quote

"Gemiddelde resultaat moet echt beter" Ron van Kesteren (Keurmerk Klantgericht Verzekeren)

stelling

"Er zijn te weinig vakmensen in de financiële sector"

Stelling

Er zijn te weinig vakmensen in de financiële sector

1) Eens
2) Oneens

 

reacties

Mark van den Broek / EFeM verzekeringen

En het worden er steeds minder ! ER is nauwelijks nog nieuwe instroom en de groep adviseurs vergrijst.....Dat betekdn, meer vraag, minder aanbod ! Maar de gewone particulier blijft straks zonder advies zitten met alle gevolgen van dien.....

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

@ Mark, ik heb recent nog met een groep vakgenoten vergaderd. Van kantoren die tegen de 30 man personeel hebben tot kantoren met enkele personeelsleden, en enkele éénpits pappa/mamma kantoren zoals wijzelf.

Daar hebben we met zijn alleen moeten vaststellen dat er volgens ons géén verdienmodel meer is voor de beneden-modale particuliere klant. De grotere kantoren zien het meer als een soort service die zij nog verlenen, velen zien zakelijk als de motor van hun bedrijf. De kleinere kantoren verzetten de bakens: gaan richting echtscheidingsbemiddeling schuldhulpverlening, budgetcoaching specialisatie zakelijk of zoeken de bovenkant van de markt via hypotheken en financieel planningtrajecten.

Het lijkt me logisch dat als 30-60% van de oude doelgroep wegvalt, er veel minder adviseurs nodig zullen zijn, en gezien de eisen die gesteld worden aan opleiding zorgplicht weinig jongeren de ambitie zullen hebben in de sterk krimpende en vergrijzende sector hun carriere te gaan zoeken.

Rob Bastian / AVA

@Albert van der Poll: en zo lost ook dit "probleem" zich vanzelf op.
(en wordt de georkestreerde sanering van de branche versneld doorgevoerd)

Mark van den Broek / EFeM verzekeringen

@ Albert, grotendeels klopt deze bevinding maar daar zit dus ook een probleem.....De onderkant van de markt kan niet meer fatsoenlijk geadviseerd worden maar zullen ongetwijfeld juist vele vragen hebben en toch ook nog het een en ander verzekerd hebben....Wie bedient dit gedeelte van de markt ? Of blijven zij verstoken van advies met alle mogelijke elende tot gevolg ??? En wie lost dan de ellende op ?? Verzekeraars zullen die handschoen niet oppakken, zij kunnen nauwelijks adviseren....

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • AFM: VEEL VRAGEN OVER ADVIESKOSTEN HYPOTHEKEN

  In de eerste zes maanden van 2015 had de AFM bijna duizend consumentencontacten per maand. Relatief veel waren hypotheek-gerelateerd. Meldingen, zoals vragen of klachten, kunnen leiden tot signalen voor risico-gestuurd toezicht.

 • PE-EXAMEN EUROPEES BRUG TE VER (2 reacties)

  De Commissie Economische en Monetaire Zaken van het Europese Parlement komt met nieuwe voorstellen inzake de distributie van verzekeringen. Die lijken voor Nederland niet schokkend. Opvallend: beloningstransparantie wordt niet specifiek geëist. Ook wordt niet gerept van een PE-examen.

 • REISVERZEKERAARS: SLECHTS MAGERE VOLDOENDE IN EERSTE THEMA-ONDERZOEK KKV

  Te veel keurmerkhouders scoren slechts een magere voldoende in het eerste thema-onderzoek Reisverzekering door het Keurmerk Klantgericht Verzekeren (KKV). 

 • AO TOEKOMST VERZEKERINGSSECTOR UITGESTELD

  Het Algemeen Overleg Toekomst van de verzekeringssector in de Tweede Kamer is uitgesteld tot na zomerreces.

 • BANDEN- EN WIELENBRANCHE KIEST VOOR AZL

  Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche brengt zijn pensioenadministratie met ingang van 1 januari 2016 over naar AZL.

 • GEMIDDELDE DEKKINGSGRAAD PENSIOENFONDSEN LICHT GESTEGEN

  De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in de maand juni met 1 procentpunt gestegen van 107 naar 108%. Dat is te danken aan een stijging van de rente. De escalatie van de Griekse crisis in het laatste weekend van juni staat verdere stijging van de dekkingsgraad in de weg.

 • NN VERDUBBELT GELDDEKKING GRIEKENLANDGANGERS

  Nationale-Nederlanden heeft de gelddekking verdubbeld op de doorlopende reisverzekering van mensen die naar Griekenland op vakantie gaan.

 • MANNENKLINIEK IN BASISPAKKET A.S.R.

  Vanaf 1 juli wordt de zorg van Mannenkliniek de Boer vergoed in het basispakket voor alle klanten van Ditzo, De Amersfoortse en BeterDichtbij.

 • VRIJWILLIG EIGEN RISICO ZORGPOLIS NIET HERVERZEKEREN

  "Met de NZa ben ik van mening dat het onwenselijk is dat een verzekerde via een aanvullende verzekering het vrijwillig eigen risico kan herverzekeren." Aldus minister Schippers in een brief aan de Tweede Kamer. 

 • COOLEN EXPERTISE BELOONT AMBASSADEURS

  Coolen Expertise gaf 200 kaarten weg voor twee concerten 'Groots met een zachte G' van Guus Meeuwis. Dit aan klanten die de contra-expert positief hadden aanbevolen.

Meer nieuws...

New Financial Forum

Zou jij je product aan je moeder adviseren?

Het New Financial Forum ontpopt zich langzaam maar zeker als de kraamkamer van vele nieuwe initiatieven binnen de financiële sector. Een concreet voorbeeld is het klantverslag. Iets dat in eerste instantie moeilijk leek is nu werkelijkheid geworden en gezien de reacties van de partijen die dit (nog) niet hebben is de toekomst zeer hoopgevend!    Je kunt niet verwachten dat een hele sector van de ene op de andere dag alles kan aanpassen wat ze willen. Daarom is het extra mooi...   Lees meer »

Jelle Bartels - Haal eruit wat erin zit! Grensverleggend ondernemen begint bij waarderen wat er al is. Vertrouwen op wat je doet, wat je kunt, wat je weet en dat ook waarmaken. Open, duidelijk en transparant. Organisaties in de financiële sector gaan een geweldige toekomst tegemoet als ze het vertrouwen terugwinnen. En dat vertrouwen start in organisaties zelf. Tussen collega's onderling, met klanten én met leveranciers. Niet eenmalig, maar continue. Elke dag weer werken aan de basis, aan het vertrouwen.