ontwerp Wet Assurantiebemiddeling in 1948 vergezelde, werd vermeld dat ook een speciale regeling diende te worden getroffen voor de gevolmachtigde agenten, die in de verzekeringswereld een bijzondere plaats innemen. Zulks bleek met name nodig, omdat vele assurantietussenpersonen van verzekeraars z.g. huisvolmachten hebben verkregen, op grond waarvan naar buiten de schijn wordt gewekt alsof zij optreden als gevolmachtigde van de verzekeraars, terwijl in feite hun positie geen andere is dan die van een gewoon assurantiebezorger of assurantieagent, omdat hun ‘volmacht’ bij interne instructie zover blijkt te zijn uitgebreid dat daaraan nauwelijks nog enige betekenis kan worden toegekend. Zonder nadere wettelijke voorziening zouden door verlening van deze schijnvolmachten de bepalingen gemakkelijk ontdoken kunnen worden.

"En in het Voorlopig Verslag werd in dit verband nog opgemerkt: 'In de concurrentie tussen de maatschappijen is de z.g. provinciale volmacht een middel geworden om aan een tussenpersoon een hogere dan de normale provisie te kunnen geven en daardoor de agent als tussenpersoon sterker aan zich te binden. Met dit al spreekt het vanzelf, dat het instituut van de gevolmachtigde agenten langs deze weg volkomen is gedenatureerd en gezien de omvang dat dit in de provincie heeft aangenomen, moet van een mistoestand worden gesproken. Ter opheffing nu van deze mistoestand dienen de voorgestelde bepalingen van hoofdstuk VII van het Ontwerp, welke voorschrijven in de eerste plaats dat niet alleen de volmachten doch ook de interne instructies bij het Registratie Bureau moeten worden gedeponeerd en voorts, dat de tekeningsbevoegdheid van de gevolmachtigden bij die interne instructies niet verder mag worden beperkt dan bij algemene maatregel van bestuur zal worden vastgesteld.”

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Volgende nieuwsbrief van VVP

Volgende nieuwsbrief van VVP

De volgende nieuwsbrief verschijnt 2 januari 2019. Per 1 januari 2019 gaat VVP zelfstandig verder. Het VVP-team heeft er ongelooflijk veel zin. Ook de komende jaren...

Energie

Energie

Als VVP-team zijn we ongelooflijk blij en dankbaar dat ons 75-jarig jubileum niet ongemerkt voorbij is gegaan. Dankzij de support van een groot aantal bedrijven...

De toekomst zijn wij

De toekomst zijn wij

De verleiding is groot om, in het laatste artikel in de reeks vvp 75 jaar, het verleden te laten voor wat het is en een blik in de toekomst te werpen. Maar ja,...

Een diepe buiging uit dankbaarheid

Een diepe buiging uit dankbaarheid

Als VVP-team zijn we ongelooflijk blij en dankbaar dat ons 75-jarig jubileum niet ongemerkt voorbij is gegaan. Dankzij de support van een groot aantal bedrijven...

Willem Vreeswijk neemt VVP over van Vakbladen.com

Willem Vreeswijk neemt VVP over van Vakbladen.com

Hoofdredacteur Willem Vreeswijk neemt per 1 januari a.s. vakblad VVP en aanverwante uitgaven over van  uitgeverij Vakbladen.com te Den Haag. Hij gaat VVP zelfstandig...

Uit 75 jaar VVP: adequate honorering

Uit 75 jaar VVP: adequate honorering

De provisie stond ook in 1971 onder druk. Maar, betoogde NVA-voorzitter Rijk Kamerbeek voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van de Adfiz-voorloper, zonder...