Onbeantwoorde vragen over integriteit en klantbelang centraal

Ozewald Wanrooij

"Ik heb een casus waarbij ik twijfel of dit valt onder integer handelen en klantbelang centraal stellen. In ieder geval heb ik er een slecht gevoel bij. Daarbij zit ik met vragen die ik mijn relatie niet kan beantwoorden en dat voelt niet goed. Wie kan de antwoorden wel geven?", aldus vraagt adviseur Ozewald Wanrooij zich af.

Hoe luidt de casus? Het gaat om een relatie van Neutralis waarvan de arbeidsovereenkomst met ingang van 1 januari aanstaande wordt beëindigd. Om te waarborgen dat hij in januari zijn uitgaven kan blijven betalen, vraagt hij adviseur Ozewald Wanrooij om hem te begeleiden bij het opnemen van een deel van zijn stamrechtlijfrenterekening bij Delta Lloyd Bank. Eind 2011 is de rekening geopend en is er gebruik gemaakt van een deposito van 10 jaar vast tegen 4,35%.

De cliënt wil een deel van de waarde op de rekening omzetten naar een direct ingaande lijfrente bij een andere aanbieder waarvoor hij een verzoek indient bij Delta Lloyd. Hierop wordt hij door Delta Lloyd benaderd en gewezen op de boete. De website vermeldt het volgende: 'U betaalt een boete voor elk jaar dat u uw geld eerder terug wilt. U betaalt 1 procent per jaar over het geld in het deposito. Een deel van een jaar tellen wij als een heel jaar. De boete is maximaal 4,5 procent.'

Wanrooij: "Vervolgens vraagt de relatie mij of ik hem kan uitleggen waarom hij Delta Lloyd een boete verschuldigd is waarop ik Delta Lloyd heb gevraagd dit te motiveren. De reactie die ik heb mogen ontvangen, is dat bij dit product nu eenmaal deze boeteberekening hoort, dat hier niets aan te veranderen is en als de klant zich hierin niet kan vinden hij gebruik kan maken van de klachtenregeling. In plaats van een verwijzing naar de klachtenregeling zou een uitleg klantvriendelijker zijn geweest en mijn relatie moet nu een keuze maken en heeft geen tijd om een klachtenregeling te doorlopen", aldus Wanrooij die nu met vragen zit die hij zijn relatie niet kan beantwoorden.

Vragen

Vraag 1

Delta Lloyd Bank biedt haar klanten op dit moment een deposito met een vergelijkbare looptijd tegen 0,6 procent terwijl mijn cliënt een rente vergoed krijgt van 4,35 procent. "Doordat mijn relatie nu een deel van zijn vermogen opneemt, bespaart dit Delta Lloyd 3,75 procent voor ieder eerder opgenomen jaar. Ondanks deze besparing brengt Delta Lloyd ook nog eens een boete van 1 procent per jaar rekening. Wat zou een reden kunnen zijn dat Delta Lloyd een jaarlijkse compensatie van 4,75 procent wil hebben?"

Vraag 2

Verder geeft Delta Lloyd aan dat als gevolg van een gedeeltelijke opname het gehele deposito gestopt moet worden waardoor relatie zijn rentevergoeding van 4,35 procent ook over het niet opgenomen deel verliest. "Wat zou een reden kunnen zijn waardoor een gedeeltelijke opname niet mogelijk is?"
Vervolgens berekent Delta Lloyd de boete niet alleen over het opgenomen bedrag maar ook over het deel dat nog gewoon bij Delta Lloyd blijft staan. "Loopt Delta Lloyd over dit deel schade op waardoor de boete van 1 procent over dit deel te rechtvaardigen is?

Vraag 3

Ten aanzien van de boeteberekening rekent Delta Lloyd niet met het aantal resterende maanden maar in hele jaren naar boven afgerond waardoor de boete hoger uitvalt. "Wat zou hiervoor een reden kunnen zijn?"

Vraag 4

En tenslotte wordt er onderscheid gemaakt tussen de boeteberekening van deposito’s van voor en van na 17 september 2012. In de deposito’s afgesloten na 17 september wordt er helemaal geen boete in rekening gebracht indien de depositorente hoger is dan de vergelijkingsrente. "Kan iemand mij vertellen waarom juist deze datum het verschil maakt?"

Wanrooij geeft ruiterlijk toe dat zijn kennis in deze tekort schiet. "Ook met het gebruik van mijn boerenverstand kom ik in dit geval niet ver", aldus Wanrooij die antwoorden op de vier vragen graag tegemoet ziet op vvp@nijgh.nl.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Oprecht luisteren als eerste stap naar gelukkige medewerkers

Oprecht luisteren als eerste stap naar gelukkige medewerkers

Verschillende onderzoeken laten zien dat gelukkige medewerkers onder andere effectiever, productiever en duurzamer inzetbaar zijn. Hoe zorg je er als werkgever voor...

Oprecht luisteren als eerste stap naar gelukkige medewerkers!

Oprecht luisteren als eerste stap naar gelukkige medewerkers!

Auteur: Leon Brummelhuis, samen met Ozewald Wanrooij oprichter van Neutralis. De blog is eveneens te lezen op de site Rendementvangeluk van Neutralis. Verschillende...

Neutralis Gelukkig Leven Programma gaat internationaal

Neutralis Gelukkig Leven Programma gaat internationaal

Het Gelukkig Leven Programma, een initiatief van adviseurs Ozewald Wanrooij en Leon Brummelhuis van Neutralis gaat internationaal. Als derde licentiehouder gaat...

Tweede licentiehouder Neutralis Gelukkig Leven Programma

Tweede licentiehouder Neutralis Gelukkig Leven Programma

Neutralis heeft Dorien Scharenborg van Doorzien verwelkomd als tweede licentiehouder van het Neutralis Gelukkig Leven Programma. Eerder werd Anke Bruns-Heij van...

Bank schiet niet te kort in lang hypotheektraject

Bank schiet niet te kort in lang hypotheektraject

Vier maanden duurde het eer de consument een definitieve afwijzing kreeg van de hypotheekaanvraag. Omdat de consument niet alle benodigde informatie aanleverde,...

Alleen maar verliezers

Alleen maar verliezers

Zou het misschien kunnen dat het woekerpolisdossier geen winnaars kent? Die vraag stelt Ozewald Wanrooij (Neutralis) in een reactie op VVP Online. Ik hoop van harte...