Praktijktips Actief Klantbeheer

Actief klantbeheer algemeen

(Praktijktips Actief Klantbeheer in VVP Special Actief Klantbeheer, oktober 2022) Financiële professionals helpen bij het informeren, initiëren, implementeren en uitvoeren van actief klantbeheer. Dat is het doel van een aantal marktpartijen dat op 1 juli 2021 het manifest actief klantbeheer ondertekende. Het streven is dat in 2025 actief klantbeheer een logisch onderdeel is van de bedrijfsvoering van financiële dienstverleners. Het afgelopen jaar heeft de initiatiefgroep flink aan de weg getimmerd met onder meer nieuwe opleidingen, storytelling, stappenplannen, tools, onderzoek en praktijktips. Een aantal praktijktips van de initiatiefnemers op een rij.Botsen actief klantbeheer en privacy?
“Kost het u ook zo veel moeite om uw klantdata actueel te houden? Veel adviseurs vinden het lastig een goede balans te vinden tussen het actualiseren van gegevens en het daarbij behorende privacy aspect. Maar ‘privacy’ kan met het in opmars zijnde actief klantbeheer prima hand in hand gaan. Actief klantbeheer is de nieuwe WOW-factor?”, aldus Igor Driessen van Obvion.
“We hoeven het niet onder stoelen en banken te steken. Data delen is tegenwoordig niet meer weg te denken, maar ook privacy is een belangrijk onderwerp. Het delen van data tussen adviseur en geldverstrekker is een belangrijk onderdeel om actief klantbeheer goed uit te voeren. Immers, zo houd je als adviseur beter overzicht en dat is in het belang van de klant. En we weten inmiddels ook dat die bereidheid om bepaalde data te delen met de adviseur er bij de klant ook steeds vaker is. In de markt is het vlammetje aangewakkerd als het gaat over actief klantbeheer. Een mooie stap. Nu moeten we met z’n allen ervoor zorgen dat het steeds beter gaat branden en dit thema binnen niet al te lange tijd een vanzelfsprekendheid is.Juist doordat wij als geldverstrekkers onze data delen, stellen wij de adviseur in staat actief klantbeheer een stuk beter uit te voeren. Actief klantbeheer hoort bij Obvion en is echt een onderdeel van onze samenwerking met de adviseur. Wij omarmen zowel actief klantbeheer als ook de privacyregels die daar een rol bij spelen. Het doel vanuit de AVG-regelgeving is het beschermen van de gegevens van klanten. Sinds jaar en dag delen wij bepaalde hypotheekdata via ons adviseursportaal met de adviseur. De adviseur kan dit inzetten om invulling te geven aan zijn zorgplicht. We hopen natuurlijk van harte dat onze adviseurs daar dan ook volop gebruik van maken. De data is er, doe er iets mee!Kunnen we dan concluderen dat privacy actief klantbeheer niet in de weg hoeft te staan? Dat durven wij wel te stellen. Natuurlijk binnen de gestelde kaders. Als je met elkaar goede afspraken maakt, is er heel veel mogelijk. Kijk breder dan alleen de woonwensen van de klant. Toon daadkracht en denk mee op relevante momenten. Dan maak je indruk als adviseur op je klant. En werk je ook aan een stukje loyaliteit vanuit de klant.”
 
Ben jij relevant voor je klant?

“Als iets al drie jaar op je lijstje met goede voornemens staat, wat zegt dat dan? Uit eigen ervaring weet ik: dat werd geen super succes. Je vindt het wel belangrijk, maar tja… Ik ben benieuwd hoe jij als adviseur aan de slag ging met actief klantbeheer. Tenslotte scoort dit aandachtspunt al sinds 2019 hoog in het Adfiz-onderzoek. Wat houdt je tegen om hier een goede gewoonte van te maken”, aldus Jos van Driesum van De Nationale Hypotheekbond.

“Zeker, het was druk met hypotheekaanvragen. Goed advies vergt tijd, aandacht. Het is natuurlijk ook leuk, en lucratief. En toch… wie veel hypotheken regelt, is misschien nu succesvol, de adviseur die serieus werk maakt van actief beheer is waardevoller. Zowel voor zijn klanten als voor zijn kantoor. Weten wat er leeft bij de klant, tijdig inspelen op life events, op wijzigingen in de weten regelgeving, bespaarmogelijkheden. Van een up-to-date klantenportefeuille heb je jaren profijt, ook als je deze ooit te gelde wilt maken.

Een solide fundament is daarbij een belangrijke, maar in feite eenvoudige stap. Gewoon een kwestie van het vastleggen van de relevante gegevens of het updaten hiervan bij bestaande relaties. Maak er een gewoonte van als afsluiting van elke hypotheekaanvraag. En start per vandaag met één klant per week te bellen. Dat kost weinig tijd, minder zelfs dan je bespaart met tools die je proces aan de voorkant efficiënter maken. Denk daarbij aan een slim CRM-systeem zoals Elements en de digitale aanlevering van klantdata, bijvoorbeeld via uwkluis. nl. En net als de witte jassen van WC-Eend adviseer ik uiteraard PortefeuilleSignalen als bron voor actief klantbeheer. What’s in a name, tenslotte?”

 

Het belang van ‘Ken je klant’

“Geldverstrekkers zijn tegenwoordig erg actief als het gaat om het begrip ‘Know Your Customer’. Dit heeft alles te maken met de verantwoordelijkheid die de poortwachtersfunctie met zich meebrengt vanuit wet- en regelgeving. Door samen alert te zijn, voorkomen we misstanden. Dit is belangrijk voor zowel nieuwe als bestaande klanten”, aldus Mark Groenendijk van ABN Amro Hypotheken Groep

“Een aantal tips wat je als financieel adviseur kunt doen:

• Stel jezelf de vraag hoe de klant bij jou terecht is gekomen. Klanten die zijn doorverwezen en een connectie hebben met bekende relaties geven meer houvast dan klanten die plotseling voor de deur staan.

• Wees alert bij de identificatie en verificatie van jouw klant. Kijk goed naar het identiteitsbewijs van de klant: is bijvoorbeeld de leeftijd van een klant in lijn met de geboortedatum?

• Is het vermogen van de klant verklaarbaar en aantoonbaar? Probeer dit zo vroeg mogelijk in het proces vast te stellen om eventuele vragen van de geldverstrekker te kunnen beantwoorden.

• Is het inkomen ten opzichte van leeftijd en opleiding logisch? Zijn er betrouwbare bewijsstukken? Denk aan een salarisspecificatie, werkgeversverklaringen, overschrijvingen op een bankrekening en.dergelijke. Leg ze naast elkaar en kijk of deze met elkaar kloppen.

• Vraag bij twijfel altijd door. Zo weet je zeker dat je de juiste klanten adviseert en aanbrengt. Ook loop je als adviseur niet tegen verrassingen aan in een adviesgesprek of later in het proces.

De wetgever verwacht dat je informatie over klanten up-to-date houdt. Ook bij jouw bestaande klanten zul je zo nu en dan controlevragen moeten stellen. Plotselinge en onverwachte ontwikkelingen in vermogen en inkomen rechtvaardigen dergelijke vragen ook bij deze groep. Klantbeheer houdt daarom niet op na het bepalen of een financieel product nog passend is of dat er voor je klant betere oplossingen zijn.

Weten wie je klant is, draagt bij aan jouw advieskwaliteit. Hoe beter je je klant kent, hoe beter je ook kunt inspelen op de klantbehoefte. En als je te laat achter onregelmatigheden komt, heb je al veel uren aan zo’n klant besteed. Dat is zonde, want deze tijd had je beter aan andere klanten kunnen besteden. Ben jij actief met ‘Know Your Customer’ bij jouw klantbeheer, dan loop je minder snel tegen een stroperig proces aan en zal de klant jouw dienstverlening ook beter waarderen.

Geldverstrekkers monitoren zelf ook hun klanten en daarbij kunnen vragen ontstaan. Zo kan bijvoorbeeld een onverwachte aflossing op een hypotheek reden zijn voor extra vragen. Door goed aan klanten uit te leggen wanneer zij extra vragen kunnen verwachten, profileer je je als een professionele adviseur die weet waar hij mee bezig is.

Daarom is er een opleiding beschikbaar over ‘Know Your Customer’. Een waardevolle uitbreiding van je vakkennis om je beeld verder te verbreden en een hulp bij het beheren van jouw klantportefeuille.”

 

Klant gaat gewoon naar een andere adviseur

“Als je geen band opbouwt met jouw klant gaat hij gewoon op zoek naar een nieuwe adviseur”, aldus Michel Ligtlee van Vereniging Eigen Huis.

“In deze tijd staan starters en doorstomers niet meer in lange rijen voor de deur voor hypotheekadvies. De HDN-cijfers laten al enige tijd zien dat oversluiters en verbouwers de markt domineren en het aantal woningtransacties afneemt. Door de huidige krapte op de woningmarkt is het maar de vraag of deze trend op korte termijn omslaat. Maar hoe zorg je er voor dat huiseigenaren, waar jij de eerste hypotheek voor hebt geregeld, ook later weer terug komen voor het oversluiten van de hypotheek of het afsluiten van een aanvullende hypotheek? En hoe vermijd je dat de klant denkt: wie was mijn adviseur ook alweer? En waarom zou ik contact opnemen met mijn adviseur want ik heb na het afsluiten van de hypotheek nooit meer iets van hem of haar gehoord?’ Als je geen band opbouwt met jouw klant gaat hij gewoon op zoek naar een nieuwe adviseur.

Bij Vereniging Eigen Huis vragen wij regelmatig hoe onze leden over bepaalde onderwerpen denken. Enige tijd geleden vroegen wij aan 1.100 huiseigenaren of zij tijdens de looptijd van hun hypotheek nog contact hebben gehad met hun adviseur. De uitkomsten stemden tot weinig vrolijkheid. Slechts iets meer dan de helft van de huiseigenaren heeft na het afsluiten van de hypotheek nog wel eens contact met zijn hypotheekadviseur. En als er contact is, gebeurt dat in bijna 80 procent van de gevallen pas als de klant zelf contact opneemt en om advies vraagt. Een deel van jouw klanten mist daardoor kansen om hun maandlasten te verlagen of de hypotheek te verbeteren of gaat gewoon naar een andere adviseur.

Vereniging Eigen Huis wil dat hypotheekadviseurs hun klanten veel actiever informeren en adviseren over voor hen relevante veranderingen. Nog te veel adviseurs zijn uitsluitend gericht op het moment van afsluiten en niet op de vele jaren daarna. Vrijwel iedere huiseigenaar krijgt dan te maken met veranderingen in de persoonlijke situatie en met nieuwe omstandigheden, zoals rentewijzigingen of dalende verzekeringspremies. Daarom is Vereniging Eigen Huis blij met het initiatief actief klantbeheer. Nazorg moet een standaard onderdeel van de dienstverlening van een adviseur worden. Zorg er bij het afsluiten van de hypotheek al voor dat de klant weet wat jij voor hem gaat doen tijdens de looptijd van de hypotheek en neem periodiek contact op met de klant om te vragen of er wijzigingen in de persoonlijke/financiële situatie zijn. Zo zorg je er ook voor dat de klant weer terugkomt als hij een vraag heeft of zijn hypotheek wil aanpassen.”

 

Ga eens tegen je natuur in!

“Mensen zijn lui. En dat is maar goed ook. Anders waren jij en ik er namelijk niet geweest. Op de prehistorische steppen was energiebesparing nodig om op gezette tijden te kunnen rennen als er plotseling gevaar dreigde. Luiheid zit ons dus in de genen. Veranderen kost energie en gaat in principe tegen onze natuur in. We veranderen alleen als dit echt nodig is”, aldus Mark Dukers van Dukers & Baelemans.

“Na verschillende gesprekken te hebben gevoerd over het thema Actief Klantbeheer heb ik het idee dat dit thema al een paar jaar in de markt zweeft, dat veel influencers in de sector aangeven dat je het als intermediair zou moeten omarmen, maar dat dat nog relatief weinig gebeurt. Zeker als we kijken naar de hypotheekmarkt dan is deze nu nog vooral transactiegedreven. Even kort door de bocht: je sluit een hypotheek voor je klant en voor deze eenmalige transactie ontvang je een vergoeding, klaar. Daar is natuurlijk helemaal niets mis mee. Waarom zou je als hypotheekadviseur nu gaan veranderen? De markt is goed, je kunt het werk nu al bijna niet aan en je komt tijd te kort. En dan zou ik je moeten gaan vertellen dat je nu met actief klantbeheer aan de slag moet gaan? Juist dit bracht me op de ge dachte van de luiheid van de mens, want waarom zou je als adviseur veranderen, nu de zaken zo goed gaan en er geen acuut gevaar dreigt?

Nu leven we gelukkig al lang niet meer in prehistorische tijden. We kunnen de toekomst – hoe ongewis ook – beter voorspellen als toen. Als we naar die toekomst kijken, is het goed te beseffen dat deze succesvolle tijden snel kunnen omslaan. De huizenmarkt is aan het opdrogen en de rente gaat omhoog.

Daarom zou ik je willen uitnodigen om als adviseur eens tegen je menselijke natuur in te gaan. Om alvast na te gaan denken over andere verdienmodellen en hier alvast wat kleine stappen in te zetten. Radicaal omgooien hoeft nog niet. In termen van management goeroe Steven Covey: besteed tijd aan ‘belangrijk, maar niet urgent’. Ga alvast eens na hoe actief klantbeheer voor jou zo kunnen werken. Denk daarbij aan vragen als: ‘wat ga ik precies voor de klant doen en wat niet, wat vraag ik ervoor en hoe zorg ik ervoor dat het werkbaar is?’.

“Het voordeel van nu is dat we meer inzicht hebben dan ooit tevoren. Dit vraagt van ons om soms tegen onze natuur in de gaan. Door nu alvast aandacht te besteden aan de toekomst hoef jij straks als het tegenzit niet plotseling halsoverkop een andere kant op te rennen. Veel succes.”

 

Maak er een gezond businessmodel van

“Adviseurs zijn geen filantropische instellingen. Actief klantbeheer kost een adviseur tijd en diezelfde tijd is zo hard nodig om klanten te helpen bij nieuwe hypotheekverstrekkingen. En daarvan weten we zeker dat het geld oplevert. Het is daarom niet zo gek dat voor veel adviseurs actief klantbeheer iets is wat ze wel zouden willen, maar niet aan toekomen. Maar er is wel degelijk een heel goed businessmodel te maken van actief klantbeheer”, aldus Dylan Dresens van FlexFront.

“De afgelopen jaren was er sprake van een goede hypotheekmarkt, de klanten liepen vaak vanzelf naar binnen en de coronaperiode heeft ons geen windeieren gelegd. Het zou zomaar een reden zijn om niet te denken aan morgen en overmorgen. En niet terug te denken aan de mindere tijden. We roepen het al jaren; we zouden eigenlijk meer aan onze bestaande klanten moeten doen.

Laten we dit moment pakken om van woorden naar daden te gaan. Waarom? Omdat onze klanten daar (latent) behoefte aan hebben en het gewoon bijdraagt aan een gezond business- en verdienmodel.

Het goed insteken van actief klantbeheer heeft voor u veel voordelen:

• Het zorgt voor een nog betere relatie met uw klanten en verhoogt de kans dat ze weer bij u aankloppen als ze gaan verhuizen, verbouwen of verduurzamen.

• Als u het echt goed doet, weet u dat ze willen verhuizen en neemt u zelf contact op.

• Het zorgt voor omzet, omdat veel klanten ook in de jaren na hypotheekverstrekking behoefte hebben aan advies en daar ook voor willen betalen. Ze weten dit echter vaak zelf nog niet. U moet dus uw best doen deze behoefte aan te boren.

• Juist in een slechtere hypotheekmarkt, die er zeker weer aan gaat komen, creëert u zo een meer continue instroom van klanten en dus omzet. Daar hoeft u overigens geen abonnementen voor in te voeren.

• Een actief klantbestand en continue omzet uit bestaande klanten zorgt er voor dat uw klantenbestand en advieskantoor significant meer waard zijn.

• En tot slot draagt dit bij aan het aantoonbaar invullen van uw zorgplicht en levert het tevreden klanten op. En dat maakt het werk er een stuk leuker op.

Leuk en aardig, maar ik kom er gewoonweg niet aan toe, hoor ik u denken. En het kost me heel veel tijd om een paar klanten bij mij weer aan tafel te krijgen. En daar komt samenwerken en het inzetten van expertises om de hoek kijken. Veel van de initiatiefnemers van het platform Actief Klantbeheer kunnen u ondersteunen bij het realiseren van een goed businessmodel. Door onder andere software, ondersteuning en training.

Net als u is FlexFront momenteel ook nog erg afhankelijk van instroom van nieuwe hypotheekaanvragen. Wij weten ook hoe het in pak ‘m beet 2008 tot 2012 was, wij hadden het net als velen van u moeilijk. Wij geloven daarom dat ook voor ons actief klantbeheer een goed businessmodel zou zijn en kan zorgen voor omzet in mindere hypotheektijden. Wij hebben een dienstverlening ontwikkeld waarmee we u helpen continu in contact te blijven met uw klanten, uit uw naam klanten te benaderen als daar reden toe is en klanten die behoefte hebben aan advies bij u tafel te krijgen. U het advies, wij regelen alles, ontzorgen u en de klant. Samen staan we sterk en creëren we een voor beiden gezond verdienmodel, ook als het in hypothekenland wat minder gaat.”

 

Versla de varkenscyclus!

“Je ziet het op dit moment gebeuren. Er zijn relatief veel nieuw toetredende financieel dienstverleners op de hypotheekmarkt. Oudwerknemers van banken die voor zichzelf beginnen. Of medewerkers van advieskantoren die uit loondienst treden en op eigen benen gaan staan. En dat op de top van de markt. Want er zijn zoveel kansen. Maar zijn die er wel?”, aldus Dirk van Haarlem van Helder Beheerd.

“Een varkenscyclus is een verschijnsel uit de economie. Het komt erop neer dat overschotten en tekorten van een bepaald product elkaar afwisselen. Het spel tussen vraag en aanbod en de daarmee gepaard gaande schommelende prijzen.

Als de woning- en hypotheekmarkt gunstig is dan neemt het aantal hypotheekaanbieders en -adviseurs toe. Deze aanbieders en adviseurs richten zich massaal op de gestegen aankoop en oversluitvraag. In de tussentijd neemt het aanbod van woningen geleidelijk af. Of de oversluitmarkt droogt op. De reactieve vraag naar advies neemt weer af. En deze cyclus herhaalt zich om de zoveel jaren.

De afgelopen maanden hebben alle partijen de hypotheekrente verhoogd. In combinatie met de gestegen huizenprijzen lijkt er wat meer rust te komen aan de ‘gekte op de huizenmarkt’. Is het feest op de hypotheekmarkt daarmee ook voorbij? De huizen zijn immers al op. Oversluiten was nu het devies. Maar wat als dat ook ophoudt? Door de aanwas van adviseurs komt er nu een moment nabij waarbij er wellicht te veel adviseurs zijn. En dat na jaren van tekorten aan adviseurs. De vraag is wat je kunt doen als de aanvraagstroom stagneert. Dit om te voorkomen dat je druk bent met het “poetsen van de kassa” zonder dat er klanten zijn.

Naast dat het verstandig is om voor je bedrijf te bepalen of je efficient werkt (waar we overigens vanuit Helder Beheerd prima bij kunnen ondersteunen; maar dit terzijde), is een zeer goede mogelijkheid het benaderen van je oude ‘transacties’. Ik noem bewust de term ‘transacties’ omdat het vaak na het sluiten van de hypotheek ijzingwekkend stil blijft in de relatie tussen adviseur en klant. En dat is zonde. Want als je een relatie hebt met iemand, dan blijf je in gesprek. Dan heb je het over de veranderingen in een mensenleven. En die veranderingen zijn er altijd. En bij iedereen. Denk aan samenwonen, trouwen, kinderen, werk, verandering van werk, oplossingen bij een situatie van arbeidsongeschiktheid, een nieuwe woning, ervoor zorgen dat je partner kan blijven wonen als jij komt te overlijden, wensen voor een verzorgde oude dag, echtscheiding, een nieuwe partner en ga zo maar door.

Meer dan eens komt in onze praktijk de vraag op tafel: ‘Maar hoe begin ik dan?’. En dan gaat het niet alleen om het inrichten van systemen of het verkrijgen van de juiste data. Er is vaak een schroom om die klant, na acht jaar radiostilte, weer eens te bellen…

Wees gerust. Dat hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Het begint met oprechte interesse. Dat is een ‘must’ voor een goed gesprek. En dat kan heel simpel beginnen met de vraag ‘Hoe gaat het met u?’. Het is vervolgens aan de adviseur of de binnendienstmede werker om verder te gaan in de dialoog. Zoals al opgemerkt; onderwerpen genoeg.

Onze ervaring is dat er tot in 25 procent van de gevallen sprake is van een adviesbehoefte waar ook nog eens een opdracht tot dienstverlening uit kan voortkomen. Gewoon door het gesprek aan te gaan. Zo eenvoudig is het.

Jij kunt een winnaar zijn. Door met het grootste kapitaal dat een advieskantoor heeft aan de slag te gaan: de bestaande klant. Maak een klein en kort plan. Ga met je collega’s aan de slag om het goed in te richten. En dan blijft er nog maar één motto: JUST DO IT!

Je zult zien. Het leidt tot mooie gesprekken, tevredener klanten, doorverwijzingen en een goed gevulde agenda met declarabele adviesgesprekken. Dat is goed voor de klant. En voor jou. Het maakt dat jouw kantoor de varkenscyclus verslaat!”

 

Misverstand Consumentenbond biedt kansen

“Welke hulp heb je tussentijds nodig bij hypotheken met een rentevaste periode van 20 jaar?’ Met deze retorische vraag stelde de Consumentenbond de waarde van serviceabonnementen ter discussie bij de vergelijking van onderhoudspakketten van verschillende advieskantoren”, aldus Martin Holleman, tot 1 juli 2022 verbonden aan Adfiz.

“Daarbij werd het de klant overzicht bieden van zijn financiële producten bij verschillende aanbieders wegzet als ‘gebakken lucht’. Net als veel adviseurs maakte ik mij in eerste instantie boos dat een organisatie die de belangen van consumenten zegt te dienen hen zo op het verkeerde been zet. Wees gerust: Adfiz is hier als branchevereniging ook zeker in gesprek met de Consumentenbond. Toch bieden deze kwalijke misverstanden ook kansen.

In gesprekken met stakeholders vergelijk ik financieel advies tijdens de looptijd van de hypotheek vaak met een cv-ketel. Je kunt ervoor kiezen een cv-ketel eens per twintig jaar te laten vervangen en een monteur te laten komen op het moment dat het apparaat het onverwachts toch tussentijds begeeft. Het risico dat het goed misgaat, is namelijk heel erg klein, maar als het dan tóch misgaat kan dat verstrekkende gevolgen hebben; bijvoorbeeld bij een brand of koolmonoxidevergiftiging. Niet voor niets raadt de Consumentenbond consumenten dan ook ten zeerste aan om wél een onderhoudscontract af te sluiten voor een cv-ketel. Op zijn website vat de Consumentenbond het belang daarvan beknopt samen: ‘Met regelmatig onderhoud zorg je dat een cv-ketel veilig en zuinig blijft werken’.

Dit is de sleutel naar het succesvol overtuigen van de consument(enbond) van het belang van actief klantbeheer. Het product waar het abonnement op ziet is totaal verschillend, maar ook een financieel serviceabonnement biedt de klant gemoedsrust, veiligheid en in veel gevallen een mogelijke besparing. Bijvoorbeeld door een periodieke check van de financiële producten en persoonlijke situatie van de klant. En nee: acht van de tien keer zal zo’n periodieke check - net als bij het cv-ketel onderhoud - weinig verrassende resultaten opleveren. Maar we zijn er als adviseurs juist voor dat ene moment dat de periodieke check wel het verschil maakt. Door bijvoorbeeld die ene klant met een rentevaste periode van twintig jaar te adviseren om tussentijds over te sluiten en zo maandelijks te besparen. Of met één telefoontje of mailtje overzicht te bieden in de afgesloten verzekeringen zonder dat de klant bij drie of vier verschillende verzekeraars in hoeft te loggen.

Als adviessector hoeven wij elkaar niet te overtuigen van het nut van actief klantbeheer. Ik spreek vanuit Adfiz veel adviseurs van wie de klanten met plezier een klein maandelijks bedrag betalen voor hun serviceabonnement. Omdat het voor rust en zekerheid zorgt, je altijd met je vragen bij de specialist terecht kunt en als mooie bijkomstigheid heeft dat het zichzelf vroeg of laat ook in harde euro’s terugverdient. Toch ben ik bang dat er ook genoeg consumenten zijn die – samen met de Consumentenbond - nog leven met de gedachte dat een serviceabonnement weggegooid geld is. Laten we als sector daarom nog eens kritisch naar de inhoud van serviceabonnementen kijken, maar vooral klant voor klant de vraag stellen of zij net zo’n veilig gevoel willen hebben bij hun financiën als bij hun cv-ketel. Want waar de cv-monteur ervoor zorgt dat klanten er letterlijk warmpjes bij zitten, zorg jij er als adviseur voor dat de klant er financieel warmpjes bij zit.”

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
ROMEO Groep neemt FlexFront over

ROMEO Groep neemt FlexFront over

Romeo Groep neemt alle aandelen van FlexFront B.V. over. Ook worden de daaraan gerelateerde midoffice activiteiten van BCMGlobal Nederland overgedragen. De komende...

ChatGPT versus Enno Wiertsema

ChatGPT versus Enno Wiertsema

Nieuw in VVP in 2024: de redactie legt een vraag voor aan ChatGPT en laat vervolgens een deskundige van vlees en bloed op het antwoord reageren. In VVP 2 is de prompt:...

ABN Amro: "Huizenprijzen stijgen naar verwachting met zes procent in 2024"

ABN Amro: "Huizenprijzen stijgen naar verwachting met zes procent in 2024"

Doordat de vooruitzichten op de huizenmarkt voor het tweede kwartaal op rij verbeteren, stelt ABN Amro haar prijsraming in de nieuwste editie van de Woningmarktmonitor...

ChatGPT versus Enno Wiertsema

ChatGPT versus Enno Wiertsema

(Uit VVP 2-2024) Nieuw in VVP in 2024: de redactie legt een vraag voor aan ChatGPT en laat vervolgens een deskundige van vlees en bloed op het antwoord reageren....

Modelbrief

Modelbrief

(Adfiz in Ken je vak! VVP 2-2024) Samen met het Verbond van Verzekeraars heeft Adfiz stappen gezet om het traject collectieve waardeoverdracht te standaardiseren...

Adfiz: convenant ouderen doortrekken naar andere groepen

Adfiz: convenant ouderen doortrekken naar andere groepen

In zijn maandcolumn roept Adfiz-directeur Enno Wiertsema op tot het doortrekken van het onlangs gesloten convenant 'Ouderen en toekomstbestendig wonen' naar andere...

Niels Berendsen nieuwe CFRO Obvion Hypotheken

Niels Berendsen nieuwe CFRO Obvion Hypotheken

Niels Berendsen wordt per 1 juni 2024 benoemd tot Chief Financial & Risk Officer (CFRO) bij Obvion Hypotheken. De nieuwe rol van CFRO is ontstaan door een samenvoeging...

Soms loont het jezelf af te raden bij je klant

Soms loont het jezelf af te raden bij je klant

(Partner in kennis Dukers & Baelemans in VVP-special Duurzaam Advies 2024) “Wij hebben vorige week bij jullie onze hypotheek afgesloten voor het verbouwen...

Advies kan duurzaam gedrag verbeteren

Advies kan duurzaam gedrag verbeteren

(Joerie van Looij, Adfiz, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Duurzame ontwikkeling is één van de grote uitdagingen waar we voor staan. Succes hierin...

Wees er ook voor isoleerders, verduurzamers en bespaarders

Wees er ook voor isoleerders, verduurzamers en bespaarders

(Partner in kennis Obvion in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Het belang van verduurzamen is onder de Nederlandse bevolking inmiddels wel duidelijk. We rijden...