"Verhoging beloning top Van Lanschot opvallend en zeer fors"

Wopke Hoekstra 2 2017 foto Financiën

"De raad van commissarissen van Van Lanschot Kempen heeft een substantiële verhoging voorgesteld van de beloning van de bestuurders. Ik vind die verhoging opvallend en zeer fors." Dat schrijft minister Hoekstra in antwoord op Kamervragen. "Forse salarisverhogingen voor bestuursleden van financiële instellingen dragen niet bij aan het herstel van vertrouwen in de financiële sector", aldus Hoekstra.

De minister verder: "De raad van commissarissen van Van Lanschot Kempen heeft in haar persbericht aangegeven dat de beloning is vergeleken met die van andere vermogensbeheerders in West-Europa, andere banken in Nederland (ING, ABN AMRO, Rabobank en NIBC) en Nederlandse beursgenoteerde bedrijven buiten de bankensector (o.a. ASML, KPN en NN Group). Het is mijns inziens een terechte vraag of het gepast is om een relatief kleine Nederlandse bank te vergelijken met grote multinationals die aan de AEX zijn genoteerd. Ik zal dan ook, mede ter uitvoering van de motie Ronnes, in gesprek gaan met de sector om tot een aanscherping te komen van de definitie van het maatschappelijk draagvlak en de maatschappelijke context voor het beloningsbeleid in de Code banken (en de Code Verzekeraars)."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Zoek goed uit of ex-partner hypotheeklasten kan dragen

Zoek goed uit of ex-partner hypotheeklasten kan dragen

Het is, aldus minister Hoekstra in antwoord op Kamervragen, van belang dat consumenten, voorafgaand aan het definitief maken van een echtscheidingsconvenant, goed...

Adviseur moet niet altijd willen mikken op maximale hypotheek

Adviseur moet niet altijd willen mikken op maximale hypotheek

"Vooral in een stijgende woningmarkt, waar de wettelijke regels voor de consument als knellend kunnen worden ervaren, vind ik het belangrijk te benadrukken dat de...

Ingrijpen bij consumptieve kredieten niet nodig

Ingrijpen bij consumptieve kredieten niet nodig

Minister Hoekstra gaat op zoek naar een alternatief in online beslisomgevingen voor de huidige kredietwaarschuwing ‘Let op, geld lenen kost geld’. Dat...

Garantiestelsel verzekeringen niet nodig

Garantiestelsel verzekeringen niet nodig

Minister Hoekstra vindt een garantiestelsel bij verzekeringen niet nodig. Dat schrijft hij in zijn memorie van antwoord op vragen bij de herziening van het kader...

"Vivat en haar verzekeringsdochters zijn gezonde Nederlandse bedrijven"

"Vivat en haar verzekeringsdochters zijn gezonde Nederlandse bedrijven"

"Ik heb geen signalen ontvangen over eventuele plannen van Anbang ten aanzien van het aandeelhouderschap van Vivat." Dat antwoordt minister Hoekstra op Kamervragen....