quote

"Deze generatie heeft verminderd toegang tot hypotheken en bouwt weinig tot geen pensioen op" Jongerenambassadeur Mirjam Sterk

stelling

"Ik steun proefproces tegen PE-examen"

Stelling

Ik steun proefproces tegen PE-examen

1) Eens
2) Oneens

 

reacties

Co Limmen / Lands Advies bv

Oneens! Stop met tijd en energie te stoppen in een proefproces en gebruik die tijd om aan je studie te gaan, zo ingewikkeld is het niet. Het is een kwestie van doen en niet van klagen.

Vincent Bons / Boveko Bedrijfsassurantiën

mee eens. nergens in Europa en ook in andere branches kun je zo maar en eerder gehaald diploma kwijt raken op deze manier.

K.M. Kreeft / AssVeKa

@Co: het lijkt met toch niet normaal dat je, om alle kwalificaties die je op grond van je diploma's hebt te houden, nu vele honderden euro's aan directe kosten moet maken + kosten van alle uren die je erin steekt! En maak je een keuze voor maar 2 of 3 gebieden, dan ben je dus voorgoed je diploma en bevoegdheid op die andere gebieden kwijt. Enkel en alleen omdat Den Haag (waar ze zelf nooit enige vorm van opleidingseis, bijscholing of examen hebben !???) met een lijst van dubbelzinnige en vaak zeer subjectieve vragen denkt het nivo op te kunnen krikken.

Vergelijk het eens met een Navigatie in de auto. Is er iemand die vind dat mensen die zo'n ding gebruiken eens in de drie jaar met pen en papier moeten aantonen dat ze zelf ook een route kunnen invullen? Met tussenliggende plaatsen, wegsoorten, afstanden etc. Waarbij een 7 gehaald dient te worden en bij falen het rijbewijs wordt ingetrokken?

Het zou lekker rustig worden op de weg, maar is het eerlijk?

Charles van de Waarsenburg / ABN Amro

Ik begrijp en vind het ook goed dat een financieel adviseur zich qua opleiding moet kwalificeren ten einde zijn/haar vak goed te kunnen invullen. Echter heeft de opleidingsdruk de afgelopen jaren een te hoge vlucht genomen. .

Dick Muller / Muller Assurantiën

Ik ben het helemaal met de stelling eens.
Het mag misschien zo zijn dat het goed te doen is, dat hele PEplus "gedoe", maar het is oneerlijk t.o.v. van al die collega's die in het verleden met veel moeite en kosten hun beroepskwalificaties hebben gerealiseerd en zo al jaren op een integere en vakbekwame wijze hun vak uitoefenen.
Gemakshalve wordt vaak ook even vergeten dat velen al die kosten uit eigen zak hebben moeten betalen en daar nu weer mee geconfronteerd worden. het heeft mij in de loop der jaren al een behoorlijk vermogen gekost en dit staat overigens in schril contrast met de ontwikkelingen bij ABN-AMRO en ING van de laatste dagen, waar bestuurders met een niet meer dan gemiddelde opleiding zich een inkomen toe-eigenen dat maatschappelijk gezien in geen enkele verhouding staat.

Kees Bergman / Kees Bergman

Zoals jullie weten ben ik het met de stelling niet eens. Ik hoorde echter afgelopen week een collega, die met onzinnige vragen in de vermogenssfeer geconfronteerd werd en weer zakte. Door deze vraagstelling begin ik over te hellen naar het eens kamp. Ik denk echter dat Financiën niet overstag gaat en dat wij aan deze PE plus jammer genoeg moeten geloven. Laten wij dit dan ook maar lijdzaam doen, maar laten wij met volle macht en uit volle borst protesteren tegen het vervolg. Ik hoorde al geruchten, dat wij in de toekomst voor elk onderdeel apart examen moeten gaan doen. Wanneer dit zo is, dan is Financiën naar mijn idee helemaal van de ............gerukt en de weg geheel kwijt. Zij zijn dan in goed gezelschap van de topbestuurders van verzekeraars en hun managementlaag daaronder. Waarschijnlijk hebben wij straks alleen nog maar opleidingsinstituten en geen verzekeringsadviseurs meer en zeker geen verzekeringsmaatschappijen. Bij de verzekeringsmaatschappijen denken de bestuurders zo langzamerhand, dat zij hun handel met goede computersystemen en met de meest simpele producten kunnen verkopen. Hiervoor hebben zij bijna geen personeel nodig en zeker geen tussenpersonen. Het liefst zouden zij dit ook zonder klanten bereiken, maar dit is wel de meest ideale wereld, die je voor deze mensen kunt bedenken. Natuurlijk tegen een opslag van 30% op hun minimumloon.

Willem van Spronsen / Adire Pensioen & Advies

@ Kees Bergman

Goedemorgen Kees,
Je betoog is goed opgezet en menigeen zal zich daar ook in herkennen.
Maar heel aannemelijk is dat protesteren tegen het vervolg voor velen inhoudt dat ze dat niet meer hoeven te doen omdat het kwaad bij hen dan al is geschied. Men is dan al vastgeraakt in het systeem. Er is door hen dan niet meer te protesteren, ook niet uit volle borst. Net als bij vele werknemers die dan door deze overheidsoperatie ondertussen overtallig zijn geworden.

Kees Bergman / Kees Bergman

@Willem van Spronsen. Ik denk het jammer genoeg ook Willem. Maar naar mijn idee is dit weer jammer genoeg wel de enige weg. De minister cq financiën vinden dat wij de examenweg naar Canossa moeten gaan. Wanneer de rechter ons gelijk geeft, dan gaan de minister cq financiën toch een andere weg zoeken om hun doel te bereiken.. Het heeft daarom veel meer zin om nu maar deze diploma's te halen en dan te protesteren, dan andersom.

Willem van Spronsen / Adire Pensioen & Advies

@ Kees,
Als je alle certificaten hebt behaald kun je natuurlijk dat van mening zijn.
Maar ook dan kun je gewoon deze tegenactie steunen. Het belangrijkste certificaat heb ik ook al gehaald en met 14 dagen ga ik op voor Vermogen.
Mijn instelling is dat ik me diploma`s waar ik veel energie in heb gestoken
gewoon geldig wil houden. Door dat onzinsysteem wil ik me niet laten vloeren en ik wil ook niet in de valkuilen trappen.
Ik steun het wel omdat ik als Nederlands staatsburger van oordeel ben door een overheidsorgaan ernstig te zijn benadeeld net als velen anderen met mij. Dit is ook de enige mogelijkheid. Op school hebben wij samen veel geleerd over de Spaanse overheersing. Ik zie dit ingevoerde PE Plus Examen systeem niet anders dan een vorm van tirannie.

Kees Bergman / Kees Bergman

@Willem.
Ik heb deze certificaten niet makkelijk gehaald. Ik ben hiervoor van april 2014 t.m. december 2014 bezig geweest. Ik zeg nu ook niet eigen schuld dikke bult en sta mij nergens op voor. Wij konden deze malaise vanaf begin 2014 aan zien komen. Ik heb toen driftig geprotesteerd, maar niemand die met mij mee ging. Toen heb ik eieren voor mijn geld gekozen omdat het vechten tegen de bierkaai was. Nu het steeds nijpender dreigt te worden staat iedereen ineens op. Ik vind het vervolg na 2016 belangrijker omdat ik vrees, dat het nog lastiger gaat worden. Laten we daar met z'n allen tegen protesteren en deze PE plus voor lief nemen. Neemt niet weg, dat CDFD wel fatsoenlijke vragen moet blijven stellen.

Mark Glansbeek / Van Velthuysen Liebrecht

Ik kan me op zich vinden in het feit dat een diploma beperkt geldig is en dat er, om de geldigheid te behouden, een PE-systeem wordt ingericht. Het zou toch niet meer zo mogen zijn dat iemand die in 1990 zijn diploma heeft behaald onbeperkt mag blijven adviseren, zonder dat hij zich aantoonbaar bijgeschoold heeft? Hoewel ik bijna mij WFT PE inmiddels binnen heb (over enkele weken alleen nog Inkomen) vind ik het huidige systeem met de examens een farce. Ik ben dus wel tegen de huidige manier van toetsen. Maar volgens mij gaat dit proefproces over de principiële vraag of een ooit behaald diploma ongeldig verklaard mag worden. En daar heb ik dus geen moeite mee, mits dit ondersteund wordt door een adequaat werkend PE systeem.

K.M. Kreeft / AssVeKa

Het nieuwe systeem kent teveel manco's, waardoor het verlies van diploma's en zelfs werk niet te rechtvaardigen is. Om er maar eens 1 te noemen: om uitvaart te adviseren moet je volledig vermogen halen. Alle kleine schade kantoren die ook uitvaart doen, alle uitvaartconsulenten etc kunnen dus straks hun werk niet meer doen omdat ze niet de transitie vergoeding kunnen berekenen of de belasting bij stakingswinst. Zaken die totaal overbodig zijn voor uitvaart maar die je desondanks moet kunnen. Velen die het niet gaan halen. En aan de andere kant ook velen die het wel halen en ineens dan volgens de overheid capabel en deskundig zijn om een pensioenopbouw via lijfrentes etc te berekenen, terwijl in werkelijkheid ze er geen fluit verstand van hebben. Dan worden ze uiteraard vanwege professioneel gedrag geacht zaken aan een collega te geven, maar die optie kent het examen nu net weer niet..... Zit je als wel deskundig vermogen adviseur ook niet op te wachten lijkt me. Allerlei diplomahouders die het op welke wijze dan ook gered hebben maar van toeten nog blazen weten in de praktijk. En hoe ik als klant weten kan welke diplomahouder wel en welke niet deskundig is?

Het wordt tijd voor een deelmodule uitvaart...

Kees Bergman / Kees Bergman

Het blijkt, dat wij als adviseurs over elkaar heen buitelen. Zoals gewoonlijk staan de tussenpersonen/adviseurs niet op één lijn. Met deze discussie bemoeit zich geen opleider/minister/beleidsbepaler verzekeringen enz. Wij als tussenpersonen/adviseurs schreeuwen veel maar zijn niet in staat één vuist te maken via een ADFIZ of een CFD. Ik ga maar weer proberen mij aan te sluiten bij de zwijgende meerderheid. Ik hoop het nog een tijdje vol te houden in dit vak. Het gaat u allen goed.

Tom Bloemheuvel / Actufin Financiele Planners & Adviseurs

Voor de zoveelste keer laat de overheid zien totaal onbetrouwbaar te zijn. Het constant wijzigen van de regels tijdens het spel riekt naar verdere decimering van de financiele sector. En we laten ons dit allemaal welgevallen.

Willem van Spronsen / Adire Pensioen & Advies

@ Tom,
Ik spreek nu volledig op persoonlijke titel. Alleen zij die zich niet aanmelden als lid van de vereniging Geen PE(Plus) examens meer laten dit zich dan allemaal welgevallen.

Kees Bergman / Kees Bergman

Sorry hier ben ik nog een keer. Wij moeten oppassen onszelf niet belachelijk te maken. Laatst PE her gedaan met vrachtwagenchauffeur, loodgieter, elektriciën enz. Kortom wij moeten ervoor gaan om het vervolgsysteem na 2016 humaner en meer op de praktijk afgestemd te maken. Dit PE plus examen halen vóór 2015 is een gepasseerd station

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • ULTIEME SANCTIE SCHENDERS BEROEPSEED: TIJDELIJK BEROEPSVERBOD VAN DRIE JAAR (1 reactie)

  Een berisping zijn, een boete oplopend tot maximaal 25.000 euro, een verplichte cursus of een tijdelijk beroepsverbod van drie jaar. Dat zijn de sancties die de per 1 april ingestelde Stichting Tuchtrecht Banken kan opleggen aan mensen die zich niet houden aan beroepseed of -belofte.

 • GEMIDDELDE DEKKINGSGRAAD ONDER WETTELIJK MINIMUM

  De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in de maand maart gedaald tot onder het vereiste minimum van 105 procent, zo blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt.

 • TWEEDE PLAATSING ASR DUTCH CORE RESIDENTIAL FUND

  Pensioenfonds PNO Media is als tweede externe belegger toegetreden tot het woningfonds van ASR.

 • FINANCIËN HERSTELT WEEFFOUT IN WFT-MODULE VERMOGEN

  In het door Financiën ter consultatie voorgelegde Wijzigingsbesluit Financiële Markten is geregeld dat de adviseur Vermogen mag adviseren over arbeidsverzekeringen of werkloosheidsverzekeringen indien gecombineerd met een advies over levensverzekeringen. Nu mag dat niet.

 • WIJZIGINGSBESLUIT FINANCIËLE MARKTEN 2016

  Financiën heeft het Wijzigingsbesluit Financiële Markten ter consultatie neergelegd. Dit besluit voorziet in nadere regels ten aanzien van het provisieverbod met betrekking tot premiepensioenvorderingen en een verbod voor verzekeraars op het ontvangen van beloningen of vergoedingen van beheerders van beleggingsinstellingen of instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe’s) voor het aanbieden van beleggingsverzekeringen.

 • DITZO BLIJFT CONFRONTATIE ZOEKEN MET VERGELIJKERS (1 reactie)

  Ditzo gaat nog even verder met het negatief neerzetten van vergelijkers. Zo is een factuur gepubliceerd waaruit zou blijken dat Independer 175 euro leadvergoeding van haar krijgt. Volgens Independer bedraagt de leadvergoeding 58 euro per jaar. Bij een gemiddelde looptijd van drie jaar is dit inderdaad 175 euro, die Ditzo op eigen verzoek echter ineens uitkeert.

 • NEGATIEVE HYPOTHEEKRENTE ALS 1 APRIL-GRAP

  Na Generali was De Financiële Makelaar de tweede in de financiële sector met een 1 april-grap over negatieve hypotheekrente. Eigenlijk een halve grap, want als het nog even zo door gaat, is die rente écht negatief!

 • LENTESTORM: BIJNA 10 MILJOEN SCHADE

  De ‘Lentestorm’ die gisteren met windstoten tot 120 kilometer per uur over Nederland raasde, heeft naar schatting een kleine 10 miljoen euro schade aangericht aan opstal en inboedel van particulieren en bedrijven. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van het Verbond van Verzekeraars.

 • WERKGEVERS LATEN RUIM 182 MILJOEN EURO LIGGEN BIJ VERZEKERING ZIEKTEWET

  Een goede afweging tussen een publieke uitvoering voor de Ziektewet of eigenrisicodragerschap kan werkgevers in totaal ruim 182 miljoen euro per jaar opleveren, stelt Aon.

 • NIVRE: KWALITEIT SCHADEREGELING SPEELT TE GERINGE ROL BIJ AANSCHAF VERZEKERING

  “Het valt mij op dat verzekeringen gekocht worden op prijs en weinig op de kwaliteit van de schadeafwikkeling. Een rating van verzekeraars op dit punt zou wonderen doen voor onze branche, maar ook voor verzekeraars.” Aldus NIVRE-voorzitter Jeroen Fröhlich tijdens het Rendez-Vous d'Expertise.

Meer nieuws...

New Financial Forum

Je geld of je leven

Maskers af De uitspraak: ‘JE GELD OF JE LEVEN’ is zo gek nog niet. Ook al sta je raar te kijken als er een mes op je borst is gericht en je ineens beseft dat het om je portemonnee te doen is. De keus is dan gauw gemaakt. Overleven dan maar. Geld geeft het leven niet. Precies, daartoe is geld niet in staat. Maar als geld leven gaat dienen is dat heel mooi. Om geld die rol te geven is authentiek leiderschap nodig. En authentiek leiderschap begint voor elke mens met de vraag: Wie b...   Lees meer »

Jan Willem Kirpestein - Als geld de rol krijgt waarvoor het geld is bestemd, kan leven in al zijn concreetheid blijven bloeien en groeien. Om geld deze rol te laten vervullen is onvoorwaardelijke liefde voor het leven nodig. Geld als zodanig kan geen leven geven. Dat kan alleen degene die met geld omgaat. En dat is een kwestie van leiderschap.