quote

"Wereld van het grote geld: VNO verzet zich tegen hogere lonen werknemers, maar pleit wel voor hogere bonussen bankiers" Henk Nijboer (PvdA) in tweet

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

Privacy

Privacy beleid

Nijgh Periodieken, uitgever van VVP, legt gegevens vast voor de behandeling van uw aanvraag en wanneer u in het kader van dienstverlening contact heeft met Nijgh Periodieken.
 

Deze gegevens worden gebruikt om een overeenkomst uit te voeren en om u te informeren over voor u relevante producten en diensten van Nijgh Periodieken en van andere zorgvuldig geselecteerde organisaties.
 

Indien u geen prijs stelt op deze informatie dan kunt u dit schriftelijk doorgeven aan Nijgh Periodieken, o.v.v. wbp.vvp, Postbus 19949, 2500 CX Den Haag.

overig nieuws

Meer nieuws...