Aanjagen

Voorwoord VVP 6-1 2021

Het mag duidelijk zijn dat de urgentie voor een brede klimaataanpak breed wordt gedragen. Een van de meest opmerkelijke statements was de brief van 91 CEO’s aan de vooravond van de klimaattop in Glasgow die regeringsleiders opriep tot ingrijpende klimaatactie.

Vanuit Nederland was de brief ondertekend door David Knibbe (NN Group), Hanneke Faber (Unilever) en Frans van Houten (Philips). Dit mag een trendbreuk worden genoemd. Niet langer staat het belang van de aandeelhouders centraal, maar het belang van ons allen. Tevens willen deze CEO’s dat overheden ingrijpen. Blijkbaar is in dit geval het vertrouwen in een allesomvattende zelfregulering niet al te groot.

Die voortrekkersrol is op meerdere terreinen nodig. Ook het Verbond van Verzekeraars maakt steeds meer die ‘move’. Was het tot voor kort vooral en misschien wel alleen maar een machtige lobbyorganisatie die voor de eigen leden opkwam, tegenwoordig wil het Verbond steeds meer een voortrekkersrol vervullen. Het Verbond onderschrijft namelijk dat er radicale maatregelen nodig zijn om het tij te keren. Uiteraard gaat het daarbij in de eerste plaats om de leefbaarheid van de planeet. Tegelijkertijd brengt klimaatverandering ook hard de grenzen van verzekerbaarheid in zicht, zoals recent ook door de AFM werd geconstateerd in het rapport ‘De invloed van klimaatverandering op schadeverzekeringen’.

Maar er is meer dan klimaat. Ook andere ontwikkelingen (zoals nieuwe risico’s, het groeiend aantal mensen met schulden en de mogelijkheid tot verdergaande premiedifferentiatie) zetten de verzekerbaarheid onder druk. Daarom gaat het Verbond de komende jaren nog nadrukkelijker een aanjagende rol vervullen, passend bij de immense uitdagingen van vandaag de dag. “We zullen onze ramen en deuren de komende jaren nadrukkelijker openzetten en zullen ons inzetten om in samenwerking met partners oplossingen aan te dragen”, zegt Verbondsdirecteur Richard Weurding in deze uitgave van VVP. “We willen de investeringen in de energietransitie aanjagen en realiseren ons tegelijkertijd terdege dat we er nog niet zijn. Dit jaar boeken we een wereldrecord aan CO2-uitstoot. Het is echt alle hens aan dek.”

Voor een gezondere samenleving is meer nodig dan een energietransitie alleen. Verzekeraars zouden meer kunnen investeren in innovatie (ondersteuning first movers), een duurzamere voedselketen, duurzamere woningbouw, in natuurherstel en in klimaatadaptatie. Ook kun je ervoor kiezen om juist niet te investeren in vervuilende bedrijven, zoals pensioenfonds ABP dat recent aankondigde niet langer te investeren in bedrijven die fossiele brandstoffen leveren. Als verzekeraars het voortouw nemen, dan gebeurt er zoveel meer in de samenleving.

In dit kader raad ik iedereen aan het boek Earthshot: Hoe we onze planeet kunnen redden te lezen. Een prachtig boek, gebaseerd op feiten en vol innovatieve voorbeelden van wat wel werkt.

Ondanks deze enerverende tijden wenst VVP u fijne en gezonde dagen en alvast een – sociaal en duurzaam – ondernemend 2022. Juist in deze tijden hebben we elkaar meer dan ooit nodig. VVP, het enige platform puur gericht op de onafhankelijk financieel adviseur, heeft de plannen voor 2022 alweer gereed. We willen er graag samen met u weer een mooi jaar van maken.

Veel leesplezier.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verbond: "Keuzebegeleiding verzekeraars leidt niet tot persoonlijke aanbevelingen of adviezen"

Verbond: "Keuzebegeleiding verzekeraars leidt niet tot persoonlijke aanbevelingen of adviezen"

"Wij hebben de ambitie toonaangevend te zijn in keuzebegeleiding, juist vanwege onze ervaring" Aldus het Verbond van Verzekeraars in zijn visie op keuzebegeleiding....

Eerste exemplaar 'Watersnood in de Valckenborgh' uitgereikt aan Verbondsdirecteur

Eerste exemplaar 'Watersnood in de Valckenborgh' uitgereikt aan Verbondsdirecteur

Het eerste exemplaar van Watersnood in de Valckenborgh (een uitgave van Adfiz) is op 16 november 2023 door Adfiz-directeur Enno Wiertsema uitgereikt aan Geeke Feiter-Van...

Wisselingen in bestuur Verbond

Wisselingen in bestuur Verbond

In de algemene ledenvergadering van december worden Sharon van Herel (managing director HDI Global NL), Carola Wijkamp (directievoorzitter De Vereende, foto) en...

"Laat RIS alleen gelden voor nieuwe  beleggingsgerelateerde producten"

"Laat RIS alleen gelden voor nieuwe beleggingsgerelateerde producten"

Een aantal nieuwe regels, die Brussel na politieke onderhandelingen wil opnemen in de Retail Investement Strategy (RIS), zijn dubbelop en overbodig voor de Nederlandse...

Verbond niet blij met consultatie DNB

Verbond niet blij met consultatie DNB

Amper een half jaar nadat verzekeraars moeten voldoen aan het DNB-beleid over de onafhankelijkheid van raad van commissarissen, wordt dit beleid alweer herzien....

Verzekeraars komen met snelle route voor licht letsel

Verzekeraars komen met snelle route voor licht letsel

Verzekeraars komen met een vereenvoudigde afhandeling van schades met licht letsel. Voor het berekenen van de schade wordt een tool ontwikkeld, waarmee veel sneller...

Innovatie is vooral kansen creëren

Innovatie is vooral kansen creëren

(Harold Mahadew, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Digitale Innovatie 2023) De (Europese) wet-en regelgeving beweegt naar meer ruimte voor individuele innovatie...

Verbond sluit open insurance partnership met INNOPAY

Verbond sluit open insurance partnership met INNOPAY

"Via het partnership gaat INNOPAY de sector helpen antwoord te geven op belangrijke vragen om van open insurance een succes te maken." Aldus het Verbond van Verzekeraars...

Verbond: leennormen en beschikbaarheid energieprestatiegarantie niet koppelen

Verbond: leennormen en beschikbaarheid energieprestatiegarantie niet koppelen

“Voor ons staat niet vast dat het verstandig is om bij de huidige stand van zaken de leennormen mede te laten afhangen van de beschikbaarheid van een energieprestatiegarantie.”...

Verbond: zorgvuldig te werk gaan bij aanpakken ‘hardheden’

Verbond: zorgvuldig te werk gaan bij aanpakken ‘hardheden’

Wees zorgvuldig bij het aanpakken van hardheden in het stelsel van sociale zekerheid. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in het ‘verkiezingsprogramma’...