Verschillen sterfekans tussen inkomstengroepen nemen toe

Wichert Hoekert 2018

De levensverwachting voor Nederlanders loopt niet verder op, zo blijkt uit de recente AG-prognosetafel, maar voor pensioenfondsen is het verschil in levensverwachting en sterftekans tussen verschillende leeftijdsgroepen en inkomstengroepen zeker zo belangrijk. Uit berekeningen van Willis Towers Watson blijkt dat de verschillen verder oplopen. Dat geldt zowel voor verschillen tussen sectoren waarin mensen werken als voor het verschil in inkomen.

Willis Towers Watson concludeert dat de verschillen in 2018 zijn opgelopen in vergelijking met 2016, de laatste keer dat het Actuarieel Genootschap zijn cijfers aanpaste. Voor eenzelfde 45-jarige man zit er tussen de twee meest uiteenlopende hoogste en laagste sterftekans 119% verschil terwijl dit in 2016 nog 105% bedroeg. Voor pensioenfondsen zijn deze uitkomsten van groot belang omdat een pensioenfonds verplicht is om in de waardering van de toekomstige verplichtingen rekening te houden met de kenmerken van de eigen populatie en die waarde varieert als gevolg van het effect van de ervaringssterfte.

Volgens Wichert Hoekert, pensioendeskundige bij Willis Towers Watson kan voor fondsen met laag gesalarieerde werknemers de voorziening tot ruim 2% lager uitvallen, voor fondsen met hoog gesalarieerde werknemers tot ongeveer 7% hoger, dan wanneer er geen sprake zou zijn van ervaringssterfte: “Vanwege de relatief grote verschillen binnen de hoogste inkomensgroep maakt Willis Towers Watson in het nieuwe model nader onderscheid binnen die groep. Dat sixtiel is in drieën gedeeld. Verder wordt het in de nieuwe versie van het model mogelijk gemaakt onderscheid te maken tussen sterfte van gehuwden en ongehuwden.”

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Werknemer wil financiële beloning voor gezonde levensstijl

Werknemer wil financiële beloning voor gezonde levensstijl

Ruim een derde (35 procent) van de werknemers vindt dat zij door hun werkgevers financieel beloond moeten worden voor een gezonde levensstijl. Dit blijkt uit onderzoek...

Oudere werknemer schiet niet veel op met pensioenhervorming

Oudere werknemer schiet niet veel op met pensioenhervorming

De verschuiving van pensioenkosten en pensioenopbouw van oudere werknemers naar jongere werknemers (doorsneesystematiek) leidt er niet toe dat oudere werknemers...

Werkgever bezorgd over meer keuzevrijheid pensioen

Werkgever bezorgd over meer keuzevrijheid pensioen

Met een goede financiële begeleiding zullen de pensioenveranderingen een meer positieve bijdrage leveren aan de waardering van werknemers, constateert Willis...

Solvency II leidt tot minder transparantie

Solvency II leidt tot minder transparantie

Solvency II maakt de verzekeringssector minder aantrekkelijk voor investeerders. Dit blijkt uit een rapport van Autonomous Research en Willis Towers Watson, gebaseerd...

"Pensioenfondsen aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen"

"Pensioenfondsen aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen"

Pensioenfondsen zijn een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen. "Zeker in een branche waar het vertrouwen van mensen cruciaal is, kan een cyberaanval –...

Stijging zorgkosten neemt af in Nederland

Stijging zorgkosten neemt af in Nederland

Wereldwijd blijven de zorgkosten af, maar in Nederland stijgen de zorgkosten minder hard, aldus onderzoek van Willis Towers Watson. Volgens het onderzoek verwachten...