Aanjagen

Voorwoord VVP 6-1 2021

Het mag duidelijk zijn dat de urgentie voor een brede klimaataanpak breed wordt gedragen. Een van de meest opmerkelijke statements was de brief van 91 CEO’s aan de vooravond van de klimaattop in Glasgow die regeringsleiders opriep tot ingrijpende klimaatactie.

Vanuit Nederland was de brief ondertekend door David Knibbe (NN Group), Hanneke Faber (Unilever) en Frans van Houten (Philips). Dit mag een trendbreuk worden genoemd. Niet langer staat het belang van de aandeelhouders centraal, maar het belang van ons allen. Tevens willen deze CEO’s dat overheden ingrijpen. Blijkbaar is in dit geval het vertrouwen in een allesomvattende zelfregulering niet al te groot.

Die voortrekkersrol is op meerdere terreinen nodig. Ook het Verbond van Verzekeraars maakt steeds meer die ‘move’. Was het tot voor kort vooral en misschien wel alleen maar een machtige lobbyorganisatie die voor de eigen leden opkwam, tegenwoordig wil het Verbond steeds meer een voortrekkersrol vervullen. Het Verbond onderschrijft namelijk dat er radicale maatregelen nodig zijn om het tij te keren. Uiteraard gaat het daarbij in de eerste plaats om de leefbaarheid van de planeet. Tegelijkertijd brengt klimaatverandering ook hard de grenzen van verzekerbaarheid in zicht, zoals recent ook door de AFM werd geconstateerd in het rapport ‘De invloed van klimaatverandering op schadeverzekeringen’.

Maar er is meer dan klimaat. Ook andere ontwikkelingen (zoals nieuwe risico’s, het groeiend aantal mensen met schulden en de mogelijkheid tot verdergaande premiedifferentiatie) zetten de verzekerbaarheid onder druk. Daarom gaat het Verbond de komende jaren nog nadrukkelijker een aanjagende rol vervullen, passend bij de immense uitdagingen van vandaag de dag. “We zullen onze ramen en deuren de komende jaren nadrukkelijker openzetten en zullen ons inzetten om in samenwerking met partners oplossingen aan te dragen”, zegt Verbondsdirecteur Richard Weurding in deze uitgave van VVP. “We willen de investeringen in de energietransitie aanjagen en realiseren ons tegelijkertijd terdege dat we er nog niet zijn. Dit jaar boeken we een wereldrecord aan CO2-uitstoot. Het is echt alle hens aan dek.”

Voor een gezondere samenleving is meer nodig dan een energietransitie alleen. Verzekeraars zouden meer kunnen investeren in innovatie (ondersteuning first movers), een duurzamere voedselketen, duurzamere woningbouw, in natuurherstel en in klimaatadaptatie. Ook kun je ervoor kiezen om juist niet te investeren in vervuilende bedrijven, zoals pensioenfonds ABP dat recent aankondigde niet langer te investeren in bedrijven die fossiele brandstoffen leveren. Als verzekeraars het voortouw nemen, dan gebeurt er zoveel meer in de samenleving.

In dit kader raad ik iedereen aan het boek Earthshot: Hoe we onze planeet kunnen redden te lezen. Een prachtig boek, gebaseerd op feiten en vol innovatieve voorbeelden van wat wel werkt.

Ondanks deze enerverende tijden wenst VVP u fijne en gezonde dagen en alvast een – sociaal en duurzaam – ondernemend 2022. Juist in deze tijden hebben we elkaar meer dan ooit nodig. VVP, het enige platform puur gericht op de onafhankelijk financieel adviseur, heeft de plannen voor 2022 alweer gereed. We willen er graag samen met u weer een mooi jaar van maken.

Veel leesplezier.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verbond: "Let op waterschade bij sneller bouwen"

Verbond: "Let op waterschade bij sneller bouwen"

Het Verbond van Verzekeraars noemt het goed dat er in het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet niet wordt getornd aan de Wet toekomst pensioenen. Ook is de...

Geen nationale Insurance Guarantee Scheme

Geen nationale Insurance Guarantee Scheme

Het nationaal opzetten van een IGS is volgens de minister van Financiën nu niet zinvol. Dit blijkt uit een aan de Tweede Kamer gestuurde brief. Het Verbond...

Verbond voor verplichten Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling

Verbond voor verplichten Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling

Er moet een verplicht Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling (NKL) komen dat slachtoffers beschermt tegen cowboypraktijken. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars...

Transitie vraagt om samenspel

Transitie vraagt om samenspel

(Timo Brinkman en Tuğçe Serinkan, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Klimaatverandering afremmen kan alleen als we allemaal...

Verbond pleit voor uitvoerbaarheid en samenwerking bij Sanctiewet en Wwft

Verbond pleit voor uitvoerbaarheid en samenwerking bij Sanctiewet en Wwft

Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond pleitte tijdens een rondetafel met Kamerleden van VVD, NSC, D66 en PVDA/GroenLinks voor betere uitvoerbaarheid...

Verbond: "Geen tijdrovende en ingrijpende verbouwing arbeidsongeschiktheidsstelsel"

Verbond: "Geen tijdrovende en ingrijpende verbouwing arbeidsongeschiktheidsstelsel"

Het stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid, reageert het Verbond van Verzekeraars op het OCTAS-rapport, kan snel verbeterd worden, met behoud van een goed...

Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Verbondsdirecteur Harold Herbert stelt dat het beter is om te komen tot snelle verbeteringen binnen het arbeidsongeschiktheidsstelsel, dan om jarenlang te discussiëren...

Verbond: "Drempels weghalen bij hypothecaire financiering verduurzaming"

Verbond: "Drempels weghalen bij hypothecaire financiering verduurzaming"

Het Verbond van Verzekeraars adviseert om Europese en nationale wetgeving voor verduurzamingsleningen aan te passen, zodat huiseigenaren in staat zijn hun steentje...

Verbond tijdelijk gehuisvest bij Aegon/a.s.r.

Verbond tijdelijk gehuisvest bij Aegon/a.s.r.

De medewerkers van het Verbond van Verzekeraars werken momenteel vanuit het MA-gebouw van Aegon/a.s.r. tegenover het Verbondsgebouw, dat vorige maand werd getroffen...

Verbond pleit voor duidelijkheid en houvast

Verbond pleit voor duidelijkheid en houvast

“De verzekeringssector heeft baat bij een lange termijnstrategie en een heldere visie. Zowel van het nieuwe kabinet als van de Europese Commissie en het Europees...