Adviesalerts! financiële fitheid

Fitheid algemeen beeld

Financieel adviseurs kijken steeds breder naar de financiële fitheid van hun klanten. Een goede ontwikkeling natuurlijk, helemaal omdat er nog best veel zendelingenwerk te doen is bijvoorbeeld onder huurders. Zoals gewoon in VVP-Specials en -Katerns weer een aantal Adviesalerts!.

Onderzoek in opdracht van Scildon door Bierhaalder en De Jong in 2020 toonde aan dat bijna 70 procent van de huurders geen overlijdensriscoverzekering bezit. Later onderzoek door TAF kwam zelfs tot de conclusie dat maar vijf procent van de huurders zo’n polis afgesloten heeft. TAF: “Waar kopers vaker de noodzaak van een ORV zien, omdat dit bij het hypotheekgesprek ter sprake komt, is er bij huurders vaker geen besef dat het betalen van de huur in gevaar kan komen door het overlijden van een van de kostwinners. Sterker nog: 31 procent van de huurders zonder ORV geeft juist het feit dat ze in een huurwoning wonen, als reden aan waarom ze vinden dat ze geen ORV nodig hebben.”

Naast het feit dat er (liever) niet over overlijden wordt nagedacht en het ontbreken van kennis over de ORV, vormt de prijsperceptie een drempel. TAF: “Ruim de helft van de mensen zonder ORV, blijkt de maandelijkse premielasten van zo’n verzekering te overschatten. Als reden waarom zij geen ORV hebben, geeft 20 procent aan dat het te duur is en dertien procent dat er geen geld voor is. Blijven deze redenen nog overeind als zij zouden weten wat de daadwerkelijke premie is?”

Inmiddels komen er ORV’s speciaal voor huurders op de markt. Maar de grootste uitdaging lijkt dus vooral het vergroten van het bewustzijn bij huurders, waarbij niet alleen het belang maar ook product en premie duidelijk moeten worden uitgelegd. Iets dat ook andere doelgroepen geldt en waar de financieel adviseur nadrukkelijk zijn rol kan en ook gewoon moet pakken.

Steeds belangrijker

ORV en inkomensbescherming kwamen voorheen vooral aan bod in het hypotheekadviesgesprek. Bureau DFO, dat jaarlijks de waardering meet van het intermediair met betrekking tot verzekeraars die overlijdensrisicoverzekeringen voeren, ziet dat “langzaam maar zeker ook de andere motieven om deze verzekering onder de aandacht te brengen, zoals in het kader van nabestaandenregeling, voogdij, alimentatie en in de zakelijke sfeer compagnonsverzekering, steeds belangrijker worden”.

ZZP’ers zijn en blijven ook een interessante doelgroep. Hera Life en BNP Paribas Cardif introduceerden enige tijd geleden Hera Zelfverzekerd. De verzekering biedt een eenmalige uitkering van naar keuze tussen de 35.000 en 200.000 euro wanneer een zelfstandige een lichamelijke functie verliest. De ontwikkelaars: “De verzekering is met name geschikt voor zelfstandigen die niet willen betalen voor een AOV, maar wel behoefte hebben aan een vangnetoplossing. En voor ondernemers die al een AOV hebben of deelnemen aan een broodfonds, maar graag wat extra zekerheid en bescherming wensen.”

Financiële gezondheidscheck

Personal benefits, worksite marketing, het zijn begrippen die een beetje op de achtergrond zijn geraakt. Maar ze zullen alleen maar belangrijker worden, nu de hervorming van het pensioenstelsel er aan komt. Een goede begeleiding door de financieel adviseur bij het maken van de juiste keuzes rond pensioen wordt cruciaal. En die begeleiding zal vaak via de werkgever geboden gaan worden.

‘Fors risico op te laag verzekerd bedrag oude ORV’s’

Sowieso staat de financiële fitheid van werknemers momenteel flink in de belangstelling, mede lijkt het doordat het leven duurder is geworden. Zo werd onlangs de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid gelanceerd, een samenwerkingsverband van bedrijven en organisaties die zich willen inzetten voor de financiële gezondheid van hun werknemers. Het Nibud ontwikkelde in dit verband samen met Deloitte en Universiteit Leiden de FinanciëleGezondheidsCheck. Een snelle test van vijftien vragen, die wetenschappelijk is onderbouwd en waarmee mensen een beeld krijgen van hun financiële gezondheid. De tool geeft ook concrete tips en wijst de weg naar hulpmiddelen waarmee mensen meer grip op hun inkomsten en uitgaven kunnen krijgen.

Te laag verzekerd bedrag

Er is veel te doen geweest rond de zorgplicht van de adviseur bij ORV. Daarbij ging het vooral over de vraag of de adviseur in actie moet komen bij premiedalingen.

Relatiebeëindiging

Adfiz opende eind vorig jaar een kennisdossier relatiebeëindiging, ook toegankelijk voor niet-leden. Adfiz: “Een relatiebeëindiging kan net zo impactvol zijn op de financiële planning van een klant als overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Toch staat het niet standaard in dat rijtje. En ook al is het niet te verzekeren, goede afspraken en informatie kunnen wel degelijk helpen toekomstige problemen te voorkomen. Is het risico op relatiebeëindiging bij jou ook nog niet altijd standaard onderwerp van gesprek met klanten? Of vind je het lastig om het gesprek erover te beginnen? Dan geeft het nieuwe kennisportaal Scheiden je handvatten, tips en tools om dat te veranderen.”

ORV-premies blijven dalen

Ook in 2022 daalde de ORV-premies, constateert MoneyView in haar jongste Special Item Overlijdensrisicoverzekeringen. Het onderzoeksbureau: “Zowel de hoogste, laagste als gemiddelde premies zijn weer lager dan in het jaar daarvoor. De hoogste premie daalde met 16,1 procent, wat vooral te verklaren is door het feit dat er enkele producten met afkoopwaarde verdwenen zijn. De gemiddelde premie voor een overlijdensrisicoverzekering is in 2022 met 8,2 procent gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Sinds 2002 is de gemiddelde premie voor een overlijdensrisicoverzekering met een gelijkblijvende dekking gedaald met maar liefst 65 procent.”

De prijsconcurrentie heeft ook effect op het type product dat nog wel wordt aangeboden. De wat duurdere ORV’s, waarbij de klant de premiereserve terugkrijgt als de verzekering voor de einddatum wordt beëindigd, zijn door meerdere verzekeraars van de markt gehaald.

Volgens MoneyView is het aantal ORV-aanbieders in vijf jaar tijd bijna gehalveerd naar twaalf. Op het hoogtepunt in 2009 waren er nog 42 aanbieders. Het bureau: “De weggezakte vraag als gevolg van het vervallen van de verplichting bij NHG om naast de hypotheek een ORV te sluiten en niet aflatende concurrentie op prijs lijken debet te zijn aan deze ontwikkeling.”

Inmiddels is duidelijk dat dit niet eindeloos het geval is, al helemaal niet als de adviseur zich daar niet op heeft vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst. Maar valt de adviseur ook niks te verwijten als het verzekerd bedrag te laag blijkt? In het jongste ORV-onderzoek van Bureau DFO onderkennen adviseurs “dat er bij veel consumenten een fors risico is dat in het verleden afgesloten ORV’s op dit moment een te laag verzekerd bedrag hebben om de doelstellingen, die op het moment van het afsluiten van de verzekering aanwezig waren, nog volledig te kunnen realiseren op het moment dat er sprake is van een voortijdig overlijden”.

Gelukkig blijkt uit het onderzoek ook dat “er een behoorlijk draagvlak lijkt te bestaan voor trajecten, waarbij verzekeraars en intermediair samenwerken bij het attenderen van consumenten op het belang van een ORV en het uitvoeren van onderhoud en nazorg. Een dergelijke samenwerking kan een optie zijn om versneld consumenten met een ORV te benaderen die zich mogelijk niet bewust zijn van het feit, dat zij momenteel daadwerkelijk onderverzekerd zijn”.

Sowieso past dit natuurlijk bij actief klantbeheer, zorgplicht of niet.

Digitaal geworstel

Om financieel fit te zijn, moet je tegenwoordig ook digitaal goed uit de voeten kunnen. Daar gaat het in ieder geval steeds meer naar toe. Steeds duidelijker wordt dat er hele groepen zijn die met die trend niet of maar ten dele mee kunnen. In een recent rapport schrijft DNB bijvoorbeeld dat een groot aantal Nederlanders van achttien jaar en ouder “worstelt met de digitale betaalwereld”.

DNB roept evenals de AFM, die rond dezelfde tijd met een verkenning kwam, de financiële sector op om ook de mensen die digitaal niet meekomen aan boord te houden. Banken kwamen ook meteen met weer een aantal nieuwe initiatieven in een ‘Commitment van banken voor beter toegankelijk betalingsverkeer’. Helemaal prima natuurlijk, maar ondertussen is de vraag of de overheid de bal toch niet te veel bij de financiële sector legt. Want het is toch juist door de digitalisering dat het aantal lokale bank- en andere kantoren drastisch is verminderd? Nu zouden diezelfde partijen op de een of andere manier weer lokaal actief moeten worden. Dat zonder verdienmodel, want veel van de consumenten in kwestie zijn voor de financiële sector commercieel niet of nauwelijks interessant.

‘Om financieel fit te zijn, moet je tegenwoordig ook digitaal goed uit de voeten kunnen’

(mobiele) geldloketten

Waar misschien ook nog eens onderzoek naar gedaan kan worden, is of digitaal onhandige mensen ook mensen zijn die sowieso moeite hebben met geldzaken. Die correlatie zal er niet een-op-een zijn. Maar aangenomen mag worden dat ze substantieel is. Voor mensen die geldzaken lastig vinden, zijn er al initiatieven. Een mooi voorbeeld is het Geldloket Amersfoort, ooit gestart als opmaat naar een uiteindelijk niet gerealiseerde reeks van geldloketten verspreid over het land. Startpunt Geldzaken (Nibud), waar steeds meer partijen aan meedoen, richt zich op de bevordering van financiële redzaamheid en bevat inmiddels elf online (!) Geldplannen. En zo zijn er meer initiatieven. Die initiatieven zou je kunnen omvormen naar (mobiele) geldloketten waar mensen op financieel vlak worden begeleid en meteen ook worden geholpen als ze vastlopen in de digitale geldwereld.

Maar ja, dat kost geld. De zorgkosten zouden enorm oplopen als alle vrijwillige, voor de buitenwacht vaak onzichtbare mantelzorg ineens officiële zorg wordt. Dus kijkt de politiek liever de andere kant op. Hetzelfde geldt de problematiek van digitalisering; uiteindelijk is er altijd wel een familielid of buurtgenoot die even wil helpen. Maar wil je een probleem structureel oplossen of niet?

Reactie toevoegen

 
Meer over
Aantal bezoekers geldfit.nl bijna verdrievoudigd

Aantal bezoekers geldfit.nl bijna verdrievoudigd

Het afgelopen jaar zochten meer mensen dan ooit hulp bij hun financiën via Geldfit. Veel mensen kwamen in de problemen door de gestegen energieprijzen en de...

Zorgen over financiële toekomst in jaar tijd flink toegenomen

Zorgen over financiële toekomst in jaar tijd flink toegenomen

In 2022 maakte 29 procent van de volwassenen zich veel zorgen over hun financiële toekomst. Dit is de eerste stijging sinds het begin van de meting in 2013,...

Hypotheekbezitter met financiële stress zoekt geen hulp

Hypotheekbezitter met financiële stress zoekt geen hulp

Een op de vijf Nederlanders met een koopwoning en hypotheek maakt zich zorgen over zijn financiële situatie. Ondanks die zorgen schakelt de helft van alle huiseigenaren...

Bij deel Nederlanders stapelen kwetsbaarheden zich op

Bij deel Nederlanders stapelen kwetsbaarheden zich op

Als Nederlandse huishoudens kwetsbaar zijn, zijn zij dat vaak op meerdere punten tegelijk. Zo hebben huishoudens met hoge woonlasten ook vaker dan gemiddeld een...

Meer mensen verwachten verslechtering van hun financiële situatie

Meer mensen verwachten verslechtering van hun financiële situatie

Dertig procent van de bevolking van vijftien jaar of ouder ging er in het eerste kwartaal van 2022 van uit dat de financiële situatie van hun huishouden het...

Adfiz: écht werk maken van financiële fitheid

Adfiz: écht werk maken van financiële fitheid

Maak écht werk van financiële fitheid, waarbij de focus moet zijn op een integrale aanpak. Dat stelde Adfiz-voorzitter Roger van der Linden tijdens de...

Adviesalerts! Inkomen

Adviesalerts! Inkomen

(AdviesAlert Inkomen in VVP 6) De voorbije maanden zagen ontwikkelingen inzake betaald ouderschapsverlof, pensioen bij scheiding en nabestaandenpensioen. De...

Vertel het verhaal: de adviseur is cruciaal!

Vertel het verhaal: de adviseur is cruciaal!

(Uit VVP Special Cruciaal Beroep). U heeft als adviseur een cruciaal beroep! Waar liggen kansen om dat te bewijzen? VVP presenteert weer een aantal Adviesalerts!...