Vergoeding voor wijziging debetrentevoet in gareel

Hypotheek rekenmachine via Pixabay

Het verbod om meer dan het financiële nadeel in rekening te brengen bij vervroegde aflossing gaat ook gelden bij het (enkel) wijzigen van de debetrentevoet. Minister Hoekstra heeft het ontwerpbesluit terzake woensdag aan de Tweede Kamer aangeboden.

Het besluit bevat een wijziging van het BGfo die er in voorziet dat aanbieders van krediet geen vergoeding mogen vragen die hoger is dan het financiële nadeel dat de aanbieder heeft doordat de overeenkomst inzake de debetrentevoet en rentevastperiode bij een hypothecair krediet voorafgaand aan het verstrijken van de looptijd van die overeenkomst wordt beëindigd. De AFM krijgt de bevoegdheid om nadere regels te stellen met betrekking tot de berekening van deze vergoeding.

De minister: "Naast de mogelijkheid om vervroegd af te lossen bieden sommige banken consumenten ook de mogelijkheid aan om gedurende een rentevastperiode een nieuwe debetrente overeen te komen. Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn wanneer de geldende debetrente voor een bepaalde periode (veel) lager is dan de overeengekomen debetrente. Bij het (enkel) wijzigen van de debetrentevoet is er geen sprake van vervroegde aflossing en is het verbod om meer dan het financiële nadeel in rekening te brengen bij vervroegde aflossing niet van toepassing. In antwoord op Kamervragen van het lid Ronnes (CDA) heeft mijn voorganger aangegeven dat het onwenselijk is als aanbieders van krediet vergoedingen in rekening mogen brengen die hoger zijn dan het financiële nadeel."

Rentemiddeling

In artikel 81c Bgfo wordt bovendien een nieuwe derde lid ingevoegd dat regelt dat bij de berekening van de vergoeding bij vervroegde aflossing in de zin van dat artikel geen onderscheid gemaakt mag worden tussen overeenkomsten waarbij rentemiddeling heeft plaatsgevonden en overeenkomsten waarbij dat niet het geval is. De berekening van de vergoeding moet op dezelfde wijze gebeuren. Dit houdt in ieder geval in dat aanbieders die bij vervroegde aflossing ingeval van, bijvoorbeeld, verhuizing, al dan niet op basis van de Gedragsregels Hypothecaire Financieringen, geen vergoeding in rekening brengen bij de consument dit ook niet mogen doen wanneer er gedurende de looptijd van de overeenkomst rentemiddeling heeft plaatsgevonden. Wanneer aanbieders bij vervroegde aflossing wel een vergoeding in rekening brengen, omdat er geen sprake is van verhuizing, dan kunnen zij onder gelijke voorwaarden ook een vergoeding in rekening brengen voor vervroegde aflossing van een overeenkomst waarin rentemiddeling heeft plaatsgevonden.

 

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Vooral jonge zzp'ers gebruiken Inkomensverklaring

Vooral jonge zzp'ers gebruiken Inkomensverklaring

Een kleine duizend startende zzp’ers hebben dankzij de introductie van de Inkomensverklaringzzp’er een woning kunnen kopen. Vooral zzp’ers jonger...

Nieuwe hypotheek ASN Bank beloont verduurzamen woning

Nieuwe hypotheek ASN Bank beloont verduurzamen woning

ASN Bank komt met een nieuwe hypotheek die kan worden afgesloten met een apart leningdeel: ASN Duurzaam Wonen. Dit leningdeel heeft een laag rentetarief en is bedoeld...

Standaardakte 'dakverhuurconstructie met opstalrecht'

Standaardakte 'dakverhuurconstructie met opstalrecht'

Onlangs is een standaardakte 'dakverhuurconstructie met opstalrecht' opgesteld. Dit om de financiering en plaatsing van zonnepanelen op daken van bedrijfspanden...

Opnieuw flinke afname van huiseigenaren met betalingsachterstand op hun hypotheek

Opnieuw flinke afname van huiseigenaren met betalingsachterstand op hun hypotheek

Het aantal huiseigenaren dat kampt met een betalingsachterstand op hun hypotheek blijft opmerkelijk dalen, aldus BKR. Op 1 oktober hadden bijna 80.000 kredietnemers...

Verduurzaming: kabinet grijpt niet in bij hypotheekcontract

Verduurzaming: kabinet grijpt niet in bij hypotheekcontract

Minister Hoekstra ziet geen reden in te grijpen in het hypotheekcontract tussen geldverstrekker en ondernemer om verduurzaming te bevorderen. Dat schrijft hij in...

Studielening bemoeilijkt hypotheek niet

Studielening bemoeilijkt hypotheek niet

"Ook voor studieleningen zijn er explainmogelijkheden waarvan gebruik kan worden gemaakt." Dat antwoordt het kabinet op Kamervragen over de moeite die ex-studenten...