Aanpassingen eigenwoningregeling

Ken je vak! Permanent Actueel Hypothecair Krediet

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 02-2022) De eigenwoningregeling is per 1 januari 2022 op een drietal onderdelen aangepast met als doel om onbedoelde beperkingen op hypotheekrenteaftrek weg te nemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vaststelling van de eigenwoningreserve of om mensen die een koopwoning hebben en die te maken krijgen met een partner die komt te overlijden.

In de huidige eigenwoningregeling kunnen op drie onderdelen renteaftrekbeperkingen voorkomen in bepaalde partnersituaties. Het gevolg hiervan is dat eigenaren soms minder hypotheekrenteaftrek kunnen genieten. Dit is aan de hand bij de eigenwoningreserve (EWR), de aflossingsstand, de eigenwoningschuld (EWS).

Eigenwoningreserve

Sinds 1 januari 2022 geldt dat alleen nog bij een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen de EWR wordt verdeeld. Bij overlijden gaat de EWR van de overledene niet meer over op de andere fiscale partner. De langstlevende partner wordt niet langer beperkt door de EWR van de overleden partner bij het aftrekken van hypotheekrente.

Bij aankoop van een woning door samenwoners of gehuwden geldt dat als partners, bij wie geen sprake is van een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen, samen voldoende rekening houden met de EWR van een of beide partners, zij toch voor het volledige bedrag van de eigenwoningschuld renteaftrek krijgen. De partners hebben dan gezamenlijk voldoende eigen geld gebruikt voor de aankoop van de woning en de gezamenlijke schuld is niet hoger dan de maximale EWS van de partners samen. Wel wordt vervolgens per partner de maximale EWS bekeken en kan het zijn dat de ene partner een deel van de EWS van de andere partner kan gebruiken om zo volledige renteaftrek te krijgen.

Aflossingsstand

Bij het afsluiten van een hypotheek maken huiseigenaren afspraken met de bank, bijvoorbeeld over de hoogte van het maandelijks af te lossen bedrag en de aflostermijn. Bij verkoop van een woning waarbij de EWS nog niet volledig is afgelost, ontstaat een aflossingsstand, zijnde het restbedrag van de schuld en de nog resterende termijn waarbinnen deze schuld moet zijn afgelost. Sinds 1 januari 2022 blijft de aflossingsstand bij de partner bij wie de aflossingsstand is ontstaan. Ook komt de aflossingsstand van de overleden partner te vervallen. Deze gaat niet meer over op de andere fiscale partner. Tot slot kunnen partners voor het volledige bedrag van de EWS-renteaftrek krijgen, mits ze samen voldoende rekening houden met de aflossingsstand.

Bestaande eigenwoningschuld

De bestaande eigenwoningschuld (BEWS) is een eigenwoningschuld die vóór 1 januari 2013 is ontstaan. Vóór 2013 hoefde een EWS niet te voldoen aan de aflossingseis om hypotheekrente te mogen aftrekken en een BEWS hoeft dus ook na 2013 niet aan de aflossingseis te voldoen.

Bij een BEWS gelden sinds 1 januari 2022 andere regels. Fiscale partners hebben de keuze of zij de BEWS wel of niet willen laten vermengen. Als ze ervoor kiezen om geen vermenging te doen van de BEWS, dan blijft de BEWS bij degene van wie die is. Als ze wel kiezen voor vermenging, dan krijgt ieder een gelijk aandeel van de BEWS. De partner die voorheen geen BEWS had, hoeft over dat deel van de schuld ook niet te voldoen aan de aflossingseis. Hierdoor mogen zij hypotheekrente aftrekken over (een groter deel van) de gezamenlijke hypotheek.

Daarnaast is het niet meer verplicht om bij overlijden als langstlevende partner de maximale BEWS-ruimte van de overleden partner te benutten in de oversluitperiode voor een BEWS. Zo kan de langstlevende partner kiezen wat het beste past bij zijn of haar financiële situatie.

Reactie toevoegen

 
Alleen een Wft-diploma niet genoeg

Alleen een Wft-diploma niet genoeg

(Jouw Vakbekwaamheid, Ken je Vak! VVP 5-2023) Drie Wft-examens behalen en je mag het vak van hypotheekadviseur uitoefenen. Maar kan je dan ook daadwerkelijk adviseren?...

De eigenwoningregeling: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker…

De eigenwoningregeling: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker…

(Lindenhaeghe in Ken je vak! in VVP 4, 2023) Iedere hypotheekadviseur (her)kent het wel: de worsteling met de eigenwoningregeling bij het uitwerken van een...

Lindenhaeghe aangenaam verrast door succes LinkedIn-post

Lindenhaeghe aangenaam verrast door succes LinkedIn-post

“Natuurlijk hadden we de hoop dat de post tot meerdere reacties zou leiden, maar we zijn echt enorm verrast dat onze oproep zo door de branche is omarmd."...

Lindenhaeghe: back to core business

Lindenhaeghe: back to core business

Lindenhaeghe gaat de activiteiten onder Lindenhaeghe Legal uitfaseren. Dit omdat de opleider zich weer volledig wil focussen op de financiële branche. Back...

Lindenhaeghe: terugval van aantal afgelegde PE-examens in sector zorgwekkend

Lindenhaeghe: terugval van aantal afgelegde PE-examens in sector zorgwekkend

Lindenhaeghe roept de sector op tijdig werk te maken van het PE-examen 2022-2025. De opleider noemt het zorgwekkend dat er tot nu toe 41 procent minder PE-examens...

Lindenhaeghe biedt totaaloverzicht Prinsjesdag

Lindenhaeghe biedt totaaloverzicht Prinsjesdag

Lindenhaeghe heeft voor de elfde keer het Prinsjesdag Totaaloverzicht uitgebracht. De vakredactie van Lindenhaeghe heeft in de nacht na Prinsjesdag doorgewerkt om...

Betaalbaarheid versus haalbaarheid

Betaalbaarheid versus haalbaarheid

(Lindenhaeghe in Katern Ken je vak! in VVP 3, 2023) Zet drie mensen in één kamer, geef ze allemaal exact hetzelfde inkomen en dezelfde vaste lasten,...

Eerste lichting studenten nieuwe opleiding Wft Basis en Risk Management geslaagd

Eerste lichting studenten nieuwe opleiding Wft Basis en Risk Management geslaagd

Dertien studenten hebben vrijdag hun diploma gekregen voor de opleiding Risk Management en Wft Basis. Tijdens de opleiding, die werd gefaciliteerd door IVA Business...

Lindenhaeghe neemt FOI over

Lindenhaeghe neemt FOI over

Lindenhaeghe heeft FOI (gespecialiseerd in Finance en Vastgoed) overgenomen. Hiermee breidt Lindenhaeghe het aanbod uit naar het zakelijke domein. Edwin Deijs,...

Lindenhaeghe: voorstel verwerken Wtp en bedrag ineens in leennormen

Lindenhaeghe: voorstel verwerken Wtp en bedrag ineens in leennormen

Lindenhaeghe doet voorstellen hoe Wet toekomst pensioenen en pensioenbedrag ineens te integreren zijn in de leennormen. Dit in haar reactie op de nog lopende internetconsultatie...