Vaart maken met terugdringen aantal verkeersslachtoffers

Autoschade TB

Het Verbond van Verzekeraars vindt samen met de partners van de Verkeersveiligheidscoalitie dat er dringend moet worden geïnvesteerd in onderhoud en aanleg van veilige (fiets)infrastructuur en een goede handhaving. Ook is aandacht nodig voor veiligere auto’s. En tot slot moet de ongevallenregistratie worden verbeterd, omdat daarmee essentiële informatie over de toedracht van ongevallen is gemoeid.

Minister Van Nieuwenhuizen stuurde donderdag het Strategisch Plan Verkeersveiligheid naar de Tweede Kamer. Het Verbond van Verzekeraars "steunt de minister in haar ambitie van nul verkeersdoden, maar roept op om vaart te maken met het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers".

Het aantal verkeersdoden stagneert (613 in 2017), terwijl het aantal verkeersgewonden in 2017 20.800 personen bedraagt.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Schadelast aanrijdingen fors toegenomen

Schadelast aanrijdingen fors toegenomen

Het aantal verkeersclaims naar aanleiding van een aanrijding is in 2017 met achttien procent gedaald. De schadelast is daarentegen afgelopen jaar met zeven procent...

Verbond publiceert overzicht van gedekte klimaatrisico’s

Verbond publiceert overzicht van gedekte klimaatrisico’s

Het Verbond van Verzekeraars publiceert volgende week in samenwerking met het ministerie van IenM een overzicht van de gedekte klimaatrisico’s voor particulieren...

Helft miljoenenbranden bij bedrijven

Helft miljoenenbranden bij bedrijven

De Stichting Salvage is in 2018 al bij 71 miljoenenbranden in actie gekomen. Met name juli was met 11 meldingen een drukke maand. Het Verbond van Verzekeraars noemt...

Lifetri aspirant-lid Verbond

Lifetri aspirant-lid Verbond

Het Verbondsbestuur heeft aan twee labels van de Lifetri Groep het aspirant-lidmaatschap toegekend. Het gaat om Lifetri Uitvaartverzekeringen en Lifetri Verzekeringen. Lifetri...

Verbond: bij uitblijven akkoord kabinet nu aan zet

Verbond: bij uitblijven akkoord kabinet nu aan zet

Het Verbond van Verzekeraars vindt het teleurstellend dat sociale partners en kabinet er niet in zijn geslaagd een akkoord te bereiken over modernisering van het...

Wmo-overeenkomst afkoop regresrecht niet verlengd

Wmo-overeenkomst afkoop regresrecht niet verlengd

Het Verbond van Verzekeraars heeft besloten om de Wmo-overeenkomst afkoop regresrecht met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten na 2018 niet te verlengen. Met...