quote

"OUT NOW! "The Kama Sutra Guide to Financial Planning!"" Paul Armson lanceert gratis e-zine (www.kamasutrafp.com)

stelling

"Nederlanders begrijpen heel goed dat een pensioen niet honderd procent zeker is"

nieuws met tag 'zakelijke markt'

LICHTE VERBETERING TEVREDENHEID ZAKELIJKE KLANT

In de sector Leven scoren ASR (6,3), Avéro Achmea (6,4) en Generali (6,3) lager dan het gemiddelde. Bij Schade en Inkomen zijn er geen noemenswaardige verschillen in de scores van intermediairverzekeraars en direct writers. Dit blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek onder zakelijke klanten dat het Verbond van Verzekeraars jaarlijks uitvoert. Voor het onderzoek zijn ruim 3.700 zakelijke klanten ondervraagd door marktonderzoeksbureau MarketResponse.Bij het onderdeel ‘klantfocus&rs...

 

ASR HAALT BANDEN AAN MET GESPECIALISEERDE KANTOREN OP ZAKELIJKE MARKT

ASR schrijft: "Wij hebben van oudsher een sterke positie in het intermediaire distributiekanaal, in het bijzonder bij kleine en middelgrote kantoren die advies, managementdiensten en administratieve ondersteuning bieden aan zelfstandigen en kleine en middelgrote bedrijven. In de toekomst zullen intermediairs zich meer dan ooit presenteren als adviseur van de klant. Dit is het belangrijkste terrein waarop adviseurs waarde toevoegen. Versterken van de positie van ASR bij grote en gespecialise...

 

overig nieuws

 • CONCRETE SUGGESTIE VOOR VERBETERING PROVISIEVERBOD (11 reacties)

  VVP maakte vorige maand met een aantal verzekeraars een tussentijdse balans op van het provisieverbod. Focus was: welke verbeteringen zijn nodig ten aanzien van klant én sector. Op vvponline ontstond een levendige discussie. Adviseur Albert van der Poll van Van der Poll Financiële Diensten stuurde de redactie van VVP een concrete suggestie.

 • TOCH AKKOORD SOCIAAL PLAN MEDEWERKERS NIBE SVV

  Er is toch een akkoord bereikt tussen FNV Finan ce en Nibe SVV voor een sociaal plan voor de werknemers.

 • WERKNEMERS DELTA LLOYD DREIGEN MET ACTIES

  Na tien maanden onderhandelen over een nieuwe cao, pensioenregeling en een nieuw sociaal plan tussen de Delta Lloyd Groep (DLG) en vakbonden FNV Finance, CNV Dienstenbond en De Unie zijn de onderhandelingen afgebroken. Werknemers van Delta Lloyd gaan zich beraden op acties.

 • NN ZOEKT OPNIEUW GEZONDSTE BEDRIJFSIDEE

  Nationale-Nederlanden gaat voor de tweede keer op zoek naar 'het gezondste bedrijfsidee van Nederland'.

 • NIEUWE VERSIE DEZORGVERZEKERINGSADVISEUR

  Scanwork heeft een nieuwe versie gelanceerd van deZorgverzekeringsadviseur.

 • AFM: BETREK DEELNEMERS BIJ DISCUSSIE OVER LUSTEN EN LASTEN VAN PENSIOEN

  "Voor een deelnemer is het van belang bij dat hij een evenwichtig beeld krijgt van zijn pensioen: het verwachte pensioeninkomen, de risico’s en onzekerheid. Maar ook de wijze waarop lusten en lasten zijn verdeeld, zodat hij zijn eigen verantwoordelijkheid kan nemen . Dit is een taak die wij gezamenlijk moeten oppakken als pensioenuitvoerders, wetgever en toezichthouders. Bij de te varen koers moeten we niet in de laatste plaats ook de deelnemer zelf betrekken, het gaat uiteindelijk om zijn of haar pensioen, om het pensioen van ons allemaal."

 • "GEVOLGEN NIEUW PROGNOSEMODEL AG VALLEN MEE"

  De gevolgen van de nieuwe Prognosetafel voor de dekkingsgraad van pensioenfondsen zijn relatief beperkt, aldus berekeningen van Aon Hewitt.

 • GOUDSE VERNIEUWT COLLECTIEVE WIA-POLIS

  De Goudse heeft aan het WIA-product de WIA-coach toegevoegd.

 • MEESTE SAMENWONENDEN HEBBEN GEEN FINANCIEEL PLAN (1 reactie)

  In het kader van de Dag van de scheiding liet de Federatie Financieel Planners ruim 500 samenwonenden ondervragen over hun financiële huishouding om inzicht te verkrijgen in de manier waarop zij hun zaken op financieel gebied hebben geregeld. Slechts 15 procent van de ondervraagden maakt een financieel plan.

 • FEDERATIECONGRES OVER KLOOF BRANCHE EN POLITIEK

  De Federatie van Assurantieclubs organiseert op 18 september in Zeist een congres over de kloof tussen de politiek, brancheorganisaties, toezichthouders en werkvloer. Naast het Verbond van Verzekeraars, Adfiz, de Commissie CFD, de AFM en Pjotr van Tilburg nemen ook vertegenwoordigers van de politiek deel aan het congres.

Meer nieuws...

New Financial Forum

Eigen Schuld, Dikke Bult!

  Over Klantbeleving, Klant centraal stellen en verantwoordelijkheid   Als je denkt een poliswaarde te hebben van ca € 72.000 en Reaal laat weten dat dit maar ca € 34.000 is, komt dat, op z’n zachtst gezegd, erg rauw op je dak. Dit is helaas wat mij recent is overkomen. De laatste jaren rendeerde mijn beleggingspolis bij Reaal best wel goed. Omdat we voor onze verbouwing extra financiële middelen nodig hadden leek het ons een goed idee om de polis gedeeltelij...   Lees meer »

Christiaan Schipper - Zodra de aanbieders de splitsing tussen advies en bemiddeling erkennen gaat de weg open voor echt onafhankelijke advisering en kan de consument altijd het voor hem beste product verkrijgen