Advies uitgebleven, werkgever benadeeld

Angelo Wiegmans is raadgever voor werkgevers en specialist op het gebied van verzuim. Vanuit Bedrijf Plus en Qees helpt hij werkgevers bij problemen in verzuimdossiers, organisatievraagstukken, bezwaarprocedures UWV, WGA-herbeoordelingen en het maken van de afweging ERD WGA en Ziektewet.

(Angelo Wiegmans, BedrijfPlus en Qees, in Ken je vak! VVP 6-2020) Gelukkig heb ik een advies gevraagd, zegt de werkgever. Ik geef aan dat het op zijn minst vreemd is dat er na 2014 niet opnieuw is gekeken naar wat het meest interessant voor hem is.

Sinds de invoering van de Wet WIA kunnen werkgevers eigenrisicodrager worden voor de WGA. In het begin had je twee categorieën werkgevers: klein en groot. Alle werkgevers betaalden een gedifferentieerde premie. Sinds 2014 is dit gewijzigd naar drie categorieën werkgevers: klein, middelgroot en groot. Kleine werkgevers betalen een (vaste) sectorpremie, middelgrote een deel (vaste) sectorpremie en deel gedifferentieerde premie en grote werkgevers betalen alleen een gedifferentieerde premie. Per 1 januari 2022 gaat de grens van de kleine werkgever van tien naar 25 werknemers met een gemiddelde loonsom. Nu is de grens bij klein voor 2021 346.000 euro, dat wordt dus ruim 865.000 euro plus nog de indexatie in 2021.

Onlangs werd ik gebeld door een werkgever om naar zijn WGA-verzekering te kijken, want hij vond de premie voor deze verzekering behoorlijk hoog. Het blijkt een kleine werkgever te zijn met een loonsom van bijna 325.000 euro. De werkgever geeft aan dat hij altijd een verzekering heeft gehad. In de beginjaren was het aantrekkelijk om dit te verzekeren, want dat scheelde behoorlijk wat premie ten opzichte van het UWV, geeft de werkgever aan. Alleen is de premie de laatste jaren flink gestegen, zegt de werkgever.

Sinds 2014 is dit gewijzigd, zeg ik, en betalen kleine werkgevers een (vaste) sectorpremie. Deze premie kan jaarlijks wel stijgen of dalen, dit is alleen afhankelijk van de hele sector (daarom staat vaste tussen haakjes). Mocht een werknemer in de WGA instromen, wordt dat niet direct aan een kleine werkgever toegerekend. De werkgever is verbaasd. Mijn assurantieadviseur heeft me dit nooit verteld. Dat is jammer zeg ik, want ik heb berekend dat de premie bij de verzekeraar ten opzichte van het UWV hem en zijn personeel jaarlijks ruim 4.000 euro gaat besparen. De helft van de premie wordt namelijk betaald door de werknemer. Wel wordt hiermee het UWV verantwoordelijk voor de re-integratie tijdens de WGA-uitkering voor een periode van tien jaar, waarvoor hij nu zelf verantwoordelijk is.

Dubbele premie

Er is me nog wat opgevallen, zeg ik. U bent ook eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Ik leg de werkgever uit welke verantwoordelijkheden hier allemaal bij komen kijken en geef ook aan dat de uitvoerder voor de Ziektewet dit regelt. Wel blijft u als werkgever eindverantwoordelijk en het kan een loonsanctie opleveren. Het premieverschil is in werkelijke euro’s minimaal. Alleen betaalt u dubbel. Het blijkt namelijk dat via de Belastingdienst een Ziektewetpremie wordt betaald en bij de verzekeraar. We gaan de te veel betaalde premie terugvragen, inmiddels bij het uitkomen van deze column heeft de verzekeraar deze premie aan de klant terugbetaald.

Met de komst van de nieuwe indeling in 2022 is het zeker zinvol om de inkomensportefeuille eens onder de loep te nemen en te inventariseren welke werkgevers een advies kunnen gebruiken eind 2021. Hopelijk zonder 1,5 meter afstand in acht te hoeven nemen…

Reactie toevoegen

 
Variant: Basis voor werkenden

Variant: Basis voor werkenden

In deze OCTAS-variant ligt de nadruk op één gelijke regeling voor alle werkenden: werknemers en zelfstandigen. OCTAS: “Eén stelsel voor...

Variant: Werk staat voorop

Variant: Werk staat voorop

De tweede variant die OCTAS in haar rapport presenteert, is: Werk staat voorop. De commissie: “In deze variant draaien we de huidige werkwijze om: eerst reintegratie...

Variant: Huidig stelsel beter

Variant: Huidig stelsel beter

De eerste variant die OCTAS in haar rapport presenteert, is: Huidig stelsel beter. In deze variant ligt de nadruk op het vereenvoudigen van het huidige stelsel en...

Verbond: "Geen tijdrovende en ingrijpende verbouwing arbeidsongeschiktheidsstelsel"

Verbond: "Geen tijdrovende en ingrijpende verbouwing arbeidsongeschiktheidsstelsel"

Het stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid, reageert het Verbond van Verzekeraars op het OCTAS-rapport, kan snel verbeterd worden, met behoud van een goed...

UWV: één regeling voor alle werkenden

UWV: één regeling voor alle werkenden

UWV vindt het van belang dat mensen in het nieuwe arbeidsongeschiktheidsstelstel worden gestimuleerd en ondersteund om weer aan het werk te gaan. En dat er wordt...

Ondernemersorganisaties missen aandacht eerste twee ziektejaren in advies OCTAS

Ondernemersorganisaties missen aandacht eerste twee ziektejaren in advies OCTAS

VNO-NCW en MKB-Nederland missen in het OCTAS-rapport voorstellen voor maatwerk om zieke werknemers gedurende die eerste twee jaar duurzaam weer aan het werk te helpen....

FNV hekelt 'afbraak-scenario' OCTAS

FNV hekelt 'afbraak-scenario' OCTAS

De FNV heeft met "stijgende zorg kennisgenomen van het eindrapport van de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) over het stelsel...

OCTAS presenteert varianten om arbeidsongeschiktheidsstelsel te vereenvoudigen

OCTAS presenteert varianten om arbeidsongeschiktheidsstelsel te vereenvoudigen

De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstel (OCTAS) heeft haar advies uitgebracht aan minister Van Gennip (SZW). In het advies presenteert OCTAS...

FNV: stijging arbeidsongeschikten door doorgeslagen flexibilisering

FNV: stijging arbeidsongeschikten door doorgeslagen flexibilisering

De doorgeslagen flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dat is volgens nieuw FNV-onderzoek dé veroorzaker is van de hoge instroom in de WIA. De FNV in haar rapport...

Het spel en de knikkers

Het spel en de knikkers

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! in VVP 1-2024) Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering draait het niet alleen om het spel, maar ook om de knikkers....