Adviesalerts!

Adviesalerts 2021

U bent weer bij met dit overzicht van ontwikkelingen bij leven, hypotheek en krediet. Adviesalerts!

Als iemand onafgebroken tien jaar vrij is van kanker mogen verzekeraars bij het afsluiten van overlijdensrisico- en uitvaartverzekeringen sinds 1 januari de ziekte niet meer meewegen bij de vaststelling van premies. Bij jongeren tot 21 jaar geldt een termijn van vijf jaar. “Het is juist voor deze groep van belang om een overlijdensrisicoverzekering te kunnen afsluiten, omdat zij in een levensfase zitten waarin zij een overlijdensrisicoverzekering nodig kunnen hebben om bijvoorbeeld voor het eerst een huis te kopen”, aldus de minister van Financiën die het schone lei-beleid heeft ingevoerd. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en het Verbond van Verzekeraars hebben een gezamenlijke lijst opgesteld met specifieke kankersoorten waar kortere termijnen gehanteerd kunnen worden.

Verzekeraars behouden het recht om bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering of uitvaartverzekering andere aandoeningen of relevante aspecten, bijvoorbeeld levensstijl, mee te wegen en daarnaar ook te vragen. Ook naar bestaande klachten die bijvoorbeeld het gevolg kunnen zijn van de kanker of de behandeling ertegen.

‘Het blijft zeer belangrijk om met de klant goede afspraken te maken over de dienstverlening’

Adfiz en Verbond van Verzekeraars hebben een factsheet gemaakt met een samenvatting van de regeling en wat zij voor de adviseur betekent.

Geen premienazorgplicht

De nazorgplicht gaat niet zo ver dat een financieel adviseur een consument moet informeren over de premiedalingen van overlijdensrisicoverzekeringen. Aldus vorig jaar de Commissie van Beroep van Kifid, die daarmee de eerdere uitspraak van de Geschillencommissie omdraaide. Kifid: “De Commissie van Beroep oordeelt dat gedurende de looptijd van een verzekering de adviseur zijn klant moet informeren over eventuele wijzigingen in het product, zoals dat via de adviseur is afgesloten. Dus: de adviseur moet de consument informeren als bijvoorbeeld de premie voor zijn ORV zou wijzigen. De wettelijke nazorgplicht gaat niet zo ver dat een adviseur de consument moet informeren over algemene marktontwikkelingen zoals premiedalingen van ORV’s.” Alle vorderingen worden door Kifid nu inderdaad structureel afgewezen.

Een consument en een financieel adviseur kunnen over een premienazorgplicht uiteraard wel afspraken maken. Adfiz meent: “De duidelijkheid die met deze uitspraak is ontstaan, is zeer welkom. Tegelijk is in dit hele traject, en de media-aandacht die daarbij kwam kijken, helder geworden welke percepties en hoge verwachtingen klanten hebben over de dienstverlening van adviseurs. Die waardering is natuurlijk positief, maar om toekomstige teleurstellingen te voorkomen blijft het zeer belangrijk om met de klant goede afspraken te maken over de dienstverlening, expliciet te communiceren over belangrijke wijzigingen en de zorgplicht/nazorg serieus te nemen.”

Overdrachtsbelasting

Kopers van achttien tot 35 jaar betalen sinds 1 januari eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning. Vanaf 1 april 2021 geldt aanvullend dat de woning niet duurder mag zijn dan 400.000 euro. De koper heeft een schriftelijke verklaring nodig om gebruik te maken van de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Daarin verklaart de koper dat hij aan bepaalde voorwaarden voor de vrijstelling voldoet. Dat is de voorwaarde van zelfbewoning en de voorwaarde dat de vrijstelling niet eerder is gebruikt. De koper geeft de verklaring af aan de notaris.

De vrijstelling geldt voor iedere koper afzonderlijk. Is één van de kopers 35 jaar of ouder en de ander jonger dan 35 jaar, dan betaalt de persoon van 35 jaar of ouder over zijn/haar deel twee procent belasting.

Wegingsfactoren studieschuld verlaagd

De invloed van een studieschuld op het maximaal te lenen hypotheekbedrag wordt bepaald door een wegingsfactor, waarmee een fictieve maandlast van de studieschuld wordt berekend als een percentage (factor) van de oorspronkelijke schuld. 1 januari 2021 zijn de wegingsfactoren verlaagd, in opvolging van het onafhankelijk advies van het Nibud dat het kabinet hierover heeft gevraagd. Voor studenten die onder het basisbeursstelsel hebben gestudeerd wordt de factor 0,65 procent (was 0,75) en voor studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd wordt de factor 0,35 procent (was 0,45). Deze factor is anders omdat de aflosperiode onder het leenstelsel 20 jaar langer is dan onder het basisbeursstelsel en omdat de terugbetaalvoorwaarden gunstiger zijn, waardoor de maandlast lager is.

Aanscherping leennormen krediet

De leennormen van consumptief kredietaanbieders worden per 1 april aangescherpt op advies van het Nibud. Zo worden bijvoorbeeld ook de daadwerkelijke kosten van kinderopvang en de auto meegenomen en wordt onderscheid gemaakt tussen huurders en bezitters van een eigen woning. Afhankelijk van de situatie in het huishouden van de individuele consument zullen mensen minder kunnen lenen. Van 1 januari tot 1 april 2021 geldt binnen de huidige methodiek een tijdelijke opslag bij het vaststellen van de leennorm voor consumptief krediet.

In verband met de coronacrisis is de maximale rente op kredieten per 10 augustus 2020 tijdelijk verlaagd van veertien naar tien procent. De maatregel zal in ieder geval gelden tot 1 maart 2021. De maatregel kan daarna nog met maximaal zes maanden worden verlengd. De lagere maximale rente geldt ook voor nieuwe kredietopnames binnen de kredietlimiet. Onderzocht wordt of structurele verlaging, eventueel naar een nog lager percentage, gewenst.

Nieuw sinds 1 januari: schone lei-beleid ex-kankerpatiënten.

Consumenten mogen volgens Kifid verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

Schuldhulpverlening

Per 1 januari 2021 is de berekening van de beslagvrije voet veranderd en zijn nog meer wijzigingen in het beslagrecht van kracht geworden. De Wet herziening van het beslag en executierecht heeft drie uitgangspunten: bestaansminimum schuldenaar moet worden geborgd, beslag en executie moeten zo effectief en efficiënt mogelijk plaatsvinden, bij te hoge kosten geen beslag of executie.

Een wijziging in de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) geeft gemeenten expliciet de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Hierdoor krijgen gemeenten mensen met schulden tijdig in beeld en kunnen zij schuldhulpverlening aanbieden.

Reactie toevoegen

 
Premie-inkomen Leven gestegen in eerste kwartaal

Premie-inkomen Leven gestegen in eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2023 is het premie-inkomen Leven met tien procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De stijging deed zich vooral voor bij eenmalige...

Klantbelang moet centraal blijven staan, ook bij ‘closedbook-portefeuilles’ levensverzekeraars

Klantbelang moet centraal blijven staan, ook bij ‘closedbook-portefeuilles’ levensverzekeraars

De dienstverlening en informatieverstrekking aan klanten van een ‘closedbook’-levensverzekering lijken op dit moment adequaat te gebeuren. Ook bij uitbesteding...

Minder individuele levenpolissen in 2022

Minder individuele levenpolissen in 2022

In 2022 bestond de productie van de individuele levensverzekeringen uit 367.000 polissen. De bijbehorende APE (annualized premium equivalent) bedraagt 0,29 miljard...

Verhouding leen- en hypotheekrentes weer wat genormaliseerd

Verhouding leen- en hypotheekrentes weer wat genormaliseerd

“Het grensbedrag tot waar een persoonlijke lening voordeliger is dan een hypotheek verhogen is weer wat genormaliseerd”, stelt Geld.nl. Amanda Bulthuis,...

"Maak hypotheeknormen anti-cyclisch"

"Maak hypotheeknormen anti-cyclisch"

Tijdens een DNB-bijeenkomst met huurders, starters en anderen kwamen volgens de toezichthouder originele hypotheek-ideeën bovendrijven. DNB: “Zo blijkt...

Kredietrente kruipt naar bovengrens

Kredietrente kruipt naar bovengrens

De gemiddelde rente voor Persoonlijke Leningen bevindt zich volgens MoneyView weer (bijna) op hetzelfde niveau als tien jaar geleden en veel aanbieders kruipen met...

Verhuizen is niet blijven wonen waar je woont

Verhuizen is niet blijven wonen waar je woont

HYPOTHEKEN – De zeer op leeftijd zijnde consument ziet de uitkeringen van zijn lijfrenteverzekeringen eindigen en voorziet dat zijn besteedbaar inkomen te...

AFM: "Pertinent niet de bedoeling dat alle deuren naar maatwerk dichtslaan"

AFM: "Pertinent niet de bedoeling dat alle deuren naar maatwerk dichtslaan"

“Wij zijn niet tégen maatwerk, we willen alleen dat het verantwoord gebeurt.” Dat zegt Zdenka van Schaik, bij de AFM verantwoordelijk voor het...

"Consumptief krediet hoort niet binnen de hypotheek thuis"

"Consumptief krediet hoort niet binnen de hypotheek thuis"

(door Klaas-Jan Dantuma, directeur NVF) De leennormen bij hypotheken moeten strenger, zo oordeelt de AFM onlangs. Het lijkt mij prima dat hier opmerkingen over...

Kredietaanbieders verkleinen leenruimte

Kredietaanbieders verkleinen leenruimte

Geldverstrekkers houden sinds 15 juli bij het bepalen van de leenruimte consumptief krediet rekening met de inflatie en daarin de stijgende energieprijzen. Door...