UPO-modellen 2019 gepubliceerd

Euro's via Pixabay 2018

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben de UPO-modellen 2019 en de bijbehorende handleiding gepubliceerd. De modellen voor het UPO-2019 zijn nog niet officieel goedgekeurd door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met het oog op de wijzigingen in de UPO-modellen 2019 als gevolg van de implementatie van de herziene IORP II-richtlijn, stellen de pensioenkoepels de modellen echter al beschikbaar.

Het UPO 2019 is uitgebreid met een aantal nieuwe informatie-elementen (zoals premie, dekkingsgraad en kosten voor premieovereenkomsten). Ook voor gewezen deelnemers moet jaarlijks een UPO beschikbaar worden gesteld. Daarnaast zijn enkele aanpassingen gedaan die niet voortvloeien uit gewijzigde regelgeving. Zo is een aanpassing gedaan ter verduidelijking van het nabestaandenpensioen na uitdiensttreding. In de handleiding bij het UPO 2019 zijn de wijzigingen toegelicht.

 

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
We kunnen beter stoppen met het UPO

We kunnen beter stoppen met het UPO

"We kunnen beter stoppen met het UPO en jaarlijks verwijzen naar het goed toegankelijke online Pensioenregister van de overheid", aldus Arthur Arbouw, adjunct-directeur...

Overregulering pensioenen kost miljoenen en schiet doel voorbij

Overregulering pensioenen kost miljoenen en schiet doel voorbij

(Arthur Arbouw is adjunct-directeur Pensioenen bij a.s.r. pensioenen) Dat het op dit moment onrustig is in pensioenland, is geen nieuws meer. Maar daardoor zouden...

Model Uniform Pensioenoverzicht 2018 online

Model Uniform Pensioenoverzicht 2018 online

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben de modellen voor het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2018 en de bijbehorende handleiding gepubliceerd....

Afm: upo's gaven een te rooskleurig beeld

Afm: upo's gaven een te rooskleurig beeld

De UPO’s die deelnemers aan beschikbare premieregelingen vlak voor hun pensioen ontvingen, gaven in de meeste gevallen een te rooskleurig beeld. Het echte...

Upo-modellen 2015 ongewijzigd

Upo-modellen 2015 ongewijzigd

De modellen van het Uniform Pensioenoverzicht voor 2015 zijn ongewijzigd ten opzichte van de modellen 2014. Ook de voorbeeldtoelichtingen en de handleidingen bevatten...

Delta lloyd: twitterspreekuur over pensioen

Delta lloyd: twitterspreekuur over pensioen

Na het nep-bericht over de vestiging van een budget-bejaardentehuis in de Koepelgevangenis in Breda, komt Delta Lloyd opnieuw met een bericht om klanten te stimuleren...