Aanpassingen eigenwoningregeling

Ken je vak! Permanent Actueel Hypothecair Krediet

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 02-2022) De eigenwoningregeling is per 1 januari 2022 op een drietal onderdelen aangepast met als doel om onbedoelde beperkingen op hypotheekrenteaftrek weg te nemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vaststelling van de eigenwoningreserve of om mensen die een koopwoning hebben en die te maken krijgen met een partner die komt te overlijden.

In de huidige eigenwoningregeling kunnen op drie onderdelen renteaftrekbeperkingen voorkomen in bepaalde partnersituaties. Het gevolg hiervan is dat eigenaren soms minder hypotheekrenteaftrek kunnen genieten. Dit is aan de hand bij de eigenwoningreserve (EWR), de aflossingsstand, de eigenwoningschuld (EWS).

Eigenwoningreserve

Sinds 1 januari 2022 geldt dat alleen nog bij een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen de EWR wordt verdeeld. Bij overlijden gaat de EWR van de overledene niet meer over op de andere fiscale partner. De langstlevende partner wordt niet langer beperkt door de EWR van de overleden partner bij het aftrekken van hypotheekrente.

Bij aankoop van een woning door samenwoners of gehuwden geldt dat als partners, bij wie geen sprake is van een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen, samen voldoende rekening houden met de EWR van een of beide partners, zij toch voor het volledige bedrag van de eigenwoningschuld renteaftrek krijgen. De partners hebben dan gezamenlijk voldoende eigen geld gebruikt voor de aankoop van de woning en de gezamenlijke schuld is niet hoger dan de maximale EWS van de partners samen. Wel wordt vervolgens per partner de maximale EWS bekeken en kan het zijn dat de ene partner een deel van de EWS van de andere partner kan gebruiken om zo volledige renteaftrek te krijgen.

Aflossingsstand

Bij het afsluiten van een hypotheek maken huiseigenaren afspraken met de bank, bijvoorbeeld over de hoogte van het maandelijks af te lossen bedrag en de aflostermijn. Bij verkoop van een woning waarbij de EWS nog niet volledig is afgelost, ontstaat een aflossingsstand, zijnde het restbedrag van de schuld en de nog resterende termijn waarbinnen deze schuld moet zijn afgelost. Sinds 1 januari 2022 blijft de aflossingsstand bij de partner bij wie de aflossingsstand is ontstaan. Ook komt de aflossingsstand van de overleden partner te vervallen. Deze gaat niet meer over op de andere fiscale partner. Tot slot kunnen partners voor het volledige bedrag van de EWS-renteaftrek krijgen, mits ze samen voldoende rekening houden met de aflossingsstand.

Bestaande eigenwoningschuld

De bestaande eigenwoningschuld (BEWS) is een eigenwoningschuld die vóór 1 januari 2013 is ontstaan. Vóór 2013 hoefde een EWS niet te voldoen aan de aflossingseis om hypotheekrente te mogen aftrekken en een BEWS hoeft dus ook na 2013 niet aan de aflossingseis te voldoen.

Bij een BEWS gelden sinds 1 januari 2022 andere regels. Fiscale partners hebben de keuze of zij de BEWS wel of niet willen laten vermengen. Als ze ervoor kiezen om geen vermenging te doen van de BEWS, dan blijft de BEWS bij degene van wie die is. Als ze wel kiezen voor vermenging, dan krijgt ieder een gelijk aandeel van de BEWS. De partner die voorheen geen BEWS had, hoeft over dat deel van de schuld ook niet te voldoen aan de aflossingseis. Hierdoor mogen zij hypotheekrente aftrekken over (een groter deel van) de gezamenlijke hypotheek.

Daarnaast is het niet meer verplicht om bij overlijden als langstlevende partner de maximale BEWS-ruimte van de overleden partner te benutten in de oversluitperiode voor een BEWS. Zo kan de langstlevende partner kiezen wat het beste past bij zijn of haar financiële situatie.

Reactie toevoegen

 
Doelgroep uitzendregeling eigen woning verruimd

Doelgroep uitzendregeling eigen woning verruimd

(Lindenhaeghe in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Het kan altijd voorkomen dat een werknemer tijdelijk in het buitenland gaat werken en een eigen woning achterlaat....

Alsnog startersvrijstelling of lage tarief door bezwaar

Alsnog startersvrijstelling of lage tarief door bezwaar

(Lindenhaeghe in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Vanaf 2021 kunnen woningkopers die jonger dan 35 jaar zijn, gebruikmaken van de startersvrijstelling op overdrachtsbelasting....

De NHT en NHT-clausule

De NHT en NHT-clausule

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 06-2022) De datum 11 september 2001 staat bij veel mensen in het geheugen gegrift. Mensen die al wat langer...

NHG en erfpacht- en kortingsconstructies

NHG en erfpacht- en kortingsconstructies

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 06-2022) NHG heeft richtlijnen opgesteld om aanbieders te helpen om verantwoorde erfpacht- en kortingsconstructies...

Helmplicht snorfietsers

Helmplicht snorfietsers

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in VVP 5-2022) Tot nu toe moeten snorfietsers alleen in Amsterdam en Utrecht verplicht een goedgekeurde helm op als ze op de...

Renteaftrek na scheiding

Renteaftrek na scheiding

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in VVP 5-2022) Helaas is scheiden iets wat in Nederland met zeer grote regelmaat gebeurt. Een scheiding heeft altijd een grote...

Lindenhaeghe en Hoffelijk gefuseerd

Lindenhaeghe en Hoffelijk gefuseerd

Financieel opleiders Lindenhaeghe en Hoffelijk zijn gefuseerd. De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Lindenhaeghe. Wesley van ’t Hof (foto) is algemeen...

En de winnaar is... de onafhankelijke adviseur!

En de winnaar is... de onafhankelijke adviseur!

(Finale VVP Advies Award 2022 in VVP 5) Jähnig + Ter Braak is de winnaar van de VVP Advies Award 2022, de jaarlijkse prijs van vvp voor het meest klantgerichte...

Lindenhaeghe: NL Leert Door soms alternatief voor STAP

Lindenhaeghe: NL Leert Door soms alternatief voor STAP

Ook Lindenhaeghe biedt bepaalde Wft- en PE-opleidingen niet langer meer aan met het STAP-budget. De opleider: “De Toetsingskamer STAP van het UWV heeft ons...

Finale VVP Advies Award 2022 in beeld

Finale VVP Advies Award 2022 in beeld

Bekijk de beeldimpressie van Jeffrey Korte van de zinderende finale van de VVP Advies Award 2022 in de belevingsstudio’s van First Impression in Tilburg. [object...