Aanpassingen eigenwoningregeling

Ken je vak! Permanent Actueel Hypothecair Krediet

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 02-2022) De eigenwoningregeling is per 1 januari 2022 op een drietal onderdelen aangepast met als doel om onbedoelde beperkingen op hypotheekrenteaftrek weg te nemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vaststelling van de eigenwoningreserve of om mensen die een koopwoning hebben en die te maken krijgen met een partner die komt te overlijden.

In de huidige eigenwoningregeling kunnen op drie onderdelen renteaftrekbeperkingen voorkomen in bepaalde partnersituaties. Het gevolg hiervan is dat eigenaren soms minder hypotheekrenteaftrek kunnen genieten. Dit is aan de hand bij de eigenwoningreserve (EWR), de aflossingsstand, de eigenwoningschuld (EWS).

Eigenwoningreserve

Sinds 1 januari 2022 geldt dat alleen nog bij een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen de EWR wordt verdeeld. Bij overlijden gaat de EWR van de overledene niet meer over op de andere fiscale partner. De langstlevende partner wordt niet langer beperkt door de EWR van de overleden partner bij het aftrekken van hypotheekrente.

Bij aankoop van een woning door samenwoners of gehuwden geldt dat als partners, bij wie geen sprake is van een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen, samen voldoende rekening houden met de EWR van een of beide partners, zij toch voor het volledige bedrag van de eigenwoningschuld renteaftrek krijgen. De partners hebben dan gezamenlijk voldoende eigen geld gebruikt voor de aankoop van de woning en de gezamenlijke schuld is niet hoger dan de maximale EWS van de partners samen. Wel wordt vervolgens per partner de maximale EWS bekeken en kan het zijn dat de ene partner een deel van de EWS van de andere partner kan gebruiken om zo volledige renteaftrek te krijgen.

Aflossingsstand

Bij het afsluiten van een hypotheek maken huiseigenaren afspraken met de bank, bijvoorbeeld over de hoogte van het maandelijks af te lossen bedrag en de aflostermijn. Bij verkoop van een woning waarbij de EWS nog niet volledig is afgelost, ontstaat een aflossingsstand, zijnde het restbedrag van de schuld en de nog resterende termijn waarbinnen deze schuld moet zijn afgelost. Sinds 1 januari 2022 blijft de aflossingsstand bij de partner bij wie de aflossingsstand is ontstaan. Ook komt de aflossingsstand van de overleden partner te vervallen. Deze gaat niet meer over op de andere fiscale partner. Tot slot kunnen partners voor het volledige bedrag van de EWS-renteaftrek krijgen, mits ze samen voldoende rekening houden met de aflossingsstand.

Bestaande eigenwoningschuld

De bestaande eigenwoningschuld (BEWS) is een eigenwoningschuld die vóór 1 januari 2013 is ontstaan. Vóór 2013 hoefde een EWS niet te voldoen aan de aflossingseis om hypotheekrente te mogen aftrekken en een BEWS hoeft dus ook na 2013 niet aan de aflossingseis te voldoen.

Bij een BEWS gelden sinds 1 januari 2022 andere regels. Fiscale partners hebben de keuze of zij de BEWS wel of niet willen laten vermengen. Als ze ervoor kiezen om geen vermenging te doen van de BEWS, dan blijft de BEWS bij degene van wie die is. Als ze wel kiezen voor vermenging, dan krijgt ieder een gelijk aandeel van de BEWS. De partner die voorheen geen BEWS had, hoeft over dat deel van de schuld ook niet te voldoen aan de aflossingseis. Hierdoor mogen zij hypotheekrente aftrekken over (een groter deel van) de gezamenlijke hypotheek.

Daarnaast is het niet meer verplicht om bij overlijden als langstlevende partner de maximale BEWS-ruimte van de overleden partner te benutten in de oversluitperiode voor een BEWS. Zo kan de langstlevende partner kiezen wat het beste past bij zijn of haar financiële situatie.

Reactie toevoegen

 
(Land)bouwvoertuigen zonder kentekenbewijs

(Land)bouwvoertuigen zonder kentekenbewijs

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 3-2022) Sinds 1 januari 2022 geldt er voor de meeste (land)bouwvoertuigen een wettelijke registratieplicht...

Hypotheek in box 1 of in box 3?

Hypotheek in box 1 of in box 3?

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 3-2022) In de praktijk wordt er steeds vaker gekozen om bij het aangaan van een hypotheek (aangegaan na...

Jähnig + Ter Braak winnaar VVP Advies Award categorie Hypotheken

Jähnig + Ter Braak winnaar VVP Advies Award categorie Hypotheken

Jähnig + Ter Braak is de winnaar geworden van de Advies Award in de categorie Hypotheken. Tim Jähnig, Mike ter Braak en Marcia Berfelo nemen de award...

En de categoriewinnaars van de VVP Advies Award 2022 zijn...

En de categoriewinnaars van de VVP Advies Award 2022 zijn...

Geerts (Particulier), L&B Groep (Zakelijk), Jänig + Ter Braak (Hypotheken), Pensioen-Coaching (Pensioen), Finenzo Deventer (Digitale Innovatie), Expat...

Pensioen-Coaching winnaar VVP Advies Award categorie Pensioen

Pensioen-Coaching winnaar VVP Advies Award categorie Pensioen

Pensioen-Coaching is de winnaar geworden van de Advies Award in de categorie Pensioen. Johan van Gisteren neemt, samen met Jeanette de Jong en Paul Vriends, de...

Expat Mortgages winnaar VVP Advies Award categorie Niche

Expat Mortgages winnaar VVP Advies Award categorie Niche

Expat Mortgage is de winnaar geworden van de Advies Award in de categorie Niche. Henk Jansen neemt de award in ontvangst uit handen van jurylid Robin van Beem...

Geerts winnaar VVP Advies Award categorie Particulier Advies

Geerts winnaar VVP Advies Award categorie Particulier Advies

Geerts Financiële Dienstverleners is de winnaar geworden van de Advies Award in de categorie Particulier Advies. Tomas Geerts en team nemen de award in ontvangst...

L&B Groep winnaar VVP Advies Award categorie Zakelijk Advies

L&B Groep winnaar VVP Advies Award categorie Zakelijk Advies

L&B Groep is de winnaar geworden van de VVP Advies Award 2022 in de categorie Zakelijk Advies. Bertjan Scheepbouwer neemt, geflankeerd door Kees Boer en Rogier...

Juffrouw Polis wint Starterspijs VVP Advies Award 2022

Juffrouw Polis wint Starterspijs VVP Advies Award 2022

Juffrouw Polis heeft de startersprijs gewonnen van de VVP Advies Award 2022. Ilse Broekhuizen-Bosland neemt de award in ontvangst uit handen van jurylid Bob Klijn...

Finenzo Deventer winnaar Advies Award categorie Digitale Innovatie

Finenzo Deventer winnaar Advies Award categorie Digitale Innovatie

Finenzo Deventer is de winnaar geworden van de Advies Award in de categorie Digitale Innovatie. Jan Willem Smit neemt de award in ontvangst uit handen van jurylid...