quote

"Mafklappers. is vaak net zoveel werk als een nieuwe hypotheek" Albert van der Poll over kritiek Consumentenbond op kosten hypotheekwijziging

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

zoekresultaten met tag 'verbond van verzekeraars'

VERZEKERAARS WILLEN EXTRA INSPECTIES BIJ VEEHOUDERIJBEDRIJVEN

Naar aanleiding van recente stalbranden onderzoeken verzekeraars samen met het Verbond van Verzekeraars de mogelijkheden om extra risicogerichte inspecties uit te voeren bij veehouderijbedrijven.

 

VERBOND: LAAT OVERHEID BIJDRAGEN AAN TOEZICHTSKOSTEN

Het is niet redelijk dat consumenten opdraaien voor de volledige toezichtskosten en daarom dient de overheid voor een deel bij te dragen in de kosten van het toezicht, aldus het Verbond van Verzekeraars.

 

COLLECTIEVE VERZEKERING GRONINGEN NIET MOGELIJK

Een collectieve verzekering voor gedupeerden als gevolg van gaswinning in Groningen is niet mogelijk, aldus het Verbond van Verzekeraars in een brief aan de Nationaal Coördinator Groningen.

 

ASR EN REAAL ONTZIEN AUTOKLANT

In het afgelopen jaar verhoogden autoverzekeraars hun prijzen voor polissen met gemiddeld 16 procen, blijkt uit onderzoek in het zomernummer van de Consumentengids. Positieve uitschieters zijn ASR en Reaal waar de premie niet of nauwelijks steeg.

 

AFM BLIJ MET STANDAARDMODEL VAST-VARIABEL PENSIOEN

De AFM is blij met het nieuwe standaardmodel 'vast-variabel pensioen'. Deelnemers van verzekerde regelingen en ppi's kunnen hiermee vaste en variabele pensioenen, bij verschillende pensioenuitvoerders, vergelijken 

 

VERBOND: AANTAL WIETBRANDEN BLIJFT HOOG

 Bijna één op de vijftig grote branden, schrikbarend vaak in woonhuizen, heeft als oorzaak hennepteelt, aldus de Stichting Salvage.

 

VERBOND WIL MINDER REGELDRUK VOOR ONDERLINGEN

De Solvency II-regelgeving is voor onderlinge verzekeraars niet proportioneel, aldus de boodschap van de speciale uitgave  'Onderling Verzekerd!' van het  Verbond van Verzekeraars.

 

AANTAL DIEFSTALLEN MOTOREN BLIJFT STIJGEN

In het eerste halfjaar zijn er 807 motoren gestolen, een stijging van 10,5 procent ten opzichte van het eerste halfjaar in 2016, aldus diefstalcijfers van de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) die binnenkort worden gepubliceerd.

 

ONDERLINGE VERZEKERAARS LATEN BESCHEIDENHEID VAREN

“Samenwerking is hard nodig. Ingewikkelde dossiers, waaronder Solvency II, moeten we samen goed zien op te lossen. Daarnaast moeten we onszelf beter promoten. We doen het goed, onze klanten zijn tevreden, maar je hoort er nooit iemand over. We zijn te bescheiden en daar moeten we maar eens van af.” Dit zei Univé-ceo Joost Heideman bij de presentatie van de Strategische Agenda voor onderlinge verzekeraars.

 

"GEEN GROTE BEHOEFTE AAN EUROPEES PENSIOEN"

De Europese Commissie heeft een voorstel gepubliceerd om een zogenoemd pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) mogelijk te maken. Volgens het Verbond van Verzekeraars is de Nederlandse pensioenmarkt al zo volwassen dat consumenten hier weinig behoefte zullen hebben aan het pan-Europese pensioenproduct.

 

VERZEKERAARS KLANTGERICHTER IN 2017 DAN IN 2016

Consumenten zijn in 2017 beter te spreken over de klantbediening van hun verzekeraar dan in 2016, zo blijkt uit de tweede editie van ‘VerzekeraarsInBeeld’.

 

VERZEKERINGSSECTOR ZIET TERUG OP LASTIG JAAR

Schadeverzekeraars hadden veel last van een extreme hagelbui, voor levensverzekeraars blijft het sowieso een lastige markt en alleen voor inkomensverzekeraars was er voorizchtig reden tot juichen, aldus het Verbond van Verzekeraars in haar financieel jaarverslag over 2016.

 

VERZEKERAARS EERLIJKER OVER AFSCHRIJVINGSLIJSTEN

Eind vorig jaar wijdde tv-programma Radar een uitzending aan de vraag: hoeveel afschrijving hanteert welke verzekeraar? Naar aanleiding van deze discussie maken steeds meer verzekeraars hun afschrijvingslijsten openbaar. 

 

FNV FINANCE WOEDEND OVER SALARISSTIJGING NN-TOP

FNV Finance noemt de salarisverhoging voor de topbestuurders van NN Group 'buitenproportioneel'. De verzekeraar maakte vandaag bekend dat het basissalaris van ceo Lard Friese in 2017 en 2018 met 10 resp. 15 procent zal stijgen. Cfo Delphin Rueda krijgt in 2017 5 procent loonsverhoging en in 2018 nog eens 10 procent. "Een verkeerd signaal naar de medewerkers van de NN Group en tegen onze afspraken in." 

 

VERBOND: STIJGING SCHADELAST DOOR WET AFFECTIESCHADE

In een brief aan de Eerste Kamer inzake de behandeling op 23 mei van het wetsvoorstel Affectieschade schrijft het Verbond van Verzekeraars dat het wetsvoorstel goed recht doet aan de belangen van zowel slachtoffers, belangenbehartigers als verzekeraars, maar wijst het ook op de stijging van de schadelast en de gevolgen hievan voor verzekerden.

 

VERBOND: OOK ROBO-ADVICE MOET VAKBEKWAAM ZIJN

Verzekeraars vinden dat ook geautomatiseerd advies (robo-advice) moet voldoen aan de wettelijke vakbekwaamheidsnorm, maar de borging van de norm kan op een andere wijze plaatsvinden dan met diploma’s en PE. Dit schrijft het Verbond in zijn position paper over vakbekwaamheid.

 

MOGELIJK AKKOORD CAO VERZEKERINGSBEDRIJF

Werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers hebben alsnog een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe Cao voor het Verzekeringsbedrijf. In februari kwamen partijen niet tot een resultaat. De looptijd van de Cao bedraagt 18 maanden van 1 juli 2016 tot 1 januari 2018.

 

WIEBES ZIET GEEN HEIL IN PEB-OVERLEG MET VERBOND

"Voor het vragen van een reactie van het Verbond van Verzekeraars ter nadere uitwerking van mijn standpunt zie ik geen aanleiding." Dit schrijft staatssecretaris Wiebes van Financiën in zijn brief aan de vaste commissie van Financiën van de Eerste Kamer naar aanleiding van vragen over "het verschil tussen een bepaald elders verzekerd deel en een onbepaald elders verzekerd deel" van een pensioen in eigen beheer (PEB). 

 

VERZEKERAARS PAKKEN ROL VERMOGENSOPBOUW WEER OP

Het Verbond van Verzekeraars noemt het zorgwekkend dat 2,5 miljoen huishouders te weinig buffers hebben om financiële problemen te voorkomen en vermogen op te bouwen voor later. Volgens het Verbond is vermogensopbouw voor later belangrijk om financieel weerbaar te zijn. Verzekeraars werken aan vernieuwing van het productaanbod om zo een grotere rol op het terrein van vermogensopbouw te kunnen spelen.

 

VERBOND: "WGA-MARKT KOMT IN RUSTIGER VAARWATER"

 Het Verbond  van Verzekeraars verwacht dat de markt voor WGA-verzekeringen de komende jaren weer in rustiger vaarwater komt. De recente wetswijziging ter verbetering van het hybride stelsel levert hierin een belangrijke bijdrage. De afgelopen jaren was de prijsstelling van het UWV voor kleine werkgevers juist een (tijdeljke) prikkel om voor een publieke verzekerig te kiezen. 

 

VERBOND ROEPT EUROPESE COMMISSIE OP UFR LATER TE HERZIEN

Het Verbond van Verzekeraars roept de Europese Commissie op de door EIOPA voorgestelde aanpassing van de UFR niet op korte termijn door te voeren, maar te wachten tot de volledige herziening van Solvency II. Het Verbond sluit zich aan bij eerdere oproepen van het Europees Parlement en de Europese Commissie richting EIOPA om de UFR niet in isolatie te herzien.

 

LIK OP STUK-AANPAK VERZEKERINGSFRAUDE LOONT

Het 'lik op stuk'-beleid tegen verzekeringsfraudeurs werkt. SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) heeft deze week namens verzekeraars het 200e dossier aangemaakt. Eind dit jaar moet de teller op duizend dossiers staan. Fraudeurs krijgen een standaard schadevergoeding van 532 euro voor hun kiezen. In tweederde van de gevallen wordt deze 'aanslag' meteen betaald. 

 

VERBOND EN FEDERATIE WILLEN VERLENGING CONVENANT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN

In een brief aan staatssecretaris Klijnsma pleiten Verbond van Verzekeraars en Pensioenfederatie voor verlenging van het convenant over de dekking van arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling in pensioenregelingen. De koepelorganisaties stellen voor de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid niet te laten eindigen op de AOW-gerechtigde leeftijd maar deze voort te zetten tot de pensioenrichtleeftijd van de betreffende pensioenregeling. 

 

FORSE STIJGING FRAUDE MET MOTORVOERTUIGEN

Het aantal fraudegevallen met motorvoertuigen is - op basis van voorlopige cijfers - in 2016 met tientallen procenten gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Woordvoerder Rudi Buis van het Verbond  van Verzekeraars zegt dit vanochtend in de Telegraaf.

 

"GEEF PENSIOENHERVORMING GEEN VALSE START"

De versobering van het fiscale kader voor pensioenen is te ver doorgeschoten, zeggen Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars in een gezamenlijk paper. De koepels roepen de 'kabinetsverkenners' op het bestaande langjarig fiscale kader te respecteren. "Verdere aftopping van de pensioenopbouw raakt al snel 20 procent of meer van de beroepsbevolking en is onverenigbaar met het voorkomen van inkomensterugval bij pensionering. Geef de pensioenhervorming geen valse start."

 

KLANT DRAAIT OP VOOR SCHRAPPEN AFTREK RENTE OP COCO

Volgens het hoofdcommentaar in het Financieele Dagblad blijkt uit een doorrekening van de verschillende verkiezingsprogramma’s dat banken en verzekeraars de rente die zij betalen op speciale achtergestelde obligaties (coco’s) niet langer van de belasting mogen aftrekken. Het Verbond van Verzekeraars pleit voor behoud van de aftrekbaarheid van de coco's. "UIteindelijk betaalt de klant hiervoor de rekening."

 

RELATIEMAGAZINE VERZEKERD! HOUDT HET VOOR GEZIEN

Verzekerd!, het relatiemagazine van het Verbond van Verzekeraars, houdt op te bestaan. In het laatste nummer dat vrijdag 10 maart verschijnt, komt de Amsterdamse politiecommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg aan het woord. Hij stelt voor verzekeringsfraudeurs harder aan te pakken. "Naast de grote crimineel kunnen we ook bij fraudeurs spullen als televisies, merkkleding en smartphones afpakken.”

 

VERZEKERINGSKAART MODEL VOOR EUROPESE STANDAARD

De Verzekeringskaarten die sinds 2015 voor een toenemend aantal producten beschikbaar zijn, staan model voor de Europese standaard. Met ingang van 2018 moeten alle Europese verzekeraars een zogeheten Insurance Product Information Document (IPID) voor hun non-life producten beschikbaar stellen aan hun klanten. De Nederlandse Verzekeringskaarten voldoen grotendeels aan de eisen die de Europese toezichthouder Eiopa aan een IPID stelt.

 

VERZEKERINGSSPEL FIX JE RISK KRIJGT DIGITAAL JASJE

In de aanloop naar de Week van het geld, van 27 tot en met 31 maart, heeft het Verbond van Verzekeraars het spel Fix je Risk in een nieuwe digitale jas gestoken. Ruim 500 medewerkers van verzekeringsmaatschappijen staan die week met het spel in de hoogste groepen van basisscholen in heel Nederland voor de klas.

 

VERZEKERAARS MEER 'STREETWISE' BIJ AANPAK FRAUDE

Verzekeraars hebben in 2016 21 procent meer fraudeonderzoeken gemeld bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars. Volgens het Verbond werpt de 'streetwise' haar vruchten af.

 

VERBOND BOOS OVER TENDENTIEUS BERICHT FOCWA

"Met verbazing heb ik uw uitspraak gelezen dat verzekeraars het kwaliteitsniveau van schadeherstel in gevaar brengen. Een uitspraak die u op geen enkele wijze onderbouwt en bovendien niet eerder ter sprake heeft gebracht bij onze leden noch bij het Verbond." Dit schrijft Leo de Boer in een brief op poten aan Peter Brussel, de nieuwe voorzitter van Focwa Schadeherstel. Op 21 februari verspreidde Focwa een persbericht onder de titel 'Eisen van verzekeraars brengt veiligheid in gevaar'.&n...

 

VERBOND VERWERPT VERPLICHTE AOV VOOR ZZP'ERS

Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers is niet het antwoord op de magere belangstelling onder deze groep werkenden. “De klanten, zzp’ers zelf, zitten niet op zo’n verplichting te wachten”, zei woordvoerder Paul Koopman namens het Verbond van Verzekeraars in de Telegraaf. “Dan gaan wij er niet voor pleiten.” Het standpunt van het Verbond staat haaks op de wensen van verschillende politieke partijen.

 

VERBOND BIEDT OVERZICHT KENTEKENPLICHT VOERTUIGEN

Het Verbond van Verzekeraars heeft op een rijtje gezet welke (nieuwe) voertuigen kentekenplichtig zijn en welke niet.

 

TOENAME LADINGDIEFSTALLEN IN 2016

Het aantal gevallen van ladingdiefstal in Nederland is vorig jaar met 29 procent gestegen. Er werd 226 keer een lading uit een vrachtwagen gestolen, tegen 177 keer in 2015. Het aantal gestolen vrachtwagens nam wel af, van 150 in 2015 tot 110 in 2016. Dit blijkt uit cijfers van de Nationale Politie. De toename van het aantal ladingdiefstallen is voor het Verbond van Verzekeraars reden om zich te blijven inzetten om deze vorm van criminaliteit tegen te gaan, bijvoorbeeld met de site Preventieinzic...

 

VERBOND VRAAGT KAMERLEDEN ONAFHANKELIJKHEID KIFID TE BEWAKEN

Scherpe procesafspraken over processen bij het Kifid, het onderstrepen van de onafhankelijkheid van het Kifid, het benadrukken van de rol van de Ombudsman en rol van het Kifid bij nieuwe spelers. Dit zijn de aandachtspunten die het Verbond van Verzekeraars de Tweede Kamer meegeeft voor het overleg over de evaluatie van het Kifid op 23 februari a.s.

 

VERVALLEN TIJDKLEMMEN KAPITAALVERZEKERINGEN VRAAGT OM ONAFHANKELIJK ADVIES

De tijdklemmen voor de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), de spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW) komen met ingang van 1 april 2017 te vervallen. Het Verbond pleit ervoor dat consumenten onafhankelijk financieel advies inwinnen in dergelijke situaties.

 

VERBOND OMARMT EUROPEES FINTECH-RAPPORT

Het Verbond van Verzekeraars is blij met het rapport over de Europese fintech-sector van Cora van Nieuwenhuizen. In haar rapport voor het Europees Parlement doet zij aanbevelingen om innoveren gemakkelijker maken en de Euroepse regels te moderniseren.

 

AFVALBEDRIJVEN WILLEN MEEWERKEN AAN TERUGDRINGEN AANTAL BRANDEN

De afvalverwerkingsbranche wil in gesprek met verzekeraars over een oplossing voor het hoge aantal branden in de sector, aldus directeur Dick Hoogendoorn van de Vereniging Afvalbedrijven. “Het baart ons net zoveel of zelfs meer zorgen dan verzekeraars.”

 

CYBERCRIME KOST MILJARDEN, MAAR NIEMAND VERZEKERT ZICH

"Grote branden zorgen voor 600 miljoen euro schade. Cyberincidenten kosten jaarlijks 10 miljard euro, maar daar verzekeren maar weinigen zich tegen”, aldus Sjaak Schouteren van AON Nederland in de NRC.

 

VERBOND: KERSTDAGEN FEEST VOOR INBREKERS

Tijdens de Kerstdagen ontvangen verzekeraars gemiddeld twee keer zoveel claims naar aanleiding van woninginbraken als op normale dagen, zo blijkt uit de Risicomonitor Woninginbraken van het Verbond van Verzekeraars. Verder zien verzekeraars het aantal inbraakclaims voor het derde jaar op rij dalen.

 

NEDERLANDSE VERZEKERAAR KWETSBAAR VOOR LAGE RENTE

"Het is positief dat uit de test blijkt dat de Nederlandse verzekeraars die zijn getoetst een hevig stress-scenario aan kunnen en een goede uitgangspositie hebben", aldus de reactie van het Verbond van Verzekeraars op de uitkomsten van de Eiopa Insurance stresstest 2016. Nederlandse verzekeraars blijken bijzonder kwetsbaar te zijn bij een langdurige lage rente.

 

SCHADE 'SCHULDLOZE DERDE' SNELLER AFGEHANDELD

Dankzij de aanpassing van Bedrijfsregeling 7 ‘Schuldloze Derde’ van het Verbond van Verzekeraars kan de schade voor inzittenden van motorvoertuigen vlotter en efficiënter kan worden afgehandeld. Na een aanrijding weten inzittenden meteen welke verzekeraar de (letsel)schade gaat behandelen.

 

GEEN AANVULLENDE REGELS VOOR SCHADEVERZEKERAARS

Minister Dijsselbloem vindt het niet nodig aanvullende afspraken te maken met schadeverzekeraars om een einde te maken aan zogenoemde 'verborgen kosten' bij schadeverzekeringen. Hij schrijft dit in een reactie op Kamervragen van CDA-kamerlid Erik Ronnes. Volgens Ronnes blijkt uit onderzoek van Pricewise dat er kosten zijn die niet op het eerste oog zichtbaar zijn bij het afsluiten van autoverzekeringen.

 

VERBOND PLEIT VOOR PERSOONLIJK PENSIOENVERMOGEN

De praktijktoets voor twee nieuwe typen pensioencontracten laat zien dat invoering van een stelsel gebaseerd op persoonlijk pensioenvermogen met risicodeling praktisch uitvoerbaar is. Uit oogpunt van transparantie, eenvoud en betere aansluiting bij de arbeidsmarkt, gaat de voorkeur uit naar deze variant. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in een eerste reactie op de woensdag aan de SER aangeboden studie van de Pensioenfederatie.

 

"MAAK SCHADE-UITKERING BIJ LETSEL BELASTINGVRIJ"

Het Verbond van Verzekeraars, Slachtofferhulp Nederland en de Vereniging van Letselschade Advocaten pleiten in een artikel op de opiniepagina in Trouw om slachtoffers van letselschade die een uitkering ontvangen vrij te stellen voor de vermogensrendementsheffing. "De schadevergoeding is eigenlijk geen vermogen, maar een inkomen omdat ze door letsel niet of weinig kunnen werken", aldus de briefschrijvers.

 

'PENSIOEN 1-2-3' CENTRAAL TIJDENS PENSIOEN3DAAGSE

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben ‘Pensioen 1-2-3’ ontwikkeld, dat bedoeld is om het pensioenbewustzijn te vergroten. Het voorlichtingsmiddel staat centraal tijdens de Pensioen3daagse op 1, 2 en 3 november.

 

"WRR HEEFT WEINIG OOG VOOR POSITIEVE ONTWIKKELING"

Het Verbond van Verzekeraars ziet het rapport 'Samenleving en financiële sector in evenwicht' van de WRR als een ondersteuning van de koers die de sector heeft ingezet. Volgens het Verbond heeft de WRR erg weinig aandacht voor verbeteringen als de invoering van het provisieverbod voor complexe en impactvolle producten en de aanscherping van de vakbekwaamheidseisen voor financieel adviseurs.

 

VERZEKERAARS OMARMEN MIJNVERZEKERINGENOPEENRIJ.NL

Inmiddels is bij Mijnverzekeringenopeenrij.nl het merendeel van de verzekeraars aangesloten.

 

VERZEKERINGSKAARTEN VOORZIEN IN BEHOEFTE

Dankzij de verzekeringskaarten hebben consumenten een beter inzicht in hun verzekeringsproduct. Ze kunnen hiermee in één oogopslag zien wat wel en niet gedekt is. Dit blijkt uit het evaluatierapport van Motivaction dat is opgesteld in opdracht van het Verbond van Verekeraars. Het evaluatierapport is inmiddels ook aangeboden aan de AFM en het ministerie van Financiën.

 

STAP IN DE SCHOENEN VAN JE GROOTSTE CONCURRENT

“Wat zou je ergste concurrent doen?” Deze vraag kwam aan de orde in het insuranceLAB van het Verbond van Verzekeraars. De workshop – onderdeel van het programma Let’s innovate! – behandelde de kracht en de kansen van externe bedreigingen. Hoe reageer je als jouw concurrent een werkelijk baanbrekende innovatie op de markt brengt?

 

"NETSPAR-ONDERZOEK PENSIOEN 1-2-3 NUTTIG"

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie noemen het Netspar-onderzoek naar de manier waarop met name pensioenfondsen Pensioen 1-2-3 via hun openbare website aanbieden nuttig.

 

ZORGVERZEKERAARS LANCEREN ZORGVERZEKERINGSKAART

De zorgverzekeraars introduceren dit najaar bij elke basis zorgverzekering voor 2017 een zorgverzekeringskaart. Hiermee willen ze hun verzekerden helder en op gelijke wijze informeren over de belangrijkste polisvoorwaarden van de basiszorgverzekeringen, aldus Zorgverzerkeraars Nederland (ZN).

 

VERBOND: BIG DATA VRAAGT OM BIG ETHICS

“Maatschappelijke acceptatie is een belangrijke factor om Big Data een kans te geven. Big Data vraagt om big ethics”, aldus Verbondsdirecteur Leo de Boer tijdens de Big Data Expo 2016.

 

VERBOND KOMT MET EIGEN DEFINITIE GEAUTOMATISEERD ADVIES

In een reactie op het consultatiedocument Wijzigingsbesluit financiële markten pleit het Verbond van Verzekeraars voor een andere defintie van geautomatiseerd advies.

 

TUCHTKLACHT AFM TEGEN REAAL GEGROND

De tuchtklacht die de AFM tegen SRLEV (Reaal) heeft ingediend bij de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) is gegrond verklaard. Het bestuur van het Verbond van Verzekeraars heeft SRLEV als maatregel een waarschuwing gegeven, zoals de Tuchtraad heeft geadviseerd.

 

VERBOND: MEER GESJOEMEL MET VERZEKERINGEN

Verzekeraars hebben in 2015 8.336 gevallen vastgesteld waarbij gesjoemeld werd met verzekeringen, aldus het Verbond van Verzekeraars.

 

VERBOND: "HALF MILJARD SCHADE DOOR KLIMAATKLAPPER"

Het Verbond van Verzekeraars becijfert de verzekerde schade van het noodweer in juni op tenminste een half miljard euro. 

 

VERBOND VERNIEUWT 'DRAAIBOEK BRAND'

Sinds de Vuurwerkramp in Enschede in 2000 kent het Verbond van Verzekeraars een ‘Draaiboek bij Rampen’. In dit stappenplan is beschreven hoe de coördinatie vanuit de branche brand (opstal- en inboedelverzekeringen) bij rampen verloopt. Het Draaiboek is nu gemoderniseerd. Ook is de naam veranderd in ‘Draaiboek Brand’. 

 

"ZZP-PENSIOEN NIET VERPLICHTEN MAAR STIMULEREN"

Volgens het Verbond van Verzekeraar besteedt staatssecretaris Klijnsma in haar 'perspectiefnota' terecht veel aandacht aan de positie van zelfstandigen zonder personeel. De vraag of zzp’ers verplicht of gestimuleerd moeten worden om pensioen op te bouwen laat Klijnsma nog open. Met het oog op de diversiteit en de opvattingen van deze groep, geeft het Verbond de voorkeur aan stimuleringsmaatregelen.  

 

'WOEKERPOLIS' CONTROLEERT HERSTELADVIES VERBOND

De Vereniging Woekerpolis van Ab Flipse is het eens met de kritiek van Stichting Odin op het Loket Hersteladvies Beleggingsverzekeringen van het Verbond van Verzekeraars. Het gaat steeksproefgewijs adviezen laten controleren door onafhankelijk adviseurs.

 

ODIN FEL TEGEN ADVIESLOKET WOEKERPOLIS VERBOND

Stichting Odin zegt zeer teleurgesteld te zijn over het besluit van het Verbond van Verzekeraars om "uitsluitend via een eigen loket woekerpolis-gedupeerden gratis hersteladvies cadeau te doen. Het is een zwarte dag voor het onafhankelijk financieel advies in Nederland."

 

VERBOND OPENT LOKET BELEGGINGSVERZEKERINGEN

Het Verbond opent een digitaal adviesloket beleggingsverzekeringen waar mensen kosteloos advies kunnen krijgen over de eventuele aanpassing van hun beleggingsverzekering. Het advies wordt verstrekt door Triple A Risk Finance in Amsterdam, dat hiervoor een raamcontract heeft gesloten met het Verbond. Doel van het loket is een ‘hersteladvies’ toegankelijk te maken voor klanten die tot nu toe geen gesprek met hun verzekeraar of adviseur zijn aangegaan.  

 

RAPPORTCIJFERS EN KLANTREVIEWS VERZEKERAARS IN BEELD

De website verzekeraarsinbeeld.nl geeft een overzicht van de rapportcijfers die klanten aan hun eigen verzekeraar toekennen. Hiermee zien consumenten hoe verzekeraars onderling scoren op klantgerichtheid, duidelijkheid, contact en deskundigheid. De ranglijsten zijn bedoeld om consumenten te helpen bij het bepalen van hun keuze en maken meteen duidelijk op welke punten ruimte is voor verbetering.

 

VERBOND: SCHADE NOODWEER MINSTENS 20 MILJOEN EURO

De schade door het  noodweer van 23 juni zal zo'n 20 miljoen euro bedragen, alsdus een eerste voorzichtige schatting van het Verbond van Verzekeraars.

 

CONVENANT PREMIEBELEID VERZUIMVERZEKERINGEN

Minister Asscher en het Verbond van Verzekeraars hebben een convenant gesloten om te voorkomen dat kleine en middelgrote werkgevers geconfronteerd worden met onverwachte premiestijgingen bij een ziektegeval. Het convenant moet zorgen voor meer transparantie, waardoor werkgevers bewuster voor een verzuimverzekering kunnen kiezen en niet langer te maken krijgen met onverwachte premiefluctuaties.

 

VERZEKERAARS STELLEN INNOVATIEAGENDA OP

Verzekeraars gaan gezamenlijk een innovatieagenda opstellen. Hierop komen onderwerpen te staan als cyberverzekeringen, blockchaintechnologie en Big Data.Verder zetten verzekeraars in op kennisdeling over innovatie, waardoor verandering een hogere vlucht moet krijgen.

 

VERBOND: NIET ALLE SER-VARIANTEN SLUITEN AAN BIJ MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN

"De verdiepingsstudie van de SER verduidelijkt hoe een pensioenstelsel eruit ziet dat gebaseerd is op heldere aanspraken en persoonlijke pensioenvermogens. Maar niet alle door de SER vergeleken varianten sluiten even goed aan op de maatschappelijke ontwikkelingen", aldus het Verbond van Verzekeraars in een eerste reactie op het SER-rapport.

 

MANNEN PLEGEN VAKER VERZEKERINGSFRAUDE DAN VROUWEN

Mannen plegen vaker verzekeringsfraude dan vrouwen, aldus het onderzoeksrapport 'Fraudeurs gevangen in facts en figures' van het CBV van het Verbond van Verzekeraars.

 

SCHADEVERZEKERINGEN WORDEN DUURDER

De schadeverzekeringsmarkt in Nederland is zeer competitief met dunne marges als gevolg. De rentabiliteit in deze markt staat onder druk en de Nederlandsche Bank heeft onlangs besloten om het toezicht te verscherpen. "Het gevolg: stijgende premies voor schadeverzekeringen", constateert Rob Wagenvoord.

 

VERBOND INTRODUCEERT SOLIDARITEITSMONITOR

Verzekeraars erkennen dat het gebruik van Big Data leidt tot maatschappelijke vragen, bijvoorbeeld over de gevolgen voor de privacy en solidariteit. Het Verbond van Verzekeraars komt met een aantal waarborgen om grip op data te behouden, waaronder een jaarlijkse Solidariteitsmonitor.

 

VERZEKERAARS IN DE TANG GENOMEN DOOR ECB

"Het huidige ECB-beleid leidt zowel tot lagere uitkeringen voor de klant als tot het interen van verzekeraars op hun vermogen. Anderzijds zorgt het ook voor zeepbellen en volatiliteit in de financiële markten, wat op termijn weer tot hogere kapitaaleisen en hogere premies zal leiden." Dit schrijft Leo de Boer in een brief aan de Tweede Kamer die morgen een hoorzitting houdt over de impact van het ECB-beleid.

 

VERBOND: TOEGANG TOT HET RECHT IN GEVAAR

Het Verbond van Verzekeraars betreurt dat rechtsbijstandverzekeraars als gevolg van de uitspraak van het EU-hof mogelijk meer zaken moeten uitbesteden aan externe advocaten. Hierdoor zullen de kosten van rechtsbijstand stijgen. Het Verbond vraagt zich af of de uitspraak geen geweld doet aan het Nederlandse laagdrempelige rechtsstelsel waar veel procedures gevoerd kunnen worden door niet-advocaten.

 

HERKANSING DEELNEMER MET VASTE PENSIOENUITKERING

Pensioendeelnemers die in het recente verleden een vaste uitkering hebben aangekocht, krijgen alsnog de mogelijkheid om te kiezen voor een variabele uitkering. Staatssecretaris Klijnsma en het Verbond van Verzekeraars hebben dat met elkaar besproken. Mensen die tussen 1 januari 2014 tot 8 juli 2015 met pensioen gingen en geen gebruik hebben kunnen maken van de pensioenknip, krijgen nu een nieuwe kans.

 

KNIBBE: "SECTOR KAN DE BORST NATMAKEN"

"Ik hoor geregeld dat wij als branche de komende vijf jaar meer regelgeving kunnen verwachten dan we de afgelopen vijf jaar op ons af hebben gekregen. We kunnen dus onze borst natmaken." Dit zegt David Knibbe, ceo Nationale-Nederlanden en de nieuwe voorzitter van het Verbond van Verzekeraars, in een rondetafelgesprek over het middellangetermijnbeleid in de Verbondsuitgave Verzekerd!

 

VERBOND PLEIT VOOR VERPLICHTE ROOKMELDERS

In een brief aan de Kamercommissie voor Wonen en Rijksdienst pleit het Verbond van Verzekeraars ervoor dat in alle gebouwen rookmelders verplicht worden. Nu geldt deze verplichting alleen voor nieuwsbouw. Het Verbond stelt voor te starten met verplichte rookmelders in alle sociale woningbouw.

 

VERBOND: VERZEKERAARS VOLOP BEZIG MET INNOVATIE

Zestig procent van de verzekeraars had in 2015 een aparte afdeling of functie die zich bezighield met innovatie, of is van plan die op te zetten. Het jaar ervoor was dat nog maar veertig procent. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek van het Verbond. Verbondsdirecteur Leo De Boer: “Een ding is duidelijk: verzekeraars zijn volop bezig met innovatie.”

 

MEER DAN 500 GASTLESSEN TIJDENS WEEK VAN HET GELD

Ruim 500 medewerkers van verzekeraars, waaronder tenminste vijf ceo's, verzorgen tijdens de Week van het geld (14 t/n 18 maart) een gastles over verzekeren. Het idee is kinderen op de basisschool te leren omgaan met geld en risico’s. In het kader van financiële educatie richten verzekeraars zich dit jaar ook op mbo-scholen met een serie pilotlessen. 

 

VERBOND MAAKT PERMANENT ACTUEEL AANTOONBAAR

Het Verbond van Verzekeraars introduceert PA-certificaten. Hiermee kunnen bezoekers van bijeenkomsten aantonen dat zij werk maken van het actualiseren van kennis.

 

WEURDING ONTVANGT PETITIE KEURSLIJFPENSIOEN

Verbondsdirecteur Richard Weurding heeft een petitie van Stichting Geldbelangen in ontvangst genomen. Hierin roept de Stichting op de zogeheten ‘variabele pensioenregeling’ ook toegankelijk te maken voor pensioendeelnemers die recent een levenslang pensioen hebben aangekocht.

 

VERBOND ZIET KANSEN VOOR AUTOMOTIVEBRANCHE

De automotivebranche heeft gelet op alle trends volop kansen voor de toekomst, waar mogelijk met verzekeraars, aldus Verbondsdirecteur Leo de Boer op het Focwa-congres. “Ik voorspel dat wij over tien jaar met nostalgie terugdenken aan ons ravotten."

 

VERBOND: NU DOORPAKKEN BIJ VARIABEL PENSIOEN

Het Verbond vindt het belangrijk dat het wetsvoorstel van Sociale Zaken over de introductie van variabele pensioenregelingen snel en ongeschonden wordt aangenomen.

 

VERZEKERINGSKAARTEN 2.000 KEER GERAADPLEEGD

Ruim veertig verzekeringsproducten zijn te raadplegen via een Verzekeringskaart., die is ontwikkeld door het Verbond van Verzekeraarsheeft ontwikkeld. De afgelopen weken hebben twaalf verzekeraars de eerste 43 kaarten online gezet. Die zijn bijna 2.000 keer geraadpleegd.

 

"HAAST MAKEN MET BESCHERMING TEGEN PIRATERIJ"

"Wij roepen de Tweede Kamer op om alles op alles te zetten om het Nederlandse reders per 1 januari juridisch mogelijk te maken om private beveiligers in te huren." In een paginagrote advertentie in het Financieele Dagblad roepen zestien organisaties (waaronder het Verbond van Verzekeraars) de politiek hier snel werk van te maken.

 

VERPLICHTE FINANCIËLE EDUCATIE STAP DICHTERBIJ

Wijzer in geldzaken is positief over het advies van Platform Onderwijs2032 om financiële educatie structureel op te nemen in het toekomstige onderwijsprogramma. Ook het Verbond van Verzekeraars (één van de oprichters van 'Wijzer in Geldzaken') is een warm voorstander van deze ontwikkeling.

 

VERBOND VERWELKOMT VISIE PENSIOENFEDERATIE

"Een mooie stap in de goede richting." Dit zegt Verbondsdirecteur Harold Herbert naar aanleiding van het plan van de Pensioenfederatie om afscheid te nemen van het huidige systeem van toegezegde pensioenuitkeringen. De federatie onderzoekt een systeem waarbij de deelnemer spaart voor zijn pensioen, maar wel verplicht allerlei risico's samen deelt. De plannen van de federatie sluiten aan bij de visie van het Verbond.

 

VERBOND: VERZEKERINGSFRAUDE 'STREETWISE' TE LIJF GAAN

Verzekeraars moeten "leren denken als een fraudeur" om verzekeringsfraude streetwise te lijf te kunnen gaan. Dit stelt het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond in de toekomstvisie over de aanpak van verzekeringsfraude. 

 

"INGRIJPENDE HERZIENING VAN INFORMATIE OVER DEKKING"

Zoals VVP Online al meldde op 8 december introduceert het Verbond van Verzekeraars digitale verzekeringskaarten. Via uniforme iconen wordt in een oogopslag duidelijk gemaakt wat wel, maar ook wat niet onder de dekking valt.

 

VERBOND WIL GELIJK SPEELVELD BIJ HYPOTHEEKVERSTREKKING

In een brief aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer vraagt het Verbond van Verzekeraars het ongeljke speelveld op het gebied van hypotheekverstrekking en en mkb-kredietverlening onder de aandacht te brengen van het kabinet.

 

VERBOND KIEST VOOR MAATSCHAPPELIJK EN ONDERNEMEND

Maatschappelijk en ondernemend. Dat is de koers van het middellangetermijnbeleid 2016-2018 van het Verbond van Verzekeraars.

 

DAVID KNIBBE NIEUWE VOORZITTER VERBOND

David Knibbe volgt Marco Keim op als voorzitter van het Verbond van Verzekeraars.

 

NIBUD POSITIEF OVER VERZEKERINGSKAARTEN

Het Nibud is positief over de Verzekeringskaarten die het Verbond van Verzekeraars introduceert.

 

NEW FINANCIAL MAGAZINE BOORDEVOL PRAKTISCHE INNOVATIE

Innovatie van binnenuit! Dat is het thema van de 14e editie van het New Financial Magazine. Met praktische inspiratie voor de financiële sector.

 

REFERTEMODEL SWO: AKKOORD MET LOSSE EINDJES

Adfiz, OvFD en het Verbond van Verzekeraars hebben een akkoord bereikt over het Refertemodel samenwerkingsovereenkomst. Over een aantal brisante thema's zijn de branchepartijen het nog niet eens. Begin 2016 volgen nieuwe onderhandelingen over het thema 'commercieel gebruik van klantgegevens'. Daarnaast gaan Adfiz, OvFD en Verbond overleggen over oplossingen voor het thema 'toegang tot aanbieders'.

 

VERBOND VRAAGT AANDACHT VOOR 'ZWAKKE' VERKEERSDEELNEMERS

Het aantal ongelukken waar fietsers en voetgangers bij zijn betrokken, stijgt. Het Verbond van Verzekeraars vraagt daarom meer aandacht voor de 'zwakke' verkeersdeelnemers.

 

JONGE VERZEKERAARS PITCHEN KLANTGERICHTE INNOVATIES

Apps voor dagelijks gebruik die aansluiten bij de behoeften van klanten en die niet de verzekeringsproducten centraal stellen, het zonder terughoudendheid beschikbaar stellen van big data en het creëren van communities. Dat waren de overeenkomsten in de acht pitches van de jonge verzekeraars op het event Building our Future van 28 oktober op Nyenrode, een gezamenlijk initiatief van het Verbond van Verzekeraars, de stichting New Financial Forum en Young InSurance.

 

ACTAL HEEFT GEEN OOG VOOR REGELDRUK BIJ VERZEKERAARS

Het Adviescollege toetsing regeldruk Actal heeft onlangs onderzoek gedaan naar de regeldruk bij kredietverstrekking. Het Verbond van Verzekeraars onderschrijft een groot deel van de adviezen. Actal komt echter niet met aanbevelingen om de regeldruk bij verzekeraars te verlichten. "Een gemiste kans", vindt Verbondsdirecteur Leo de Boer.

 

VERBOND ONDERSCHRIJFT UITKOMSTEN KLANTBELANG-ONDERZOEK AFM

Het Verbond van Verzekeraars is tevreden over de uitkomsten van het jaarlijks Klantbelang-onderzoek van de AFM. "De forse inspanningen van verzekeraars om hun klantcommunicatie te verbeteren, begint vruchten af te werpen", aldus het Verbond.

 

VERBOND: BRENG CLAIMSTICHTINGEN ONDER TOEZICHT

Het Verbond van Verzekeraars meent dat de stichting Beerputpensioen "buitensporige beloftes doet over mogelijke opbrengsten" en hiervoor "al bij aanvang forse financiële tarieven" rekent. Claimstichtingen zouden, net als financiële instellingen, onder toezicht moeten komen, aldus het Verbond in een reactie op de bewering dat 500.000 klanten van pensioenverzekeraars gedupeerd zouden zijn bij hun pensioenopbouw.

 

VERBOND LOOFT NIBUD-SPECIAL BELEGGINGSVERZEKERINGEN

Het Verbond van Verzekeraars is enthousiast over de Nibud-special over beleggingsverzekeringen,

 

LUYENDIJK: BETERE WETTEN NODIG!

"Wij hebben betere wetten nodig. En dat lukt alleen als wij ons democratisch recht gebruiken en gaan stemmen op de partijen die ook betere wetten willen. De twee grootste partijen in Nederland zijn de PVV en de VVD, die allebei niks ondernemen tegen de financiële sector. Dus hoezo is Nederland woedend op banken?"

 

VERBOND BLIJ DAT WGA-MAAS IS GEDICHT

Het Verbond van Verzekeraars zegt verheugd te zijn dat het risico dat werkgevers via een maas in de WGA-regelgeving eenmalig een oneigenlijk voordeel kunnen betalen, is afgewend.

 

VERBOND: AANBEVELINGEN BETALINGSACHTERSTANDEN OPGEPAKT

Het Verbond van Verzekeraars laat weten dat de aanbevelingen van de AFM inzake betalingsachterstanden bij hypotheken door verzekeraars worden opgepakt. Vereniging Eigen Huis pleit ondertussen voor een dwingende aanpak van de geldverstrekkers. De NVB legt de bal vooral bij de klant.

 

VERBOND PLEIT BIJ ASSCHER VOOR REPARATIE WGA

De aanpassing in de financiering van de WGA per 1 januari 2017 dreigt in het 'overgangsjaar' 2016 te zorgen voor een verstoring van het hybride stelsel, constateert het Verbond van Verzekeraars. Bij het ministerie van Sociale Zaken pleit het Verbond voor "reparatiewetgeving om deze voor alle partijen ongewenste ontwikkeling te voorkomen".

 

LAAT JE INSPIREREN DOOR MARCO KNITEL VAN ÜBER

Wat kunnen we als financiële sector leren van Über? Schrijf je in voor het jongerenevent 'Buidling our Future' van het Verbond van Verzekeraars, het New Financial Forum en Young InSurance.

 

VERTROUWEN IN VERZEKERAARS HERSTELT FORS

Het vertrouwen van Nederlanders in verzekeraars vertoont fors herstel, zo blijkt uit de meest recente meting van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars.

 

"NIET POSTCODE MAAR CONCURRENTIE LEIDT TOT PREMIEVERSCHILLEN"

"De concurrentie tussen verzekeraars zorgt voor een divers en scherp geprijsd aanbod." Aldus het Verbond van Verzekeraars in een reactie op een publicatie van de Consumentenbond over de premieverschillen bij inboedel- en autoverzekeringen. "Het is onjuist dat een enkele factor - zoals een huisnummer of postcode - bepalend zou zijn voor de premie."

 

SPEURWERK VERZEKERAARS LEVERT 99 MILJOEN OP

Verzekeraars hebben in 2014 bijna 99 miljoen euro kunnen besparen door de aanpak van fraude. Dat is tien procent meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (onderdeel van het Verbond van Verzekeraars).

 

OPROEP TOT ACTIE AAN VERZEKERINGSGENERATIE Y

Het Verbond van Verzekeraars, het New FInancial Forum en Young InSurance roepen jongeren op om op 28 oktober mee te bouwen aan concrete stappen die nodig zijn om een toekomstbestendige sector te realiseren.

 

VERBOND LANCEERT VISIE 'NO RISK, NO GLORY'

Het Verbond van Verzekeraars pleit voor 'regelvrije zones' voor innovatieve concepten. "Steeds talrijker en complexere regelgeving zet een rem op een actieve, toekomstgerichte sector", zo stelt het Verbond in de visie 'no risk no glory'.

 

VERBOND PAKT HANDSCHOEN KABINET GRAAG OP

Het kabinet is bereid vernieuwing in de verzekeringssector te faciliteren en eventuele belemmeringen in de wet- en regelgeving weg te nemen. "Die handschoen pakken we graag op", zegt Verbondsdirecteur Richard Weurding.

 

MEER BEVOEGDHEDEN VOOR AFM BIJ WOEKERPOLIS

Het kabinet wil het mogelijk maken een verzekeraar die klanten niet goed informeert over beleggingsverzekeringen sancties op te leggen. Vanaf 1 juli krijgt de AFM de bevoegdheid om de verzekeraar in dat geval een boete op te leggen. Deze maatregel maakt deel uit van de kabinetsreactie op het rapport van de commissie-Verzekeraars dat in april werd gepresenteerd.

 

HENK KAMP OPENT INSURANCELAB

Minister van Economische Zaken Henk Kamp opent op 9 juni het insuranceLab van het Verbond van Verzekeraars.

 

KLANTBELANG WAARBORGEN BIJ BANKROET ADVISEUR

"Een klant die te maken krijgt met een faillissement van zijn adviseur mag niet tussen wal en schip vallen." Dit zeggen Leo de Boer (Verbond van Verzekeraars), Colinda Rosenbrand (OvFD) en Enno Wiertsema (Adfiz) bij de presentatie van het Protocol Afwikkeling Faillissement Intermediair van de brancheorganisaties. Doel is de dienstverlening aan de klant te continueren.

 

VERBOND: KINDEREN VERZEKEREN LIEFST HUN FAMILIE

Op de vraag wat kinderen het liefst willen verzekeren, zet 74 procent van de ondervraagde kinderen uit groep 7 en 8 hun ouders en eventuele broertjes/zusjes in de top drie. Daar hebben ze overigens honderd euro per maand voor over, aldus het onderzoek 'KInderen en verzekeren' 'van het CVS van het Verbond van Verzekeraars.

 

VERBOND LUIDT NOODKLOK OVER NOODWEER

Volgens het Verbond van Verzekeraars neemt de schadelast op particuliere opstal- en inboedelverzekeringen toe als gevolg van klimaatverandering fors toe. Het Verbond roep de waterschappen en (lokale) overheden daarom op om in actie te komen.

 

VERBOND: "ADVIESKWALITEIT MOET IMPULS KRIJGEN"

Het Verbond van Verzekeraars ziet ruimte voor verbetering van de advieskwaliteit. Samen met Adfiz en de AFM zal het Verbond nagaan op welke wijze vooral bij de advisering van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen de kwaliteit een impuls kan krijgen.

 

VERBOND: HENNEPKWEKERIJEN ZORGEN VOOR FLINKE SCHADE

Hennepkwekerijen zorgen voor flinke (brand)schade. Circa één op de vijftig grote branden heeft als oorzaak hennepteelt, blijkt uit de allereerste cijfers van de Stichting Salvage die over deze problematiek beschikbaar zijn.

 

VERBOND ORGANISEERT BIJEENKOMST VOOR JONGE VERZEKERAARS

Het Verbond van Verzekeraars organiseert op 4 maart 2015 voor jonge verzekeraars de bijeenkomst 'Vernieuwing in beeld'.

 

VERBOND: VERZEKERAARS HOUDEN ZICH GOED AAN ZELFREGULERING

"Enkele verzekeraars die op onderdelen niet voldeden, beloofden beterschap en hebben dat inmiddels ook al in de praktijk gebracht." Dit stelt het Verbond naar aanleiding van de uitkomsten van de door de Stichting toetsing verzekeraars (Stv) uitgevoerde controle op de naleving van zelfregulering.

 

DISCUSSIE MARKTTOEGANG BLIJFT BUITEN SWO

In een 'feedback statement' reageren Adfiz, OvFD en het Verbond van Verzekeraars op de inbreng van intermediairs, aanbieders en andere marktpartijen die hebben deelgenomen aan de consultatie voor het Refertemodel SWO. De koepelorganisaties gaan het refertemodel nu uitwerken in een samenwerkingsovereenkomst met generieke afspraken, een format over de te leveren service levels (die kunnen uitmonden in een service level agreement) en een handboek met afspraken over procedures als premie-incasso en ...

 

VERBOND: SER BIEDT KANSRIJK SCENARIO PENSIOENSTELSEL

Een toekomstig pensioenstelsel waarin deelnemers een ‘persoonlijk pensioenvermogen’ opbouwen, maar wel collectief verzekeringsrisico’s delen en gezamenlijk beleggen, is zeer kansrijk. Aldus het Verbond van Verzekeraars in reactie op het pensioenstelseladvies van de SER.

 

FUSIE VERBOND EN FOV EEN FEIT

De fusie tussen het Verbond van Verzekeraars en de FOV is rond. De algemene ledenvergaderingen van zowel Verbond als FOV hebben hiermee ingestemd.

 

VERBOND: "VERZEKEREN HULPVERLENING EBOLA-EPIDEMIE MOGELIJK"

Het Verbond van Verzekeraars heeft tijdens een spoedoverleg over de aanpak en de bestrijding van de ebola-epidemie tegenover hulporganisaties, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de speciale Nederlandse ebola-gezant aangegeven dat er wel degelijk verzekeringsopties zijn voor organisaties die ebola willen bestrijden.

 

PENSIOEN 1-2-3 IN 2016 UITGEROLD

Pensioen 1-2-3, ontwikkeld door de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, wordt in 2016 beschikbaar gesteld aan iedereen met een nieuw dienstverband.

 

VERZEKERAARS HANDELEN (LETSEL)SCHADE KETTINGBOTSINGEN ZEELAND VERSNELD AF

De Nederlandse verzekeraars hebben – onder coördinatie van het Verbond van Verzekeraars – in gezamenlijk overleg besloten om de (letsel)schade als gevolg van de kettingbotsingen in Zeeland proactief af te handelen

 

VERBOND TEGEN NIEUWE REGELS ORDE VAN ADVOCATEN

De rechtsbijstandverzekeraars, verenigd binnen het Verbond van Verzekeraars, kunnen zich niet vinden in de nieuwe regels die de Nederlandse Orde van Advocaten heeft voorgesteld.

 

VERBOND: MEER URGENTIE BIJ HERVORMING PENSIOENSTELSEL

"Urgent is de maatschappelijke discussie over het pensioenstelsel die het kabinet is begonnen. Die vormt hopelijk de opmaat naar een hervorming waarbij zowel deelnemers als werkgevers meer keuzevrijheid wordt geboden", aldus het Verbond van Verzekeraars in een reactie naar aanleiding van Prinsjesdag.

 

VERZOENING VOLMACHTBEDRIJVEN EN VERZEKERAARS

Volmachtbedrijven en verzekeaars hebben zich tijdens de Marktdag van de NVGA en het Verbond van Verzekeraars met elkaar verzoend. “We moeten afscheid nemen van de jarenlange discussie over de verschillen in rendementscijfers en vanuit een gemeenschappelijk vertrekpunt ten aanzien van schadelast en ‘combined ratio’s’ komen tot een plan van aanpak”, aldus NVGA-voorzitter Michiel de Nijs.

 

DE BOER: ZELFDE PRIJS VOOR VERGELIJKBARE PRODUCTEN

Volgens Verbondsdirecteur Leo de Boer is het "onwenselijk" dat verzekeraars bij vermogensopbouwproducten bijna vier keer zoveel solvabiliteit moeten aanhouden als banken bij vergelijkbare producten. Tijdens het ACIS-symposium pleitte De Boer voor een gelijk speelveld van banken en verzekeraars. “Samen van de kaas eten, terwijl er in jouw mond een paar tanden zijn getrokken voelt niet prettig.”

 

NIEUWE COMMERCIAL 'FIJN DAT WE VERZEKERD ZIJN'

De tweede televisiecommercial (Slager) in de Verbondscampagne 'Fijn dat we verzekerd zijn' is vanaf 11 augustus te zien op televisie. Volgens het Verbond worden de doelstellingen van de campagne (een positiever beeld over verzekeraars) bereikt.

 

VLIEGRAMP: VERZEKERAARS DOEN GEEN BEROEP OP MOLEST

Het Verbond van Verzekeraars zegt dat verzekeraars geen beroep zullen doen op de molestclausule.

 

VERBOND MAAKT ONDERZOEK SPAAKBEKNELLING MOGELIJK

Het Verbond van Verzekeraars gaat vanuit het samenwerkingsverband Task Force Kinderveiligheid spaakbeknelling aanpakken en een observatieonderzoek naar spaakbeknelling mogelijk maken.

 

VERBOND JUICHT DOORONTWIKKELING DC-REGELINGEN TOE

Het Verbond van Verzekeraars stelt positief te staan tegenover de doorontwikkeling van DC-regelingen. Dit als reactie op het rapport ‘Onderzoek optimalisering overgang van opbouw – naar uitkeringsfase en de inrichting daarvan in premie – en kapitaalovereenkomsten’ dat het ministerie van Sociale Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

 

VERZEKERAARS EN VAKBONDEN STELLEN SOCIALE AGENDA VAST

Verzekeraars en de vakorganisaties CNV Dienstenbond, FNV Finance en De Unie hebben gezamenlijk een Sociale agenda ontwikkeld voor de verzekeringsbranche, vastgelegd in de ‘Sociale agenda MLT 2014-2018’.

 

AKKOORD OVER NIEUWE CAO VERZEKERINGSBEDRIJF

Werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor het verzekeringsbedrijf met een looptijd van 18 maanden (1 januari 2015 tot 1 juli 2016).

 

VERBOND: FRAUDE BIJ AUTOSCHADEHERSTEL ONACCEPTABEL

Uit een steekproef waarbij 500 blikschadereparaties in de ongestuurde schadestroom zijn onderzocht, blijkt dat in tien procent van de reparaties sprake is van schade. Het Verbond van Verzekeraars noemt dit schokkend en onacceptabel en roept de autoschadeherstelbranche op maatregelen te nemen.

 

SIVS KEERT 217.000 EURO UIT AAN NABESTAANDEN WOII

De Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa (SIVS) heeft in 2013 ruim 217.000 euro uitgekeerd aan 289 rechthebbenden van levensverzekeringspolissen die na de Tweede Wereldoorlog nooit zijn uitgekeerd. In totaal heeft de stichting sinds de oprichting in 1999 ruim 7,3 miljoen euro uitgekeerd aan Joodse slachtoffers en hun nabestaanden. Dat blijkt uit het jaarverslag.

 

VERBOND STIMULEERT BETERE REGISTRATIE VERKEERSONGEVALLEN

Het Verbond van Verzekeraars is een van de initiatiefnemers van een Safety Deal om de registratie van verkeersongevallen op korte termijn te verbeteren.

 

FORS HOGER AANTAL SCHADECLAIMS OP KONINGSDAG

Koningsdag (Koninginnedag) levert bijna twee keer zoveel claims op van schade door vandalisme. Ook het aantal claims van fietsendiefstal ligt fors hoger. Dit blijkt uit een analyse van het CVS van het Verbond van Verzekeraars.

 

VERBOND WIL COMPENSATIE VOOR INFORMATIEVERSTREKKING

Het Verbond van Verzekeraars wil dat verzekeraars, net als bijvoorbeeld het Kadaster en de Kamer van Koophandel, in aanmerking komen voor een compensatie voor gevraagde informatieverstrekking aan DNB.

 

VERBOND NEEMT AFSTAND VAN WELKOMSTBONUSSEN

Het Verbond van Verzekeraars heeft publiekelijk afstand genomen van de zogenoemde welkomstbonussen. "Om elke discussie hierover verder te voorkomen, zijn de verzekeraars die dergelijke vergoedingen aanboden, hiermee reeds gestopt of stoppen hier dan ook per direct mee."

 

ADVISEUR DE BRUIN WIL DAT VERBOND OPENLIJK AFSTAND NEEMT VAN OMZEILING PROVISIEVERBOD

Financieel adviseur Chris de Bruin heeft het Verbond van Verzekeraars in een brief dringend verzocht zijn leden aan te spreken op naleving van het provisieverbod op complexe producten en om openlijk afstand te nemen van de omzeiling van het provisieverbod, zoals in de uitzending van Tros Radar ter sprake kwam.

 

VERBOND ONDERDEEL DIGITALE SCHOOLBORD

Het Verbond van Verzekeraars maakt vanaf dinsdag 1 april onderdeel uit van 'De dag vandaag', de agenda voor het digitale schoolbord voor alle basisscholen in Nederland.

 

VERBOND VERWERFT RECHTEN ALL FINANCE DATAMODEL

Het Verbond van Verzekeraars heeft op de eigendomsrechten verworven van het All Finance Datamodel (AFD). Via dit zogeheten 'gegevenswoordenboek' wisselen onder meer verzekeraars, assurantieadviseurs en schade-experts informatie uit.

 

VERBOND POSITIEF OVER NAZORG BELEGGINGSPOLISSEN

Hoewel de AFM zich kritisch uitlaat over de vorderingen die verzekeraars en adviseurs maken ten aanzien van het nazorgbeleid van beleggingsverzekeringen concludeert het Verbond juist dat verzekeraars op de goede weg zijn.

 

3D-PRINTER 'GAME CHANGER' VERZEKERAARS

Dát 3D-printing voor een revolutie gaat zorgen betwijfelt bijna niemand. Maar hoe groot is de impact op verzekeraars? Vast staat dat er werk aan de winkel is op de terreinen aansprakelijkheid en schadeherstel, aldus een van de conclusies tijdens de trendavond ‘Verzekeraars en de impact van 3D-printing’ van het Verbond van Verzekeraars die door tachtig verzekeraars werd bezocht.

 

"PENSIOEN HOGERE INKOMENS VERBETEREN"

Aan de voormiddag van de bespreking van het wetsvoorstel voor een lagere pensioenopbouw in de Tweede Kamer roepen sociale partners en pensioenuitvoerders het kabinet op de pensioenregeling voor hogere inkomens te verbeteren. De bijspaarregeling voor inkomens boven een ton zou volgens hen in de tweede pijler moeten vallen en niet in de derde pijler zoals het kabinet voorstelt.

 

SECTOR GAAT ZAKELIJKE SCHADECLAIMS SNELLER AFHANDELEN

Klanten van technische verzekeraars in de (groot) zakelijke markt kunnen rekenen op een fors snellere afhandeling van claims binnen het schaderegelingsproces, aldus het Verbond van Verzekeraars.

 

VERBOND: BETERE HULP AAN SLACHTOFFER WONINGOVERVAL

Het Verbond van Verzekeraars en Slachtofferhulp Nederland gaan samenwerken om hulp en informatievoorziening aan slachtoffers van woningovervallen te verbeteren.

 

VERBOND BIEDT HANDREIKING RE-INTEGRATIE

Verzekeraars, arbeidsdeskundigen en re-integratiebedrijven willen werkgevers, werknemers en dienstverleners ook na de eerste twee ziektejaren helpen om de re-integratie goed te organiseren. Volgens het Verbond is met het verbeteren van de inzetbaarheid van werknemers een groot maatschappelijk belang gemoeid.

 

VERBOND START CAMPAGNE 'FIJN DAT WE VERZEKERD ZIJN'

Het Verbond van Verzekeraars start maandag 13 januari de campagne 'Fijn dat we verzekerd zijn'. Doel is de maatschappelijke rol van verzekeren - terug - onder de aandacht te brengen.

 

VERBOND: BEHOEFTE AAN ADVISERING ZZP-PENSIOEN

Het Verbond van Verzekeraars ziet de behoefte aan advisering rond het zzp-pensioen toenemen, nu zzp'ers meer mogelijkheden krijgen om te sparen voor het pensioen. "Met name de afspraak dat zelfstandigen hun pensioenvermogen niet hoeven aan te spreken als zij onverhoopt een beroep op de bijstand moeten doen, is een belangrijke verbetering", aldus het Verbond.

 

KLANT MEER TEVREDEN OVER UITBETALING LEVENPOLIS

In vergelijking met een jaar geleden zijn klanten beter te spreken over de reactie op een verzoek tot uitbetaling bij een levensverzekeringspolis. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het Verbond van Verzekeraars onder klanten met een levensverzekering.

 

"VERZEKERAARS HOUDEN ZICH BETER AAN ZELFREGULERING"

Verzekeraars hebben een grote slag gemaakt met het naleven van de zelfregulering van het Verbond van Verzekeraars, aldus het Verbond na bestudering van het onderzoeksrapport 2013 van de Stichting toetsing verzekeraars.

 

VERBOND: PENSIOENAKKOORD VERZACHT DE PIJN

"Het pensioenakkoord waarover kabinet en oppositie vandaag overeenstemming hebben bereikt, verzacht de ingrepen in de pensioenopbouw voor burgers, maar betekent nog steeds een aanzienlijke beperking van de mogelijkheid om een adequaat pensioen op te bouwen", aldus de reactie van het Verbond van Verzekeraars op het pensioenakkoord.

 

SCHADE SINTERKLAAS-STORM LIJKT MEE TE VALLEN

Terwijl VVP-hoofdredacteur Willem Vreeswijk uit voorzorg vanmorgen vroeg zijn auto moest evacueren van het Noordereiland in Rotterdam, meldt het Verbond van Verzekeraars dat de schade van de 'Sinterklaas-storm' relatief beperkt is en waarschijnlijk uitkomt op een bedrag tussen 5 à 10 miljoen euro. De waterschade door overstroming is nog niet bekend.

 

VERBOND: TUSSENTIJDSE REGELGEVING KAN VAN TAFEL

Het Verbond van Verzekeraars is verheugd over het EU-akkoord Omnibus II. Volgens het Verbond kan specifiek tussentijdse strengere regelgeving voor Nederlandse levensverzekeraars van tafel.

 

CONSUMENTEN WILLEN SIMPELE VERZEKERINGEN

Met één druk op de knop aanvinken welke risico’s je wel of niet wilt verzekeren, net zoals je doet wanneer je een vakantie boekt: dat zou volgens consumenten enorm helpen om verzekeren minder ingewikkeld te maken. Consumenten gaven dat aan tijdens een bijeenkomst van het Verbond, waarbij verzekeraars in gesprek gingen met de klant.

 

LICHTE VERBETERING TEVREDENHEID ZAKELIJKE KLANT

Zakelijke klanten zijn dit jaar iets positiever over hun verzekeraar vergeleken met 2012. De lichte verbetering treedt zowel op bij Leven als bij Schade en Inkomen. Het gemiddelde rapportcijfer van schadeverzekeraars steeg van 7,3 naar 7,35. Inkomensverzekeraars krijgen een gemiddelde waardering van 7,21 (2012: 7,14). Levensverzekeraars sluiten de rij met een score van 6,65 (2012: 6,55). 

 

"VRAAG NAAR CYBERPOLISSEN NEEMT HOGE VLUCHT"

Een bedrijfsdekking voor cyberrisico’s zal op korte termijn net zo normaal zijn als een brand- of aansprakelijkheidsverzekering. De bedrijfscontinuïteit kan immers net zo goed door cyberrisico’s in gevaar komen als door een brand of diefstal. De komende jaren zal de vraag naar cyberpolissen een hoge vlucht nemen.

 

SCHADE OKTOBERSTORM MINIMAAL 95 MILJOEN EURO

Volgens schattingen van het Verbond van Verzekeraars bedraagt de schade de storm die gisteren over het land raasde zeker 95 miljoen euro. De schade in de overheids- en landbouwsector is hierbij niet inbegrepen. Verzekeraars zetten de komende dagen extra mankracht in om de claims op inboedel-, opstal- en autoverzekeringen snel te kunnen verwerken.  

 

AFM: INFORMATIE BIJ AFLOPEN LIJFRENTE ONDER DE MAAT

Consumenten met een lijfrentepolis moeten tenminste drie maanden voor expiratie worden geïnformeerd over mogelijke alternatieven. Het Verbond van Verzekeraars reageert hiermee op onderzoek van de AFM waaruit blijkt dat de informatieverstrekking bij expirerende lijfrentes onder de maat is. 

 

VERBOND: BLOKKEREN PENSIOENPLAN GOEDE ZAAK

"Het pensioenplan van het kabinet-Rutte heeft in de Eerste Kamer terecht geen meerderheid gevonden, omdat het de mogelijkheid voor met name jongere generaties om een behoorlijk pensioen op te bouwen te zeer zou aantasten." Aldus het Verbond van Verzekeraars in reactie op de behandeling van de verdere beperking van de fiscaal mogelijke pensioenopbouw (het zogeheten Witteveenkader) in de Senaat.

 

FORSE STIJGING AANTAL INBRAAKCLAIMS

Het aantal inbraakclaims is in vijf jaar tijd fors gestegen van gemiddeld 2.500 per maand in 2008 naar ruim 3.500 per maand in 2012 – een toename van 40 procent, aldus de Risicomonitor Woninginbraken van het Verbond van Verzekeraars.

 

GOEDE WAARDERING KLANT VOOR EIGEN VERZEKERAAR

Consumenten geven hun schade- en zorgverzekeraar gemiddeld een 7,7 respectievelijk een 7,5. Dat blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek 2013 van het Verbond van Verzekeraars, dat is uitgevoerd door marktonderzoekbureau GfK.

 

VERBOND WENST GEEN GROTE INGREPEN MEER IN SECTOR

In een reactie op Prinsjesdag heeft het Verbond laten weten dat het van belang is, juist vanwege het kwetsbare economische herstel, dat het kabinet voor de toekomst afziet van verdere lastenverzwaringen of ander grote ingrepen in de sector.

 

VERBOND PLEIT VOOR INNOVATIELAB VOOR VERZEKERAARS

“Als we de toekomstige klant écht centraal willen stellen, moeten we alles op alles zetten om technologische innovaties een plek te geven in het hart van onze sector. Daarom pleit ik voor het oprichten van een speciaal innovatielab voor verzekeraars”, aldus Verbondsdirecteur Richard Weurding tijdens het congres Innosurance.

 

VERBOND WIL BETERE BORGING VERZUIMGEGEVENS

De uitwisseling van verzuimgegevens bij de re-integratie van langdurig zieke werknemers moet beter geborgd worden in situaties waarbij verzuimverzekeraars, arbodiensten en re-integratiebedrijven samenwerken, aldus het Verbond van Verzekeraars naar aanleiding van research van het televisieprogramma Zembla. 

 

"VERRUIMING AVP-DEKKING HEEFT AVERECHTS EFFECT"

Het initiatief-wetsvoorstel van CDA-kamerlid Peter Oskam voor de verruiming van de aansprakelijkheid van minderjarigen vanaf 14 jaar heeft een averechts effect. Dat schrijft Verbondsdirecteur Leo de Boer in een brief aan de Eerste Kamer, waar het wetsvoorstel op 24 september wordt behandeld.

 

VERBOND: ENERGIEAKKOORD BELANGRIJKE IMPULS VERDUURZAMING ECONOMIE

Het Verbond van Verzekeraars is verheugd dat het gelukt is in de SER een Energieakkoord voor duurzame groei te sluiten en levert daaraan een bijdrage via steun aan de financieringsparagraaf.

 

VERBOND: SCHADE MOET OP MINDERJARIGE KUNNEN WORDEN VERHAALD

Het Verbond heeft onlangs gesproken met Eerste Kamerleden Marijke Scholten (D66) en Jeanette Beuving (PvdA) over het wetsvoorstel verruiming aansprakelijkheid ouders voor minderjarigen.

 

VERBOND, ADFIZ EN OVFD ONTWIKKELEN RAAMWERK SWO

Het Verbond van Verzekeraars, Adfiz en de OvFD verkennen of het mogelijk is om te komen tot een raamwerk voor een samenwerkingsovereenkomst (model SWO).

 

VAN RIJN: ZORG IS MEER DAN VERZEKEREN

Zorgverzekeraars zullen in de toekomst niet alleen moeten zorgen voor een goede zorginkoop, maar óók goede relaties met gemeenten moeten opbouwen en onderhouden. Dat zegt staatssecretaris Martin van Rijn in de Verbondsuitgave Verzekerd!

 

VERBOND NOEMT BESLUIT DNB OVER RENTECURVE TELEURSTELLEND

Het Verbond van Verzekeraars betreurt het besluit van DNB om het beleid ten aanzien van de rentecurves die verzekeraars gebruiken ongewijzigd te laten.

 

UPO-MODELLEN 2014 IN OKTOBER

In de eerste helft van oktober zullen de UPO-modellen 2014 beschikbaar zijn.

 

VERBOND: VRIJSPELEN LEVENSVERZEKERING DUPEERT CONSUMENT

Het Verbond van Verzekeraars noemt eventuele plannen die in de media zijn verschenen om levensverzekeringen vervroegd in te zetten om hypotheken af te lossen ‘ronduit kortzichtig’.

 

AFM: MERENDEEL ADVISEURS GAAT GOED OM MET PROVISIEVERBOD

“Het overgrote merendeel van de adviseurs gaat goed om met het provisieverbod. Slechts een klein deel, en dat hebben we altijd benadrukt, declareert bewust of onbewust dubbel”, aldus de AFM, die de vragen van Rien Eyzenga zo goed mogelijk wil beantwoorden.

 

VERBOND: DUBBELE ADVIESKOSTEN ONTOELAATBAAR

Het Verbond vindt het ontoelaatbaar dat sommige adviseurs misbruik maken van het ‘eerbiedigende werking’-regime bij het provisieverbod, door kosten dubbel in rekening te brengen bij de consument. De AFM maakte vorige week bekend relatief veel signalen te krijgen over ‘dubbel betalen’.

 

VERBOND: PROTOCOL KAPITAALOVERDRACHT WERKT

De overdracht van particulier kapitaal tussen financiële instellingen verloopt aanzienlijk sneller sinds het Verbond van Verzekeraars en de NVB medio vorig jaar een nieuw protocol overeenkwamen, aldus het Verbond.

 

VERBOND WAARSCHUWT VOOR NEPFACTUREN VAN AUTORUITHERSTELLERS

Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor mogelijke zwendel met facturen voor het herstellen van autoruitschade.

 

VERBOND ACTUALISEERT PREVENTIETIPS VAKANTIE

Op zijn consumentensite www.allesoververzekeren.nl heeft het Verbond van Verzekeraars het vakantieonderdeel geactualiseerd. Blikvanger is een lijstje met tien preventietips. Tip 4: Neem zo weinig mogelijk waardevolle spullen mee. Wat je niet bij je hebt, kan ook niet gestolen worden.  

 

PLEIDOOI VOOR REALTIME DATABASE SCHADEVRIJE JAREN

Vanaf 2014 wordt het aantal opgebouwde schadevrije jaren vermeld op de polis van een autoverzekering. Volgens vergelijkingssite Diks.nl schiet de oplossing van het Verbond ven Verzekeraars echter tekort. Diks pleit voor een realtime database waarin verzekeraar èn intremediair inzage hebben en waarin de actuele schadevrije jaren van de klant te zien zijn.

 

VERZEKERAARS WILLEN TOEGANG TOT GBA

Het Verbond van Verzekeraars pleit ervoor dat alle verzekeraars toegang krijgen tot de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Verzekeraars kunnen hun wettelijk geregelde zorg- en informatieplicht (Wft) én identificatieplicht sneller en beter uitvoeren via automatische toegang tot het GBA. Volgens het Verbond bespaart dit kosten en is de klant hiermee beter geholpen.

 

PENSIOENVERWACHTINGEN TE HOOG

Volgens het Verbond van Verzekeraars zijn de pensioenverwachtingen van zowel jongeren als ouderen, in het licht van de ingrepen in het stelsel, nog te hooggespannen.

 

KLANT CENTRAAL IN VERBONDSBLAD 'VERZEKERD!'

"Het is ontzettend belangrijk om de klant op te zoeken; te weten wat er speelt en leeft en wat de klant eigenlijk wil", zegt Richard Weurding bij de introductie van een speciale uitgave van het relatiemagazine Verzekerd! die op 25 juni verschijnt. Het Verbond nam een consument als gasthoofdredacteur in de arm, die ervoor zorgde dat de consument letterlijk als rode draad door het nummer loopt.

 

EENDUIDIGE REGELS VOOR SCHADEVRIJE JAREN

Er komt een eenduidig systeem voor het vastleggen van het aantal schadevrije jaren en de wijze waarop deze bij het beëindigen van een voertuigverzekering kunnen worden overgedragen. De huidige regeling is onvoldoende transparant, leidt tot willekeur en is veel verzekerden een doorn in het oog.

 

VVD MIST 'GRATIS' ADVIES

VVD-Kamerlid Aukje de Vries verwonderde zich er woensdag over dat tegenwoordig de teller gelijk begint te lopen als ze hypotheekadvies wil. Dit tijdens het event ‘Zekerheid in een onzekere toekomst’ van het Verbond van Verzekeraars. 

 

VASTLEGGING UITVAARTWENSEN ALS BASIS VOOR ADVIESGESPREKKEN

Uitvaartverzekeraars hebben afgesproken dat de uitvaartwensen worden geïnventariseerd en vastgelegd, ten behoeve van de informatieverstrekking aan nabestaanden bij overlijden, en ook als basis voor adviesgesprekken. Hiermee wordt geborgd dat nabestaanden een uitvaart kunnen regelen die goed aansluit bij wat is verzekerd, aldus het Verbond van Verzekeraars.

 

OVERZICHTSPAGINA VERBONDSDOSSIER WOEKERPOLIS NIET BIJGEWERKT

De overzichtspagina van het dossier beleggingsverzekeringen op de website van het Verbond van Verzekeraars is niet bijgewerkt.   

 

VERBOND STEUNT 'REDDINGSPLAN VOOR PENSIOENEN'

"Een ‘reddingsplan voor pensioenen’ is dringend gewenst en verdient dan ook alle steun, als sociale partners hierover een akkoord hebben bereikt." DIt stelt het Verbond van Verzekeraars in reactie op het uitgelekte plan van werkgevers en werknemers waarmee het mogelijk zou blijven jaarlijks maximaal 2 procent belastingvrij pensioen op te bouwen.

 

"CONSUMENTENBOND TREKT ONJUISTE CONCLUSIES OVER UITVAARTPOLISSEN"

Het Verbond zegt zich niet aan de indruk te kunnen onttrekken dat de Consumentenbond op basis van verkeerde uitgangspunten onjuiste conclusies trekt, aldus het Verbond als reactie op een artikel in de Geldgids van 17 mei.

 

VERBOND STEUNT KRITISCH ADVIES RAAD VAN STATE

Het Verbond van Verzekeraars steunt de kritiek van de Raad van State op het voorstel om een algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners op te nemen in de Wft. "Los van de politieke waan van de dag moet een zorgvuldige afweging van belangen worden gemaakt."

 

VERBOND EN UWV MAKEN AFSPRAKEN OVER REÏNTEGRATIE

UWV en Verbond van Verzekeraars hebben in een convenant afspraken gemaakt om de reïntegratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers te verbeteren.

 

VERBOND WERKT MEE AAN SHOPPING 2020

Samen met Thuiswinkel.org, een groot aantal bedrijven uit verschillende sectoren en de brancheorganisaties ANVR, Bovag, CBW-Mitex, Modint, Nuvo en Uneto-VNI werkt het Verbond van Verzekeraars aan een visie op online winkelen in 2020.

 

COMMISSIE VOOR SCHRIJNENDE WOEKERPOLISGEVALLEN

De Stichting Verliespolis, de Stichting Woekerpolis Claim en het Verbond van Verzekeraars namens zes verzekeraars hebben de Commissie Individuele Schrijnende Gevallen geïnstalleerd.

 

IMAGO VERZEKERAARS ZO BEROERD NOG NIET

Klanten zijn veel minder negatief over verzekeraars dan verzekeraars denken. En positiever over de eigen verzekeraar dan over de sector. Dat is een opmerkelijke uitkomst uit het onderzoek dat marktonderzoeksbureau GfK opzette ter gelegenheid van zijn jaarcongres.

 

"UITSPRAKEN KIFID BINDEND VOOR VERBONDSLEDEN"

"Alle leden van het Verbond van Verzekeraars, in omzet gemeten meer dan 95 procent van de totale verzekeringsmarkt, zijn gebonden aan de uitspraken van het Kifid", aldus het Verbond in reactie op het artikel in het Financieele Dagblad van 17 april, waarin staat dat driekwart van de verzekeraars de uitspraken van het Kifid respecteert.

 

"CONSUMENT STEEDS BEKENDER MET PROVISIEVERBOD"

Ruim twee derde van de Nederlandse huishoudens is bekend met het provisieverbod. Van de huishoudens die sinds begin dit jaar advies hebben ingewonnen over een product waarvoor het provisieverbod geldt, ligt dat percentage zelfs op 86 procent. Dat blijkt uit de meest recente meting door GfK in opdracht van het Verbond.

 

VERBOND: DASHBOARD KLANTBELANG AFM STEUN IN DE RUG

"Verzekeraars zijn op de goede weg met het centraler stellen van het klantbelang, maar de sector ziet nog ruimte voor verbetering", aldus het Verbond van Verzekeraars in een reactie op het Dashboard Klantbelang van de AFM. Ook vindt het Verbond dat de AFM er terecht op wijst dat adviseurs kosteloos hersteladvies moeten aanbieden.

 

VERBOND NOEMT POSITIEVE REACTIE KABINET OPSTEKER

De positieve reacties van het kabinet op de recente voorstellen van verzekeraars om de Nederlandse economie een impuls te geven zijn voor het Verbond van Verzekeraars een opsteker, zo laat het Verbond weten.

 

"ACHILLESHIEL VAN FORMAAT IN PENSIOENCONTRACT"

"Het nieuwe pensioencontract waar pensioenfondsen, verzekeraars en overheid veel van verwachten is op de lange termijn niet houdbaar", aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars tijdens het congres ‘Pensioen Actualiteiten’ in het Mercure Hotel te Amsterdam

 

VERBOND LANCEERT SITE TEGEN OVERVERZEKERING

Het Verbond van Verzekeraars heeft de website allesoverdepolis.nl gelanceerd. p deze website krijgt de consument in negen stappen te zien waar hij op moet letten als hij een verzekering wil afsluiten.

 

PROCES-VERBAAL VERPLICHT BIJ ERNSTIGE ONGEVALLEN

Vanaf vandaag wordt bij alle ernstige ongevallen waarbij politie aanwezig is (geweest) een proces-verbaal van aanrijding opgesteld. Dit schrijft minister Opstelten in een brief aan de Stichting Processen Verbaal (SPV) die eind januari, samen met negen andere organisaties, de noodklok luidde. “De dienders zullen voor een goede registratie worden geïnstrueerd", belooft Opstelten.

 

ANNEMARIE VAN GAAL SCHRIJFT BOEK 'SLIM VERZEKERD'

Op donderdag 7 maart ontvangt Verbondsdirecteur Richard Weurding het eerste exemplaar van het boek 'Slim verzekerd' uit handen van auteur Annemarie van Gaal.

 

VERBOND BLIJ MET STEUN FRED TEEVEN

Het Verbond van Verzekeraars is verheugd over de brief van staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Jusititie waarin hij zegt dat schade op daders verhaald moet gaan worden.

 

VERBOND BUNDELT ZELFREGULERING OP ÉÉN PLEK

Het Verbond van Verzekeraars heeft alle informatie over zelfregulering, toetsing en naleving gebundeld op één plek. Via een quiz kunnen bezoekers hun kennis over zelfregulering testen.

 

ONDERZOEK VERBOND NAAR VERRICHTINGENTARIEF VOLMACHTEN

Het Verbond van Verzekeraars heeft consultant Paul Heuperman (foto) van Heathfield gevraagd een verrichtingentarief bij volmachten te onderzoeken. 

 

OPLOSSINGEN VERBOND VOOR PROBLEMEN WONINGMARKT

"Laat kopers zelf meer geld meebrengen via bouwsparen en zorg dat het verstrekken van hypotheken door verzekeraars aantrekkelijker wordt." Aldus Verbondsdirecteur Leo De Boer tijdens een rondetafelgesprek over de kredietmarkt in de Tweede Kamer.

 

VERBOND: WOONAKKOORD HAALT SCHERPE KANTJES WEG

Het Verbond van Verzekeraars vindt dat het Woonakkoord enkele scherpe kantjes haalt van eerdere voorstellen. Het Verbond blijft echter voorkeur houden voor Woonsparen.

 

CONSUMENT WAARDEERT INZICHT IN ADVIESKOSTEN

Het aantal mensen dat bekend is met het provisieverbod is licht gestegen van 53 procent in december tot 58 procent in januari. Dit blijkt uit onderzoek van GfK in opdracht van het Verbond van Verzekeraars. Ongeveer twee derde is neutraal tot positief over de veranderingen. De positief gestemde consumenten vinden het prettig dat ze nu weten wat ze voor een advies betalen.

 

VERBOND PRESENTEERT MUSICAL 'ALS IK LATER GROTER BEN'

Het Verbond van Verzekeraars presenteert deze week samen met Wijzer in geldzaken de musicial 'Als ik later groot ben' op de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT).

 

10 MILJOEN EURO EXTRA SCHADE TIJDENS JAARWISSELING

Het schadebeeld van de afgelopen jaarwisseling is volgens verzekeraars redelijk normaal. Volgens de eerste schattingen bedraagt de totale extra schade door de jaarwisseling voor particulieren ongeveer tien miljoen euro. Dit blijkt uit voorlopige schattingen van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek van het Verbond van Verzekeraars.

 

TEVREDENHEID UITBETALING LEVENSVERZEKERAARS NEEMT TOE

Het aantal consumenten dat tevreden is met de uitkomst van een verzoek tot uitbetaling door levensverzekeraars steeg vorig jaar van 39 naar 68 procent.

 

VERBONDSLEDEN OMARMEN ZELFREGULERING HERSTELKOSTEN

Met het oog op het provisieverbod hebben de leden van het Verbond ingestemd met zelfregulering over herstelkosten.

 

MARCO KEIM VOORZITTER VERBOND

Marco Keim wordt de nieuwe voorzitter van het Verbond van Verzekeraars.

 

"NIET ALLEEN MAAR CONCURREREN OP PRIJS"

"Op kosten letten is één, als je er tegelijk ook maar voor oppast niet in de commodity trap te vallen." Directeur Leo de Boer van het Verbond van Verzekeraars waarschuwde de sector dinsdag niet alleen maar te concurreren op prijs. Dit tijdens het congres Eye on Insurance van Ernst & Young.

 

LOEK HERMANS: VERSOEPEL HYPOTHEEKREGELS VOOR STARTERS

Tijdens de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer heeft VVD-senator en tevens Adfiz-voorzitter Loek Hermans ervoor gepleit de hypotheekregels voor starters op de woningmarkt te versoepelen.

 

FEDERATIE EN VERBOND ONTWIKKELEN PENSIOEN 1-2-3

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben Pensioen 1-2-3 ontwikkeld, een nieuw communicatie-instrument in drie lagen om deelnemers van pensioenregelingen beter te informeren. Het prototype van ‘laag 1’, met korte teksten en iconen die aangeven wat een regeling wel en niet biedt, is aangeboden aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken. 

 

LEERLINGEN DEN HAAG OPENEN BEURS AMSTERDAM

Leerlingen van de Oranje Nassauschool uit Den Haag openen 16 november de Beurs in Amsterdam met de gongslag.

 

"FISCALE STROP VOOR MENSEN MET SPAARHYPOTHEEK"

Voor vele duizenden woningeigenaren met een spaar- of levenhypotheek dreigt een fiscale strop zonder dat zij zich daarvan bewust zijn, aldus waarschuwen de OvFD en het Verbond van Verzekeraars.

 

"KOSTPRIJSMODEL LEIDT TOT DISCUSSIE"

De voorschriften die rechtstreeks werkende aanbieders moeten hanteren bij het bepalen van hun kostprijs zijn volgens KPMG Advisory geen exacte wetenschap. Dit zal mogelijk leiden tot discussies met de toezichthouder. 

 

OOK VERBOND NOEMT ADVISEURS NOG ALTIJD TUSSENPERSONEN

In het relatiemagazine Verzekerd! gaat het Verbond van Verzekeraars uitgebreid in op het provisieverbod. Helaas spreekt het Verbond in het artikel veelvuldig over tussenpersonen in plaats van adviseurs.

 

VERBOND: "RUTTE 2 SOMS BRUG TE VER"

Op onderdelen gaat het concept-regeerakkoord van VVD en PvdA een brug te ver. Dat vindt het Verbond van Verzekeraars. 

 

BRANDBRIEF VERBOND OVER VERHOGING ASSURANTIEBELASTING

De voorgenomen verhoging van de assurantiebelasting moet worden heroverwogen, omdat dit te schadelijk is voor particulieren en bedrijfsleven. Dat schrijven het Verbond van Verzekeraars, VNO-NCW en andere instanties in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

 

ZEKERHEIDSCAMPAGNE VERBOND WEL ERG GRIJS

Verzekeraars moeten degelijkheid uitstralen. Maar dat betekent toch niet dat het grijs moet?

 

WEURDING: NMA SHOPT ONVERSTANDIG

Na Adfiz zet ook het Verbond van Verzekeraars kritische kanttekeningen bij het 'shopadvies' van de NMa. Alleen selecteren op prijs is onverstandig, benadrukt Verbondsdirecteur Richard Weurding. "Het is ook belangrijk om naar de verzekeringsdekking en voorwaarden te kijken."  

 

LEVENLOOS GEBOREN KINDEREN ONDER DEKKING UITVAARTPOLIS

Levenloos geboren kinderen zouden altijd onder de dekking van een uitvaartpolis moeten vallen. DIt stelt het Verbond van Verzekeraars op basis van gesprekken met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

 

VERBOND WIJST OP NEGATIEVE GEVOLGEN BELASTINGPLAN

Het Verbond van Verzekeraars is van mening dat het rapport- Van Dijkhuizen over een nieuw belastingstelsel sympathieke doelen nastreeft, maar onbedoelde negatieve gevolgen heeft voor de woningmarkt en het pensioenstelsel.

 

VERBOND MAAKT MEER WERK VAN ZELFREGULERING

Het Verbond van Verzekeraars heeft de Codewijzer zelfregulering vernieuwd en gaat dit jaar betrokkenen over zelfregulering interviewen. Volgend jaar wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd en een website gelanceerd.

 

VERBOND JUICHT AFM-OPROEP TOE

Het Verbond van Verzekeraars verwelkomt de oproep van de AFM aan consumenten en adviseurs om de gevolgen van in het verleden gesloten beleggingsverzekeringen in kaart te brengen. De toezichthouder heeft hiervoor een stappenplan opgesteld.

 

VERBOND CLAIMT GROTERE ROL IN VEILIGHEIDSDEBAT

Samen met schadeverzekeraars en met inbreng van kennis en expertise over risico’s en veiligheid wil het Verbond van Verzekeraars een grotere rol gaan spelen in het veiligheidsdebat. Het Verbond wil zogeheten Safety Deals afsluiten naar analogie van de Green Deals van minister Verhagen van Economische Zaken. Directeur Leo de Boer lanceerde dit idee tijdens de Week van de Veiligheid.

 

SCHADEVERZEKERAARS BETER GEWAARDEERD

Schadeverzekeraars hebben dit jaar een hogere waardering van hun klanten gekregen dan in 2011. Dit blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) van het Verbond van Verzekeraars onder 10.810 klanten van particuliere schadeverzekeraars uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK.

 

BESLOTEN VERBONDSSITE OVER DISTRIBUTIE NU OPENBAAR

Het Verbond van Verzekeraars heeft haar website over distributie (verbondoverdistributie.nl) open gesteld voor iedereen. Tot nu toe was de site alleen voor leden toegankelijk.

 

ZLM OPNIEUW BEST GEWAARDEERDE SCHADEVERZEKERAAR

Met een waardering van 8,4 is ZLM opnieuw uitgeroepen tot best gewaardeerde schadeverzekeraar van Nederland, zo blijkt uit het Klanttevredenheidsonderzoek van het Verbond van Verzekeraars.

 

VERBOND PLEIT VOOR ADVIESGARANTIEREGELING

“De klant mag niet de dupe worden van het faillissement van een adviseur. Daarom dienen adviseurs een Adviesgarantieregeling in het leven te roepen", aldus Verbondsdirecteur Leo de Boer op het Nationaal Hypothekencongres.

 

VERBOND WEL POSITIEF OVER NALEVING ZELFREGULERING

Het Verbond van Verzekeraars noemt het beeld van de naleving van zelfregulering door verzekeraars over het afgelopen jaar gematigd positief.

 

VERBOND HEKELT VERHOGING ASSURANTIEBELASTING

Verhoging van de assurantiebelasting gaat elke verzekeringnemer of huishouden gemiddeld meer dan 100 euro per jaar kosten. Dit stelt het Verbond van Verzekeraars in een reactie op het voorstel van formateurs Rutte en Samsom om de assurantiebelasting met ingang van 2013 te verhogen van 9,7 naar 21 procent.

 

MOGELIJKE DISCRIMINATIE BIJ VERGOEDING LETSELSCHADE

Volgens de Commissie Gelijke Behandeling kan het verschil in benadering van letselschadeslachtoffers leiden tot discriminatie van vrouwen met een lastige bewijspositie voor hen als gevolg. Het Verbond van Verzekeraars meent dat per geval moet worden bekeken of de algemene statistische gegevens wel van toepassing zijn op slachtoffers.

 

VERBOND NEEMT HET OP VOOR SPAARHYPOTHEEK

Volgens het Verbond van Verzekeraars heeft de klant nog onvoldoende op het netvlies wat vervangen van de spaarhypotheek door de annuïteitenhypotheek werkelijk betekent.

 

VERBOND WIL COLLECTIEVE REGELING OVERSTROMINGSRISICO

Het Verbond vraagt zich af of de maximering van de verzekerde som in de nieuwe catastrofeverzekering van VEH en Neerlandse in het belang van de klant is. Het Verbond blijft streven naar een marktbrede, collectieve en betaalbare verzekeringsoplossing.

 

CONSUMENT DUPE VAN HOGERE ASSURANTIEBELASTING

Door een gelijkschakeling van de tarieven van assurantiebelasting en btw zou een polishouder of huishouden per jaar meer dan 100 euro duurder uit zijn. Dat blijkt uit berekeningen van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek naar aanleiding van de verkiezingsprogramma's.

 

STUDIESCHULD WEEGT MEE BIJ VERSTREKKING HYPOTHEEK

De Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars en de AFM zijn het eens over de manier waarop studieschuld meeweegt bij de verstrekking van een hypotheek. 

 

VERBOND HEKELT LENTEAKKOORD OPNIEUW

De plannen van het kabinet met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek helpen de woningmarkt van de regen in de drup en moeten daarom dringend worden bijgesteld. Aldus het Verbond van Verzekeraars over de doorrekening van de kabinetsplannen van DNB en het CPB.

 

FRED ZWART CLAIMT MILJOENSTE SCHADE

Verbondsdirecteur Richard Weurding overhandigde aftgelopen week verzekerde Fred Zwart, die de miljoenste autoschade van dit jaar indiende, de sleutels van zijn vervangend vervoer. 

 

VERBOND 'VIERT' MILJOENSTE SCHADE

Vrijdag 3 augustus zet het Verbond van Verzekeraars de verzekerde met de miljoenste schade in het zonnetje.

 

AANGIFTE VOOR VERZEKERING STRAKS VERLEDEN TIJD

Na de succesvol verlopen proef van het Verbond van Verzekeraars en de Politie Rotterdam-Rijnmond onderzoekt het Verbond de mogelijkheid om de verplichte aangifte voor schadeclaims op landelijk niveau om te zetten naar een digitale melding.

 

VERBOND PLEIT VOOR MEDIATION VOOR SLACHTOFFERS LETSELSCHADE

Een slachtoffer van letselschade krijgt recht op onafhankelijke bemiddeling (zoals mediation) als een zaak langer dan drie jaar loopt en hij niet tevreden is over de aanpak door de verzekeraar. Tevens vraagt de betrokken schadeafdeling van de verzekeraar na twee jaar altijd een second opinion. Aldus aanbevelingen van het Verbond van Verzekeraars om de afhandeling van letselschade te verbeteren.

 

VERBOND PLEIT VOOR BEHOUD ONTSLAGVERGOEDING

In de discussies over het nieuwe ontslagstelsel wordt éen cruciaal aspect over het hoofd gezien: de financiële impact voor de betrokken (es)werknemers zelf. In een ingezonden brief in de Volkskrant pleiten het Verbond en vakcentrale MHP voor behoud van de ontslagvergoeding.

 

VERBOND ROEPT OP TOT MEER EMPATHIE BIJ SCHADEAFHANDELING

Meer empathie, heldere informatie en goede voorlichting over het verloop van de afhandeling van een verzekeringsclaim, over de taken, bevoegdheden en rollen van alle betrokken partijen, over het recht op contra-expertise of second opinion en over klachtmogelijkheden moeten de schaderegeling verbeteren. Dat schrijft het Verbond van Verzekeraars in een position paper ‘Schaderegeling. Goed geïnformeerd. Goed geregeld’.

 

BRUSSELS VERBONDSKANTOOR OFFICIEEL GEOPEND

Het Verbond opende op 26 juni officieel zijn kantoor in Brussel in de aanwezigheid van Karel van Hulle van de Europese Commissie en Corien Wortmann-Kool van het Europees Parlement.

 

VERBOND MAAKT AFHANDELING LETSELSCHADE TRANSPARANTER

Aansprakelijkheidsverzekeraars kunnen slachtoffers van letselschade voortaan rechtstreeks informeren over de voortgang van de schaderegeling. Ook kunnen verzekeraars slachtoffers nu aan het eind van de zaak informeren over de totaal betaalde buitengerechtelijke kosten. Dit maakt het schadeproces voor het slachtoffer transparanter en bevordert de afhandeling van het schadeproces.

 

EUROPEES PRIVACYVOORSTEL BELEMMERT TOEGANG VERZEKERINGEN

Het Europese privacyvoorstel heeft verstrekkende negatieve gevolgen voor verzekeraars én consumenten, omdat de bijbehorende regeling de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, zoals medische en strafrechtelijke gegevens, beperkt. Aldus het Verbond van Verzekeraars.

 

MICHEL LAMIE IN VERBONDSBESTUUR

Michel Lamie (De Goudse) treedt toe tot het bestuur van het Verbond van Verzekeraars. Hij vervangt Martin Duvivier (VGZ) die eerder is teruggetreden.

 

RESULTAAT LEVENSVERZEKERAARS KLEURT DONKERROOD

De economische krimp in combinatie met een lage rente, stagnerende woningmarkt en lagere beurskoersen zorgden in 2011 vooral bij levensverzekeraars voor slechte resultaten. Dit blijkt uit het financieel jaarverslag van het Verbond van Verzekeraars. Het technisch resultaat van de sector kwam uit op -1 procent van de bruto verdiende premie.

 

REGISTRATIE DOELKAPITAAL VERMOGENSOPBOUW VANAF 2013

Het Verbond van Verzekeraars werkt aan een registratie van door de klant beoogde ‘doelkapitalen’ voor nieuwe vermogensopbouwproducten. De klant krijgt hiermee inzicht in het doelkapitaal, de geactualiseerde voorbeeldeindkapitalen en een actuele afkoopwaarde. Het centrale register moet vanaf 1 januari 2013 beschikbaar zijn.

 

VERBOND PLEIT VOOR AANSCHERPING WGA

Het Verbond van Verzekeraars pleit voor aanscherping van de WGA nu het beroep op uitkeringen sterker toeneemt dan verwacht. Inmiddels ontvangen 110.000 werknemers een WGA-uitkering. Der remedie volgens het Verbond: betere samenwerking tussen verzekeraars en het UWV, scherpere afspraken over snelle reïntegratie en reparatie van onevenwichtigheden in het hybride stelsel.

 

NEDERLANDSE SCHEPEN BETER BESCHERMEN TEGEN PIRATERIJ

Verzekeraars dringen er bij de politiek op aan Nederlandse schepen beter te beschermen tegen piraterij door de inzet van de marine danwel bewapende beveiligers van particuliere bedrijven. Dit staat in het position paper 'Piraterij en bewapening' dat het Verbond heeft opgesteld en dat mogelijk vandaag wordt behandeld in de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken.

 

KLIPHUIS PLEIT VOOR KEUZEVRIJHEID BIJ PENSIOENREGELINGEN

"De roep van pensioendeelnemers zal klinken om zelf de pensioenuitvoerder te mogen kiezen die de beste kwaliteit levert tegen de laagste prijs", aldus Tom Kliphuis (Verbondsbestuurder en topman van NN) tijdens een internationaal verzekeringscongres in Amsterdam.

 

VERBOND: LENTEAKKOORD ZET WONINGMARKT VERDER OP SLOT

Met het oog op de verkiezingen heeft het Verbond van Verzekeraars voor dertien beleidsterreinen factsheets gemaakt, die naar de programmacommissies van politiek Nederland worden verstuurd. Duidelijk is dat met de verplichtstelling voor de annuïteitenhypotheek de woningmarkt nog verder op slot wordt gezet.

 

VERBOND WIL DAT PUBLIEK KEURMERK LEERT KENNEN

Het Verbond van Verzekeraars wil dat de Stichting het Keurmerk klantgericht verzekeren ook bij het publiek onder de aandacht gaat brengen.

 

VERBOND: WOONAKKOORD IS KANS VOOR NIEUW KABINET

"Een nieuw kabinet heeft de kans om een breed maatschappelijk akkoord te sluiten dat de woningmarkt wel succesvol van het slot haalt", aldus het Verbond van Verzekeraars.

 

VERBOND MORRELT AAN LEVEL PLAYING FIELD

Het Verbond vindt het niet gewenst dat rechtstreeks werkende verzekeraars inzicht geven in hun distributiekosten. Juist het inzicht in en het apart in rekening brengen van de distributie- en advieskosten echter vormt de basis van het level playing field dat er zou komen met het intermediair.

 

OOK VERBOND VINDT BEROEPSEED DOORSLAAN

Na Adfiz vindt nu ook het Verbond van Verzekeraars de door Financiën voorgestelde beroepseed doorslaan.

 

VERBOND KRITISCH OVER HISTORISCH BEZUINIGINGSAKKOORD

Het Verbond van Verzekeraars noemt het een 'prestatie van formaat' dat politiek Den Haag er te elfder ure in is geslaagd de begroting voor 2013 alsnog in het gareel te krijgen, maar wijst ook op mogelijke nadelige effecten.

 

PRINSES MÁXIMA OPENT VERZEKERINGSCONGRES IN AMSTERDAM

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden zal de 4e International Insurance Conference openen, die op 1 juni in Amsterdam wordt gehouden. Het Verbond van Verzekeraars is gastheer.

 

VERBOND: "INITIATIEF GELD ADVIESDIENST ONREALISTISCH"

"Wij vinden uw idee (Nationaal Initiatief Geld Adviesdienst) aansprekend, maar de uitwerking niet de juiste weg", aldus Verbondsdirecteur Leo de Boer in een brief aan Bas Schuurmans.

 

VERBOND: NIET TALMEN BIJ VERHOGING PENSIOENLEEFTIJD

De besluitvorming over de verhoging van de pensioenrichtleeftijd in de tweede pijler verdraagt geen uitstel, aldus het Verbond van Verzekeraars. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel niet tijdig behandelt is invoering per 1 janaurii 2014 niet meer haalbaar.

 

VERBOND KRAAKT KABINETSPLAN WONINGMARKT

Het kabinetsplan voor de woningmarkt heeft dramatische gevolgen voor de koopkracht, de waarde van woningen en de woningmarkt zelf, aldus Verbondsdirecteur Richard Weurding.

 

"FINANCIËLE VOORLICHTING IS ALS SEKSUELE VOORLICHTING"

"Vergelijk het met seksuele voorlichting: als je dat niet doet, kun je ongelukken krijgen." Aldus voorzitter Ronald Latenstein van Voorst (SNS Reaal) in VNO-NCW Forum over het belang van financiële opvoeding van kinderen.

 

VERBOND ZOEKT AANSLUITING BIJ MAATSCHAPPELIJKE GEVOELENS

Het Verbond van Verzekeraars heeft een Strategisch Adviescollege ingesteld dat gevraagd en ongevraagd een oordeel gaat geven over activiteiten en standpunten van het Verbond. Door geloofwaardige kritische geluiden van externe belanghebbenden te raadplegen wil het Verbond "zo goed mogelijk aansluiten op maatschappelijke inzichten en gevoelens".

 

"ONZEKERHEID OP WONINGMARKT ZEER SCHADELIJK"

De onzekerheid op de woningmarkt is zeer schadelijk voor de Nederlandse economie en de bouwsector. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars. 

 

INFOBIJEENKOMST D&O IN HOL VAN LEEUW

De informatiebijeenkomst 'Directe beloning in de praktijk' die Bureau D&O donderdag 12 april houdt, vindt plaats in het hol van de leeuw: het gebouw van het Verbond van Verzekeraars in Den Haag. 

 

GEEN HOGERE KAPITAALEISEN VOOR ZORGVERZEKERAARS

Dankzij een amendement van het Europarlementariër Corein Wortmann zijn hogere kapitaaleisen voor Nederlandse zorgverzekeraars van de baan.

 

BUREAU INZAGE VAN STICHTING CIS VERHUIST NAAR DEN HAAG

De inzage- en correctiewerkzaamheden van Stichting CIS verhuizen per 2 april van Zeist naar Den Haag.

 

"ANALYSE VAN ARNOUD BOOT OVER SPAARHYPOTHEEK RAMMELT"

De analyse van Arnoud Boot over spaarhypotheken rammelt aan alle kanten, zegt het Verbond van Verzekeraars. "Op het fundament van een volstrekt onjuist beeld van de werking van de spaarhypotheek bouwt hij een betoog dat slecht uitpakt voor onze klanten en ze bovendien blootstelt aan het risico op restschulden."

 

VERBOND BLIJ MET FUNDAMENTELE STELSELWIJZIGING

Het Verbond van Verzekeraars is content dat de Tweede Kamer unaniem de plannen van minister De Jager steunt om per 1 januari 2013 het provisieverbod voor alle complexe en impactvolle producten in te voeren met inbegrip van uitvaartverzekeringen.

 

VERTROUWEN IN VERZEKERAARS DAALT

Het vertrouwen van de consumenten in verzekeraars is aan het begin van 2012 gedaald ten opzichte van de kwartalen daarvoor, van -32 tot -35.

 

STARGLASS VERDACHT VAN GROOTSCHALIGE VERZEKERINGSFRAUDE

De Bovenregionale Recherche Noord- en Oost-Nederland heeft vier leidinggevenden aangehouden van autoruitherstelbedrijf Starglass in Emmen. Vermoedelijk heeft Starglass de verzekering opgelicht voor een bedrag van twee miljoen euro.

 

VERBOND OPENT PENSIOENWINKEL

Het Verbond van Verzekeraars opent in samenwerking met pensioenuitvoerder SPF Beheer op 24 februari een Pensioenwinkel in Utrecht.

 

VERBOND NOEMT UITZENDING RADAR MISLEIDEND

"Misleidend." Het Verbond van Verzekeraars heeft geen goed woord over voor de uitzending van Tros Radar van 13 februari over ‘verdampende pensioenen’. "De uitzending wekt ten onrechte de indruk dat de overgang van een fonds naar een verzekeraar altijd slecht is voor de deelnemers. Het tegendeel is waar", aldus het Verbond.

 

VERBOND OPENT EIGEN KANTOOR IN BRUSSEL

Het Verbond van Verzekeraars beschikt sinds vorige week over een eigen kantoor binnen het gebouw van CEA, de Europese koepel van verzekeraars. "Vanuit dit kantoor kunnen we onze invloed in Brussel verder versterken", zegt Jelmer Alberts, adviseur European Affairs bij het Verbond.

 

VERBONDSLOBBY LEIDT TOT VERHOGING WITTEVEENKADER IN ÉÉN KEER

Het witteveenkader gaat in 2014 in één keer naar 67 jaar. Het Verbond van Verzekeraars zegt hier met het oog op uitvoeringsproblemen bij een verhoging in twee stappen, intensief voor te hebben gelobbyd.

 

VERBOND HAMERT OPNIEUW OP PROVISIEVERBOD UITVAART

"Verkeerde prikkels kunnen ontstaan wanneer, door het uitblijven van een provisieverbod voor de uitvaartbranche, tussenpersonen hun verkoopactiviteiten sterk verleggen naar uitvaartproducten", aldus Verbondsdirecteur Harald Herbert in een brief aan de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer. 

 

MINDER SCHADE DOOR GROTE BRANDEN

In 2011 bedroeg de schade door grote branden 345 miljoen euro (2010: 385 miljoen euro), aldus het Nivre.

 

AANBIEDERS GARANDEREN KAPITAALOVERDRACHT BINNEN 30 DAGEN

De overdracht van kapitaal van fiscaal gefaciliteerde verzekerings- en bankproducten moet in beginsel binnen 30 dagen gebeuren. Die afspraak hebben banken en verzekeraars gemaakt om meer houvast te bieden aan consumenten die lijfrentekapitaal willen overdragen.

 

ADFIZ SCHEPT HELDERHEID IN VOORWAARDEN AOV

Adfiz heeft de resultaten gepresenteerd van het project ‘Clarus’ dat duidelijkheid wil scheppen in het veld van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Het Verbond van Verzekeraars reageert positief.

 

VERBOND: VERZEKERAARS GEEN PSEUDO-TOEZICHTHOUDERS

Het Verbond van Verzekeraars zegt dat verzekeraars geen pseudo-toezichthouders gaan worden, zoals Adfiz veronderstelde in een reactie op de AFM-brief over ketenbeheersing. "Het is niet de bedoeling en ook niet mogelijk."

 

VERZEKERAARKLACHTEN.NL POSITIEF NA OVERLEG MET FINANCIËN

Verzekeraarklachten.nl schrijft een positief gevoel te hebben overgehouden aan het overleg eind vorige maand met Financiën.

 

"UITSPLITSING KOSTEN ADVIES EN DISTRIBUTIE LEIDT TOT VERWARRING"

Het Verbond van Verzekeraars verwerpt de eis van Adfiz om ook bij directe verkoop van verzekeringen met aparte facturen te gaan werken voor advies- en distributiekosten. "Dit veroorzaakt onnodige kosten en zaait verwarring voor de klant", zegt directeur Leo de Boer in een reactie op de nieuwsjaarsrede van Loek Hermans.

 

SECTOR VERWERPT BELASTING OP FINANCIËLE TRANSACTIES

De Pensioenfederatie, Eumedion, Dufas en het Verbond van Verzekeraars wijzen in een gezamenlijke brief aan minister De Jager van Financiën op de negatieve effecten van de Financial Transaction Tax (FTT).

 

GEEN OVEREENSTEMMING OVER BELONINGSMODEL VOLMACHT

De NVGA en het Verbond van Verzekeraars zijn het niet eens geworden over een nieuwe beloningssystematiek voor het volmachtbedrijf. De twee koepelorganisaties hebben het overleg hierover afgebroken.

 

DALING SCHADELAST ROND OUD EN NIEUW

Het Verbond van Verzekeraars ziet een licht dalende trend in de schade rond oud en nieuw. Volgens de eerste berekeningen komt de schade uit op zo'n tien miljoen euro tegen bijna twaalf miljoen euro in 2011. De daling is te danken aan preventieve maatregelen en de lik-op-stuk aanpak van politie en justitie.

 

VERBOND OPENT SPECIALE WEBSITE FIXJERISK.NL

Het Verbond van Verzekeraars heeft al zijn activiteiten op het gebied van financiële educatie samengebracht op de speciale website fixjerisk.nl.  

 

KLANTEN TEVREDENER OVER KLACHTENAFHANDELING LEVENSVERZEKERAARS

In 2011 was 65 procent van de verzekerden tevreden over de klachtafhandeling van zijn levensverzekeraar. Een jaar eerder was dit nog 40 procent. Dit blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek van het Verbond van Verzekeraars (uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK) onder bijna 14.000 klanten van levensverzekeraars in Nederland.

 

VERZEKERAARS OMARMEN AANTAL NIEUWE GEDRAGSCODES

De leden van het Verbond van Verzekeraars hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering een flink aantal gedragscodes aangenomen.

 

SECTOR WIL VOORLICHTINGSCAMPAGNE DIRECTE BELONING

In een gezamenlijke brief hebben het Verbond van Verzekeraars, Adfiz, de vereniging FFP en de OvFD aan het ministerie van Financiën gevraagd een voorlichtingscampagne op te starten over directe beloning.

 

SPF BEHEER EN VERBOND WERKEN SAMEN BIJ CONSUMENTENVOORLICHTING

SPF Beheer en het Verbond van Verzekeraars bieden op 9 december samen financiële informatie aan consumenten in de Pensioenwinkel Utrecht.Als de samenwerking een succes blijkt, zal zij in 2012 een vervolg krijgen. 

 

VERBOND PLAATST KANTTEKENING BIJ AFM-ONDERZOEK

"Wij betreuren het dat de AFM concludeert dat het verdienmodel in de uitvaartsector moet worden herijkt, zonder dat dit feitelijk wordt onderbouwd", aldus de reactie van het Verbond van Verzekeraars op het AFM-onderzoek onder vijf uitvaartverzekeraars.

 

WEURDING PLEIT VOOR FINANCIEEL 'LEESPLANKJE'

“Financiële educatie hoort thuis op de basisschool en in het voortgezet onderwijs. We moeten naar een nieuwe financiële ‘aap-noot-mies’.” Hiervoor pleitte Verbondsdirecteur Richard Weurding op de Eye on Insurance-bijeenkomst van Ernst & Young over het belang van duurzaamheid in het verzekeringsbedrijf.

 

MKB: PENSIOENVERZEKERING TE DUUR OF NUTTELOOS

Veel mkb'ers en zzp'ers vinden pensioenvezekeringen en aov te duur of zien het nut er niet van in. Aldus onderzoek van het CVS onder ruim 500 ondernemers.

 

VERBOND PLEIT VOOR EXTRA MODULE UITVAART

Het Verbond van Verzekeraars pleit voor een flexibel gebruik van modules bij het behalen van een diploma in plaats van een rigide aantal gedefinieerde beroepskwalificaties. Het Verbond maakt zich onder meer sterk voor een extra module Uitvaart.

 

VERBOND: RUIME AANDACHT VOOR WEEK VAN HET GELD

Wethouder Roeland Rengelink van de gemeente Amsterdam en SpangaS-acteur Eman (Hassan Slaby) bezochten woensdagmiddag een kinderkunstexpositie over verzekeren in de ArTicksgallery in Amsterdam. De expositie is een initiatief van het Verbond in het kader van de Week van het geld.

 

VERBONDSDIRECTEUR GEEFT GASTLES 'FIX JE RISK'

Prinses Máxima en minister De Jager openen maandagochtend 7 november de Week van het Geld op het ministerie van Financiën. De week richt zich op kinderen in het basisonderwijs. Verbondsdirecteur Weurding verzorgt een gastles.

 

"DNB-PLAN PAKT SLECHT UIT VOOR WONINGBEZITTERS"

"Het DNB-plan pakt slecht uit voor burgers met een eigen woning", zegt directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars. "De ruimte voor aflossingsvrije hypotheken al vergaand beperkt. Als een verdere inperking van aflossingsvrije hypotheken al in het belang van de klant is, dan zijn er veel betere manieren denkbaar om dit te realiseren."

 

VERBOND: KLANT MOET STATUS SCHADEBUREAU KENNEN

Verzekeraars dienen helderheid aan de klant te verschaffen wie het schadeonderzoek doet. De gedragscodes zullen op dit punt worden bestudeerd en zo nodig worden aangepast. Dit zei Verbondsdirecteur Richard Weurding in het televisieprogramma Tros Radar.

 

VERBOND TEGEN FINANCIËLE TRANSACTIETAX

Het Verbond van Verzekeraars is in tegenstelling tot het kabinet tegen een financiële transactietax (FTT).

 

RESULTAATSAFHANKELIJKE WINSTCOMMISSIE MAG NOG IN 2012

Verzekeringstechnische (resultaatsafhankelijke) winstcommissies vallen in 2012 nog niet onder het verbod op bonusregelingen en omzetprovisies bij schadeproducten. Dit heeft de AFM bevestigd naar aanleiding van vragen van het Verbond van Verzekeraars en de NVGA.

 

VERZEKERAARS HEKELEN STELLINGNAME DNB

De nieuwe generatie levensverzekeringen waarmee verzekeraars concurreren met banksparen, zeilen inderdaad scherp aan de wind qua winstgevendheid. Maar dat moet kunnen zolang dit verantwoord is. Aldus het Verbond van Verzekeraars in reactie op een DNB-bulletin, waarin de toezichthouder de maatschappijen voorhoudt dat zij omzetbehoud niet mogen laten prevaleren boven behoud van de economische winstgevendheid.

 

BELEGGINGSPOLIS STRAKS SOEPELER OM TE ZETTEN NAAR BANKSPAREN

Het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken werken aan een nieuw protocol om de overdracht van kapitaal van klanten tussen deze financiële instellingen te stroomlijnen. De overdracht van kapitaal uit een beleggingsverzekering naar een bankspaarproduct zou dan soepeler kunnen verlopen.

 

PUBLIEKSCAMPAGNE MOBIELSCHADEMELDEN.NL VAN START

Het Verbond van Verzekeraars heeft de aftrap gegeven voor de publiekscampagne rond Mobielschademelden.nl. Automobilisten kunnen zich de komende weken in een speciale ‘drive through’-tent laten fotograferen in bijna-schadesituaties. Via social media wordt de meest ludieke foto gekozen.

 

VERBONDS-APP VERVANGT PAPIEREN SCHADEFORMULIER

Het Verbond van Verzekeraars is initiatiefnemer van Mobielschademelden.nl, een app voor smartphone's waardoor het papieren schadeformulier overbodig is geworden.

 

PENSIOEN APP DIGITAAL SPIEKBRIEFJE BIJ SOLLICITATIEGESPREK

In het kader van de Pensioen3daagse heeft het Verbond van Verzekeraars een gratis pensioen-app voor iPhone en Android geïntroduceerd. Hiermee kunnen werknemers informatie over hun pensioen op een smartphone raadplegen. Het Verbond spreekt van "een elektronisch spiekbriefje dat nuttig is bij de voorbereiding van sollicitatiegesprekken".

 

LOKET OMBUDSMAN BLIJFT OPEN VOOR WOEKERPOLISKLACHTEN

In een reactie op het besluit van Ombudsman Nol Monster om niet langer te bemiddelen bij individuele klachten over beleggingsverzekeringen, stelt het Verbond van Verzekeraars dat het loket van de Ombudsman open moet blijven voor nieuwe klachten. Volgens Kifid is van sluiting geen sprake. In plaats van bij de Ombudsman komen consumenten met woekerpolisklachten nu gelijk bij de Geschillencommissie terecht.

 

VERBOND NOEMT AFM-CONCLUSIES UITVAARTPOLISSEN VOORBARIG

Het Verbond van Verzekeraars onderschrijft de conclusie van de AFM over uitvaartverzekeringen niet. Volgens de AFM spelen adviseurs op emoties van klanten in waardoor de bereidheid om een dergelijk product af te nemen toeneemt. Dit heeft volgens de AFM tot excessen geleid en om deze uit te sluiten moet er een provisieverbod komen.

 

VERBOND OPEN VOOR GESPREK OVER MOGELIJKE BELANGENVERSTRENGELING

Het Verbond van Verzekeraars heeft Anton Rietveld uitgenodigd voor een gesprek over de mogelijke belangenverstengeling tussen verzekeraars en expertise/onderzoeksbureaus.

 

VERBOND VINDT VITALITEITSREGELING TE MAGER

Het Verbond van Verzekeraars vindt de in de Miljoenennota voorgestelde vitaliteitsregeling te mager.

 

VERBOND WENST NATIONAAL AKKOORD WONINGMARKT

"Met de verlaging van de overdrachtsbelasting heeft het kabinet laten zien de woningmarkt weer vlot te willen trekken. Maar volgens berekeningen van het CPB is het effect ervan verwaarloosbaar. Het blijft daarom cruciaal om de lange termijn zekerheid en het consumentvertrouwen in de woningmarkt verder te herstellen. Een nationaal akkoord op dit terrein is gewenst", aldus het Verbond van Verzekeraars.

 

"FINANCIEEL RIJBEWIJS ALS OPLOSSING IS ILLUSIE"

"Het voorstel van minister De Jager om consumenten in de toekomst eerst een financieel rijbewijs te laten halen, voordat ze complexe financiële producten mogen aanschaffen, is een goed instrument om de bewustwording onder consumenten te vergroten. Maar dat dit de oplossing is, is een illusie", aldus Verbondsdirecteur Richard Weurding.

 

VERBOND HEKELT PENSIOENFEDERATIE

"De suggestie dat pensioenfondsen goedkoper zijn door het ontbreken van winstoogmerk, topsalarissen en bonussen is niet alleen tendentieus, maar vooral onjuist." Aldus woensdagmiddag het Verbond van Verzekeraars richting Pensioenfederatie. 

 

ERGO LID VERBOND VAN VERZEKERAARS

Ergo wordt per 1 september 2011 lid van het Verbond van Verzekeraars.

 

VERBOND: "CLAIMENDE KLANTEN POSITIEF OVER EIGEN VERZEKERAAR"

Bijna 90 procent van de klanten die een claim heeft ingediend, zegt tevreden te zijn over de claimbehandeling alsmede over de toewijzing van de claim. Dit blijkt uit klanttevredenheidsonderzoek door onderzoeksbureau GfK onder 13.207 klanten van 22 schadeverzekeraars in Nederland.

 

VERBOND: "INDEPENDER STELT VERKEERDE DIAGNOSE"

"De diagnose van Edmond Hilhorst dat de soliditeit van de sector in het geding is, klopt niet. Daarom is er ook geen reden tot het voorschrijven van zware medicijnen met ernstige bijwerkingen", aldus de reactie van Richard Weurding (Verbond van Verzekeraars) op het pleidooi van Independer om een ratingsysteem voor verzekeraars in te voeren.

 

CONSUMENTEN VINDEN VERZEKERAARS KLANTGERICHTER

Volgens het Verbond van Verzekeraars begint het programma VerzekeraarsVernieuwen vruchten af te werpen. Klanten merken dat verzekeraars klantgerichter zijn geworden, zo blijkt uit de Consumentenmonitor 2011.

 

"UITSPRAAK HOF TEGEN AEGON GEEN GEVOLGEN VOOR BELEGGINGSPOLISSEN"

De uitspraak van het Gerechtshof tegen Aegon heeft geen gevolgen voor de beleggingsverzekeringen, zo verwacht het Verbond van Verzekeraars.

 

PREMIES AUTOVERZEKERING OPNIEUW GEDAALD

Door scherpe concurrentie tussen autoverzekeraars zijn de premies voor zowel wettelijke aansprakelijkheid (WA) als cascoverzekeringen voor motorrijtuigen voor het vijfde jaar op rij gedaald. Dit blijkt uit de publicatie van Verzekerd van Cijfers 2011, een jaarlijkse productie van het CVS, onderdeel van het Verbond van Verzekeraars.

 

overig nieuws

Meer nieuws...