quote

"Zelfverrijking laat zich moeilijk verenigen met de zojuist ingevoerde bankierseed" Rob Mulder, directeur VEH, in blog

stelling

"Ik steun proefproces tegen PE-examen"

nieuws met tag 'asr'

A.S.R. VERWERKT NIEUWE WONEN IN VOORDEELPAKKET

Bovendien is de laadpaal voor elektrische auto’s vanaf nu standaard meeverzekerd en kunnen klanten kiezen voor het meeverzekeren van zonnepanelen op of rondom het huis.

 

ASR STOPT MET MOGELIJKHEID OM VERZEKERING TE BELENEN

In een toelichting op Attent, de nieuwsvoorziening van de verzekeraar, zegt ASR: "ASR stopt met de mogelijkheid om een verzekering te belenen. Als verzekeraar zijn we niet ingericht op het verstrekken van leningen. Hierdoor zijn de kosten voor dit proces relatief hoog. Daarom hebben wij besloten de mogelijkheid van belenen niet langer meer aan te bieden. Wanneer er een beleenverzoek van een klant bij ons binnen komt leggen wij dit aan de klant uit. We verwijzen de klant dan ook naar zijn ad...

 

ASR: REVIVAL DEEL INTERMEDIAIR

Baeten zegt een trots man te zijn. Trots op de cijfers, trots op de klantfocus, trots op de stappen die worden gemaakt in duurzaamheid en trots op de adviseurs die voor professionaliteit gaan. In dit kader noemt Baeten het ook goed dat de verhoudingen tussen adviseurs en verzekeraars verder verzakelijken. “In professionele adviseurs investeren we graag, bijvoorbeeld in het ondersteunen bij het halen van hun Wft Pensioen. Dat wij het adviesvak onverminderd belangrijk vinden, blijkt ook uit ...

 

ASR IN ACTIE VOOR V&D

"Zo zorgen we er samen voor dat er over 125 jaar nog steeds kaftpapier gekocht kan worden bij V&D", stelt a.s.r. in de advertentie waarmee ze de actie vandaag lanceert. "Hele volksstammen komen er over de vloer. Maar nu gaat het iets minder met het warenhuis.Dat V&D negatief in het nieuws is, helpt ook niet echt mee. Terwijl wij vinden dat ze respect verdienen. Of nog beter: een steuntje in de rug. Want heel Nederland is met V&D opgegroeid. Dus wat gaan we doen? Bij el...

 

GEEN BOD A.S.R.; VIVAT/REAAL VERKOCHT AAN CHINESE VERZEKERAAR ANBANG

Maandag heeft minister van Financiën Dijsselbloem de Tweede Kamer geïnformeerd over het verkoopproces van Vivat/Reaal. Zoals bekend heeft ook a.s.r. de afgelopen periode onderzocht of een combinatie met het concern tot de mogelijkheden behoort. A.s.r. heeft uiteindelijk besloten om geen bindende bieding op Vivat/Reaal uit te brengen. Dat betekent dat a.s.r. zich de komende periode in overleg met haar aandeelhouder NLFI verder voorbereidt op een toekomst in private handen. Ook over dit ...

 

ASR BESTEEDT PENSIOENADMINISTRATIE UIT

ASR heeft Infosys BPO, de business process outsourcing-dochter van Infosys, in de arm genomen om vanaf 1 april 2015 de administratie te verzorgen van de pensioenen die vallen onder het ASR-label. Er zullen 87 medewerkers overgaan naar Infosys BPO. Het contract is eind januari getekend door Jos Baeten van ASR en Anup Uppadhayay van Infosys BPO. Baeten: “In het kader van onze visie op de continue verbetering van onze dienstverlening aan klanten en om structureel kosten te verlagen, hebben...

 

ONVZ EN ASR VERGOEDEN ONLINE FYSIOTHERAPIE

Honderd fysiotherapiepraktijken doen mee aan de pilot om patiënten te behandelen met online ondersteuning. Met behulp van het online platform HelloFysio kunnen de fysiotherapeuten hun patiënten op afstand behandelen. Aan de hand van 250 instructiefilmpjes geven ze uitleg over oefeningen. Daarnaast krijgen patiënten via de app afspraakherinneringen en kunnen ze online vervolgafspraken maken met hun fysiotherapeut. Ook kunnen patiënten op elk moment hun voortgang en behandelsch...

 

VERTRAGING BIJ BOD ASR OP REAAL

Het bod dat de kopers zouden uitbrengen op 15 januari is verschoven naar eind deze week. Het FD: "Reaal had per einde derde kwartaal een zeer magere solvabiliteit van 156 procent en is niet langer winstgevend. Om de solvabiliteit naar 200 procent te trekken, wat in de branche gebruikelijk is, is 800 miljoen euro nodig. Tijdens het boekenonderzoek zijn meer punten naar voren gekomen. Het gaat om interne leningen van de bank aan de verzekeraar van 250 miljoen euro en andere 'inter company'-re...

 

POLISERVICE NEEMT VOOR ADVISEURS OMZETTING PENSIOENPOLIS UIT HANDEN

Volgens De Vos is het de vraag wie tegenwoordig wat doet in de pensioenmarkt. “Met deze vraag zijn we binnen ASR al jaren bezig. Het was al langer duidelijk dat als gevolg van het nieuwe deskundigheidsbouwwerk het aantal pensioenadviseurs zou afnemen. Inmiddels is dit realiteit geworden en zie je dat slechts een kwart van de advieskantoren is overgebleven. De vraag is dan hoe je de continuïteit van de dienstverlening aan je klanten kunt waarborgen en hoe je het adviesvak ook aantrekke...

 

ASR STOPT MET VERKOOP VERMOGENGARANT

In het extranet Cockpit schrijft a.s.r.: "Door de huidige lage rentestand is de prijs voor het garantie-element binnen VermogenGarant relatief hoog. Hierdoor is er weinig vraag naar VermogenGarant en is het niet meer rendabel om dit product te blijven aanbieden.'Bestaande VermogenGarant-verzekeringen blijven gewoon doorlopen.Klanten die een beleggingsverzekering willen afsluiten, kunnen terugvallen op VermogenBelegd. "Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om een nieuwe bankspaarvari...

 

PROVISIEVERBOD: DE VOORLOPIGE BALANS

Bij de tussentijdse balans staan de maatregelen zelf niet ter discussie. Wel wordt gekeken naar verbetermogelijkheden. In het belang van de klant én de bedrijfstak. Een aantal partijen kwam met hele goede suggesties die elke politicus in ogenschouw zou moeten nemen. Zo moet de communicatie over het provisieverbod verbeterd worden, blijft financiële educatie van klanten een prioriteit en moet de klant bewuster worden gemaakt van de waarde van nazorg.Zo zegt Luuk de Vos (directeur Inte...

 

COMBINATIE ASR/CVC LIJKT HEEL KANSRIJK

De krant: "Alleen van Achmea en Delta Lloyd wordt verder verwacht dat ze misschien een bod gaan doen. Aegon en Nationale-Nederlanden worden nagenoeg uitgesloten door adviseurs in de markt." Mocht ASR en met hulp van CVC in slagen Vivat (de nieuwe naam van de holding Reaal) over te nemen, "dan ontstaat de grootste verzekeraar van Nederland. Die kan dan over vijf tot zeven jaar als marktleider naar de beurs worden gebracht".

 

ASR START REPUTATIEONDERZOEK

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Reputation Institute. Het onderzoek vindt plaats onder verschillende doelgroepen, onder andere intermediairs. Opdrachtgever ASR wil met het onderzoek de dienstverlening verder verbeteren.De vragen gaan onder andere over de kwaliteit van producten en diensten, maatschappelijke verantwoordelijkheid en financiële prestaties.

 

ASR OOK IN PAKKETVERGELIJKING MEETINGPOINT

Volgens Meetingpoint zelf blijkt uit de reacties van de kantoren en het gebruik op mp4all dat Meetingpoint met Vergelijken Pakketten aan een belangrijke vraag van adviseurs heeft voldaan.Na de zomer wordt het aanbod in Vergelijken Pakketten uitgebreid met het Woon- en Vrije Tijd Pakket van Aegon en het Zekerheids Pakket Particulieren van Nationale-Nederlanden.

 

ASR VRAAGT VERGOEDING VOOR GEBRUIK ACCEPTGIRO

Wel blijven de automatische incasso en digitale acceptgiro's gratis, zo schrijft het concern in een nieuwsbrief aan het intermediair. De vergoeding geldt voor klanten die de premie van hun schadeverzekering per acceptgiro voldoen. De opslag bedraagt 1,54 euro per betaling. "Wij voeren deze opslag in omdat bij het versturen en verwerken van acceptgiro's extra kosten worden gemaakt. Het bedrag van 1,54 euro is gebaseerd op de kostprijs voor een acceptgiro", aldus ASR.

 

BOD ASR OP REAAL NOG NIET GEZEGD

Baeten bevestigt in onder meer de Volkskrant dat a.s.r. serieus kijkt naar Reaal, er wordt ook gesproken met potentiële investeringspartners, maar "daarmee heb ik nog niet gezegd dat wij een bod gaan uitbrengen". Baeten verwacht veel interesse voor Reaal: "Ik denk dat er naast ons zeker drie tot vier andere partijen overwegen een bod uit te brengen op Reaal. Verzekeraars zijn op dit moment wat ondergewaardeerd. Voor beleggers is het daarom een goed moment om in te stappen.&qu...

 

ASR SCHRAPT BOETE VERKOOP WONINGHYPOTHEKEN

In de nieuwsbrief Alert schrijft ASR: "Naast de aangekondigde renteverlaging voor de WelThuis hypotheek, wordt ook een wijziging doorgevoerd voor ASR Woninghypotheken. Bij ASR Woninghypotheken konden klanten kiezen voor een rentekorting in ruil voor andere voorwaarden. Een onderdeel van deze voorwaarden: de boete bij verkoop, wordt als klantonvriendelijk ervaren en wordt dus afgeschaft. Er zijn geen nadelige gevolgen voor klanten die deze optie hebben: de Basisrente blijft gelijk; voor best...

 

ASR KAN BOD OP REAAL UITBRENGEN

Minister Dijsselbloem van FInanciën laat in een brief weten dat  SNS Reaal nog deze zomer start met proces dat moet leiden tot de verkoop van Reaal en dat daaropvolgend ook ASR terug naar de markt wordt gebracht. ASR, dat in eigendom is van de staat maar geen staatssteun heeft ontvangen, mag gaan meebieden op Reaal.Al direct bij de nationalisaties van Fortis Nederland/ABN Amro (3 oktober 2008), waarvan ASR deel uitmaakte, en SNS REAAL (1 februari 2013) kondigde het kabinet aan de finan...

 

WOEKERPOLISPROCES WIL OPENHEID OVER BEREKENING

Voorzitter Pieter Lijesen: "Verzekeraars zijn in de loop van de jaren, bij fusies en overnames, veel data kwijtgeraakt. Dit geldt bij a.s.r. met name voor de labels Falcon, Waerdye en Amev. Het verloop van de beleggingspolis en compensatie kan hierdoor niet juist worden berekend. Toen a.s.r. met een compensatieregeling kwam, beloofden ze openheid en daarom publiceerden ze de tekst van de regeling op de eigen website. Wie echter goed leest komt tot de conclusie dat er essentiële zaken w...

 

MEER DETAILS BEKEND OVER BEËINDIGING SAMENWERKING ASR EN ABN AMRO

ASR informeerde het intermediair recentelijk over een aantal wijzigingen in de hypothekenportefeuille van ASR Woninghypotheken en ASR Praktijkvoorziening. De dienstverlening is overgedragen aan Direktbank. Door de overdracht zijn twee groepen ontstaan: nieuw leningnummer, dienstverlening blijft bij ASR of nieuw leningnummer, dienstverlening is over naar Direktbank. Uitsluitend de dienstverlening van de geldlening van de hypotheken is overdragen. De dienstverlening van de eventueel gekoppelde ASR...

 

ROEL WIJMENGA VERTREKT BIJ ASR

Wijmenga trad begin 2009 bij in dienst bij ASR,  op het moment dat het bedrijf net verzelfstandigd was. Vanaf dat moment heeft hij de verzekeraar financieel geleid en gereedgemaakt voor de beoogde terugkeer naar de private markt. "Met de op handen zijnde privatisering komt ASR in een volgende fase. Tegen die achtergrond is door de Raad van Commissarissen een nieuw meerjarig commitment aan de RvB-leden van ASR gevraagd. Wijmenga heeft daarop aangegeven dat hij zich, na een periode van v...

 

ASR BESTEEDT PENSIOENADMINISTRATIE UIT AAN APG

Onder het label De Amersfoortse lanceert a.s.r. een nieuwe beschikbare premieregeling, het Werknemers Pensioen. Inadmin ondersteunt de pensioenadministratie van het Werknemers Pensioen met een modern pensioenplatform en de administratieve uitvoering op belangrijke onderdelen. Daarmee leggen Inadmin en a.s.r. tevens de basis voor een moderne en flexibele administratie van alle beschikbare premieregelingen van a.s.r. tegen lage kosten. “De mogelijkheden die Inadmin ons biedt in combinatie me...

 

FUSIE ASR, REAAL EN ZWITSERLEVEN IN DE MAAK

Het herstructureringsplan voor SNS Reaal is op 19 augustus 2013 bij de Europese Commissie ingediend.De Europese Commissie heeft dit plan in beraad. Het ministerie van Financiën heeft vanmiddag een brief verzonden aan de Tweede Kamer waarin het meldt dat in het ingediende plan is voorgesteld om de bank- en verzekeringsactiviteiten te splitsen zodat de verzekeraar en de bank dan (op termijn) los van elkaar verkocht kunnen worden. Daarbij zou Reaal/Zwitserleven dan, net als ASR, een rol spelen...

 

ASR WERKT VERDER AAN FUSIE OF BEURSGANG

De minister van Financiën heeft vrijdag 23 augustus de Tweede Kamer geïnformeerd over hoe hij de terugkeer van ASR naar de private markt vorm wil geven. Hij kiest voor een tweesporenbeleid. Er worden twee opties open gehouden om de verkoop van ASR. te kunnen realiseren: een beursintroductie of het samengaan met een andere in de Nederlandse markt actieve verzekeraar. Ceo Jos Baeten: “Het is goed dat de minister zijn plannen heeft bekendgemaakt en er duidelijkheid is over de mogel...

 

ASR ZET STREEP DOOR LIJFRENTE OPBOUWREKENING (UPDATE)

ASR schrijft aan adviseurs in de nieuwsbrief Attent: "Sinds 2013 biedt ASR. bank de lijfrente spaarrekening aan naast de lijfrente opbouwrekening. De lijfrente spaarrekening is ten opzichte van de lijfrente opbouwrekening een flexibeler product waarbij de rekeninghouder, in Mijn ASRbank, zelf kan bepalen welke depositoduren hij wil aankopen voor zijn lijfrente-opbouw. Ook is er, in tegenstelling tot de lijfrente opbouwrekening, sprake van samengestelde interest binnen de deposito's. Vanaf 1...

 

ASR LANCEERT WEBSITE VOOR MKB

Door een aantal basisgegevens in te vullen krijgt de ondernemer, aan de hand van gegevens van collega-ondernemers, een overzicht van de meest voorkomende en meest kostbare schades in zijn branche. Op basis hiervan krijgt hij een overzicht van de mogelijke verzekeringen die daarbij passen en een inschatting van de premies, aldus ASR. De ondernemer kan vervolgens via de website in contact treden met een branchespecialist bij hem in de buurt, die hem advies op maat kan geven en kan helpen bij het a...

 

RIK KLOOS VERLAAT ASR

Begin dit jaar is besloten om de operationele verantwoordelijkheid voor ASR Volmachten te beleggen bij de directie van het Schadebedrijf. "De verantwoordelijkheid voor de relatie met de volmachtkantoren is belegd bij Richard van Kralingen, onder aansturing van Tom van der Geer, directeur Intermediaire Distributie Particuliere Markt. Om die reden zal Rik Kloos ASR verlaten." Kloos is in 1993 in dienst getreden als lid van het directieteam van het toenmalige Interlloyd. Vanaf 1 janu...

 

ASR WONINGHYPOTHEKEN VERDWIJNEN VAN HET SCHAP

Vanaf 1 juni is het niet meer mogelijk om voor nieuwe klanten een nieuwe hypotheek van de ASR Woninghypotheken aan te vragen. Hypotheekadviseurs die zaken doen met a.s.r. kunnen nog uitsluitend terecht bij het ASR WelThuis Hypotheek assortiment. Wijzigingen op bestaande hypotheken van ASR Woninghypotheken (bijvoorbeeld verzoeken voor een aanvullende hypotheek, een onderhandse verhoging of een verhuisregeling inclusief eventuele benodigde verhoging) kunnen nog wel plaatsvinden.

 

A.S.R. ERKENT RECHT OP VERPANDING PORTEFEUILLE

Volgens Adfiz is het portefeuillerecht een wettelijk recht van de bemiddelaar. Doordat de aanbieder geen zeggenschap over de portefeuille heeft, kan deze de verpanding niet beperken of verbieden. A.S.R. heeft de (door Adfiz bekritiseerde) concepttekst van de samenwerkingsvoorwaarden zo aangepast dat dit recht van de bemiddelaar gerespecteerd wordt. A.S.R. stelt wel voor dat het intermediair de verzekeraar vooraf tijdig informeert wanneer hij de portefeuille verpandt. Dit past volgens Adfiz en A....

 

FUSIE ASR EN REAAL OOK OPTIE VOOR REDDING SNS REAAL

NL Financial Investments (NLFI), de stichting die de staatsdeelnemingen in ABN Amro en ASR voor de overheid beheert, zou deze optie volgens het FD hebben ingebracht bij SNS Reaal, DNB en het ministerie van Financiën. SNS Reaal werkt zelf aan een scenario waarbij private investeerders, waaronder durfkapitalist CVC en pensioenbelegger PGGM vers kapitaal inbrengen. Daarnaast zouden Rabobank, ABN Amro en ING wellicht geld inbrengen in de vorm van achtergestelde leningen.In de variant van NLFI v...

 

"ASR-POLIS NIET ZOMAAR VAN BOX VERANDEREN"

De adviseur meent dat in de ASR-contracten "de verzekeringnemer zijn echtgeno(o)t(e) of partner als begunstigde heeft aangewezen. De echtgeno(o)t(e) of partner heeft met de ondertekening van de verpandingsakte in de hoedanigheid van begunstigde verklaard dat hij/zij aanwijzing heeft aanvaard en heeft de verzekeringnemer met de ondertekening als het ware de aanwijzing nog eens bekrachtigd en aan verzekeraar te kennen gegeven dat hij instemt met die aanvaarding. De verpandingsakte is dan ook ...

 

BAS VAN TWILLERT VAN ASR NAAR VOOGD & VOOGD

Bas de Voogd: "De verzekeringsmarkt is sterk in ontwikkeling. Klanten en bemiddelaars zoeken naar nieuwe vormen van producten en distributie. Als serviceprovider worden wij door bemiddelaars steeds vaker benaderd om diensten en producten te leveren gericht op specifieke doelgroepen. Met ons state-of-the-art-serviceplatform zijn wij in staat uitstekend in te spelen op deze vraag. Bas van Twillert heeft in zijn rol als algemeen directeur van DAK en directeur verkoop speciale distributie bij A...

 

UITVAARTPORTEFEUILLE FACULTATIEVE NAAR ASR

De uitvaartpolissen worden ondergebracht bij ASR Levensverzekering. "ASR heeft de ambitie om haar positie op de markt van uitvaartverzekeringen verder te verstevigen", zegt Philippe Wits, directeur Uitvaartverzekeringen. "De overname van deze gezonde verzekeringsportefeuille biedt ons veel synergievoordelen en bovendien een mooie kans om verder te groeien." De verzekeringsportefeuille bestaat voor een klein deel uit Franse uitvaartpolissen. Deze worden aan een derde partij ve...

 

ASR PAST ALS EERSTE SAMENWERKINGSVOORWAARDEN AAN

 Onder meer als gevolg van het provisieverbod zullen aanbieders nieuwe samenwerkingsvoorwaarden moeten ontwikkelen. ASR heeft dit als eerste gedaan. De belangrijkste wijzigingen: verpanding van verzekeringen die bij ASR lopen is niet meer toegestaan, bij ziektekostencontracten kan alleen nog maar maatschappij-incasso plaatsvinden, de verrekening van de rekening-courantsaldi zal over meerdere labels gaan plaatsvinden en per 1 januari 2014 wordt de periode van de maximale toegestane debetstan...

 

OOK ASR PAKT DIRECTE VERKOOP OP

Recent besloten ook al Nationale-Nederlanden en Delta Lloyd direct te gaan, waarbij het financieel adviseurs vooral steeks dat dit onder de eigen, door het intermediair groot gemaakte naam gebeurt. Ook ASR gaat onder de eigen naam rechtstreeks. De verzekeraar geeft aan niet te willen concurreren met zijn adviseurs, maar dat hij met de rechtstreekse verkoop aanhaakt bij de trend dat de consument voortaan bepaalt met wie hij wanneer en waar zaken doet. ASR hanteert daarom ook geen afwijkend tarief...

 

ASR ZET ZOEKLICHT OP INRUILPLUS DEKKING

ASR omschrijft de InruilPlus-dekking als "een uitgebreide cascodekking voor auto’s van drie jaar en ouder, waarbij de premie daalt naarmate de auto ouder wordt." Bij total loss raken of diefstal van de auto garandeert ASR een "hoge dagwaardevergoeding". In haar niewsbrief voor het intermediair wijst ASR er tevens op dat zij per 15 december stopt met de Koopsomdesk. Offerteverzoeken voor een verbeterd tarief worden dan niet meer verstrekt.

 

ASR TREKT STEKKER UIT ZORGELOOS

Het label kondigde vol trots aan dat tegen een premie van 12,50 euro per maand bovenop de basispremie het eigen risico van 350 euro niet hoeft te worden betaald. Met deze constructie kunnen verzekerden 225 euro per jaar besparen. ASR heeft de constructie inmiddels alweer geblokkeerd. Reden is dat ASR, dat eigendom is van de Nederlandse staat, bang is voor reputatieschade. Consumenten die al wel voor Zorgeloos hebben gekozen, krijgen het product gewoon geleverd. Voor nieuwe klanten zijn de deuren...

 

ASR ZIET MEER ANNUÏTEITENHYPOTHEKEN

Uit de cijfers van ASR blijkt dat het aandeel annuïteiten is gestegen van 6 procent in oktober 2011 naar 15 procent in oktober 2012. ASR constateert verder dat deze stijging zich vooral laat zien in de leeftijdsgroep 35-55 jaar. Het zijn dus niet starters (tot 35 jaar), maar vooral bestaande huiseigenaren die er nu voor kiezen het aflossingsvrije deel van hun hypotheek om te zetten naar een annuïteitenhypotheek. Of bij financiering voor een eventuele verbouwing kiezen voor deze hypothe...

 

ASR VERNIEUWT ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA

De ondersteuningsdiensten van ASR vallen voortaan binnen de volgende onderdelen: ?Ondernemerschap?, ?Expertise? en ?In gesprek?. Het programma is uitgebreid met een vernieuwde berekenmodule voor fee én kostprijsberekening, een voorbeeld van een opdracht tot dienstverlening en de bijbehorende leveringsvoorwaarden."De adviseur is en blijft onze belangrijkste ?partner in business?. We doen er dus alles aan om hem zo goed mogelijk te ondersteunen om alle veranderingen in het financiële landschap m...

 

VAN DER VORM INTERIM PENSIOENDIRECTEUR AEGON

Van der Vorm is sinds september 2011 directeur van Novisource, een bedrijf voor interim-professionals. Hij heeft een lange historie als manager en directeur in de financiële dienstverlening. Van 2001 tot 2011 was hij directeur van het pensioenbedrijf van De Amersfoortse en ASR. Daarvoor werkte hij onder meer bij SNS Reaal en Centraal Beheer. Naar verwachting zal Van der Vorm minimaal een jaar verantwoordelijk blijven voor het pensioenbedrijf van Aegon.  

 

FLEUR RIETER DIRECTEUR ASR PENSIOENEN

Van der Meulen heeft de afgelopen tien jaar verschillende directiefuncties vervuld binnen ASR. Hij was onder meer directievoorzitter van SOS International en directeur van het bedrijfsonderdeel AOV/Ziektekosten. Als directeur ICT was hij medeverantwoordelijk voor de ontvlechting uit Fortis. "Sinds 2011 is hij directeur van het pensioenbedrijf, waar onder zijn leiding grote stappen zijn gezet om het bedrijfsonderdeel toekomstbestendig te maken", aldus ASR. Fleur Rieter (43) wordt per ...

 

ASR LANCEERT DIGITAAL POSTVAK

Volgens ASR levert dit adviseurs forse tijdswinst op. ASR loopt hiermee naar eigen zeggen voorop als het gaat om de digitale distributie van documenten.Met de webservice kunnen adviseurs digitale poststukken bij ASR ophalen, die vervolgens automatisch gekoppeld kunnen worden aan het juiste klantdossier. "De verwachting is dat door deze service steeds meer adviseurs papierloos gaan werken. Behalve de tijdwinst voor de adviseur levert het ASR op termijn een besparing op aan print-, papier-, e...

 

ASR: NA 1 OKTOBER GEEN HYPOTHEEKOFFERTES MET PROVISIE

In een brief aan het intermediair schrijft Jolanda Hillebrand-Tijhuis,  directeur Intermediaire Distributie bij ASR: "Hierdoor bieden wij u voldoende ruimte om offertes die voor 1 oktober 2012 met provisie zijn uitgebracht nog te laten wijzigen met behoud van eerdere provisieafspraken. Aanvragen voor wijziging van offeftes waar provisieafspraken op van toepassing zijn kunnen tot uiterlijk 1 december 2012 ingezonden worden. Wijzigingen in de provisieregeling bij andere producten die val...

 

VERLIESPOLIS EN ASR EENS OVER FLANKEREND BELEID

Grote groepen klanten van ASR kunnen overstappen naar een beter product met een aanzienlijk lagere kostenstructuur, waardoor het rendement in de polissen kan toenemen. Verder zal ASR klanten er actief op wijzen hoe zij het kostenniveau binnen hun huidige polis kunnen verlagen door het selecteren van goedkopere beleggingsfondsen. Daarnaast wordt de compensatie voor te veel betaalde kosten direct toegevoegd aan de waarde van de verzekering. De aanvullende maatregelen gelden voor polissen die geslo...

 

ASR VERLAAGT REKENRENTE BIJ COLLECTIEF PENSIOEN

ASR: "De rentestanden op de kapitaalmarkt zijn historisch laag. Om onze klanten ook in de toekomst op een verantwoorde manier garanties te kunnen geven, passen wij de rekenrente aan van 3 naar 2,5 procent. Deze wijziging geldt zowel voor de premiepensioenregelingen als voor uitkeringspensioenregelingen." Ter compensatie voert ASR bij de premiepensioenregelingen enkele aanpassingen door: verlaging van de administratiekosten, vermindering van de beheerkosten door verhoging van de korting...

 

ASR HAALT BANDEN AAN MET GESPECIALISEERDE KANTOREN OP ZAKELIJKE MARKT

ASR schrijft: "Wij hebben van oudsher een sterke positie in het intermediaire distributiekanaal, in het bijzonder bij kleine en middelgrote kantoren die advies, managementdiensten en administratieve ondersteuning bieden aan zelfstandigen en kleine en middelgrote bedrijven. In de toekomst zullen intermediairs zich meer dan ooit presenteren als adviseur van de klant. Dit is het belangrijkste terrein waarop adviseurs waarde toevoegen. Versterken van de positie van ASR bij grote en gespecialise...

 

BAV-PORTEFEUILLE ASR NAAR CHUBB

"Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn specialistische verzekeringen en vragen om steeds meer expertise en capaciteit", schrijft ASR in een brief aan het intermediair. "Vanwege onze relatief geringe portefeuille hebben wij ervoor gekozen om deze dekking onder te brengen bij een verzekeraar die hierin is gespecialiseerd." ASR zal de klanten rond 1 juni rechtstreeks informeren over de overgang naar Chubb "omdat het om een belangrijke mededeling gaat die betrekking he...

 

FUTURUM STOPT MET ACTIVITEITEN VERZEKERINGSUNIE

Futurum bestaat uit de onderdelen Verzekerings Unie en PoliService (het voormalige loondienstbedrijf van ASR). De Verzekerings Unie kampt met teruglopende inkomsten en verkeert in acute liquiditeitsproblemen als gevolg van hevige concurrentie en een krimpende markt. Om de continuïteit van de dienstverlening aan klanten te waarborgen, worden de activiteiten van de Verzekerings Unie overgedragen aan PoliService. Een deel van de 42 werknemers van de Verzekerings Unie kan doorstromen naar nieu...

 

ASR: "GEEN SPRAKE VAN BLOKKEREN WOEKERPOLISCLAIMS"

Het bericht van Nu.nl suggereert dat klanten van ASR die aanspraak willen maken op de compensatieregeling beleggingsverzekeringen, afstand moeten doen van hun recht om tegen ASR te procederen (kwijting).  Dit is niet juist, aldus ASR. "Klanten die gebruik maken van de compensatieregeling van ASR behouden hun rechten. Dus ook het recht om te procederen tegen ASR." De verzekeraar vraagt klanten wel een verklaring te ondertekenen als een verzekering tot uitkering komt of wordt afgeko...

 

ASR START OPLEIDING WFT-PENSIOENEN

In kleine groepen van maximaal twaalf cursisten worden de adviseurs in zeven lesdagen voorbereid voor het examen en het EVC-traject. De cursusprijs bedraagt 2.250 euro (excl. examen). Behalve aan kennis wordt in de opleiding ook aandacht besteed aan vaardigheden, attitude, competenties en professioneel gedrag. Gezien de sterk afwijkende toetstermen is ook de examinering anders dan deelnemers gewend zijn. Of men nu examen doet via het EVC-traject of via een meer traditionele insteek, het mondelin...

 

BOB STEHMANN DIRECTEUR MARKETING ASR

De functie van directeur Marketing bij ASR werd tot voor kort tijdelijk ingevuld. De 43-jarige Stehmann is sinds 2008 werkzaam bij Achmea. Daarvoor werkte hij onder meer bij ING in diverse marketingfuncties.

 

ASR LAPT DEFECTE SMARTPHONES VOORTAAN STANDAARD OP

De pilot resulteerde in een besparing op de schadelast op dit soort schadeclaims van 20 procent. In de pilot bleek 43 procent van alle beoordeelde apparaten te herstellen. Het gaat in veel gevallen om kapotte glazen frontjes. In 50 procent van de gevallen bleek sprake te zijn van ‘total loss’ en was reparatie niet mogelijk. Bij 7 procent van de claims zijn er in de pilotperiode vraagtekens gezet bij de terechtheid van de claim. "In deze gevallen is of het apparaat niet ingestuur...

 

NETTORESULTAAT ASR LAAT FORSE DALING ZIEN

Het nettoresultaat Leven daalde van 276 miljoen euro naar 135 miljoen euro, met name door lagere beleggingsopbrengsten en de impact van de compensatie op beleggingsverzekeringen. Vorig jaar zijn ruim 900.000 klanten met 1,1 miljoen beleggingsverzekeringen geïnformeerd over hun eventuele compensatiebedragen. Die bedragen zijn inmiddels in de polissen gestort of uitbetaald. In totaal circa 300 miljoen euro.Inmiddels heeft ruim 80 procent van deze klanten een brief gekregen waarin een alternat...

 

ASR WIL KLANTEN FINANCIEEL BEWUST MAKEN

De verhoging van het financiële bewustzijn van klanten wil ASR bereiken door "voortdurend in dialoog te gaan met klanten, ze écht te begrijpen en deze kennis te vertalen naar begrijpelijke producten, diensten en communicatie". Op deze wijze wil de verzekeraar "de klant inzicht in en overzicht over de eigen financiële situatie, zodat hij weet waar hij aan toe is en weet waarvoor hij kiest"."ASR is zich ervan bewust dat het anders moet. We weten dat we er ...

 

ASR TREKT DANKZIJ DITZO VEEL NIEUWE ZORGVERZEKERDEN

ASR zag het aantal zorgverzekeringen afgelopen maanden stijgen van 174.000 vorig jaar naar 284.000 dit jaar. De groei van 64 procent noemt ASR opmerkelijk omdat slechts 5,6 procent van de verzekerden is overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Volgens ASR was de Ditzoreclamecampagne, waarin oud-Feyenoorder John de Wolf tegen zijn zin is opgenomen in een ziekenhuis met uitzicht op de Amsterdam ArenA, was een hit op Youtube en Twitter. Ook riep Verzekeringssite.nl de Ditzo Zorgverzekering uit ...

 

KLANTEN ASR KUNNEN SNELLER VAN WOEKERPOLIS AF

ASR schrijft in een brief aan het intermediair: "Heeft de klant een beleggingsverzekering van NIP, Waerdije of Falcon en stapt hij over naar een nieuw ASR product (VermogenBelegd, ASR VermogenGarant of ASR lijfrente opbouwrekening)? En heeft deze klant een vervolgbrief ontvangen met rekenvoorbeeld(-en)? Dan kunt u vanuit dit rekenvoorbeeld in Cockpit een offerte opmaken. Daarna kunt u direct een verzoek indienen voor beëindiging van de oude verzekering. Hiervoor gebruikt u de zogenoemd...

 

ASR REALISEERT KOPPELING MET BENEFITS-PLAZA

Adviseurs en werkgevers hebben hierdoor voortaan de keuze om hun administratieve handelingen voor de pensioen- en inkomensverzekeringen te verrichten via de EB-portal Benefits-Plaza of Contractmanager van ASR.Met Benefits-Plaza kunnen relaties producten van meerdere verzekeraars beheren. “Als ASR zien wij de voordelen van EB-portals. Daarom sluiten wij ons daar graag bij aan door de koppeling met Benefits-Plaza,” aldus Jolanda Hillebrand-Tijhuis, directeur Intermediaire Distributie A...

 

ROELAND VAN VLEDDER VERTREKT BIJ ASR

Van Vledder (52) trad in 2006 in dienst als lid van de toenmalige hoofddirectie van ASR. In de raad van bestuur was hij onder meer verantwoordelijk voor marketing en verkoop. Zijn taken worden voorlopig overgenomen door financieel directeur Roel Wijmenga en operationeel directeur Karin Bergstein. Volgens bestuursvoorzitter Jos Baeten is Van Vledder "een belangrijke inspirator geweest bij de ontwikkeling van onze nieuwe generatie verzekeringsproducten. Ook heeft hij zich de afgelopen periode...

 

AON HEWITT NEEMT BEHEER PENSIOENFONDSEN OVER VAN ASR

De medewerkers van ASR die zich bezighouden met het beheer van deze contracten gaan mee in de overgang. De overige medewerkers van APFS blijven in dienst van ASR. "Het uitvoeren van administraties voor pensioenfondsen is geen kernactiviteit binnen onze aangescherpte strategie", zegt Marcel van der Meulen, directeur Pensioenen van ASR. De verzekeraar richt zich nu vooral op het bedienen van de doelgroepen particulieren, zzp’ers en bedrijven tot vijfhonderd medewerkers in de mkb- e...

 

REGELS VERPLICHTEN TOT HOOG HISTORISCH FONDSRENDEMENT ASR VERMOGEN GARANT

ASR in een medeling op haar extranet Cockpit: "Historische en pessimistische rendementen verschillen per beleggingsfonds en zijn gebaseerd op resultaten uit het verleden. Zijn er geen resultaten uit het verleden? Dan moeten we rekenen met de volgens de wet voorgeschreven tabelrendementen." VermogenGarant en VermogenBelegd kennen nog geen track record, "dus zijn wij verplicht om het door de AFM voorgeschreven tabelrendement toe te passen". In het geval van VermogenGarant bedra...

 

ASR NEEMT AANDELEN FUTURUM OVER VAN OPTIMA

Futurum Holding is een samenwerkingsverband tussen Optima Groep en ASR met een minderheidsaandeel voor ASR. Het samenwerkingsverband ontstond in 2008 nadat ASR de loondienstorganisatie VerzekeringsUnie en beheerorganisatie Support Verzekerd (voorheen PoliService) aan Futurum verkocht. De aandelen worden ondergebracht bij ASR Deelnemingen. In een later stadium zal besloten worden of de activiteiten van de drie ondernemingen geherstructureerd worden. De 97 werknemers, in dienst van de Verzekerings...

 

ASR HEEFT GENOEG VAN SCHADELAST SMARTPHONES

Steeds meer mensen hebben een smartphone of tablet. Doordat deze toestellen kwetsbaarder en duurder worden, krijgt ASR te maken met steeds meer en hogere claims. “Om deze reden ontkom je er als verzekeraar niet aan iets te doen om je schadelast te verlagen en tegelijkertijd te voorkomen dat de premie stijgt,” vertelt Ber Onderwater, relatiemanager Schade bij ASR.Met de pilot controleert ASR of de aangetroffen beschadiging overeenkomt met de opgegeven toedracht en repareert indien mog...

 

BEHEER ASR UITVAARTPORTEFEUILLE NAAR ARDANTA

De klanten ontvangt geen nieuwe polis. De premie en voorwaarden veranderen niet. Ook het polisnummer wijzigt niet. Als klanten die een machtiging hebben afgegeven voor het betalen van de premie, dan gaat deze machtiging over op Ardanta. Dit is juridisch mogelijk omdat de risicodrager niet verandert. Pas bij de eerstvolgende premienota of bij de verzending van de winstdelingsbrief, worden klanten geïnformeerd over de aanpassing van het beheer van hun uitvaartverzekering. Als klanten in de tu...

 

ASR NEEMT PAEREL LEVEN OVER

De activiteiten van Paerel worden geïntegreerd in het levenbedrijf van ASR."Op deze wijze wordt de continuïteit voor polishouders gewaarborgd", aldus beide bedrijven. De overname van Paerel Leven heeft een neutraal effect op de solvabiliteit van ASR. Paerel Leven is een in Amsterdam gevestigde levensverzekeraar die zowel lijfrentes als pensioenverzekeringen voert en een balanstotaal heeft van 200 miljoen euro.

 

ASR VERSTUURT HERSTELBRIEF WOEKERPOLISSEN

In augustus 2011 hebben 60.000 klanten met een ABC Spaarplan een vervolgbrief van ASR ontvangen. Hierin stond dat deze klanten bij beëindiging van hun verzekering de volledige opgebouwde waarde van hun verzekering behouden. Dit is echter niet altijd het geval bij een spaarkas. Deze klanten ontvangen daarom nu een brief waarin deze fout wordt hersteld. De informatie in de oude brief vervalt daarmee. De 25.000 klanten met een ABC beleggingsverzekering die nog geen vervolgbrief hebben ontvange...

 

TIJHUIS VOLGT VAN UDEN OP BIJ ASR

Roeland van Vledder, lid Raad van Bestuur: "Als directeur Intermediair kan Jolanda Hillebrand-Tijhuis zich volledig richten op de verdere versterking van onze samenwerking met het intermediair. Zij brengt hiervoor meer dan 20 jaar ervaring mee die zij in het bijzonder in het schadebedrijf heeft opgedaan terwijl Boudewijn zijn brede kennis van en contacten in de verzekeringsmarkt kan inzetten om verder te bouwen aan de positionering van ASR bij alle stakeholders."  Volgens ASR volg...

 

VINDT U DIT EEN GOEDE WOEKERPOLISCOMPENSATIE?

Het geval, waargebeurd: een klant sloot in september 2003 via een adviseur een polis af ter dekking van zijn hypotheek. De risicodekking, op twee levens, bedroeg 120.000 euro per persoon en de einduitkering bedroeg 120.000 euro, ofwel de helft van het totale hypotheekbedrag. Inderdaad was de man 40 jaar oud en de vrouw 38 jaar. De premie per maand bedroeg 216,09 euro. In juli 2010 werd de polis afgekocht voor 8.569,59 euro (waarde 9.188,45 euro minus verkoopkosten en eerste kosten 616,86 euro). ...

 

KARIN BERGSTEIN LID RAAD VAN BESTUUR ASR

 De 44-jarige Bergstein wordt in de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de operationele portefeuille met de aandachtsgebieden Schade, Leven, Pensioenen, Aov, Ziektekosten, Bancair en ICT. Zij is afkomstig van ING, waar zij sinds 1991 diverse leidinggevende posities heeft bekleed. In haar laatste functie bij ING was zij lid van de directie van ING Bank Nederland. Daarvoor heeft zij onder meer als ceo leiding gegeven aan ING Car Lease International. Hans van der Knaap blijft werkzaam bij A...

 

ASR GAAT ZELF VERZEKERINGSARTSEN OPLEIDEN

De nieuwe opleiding voorziet in de groeiende behoefte aan praktijkscholing voor verzekeringsartsen. Het gaat hierbij om artsen die medische vraagstukken beoordelen op het gebied van arbeidsongeschiktheid, letselschade, risicobeoordeling bij acceptatie en ongevallen. Tot voor kort werd de opleiding tot verzekeringsarts alleen verzorgd door het UWV. Frank Romijn, directeur Zorg en Inkomen bij ASR, is blij met de erkenning door de KNMG. "Wij zien het als een bevestiging van onze deskundigheid ...

 

ASR OP KOERS MET COMPENSATIEVOORSTELLEN

ASR zegt onder meer tijdelijk extra krachten te hebben ingehuurd om het proces versneld te kunnen uitvoeren. Aansluitend ontvangen klanten een tweede brief waarin zij geïnformeerd worden over de mogelijkheden die zij hebben om hun beleggingsverzekering voort te zetten, om te zetten naar één van de alternatieve vermogensopbouwproducten van ASR, dan wel te beëindigen. Saillant detail is dat BND (de partner van ASR in de PPI) de kwaliteit van die producten nu juist betwist (...

 

BRAND NEW DAY PAREERT KRITIEK ASR

ASR noemde de vergelijking die BND in juli maakte tussen de BND-pensioenrekening en de ASR-producten VermogenBelegd en VermogenGarant op bepaalde punten onjuist en niet volledig. BND zegt in een reactie de concurrentie met alle verzekeraars aan te gaan, ook al zijn het partners. "Vandaar ook dat wij de producten van ASR uitpluizen en adviseurs in vergelijkingen wijzen op de verschillen in de producten. Vandaar ook dat wij op onze site het collectieve pensioenproduct van ASR gewoon meenemen ...

 

ASR IN DE AANVAL TEGEN BRAND NEW DAY

Brand New Day verstuurde half juli een e-mailing waarin een vergelijking is gemaakt tussen de producten van ASR en BND. Volgens ASR schetst BND een onjuist en onvolledig beeld. ASR: "Volgens BND worden de administratiekosten van VermogenBelegd en VermogenGarant jaarlijks geïndexeerd met de inflatie. Dat is onjuist. Van indexatie van kosten is geen sprake meer bij ASR."Ook vindt ASR dat een beleggersrekening sowieso niet met een beleggingsproduct met garantie te vergelijken valt, j...

 

ASR START NIEUWE FEYENOORD-CAMPAGNE

ASR gaat bij aanvang van het nieuwe voetbalseizoen van start met de campagne ‘Wij geven het legioen de ruimte’. Met deze campagne stelt ASR haar reclameborden langs het voetbalveld in De Kuip beschikbaar aan Feyenoordfans om de club te steunen met supportkreten. Via de actiepagina www.asr.nl/feyenoord kunnen de fans hun persoonlijke supportkreten insturen. Op deze pagina is direct te bekijken hoe de kreet er op de boarding uit zal zien. De meest originele en positieve supportkreten (...

 

ASR PAST PENSIOENTARIEVEN AAN

Redenen voor deze aanpassing zijn de, naar de verwachting van ASR, aanhoudend lage marktrente en de toename van het langlevenrisico. De belangrijkste wijziging is dat het nabestaandenpensioen (kortlevenrisico) goedkoper is geworden en het ouderdomspensioen (langlevenrisico) duurder. Voor offertes die uitstaan gelden nog de oude tarieven.  

 

overig nieuws

 • VAN VELZEN VOORZIET VERLENGING OVERGANGSTERMIJN PEPLUS (MAAR REKEN ER NIET OP)

  Dik van Velzen, senior consultant bij Nibe-SVV, denkt dat de overgangstermijn PEplus misschien toch wordt verlengd. Maar reken er niet op, geeft hij daarbij nadrukkelijk mee. 

 • KOCKELKOREN VERTREKT BIJ AFM

  Theodor Kockelkoren vertrekt per 15 oktober als bestuurder van de AFM. Na dertien jaar bij de AFM te hebben gewerkt, wil hij zijn loopbaan in de publieke of private sector voortzetten. Om zich hierop te kunnen oriënteren, legt hij vanaf 15 april zijn bestuurstaken neer.

 • "FINANCIËLE SECTOR MOET NIET IN SCHULP KRUIPEN"

  De financiële sector moet niet in zijn schulp kruipen, maar juist nu de dialoog aangaan met de samenleving. Dat zegt Merel van Vroonhoven, bestuursvoorzitter van de AFM, in Forum van VNO-NCW. Zij constateert dat het vertrouwen van de klant nog achterblijft bij wat banken en verzekeraars doen om te veranderen. 

 • "WORD MASSAAL LID VAN GEEN PE(PLUS) EXAMENS MEER"

  Verreweg de meeste mensen hebben inmiddels gehoord van het proefproces tegen het PE(plus)-examen waar financieel adviseur Michiel Zoet op inzet. Maar meer mensen moeten daadwerkelijk lid worden van de vereniging die hij heeft opgericht. 

 • EUROPEES PENSIOENREGISTER IS HAALBAAR

  Een Europees pensioenregister is haalbaar. Dit blijkt uit een rapport en routekaart van TTYPE voor een grensoverschrijdend pensioenregister. TTYPE (‘Track and Trace your Pension in Europe’) is een samenwerkingsproject van de Nederlandse pensioenuitvoeringsorganisaties APG, MN, PGGM en Syntrus Achmea, het Deense PKA en het Finse ETK. Het rapport is vandaag aangeboden aan EU-commissaris Marianne Thyssen van Sociale Zaken.

 • VERBOND: HENNEPKWEKERIJEN ZORGEN VOOR FLINKE SCHADE

  Hennepkwekerijen zorgen voor flinke (brand)schade. Circa één op de vijftig grote branden heeft als oorzaak hennepteelt, blijkt uit de allereerste cijfers van de Stichting Salvage die over deze problematiek beschikbaar zijn.

 • ACHMEA: AANTAL ARBEIDSRECHTZAKEN BLIJFT GELIJK

  Het aantal arbeidsrechtszaken is in het eerste kwartaal van 2015 gelijk gebleven aan het eerste kwartaal van 2014 (verwacht 10.581 hulpvragen in Q1 2015 tegen 10.629 in Q1 2014). Stichting Achmea Rechtsbijstand merkt wel dat een nieuwe aanleiding van de hulpvraag zich heeft aangediend: de nieuwe Wet werk en zekerheid.

 • AFM EIST BETERE COMMUNICATIE BIJZONDER BEHEER

  De AFM vindt dat een betere communicatie noodzakelijk is om misverstanden over bijzonder beheer te voorkomen.

 • INDEPENDER: JONGE MANNEN BETALEN HOOFDPRIJS (1 reactie)

  Jonge mannen betalen gemiddeld de allerhoogste premies voor autoverzekeringen. Deze weinig verrassende uitkomt blijkt uit een analyse van autoverzekeringen die in 2014 werden afgesloten via Independer.

 • LUYENDIJK: "OORZAKEN CRISIS NOG STEEDS NIET AANGEPAKT" (1 reactie)

  “Er is nog steeds te weinig politiek kapitaal om de diepere oorzaken van de financiële crisis aan te pakken.” Aldus woensdagavond Joris Luyendijk, auteur van ‘Dat kan niet waar zijn’, in een afgeladen aula van de TU Delft. 

Meer nieuws...

New Financial Forum

Je geld of je leven

Maskers af De uitspraak: ‘JE GELD OF JE LEVEN’ is zo gek nog niet. Ook al sta je raar te kijken als er een mes op je borst is gericht en je ineens beseft dat het om je portemonnee te doen is. De keus is dan gauw gemaakt. Overleven dan maar. Geld geeft het leven niet. Precies, daartoe is geld niet in staat. Maar als geld leven gaat dienen is dat heel mooi. Om geld die rol te geven is authentiek leiderschap nodig. En authentiek leiderschap begint voor elke mens met de vraag: Wie b...   Lees meer »

Jan Willem Kirpestein - Als geld de rol krijgt waarvoor het geld is bestemd, kan leven in al zijn concreetheid blijven bloeien en groeien. Om geld deze rol te laten vervullen is onvoorwaardelijke liefde voor het leven nodig. Geld als zodanig kan geen leven geven. Dat kan alleen degene die met geld omgaat. En dat is een kwestie van leiderschap.