Waarde pandrecht assurantieportefeuille zeer beperkt

Robin van Beem 2018 Polis Advocaten

De waarde van het pandrecht op de assurantieportefeuille is tegen de huidige stand van zaken zeer beperkt, schrijft Robin van Beem (partner Polis Advocaten) in vakblad VVP4, dat dinsdag is verschenen. Van Beem wijst onder andere op een vonnis van rechtbank Gelderland uit april van dit jaar, waaruit blijkt dat een portefeuille als zodanig niet verpand kan worden. 

Rechtbank Gelderland volgde in deze zaak van ING tegen een gefailleerde adviseur eerdere uitspraken van rechtbank Rotterdam in het faillissement van Cinjee Advies. Een assurantieportefeuille kan volgens de rechter niet worden verpand, omdat het goederenrecht dat niet toelaat. ‘De wet bepaalt dat je alleen een pandrecht kunt vestigen op goederen die voor overdracht vatbaar zijn, zoals onroerende en roerende goederen en vorderingsrechten’, zo verklaart Van Beem het vonnis. ‘Een portefeuille is volgens de rechtbank Rotterdam en de rechtbank Gelderland geen zelfstandig voor overdracht vatbaar goed, maar een samenstel van rechten en verplichtingen’.

Vorderingsrechten

Hoewel de vorderingsrechten uit de portefeuille wél overdraagbaar blijven, is het effect van de rechterlijke uitspraken op de dagelijkse praktijk volgens Van Beem groot. ‘Als een portefeuille als zodanig te verpanden is, kun je als schuldeiser bij wanbetaling de portefeuille laten verkopen. En kun je je vervolgens verhalen op de verkoopopbrengst. Dan profiteer je dus van de aan de portefeuille verbonden goodwill. Als je alleen de vorderingsrechten uit de portefeuille kunt verpanden, kun je de portefeuille als zodanig niet te gelde maken en loop je die goodwill mis. De waarde van het pandrecht is daarmee tegen de huidige stand van zaken zeer beperkt’.

Onvoldoende zekerheden

Van Beem stelt dat partijen met bestaande vorderingen zich moeten realiseren, dat zij nu mogelijk onvoldoende zekerheden hebben. ‘Dat kan een wrange vaststelling zijn, omdat het vaak niet mogelijk is om op dit moment nog meer of andere zekerheden te verkrijgen. Voor partijen die nu een portefeuille verkopen, geldt dat zij beter kunnen kiezen voor een koper die de koopsom in één keer betaalt’.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Toekomst voor pandrecht portefeuille?

Toekomst voor pandrecht portefeuille?

(door Robin van Beem, Polis Advocaten en VVP Ondernemerspanel) Sinds jaar en dag is het gebruikelijk in de verzekeringsbranche om zekerheid te stellen door middel...