Adviesrelatie ontbreekt

Kifid 2017 (deel logo)

LEVENSVERZEKERINGEN – In deze zaak gaat het om een execution only levensverzekeraar. Een consument heeft bij deze verzekeraar een levenslooprekening. Per 1 januari 2015 is de fiscale wetgeving gewijzigd. Wordt het levenslooptegoed in 2015 in één keer uitgekeerd, dan geldt een vrijstelling van maximaal 20 procent over het uitgekeerde bedrag. De consument is hiervan niet op de hoogte en laat in de periode januari 2015 tot en met augustus 2015 maandelijks een bedrag van € 5.800 uit de verzekering uitkeren. De consument verwijt zijn verzekeraar hem niet actief over deze wetswijziging te hebben geïnformeerd. Verzekeraar verweert zich onder meer met de volgend argumenten:

1. De aanbieder van de levenslooprekening is een execution only verzekeraar en heeft geen adviesrelatie met zijn klanten;

2. op de site van de verzekeraar is een Vraag en Antwoord-rubriek geplaatst waarin de wijziging aan de orde gekomen is;

3. de verzekeraar heeft een digitale nieuwsbrief waarin het onderwerp aan de orde is gekomen. (De consument heeft echter geen (gratis) abonnement op deze nieuwsbrief).

De commissie is van oordeel dat de verzekeraar terecht aanvoert geen adviesrelatie met de consument te hebben. De informatieverstrekking jegens de consument is dan ook minder vergaand dan die van een assurantietussenpersoon die wel een adviesrelatie met zijn klant heeft. Naar het oordeel van de commissie reikt de zorgplicht van een verzekeraar in beginsel niet zo ver dat hij zijn klanten individueel en actief dient te informeren over de gevolgen van wetswijzigingen. De verzekeraar hoeft dus van de commissie de consument niet te wijzen op de actuele fiscale ontwikkelingen. – Uitspraak 2016 – 634

Reactie toevoegen

 
Editie
Factuurbedrag Kifid vergelijkbaar of iets hoger dan vorig jaar

Factuurbedrag Kifid vergelijkbaar of iets hoger dan vorig jaar

Per saldo is het factuurbedrag Kifid volgens Adfiz in 2024 vergelijkbaar of iets hoger dan vorig jaar. Adfiz: "De begroting van Kifid komt in 2024 iets hoger uit...

Duur taxiritje voor verzekeraar

Duur taxiritje voor verzekeraar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0988) De consument vordert dekking voor schade door diefstal van zijn bagage. De bagage is tijdens een bezoek aan Düsseldorf in de...

Hypotheekadviseur had klant moeten waarschuwen

Hypotheekadviseur had klant moeten waarschuwen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0953) De adviseur had de consument moeten waarschuwen dat de arbeidsovereenkomst van de consument tot enig wantrouwen zou kunnen leiden...

NVI brengt afwikkeling tuchtklachten onder bij Kifid

NVI brengt afwikkeling tuchtklachten onder bij Kifid

De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) gaat de klachtenafwikkeling van de Klachtencommissie NVI en KIGID per 1 april onderbrengen...

Fout bij overzetten ongevallenpolis voor rekening Gevolmachtigd Agent

Fout bij overzetten ongevallenpolis voor rekening Gevolmachtigd Agent

(Kifid-uitspraak GC 2023-0938) De schadeclaim van de consument vanwege het overlijden van zijn zoon is afgewezen omdat de verzekeringsdekking ‘gezin zonder...

Ontevreden klant moet toch deel adviesvergoeding betalen

Ontevreden klant moet toch deel adviesvergoeding betalen

(Kifid-uitspraak GC 2023-939) De consument heeft op een gegeven moment zijn contacten met de adviseur beëindigd en via een andere hypotheekadviseur een financiering...

Vragen schadeverleden gelden iedereen die belang heeft bij verzekering

Vragen schadeverleden gelden iedereen die belang heeft bij verzekering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0933) De consument heeft nadat er brand is uitgebroken een beroep gedaan op zijn woonhuisverzekering. Door de verzekeraar is de schadeclaim...

Adviseur moet nagaan of polis correct is opgemaakt

Adviseur moet nagaan of polis correct is opgemaakt

(Kifid-uitspraak GC 2023-0919) Bij het afsluiten van een verzekering moet de tussenpersoon de aspirant-verzekeringnemer informeren over de precieze economische gevolgen...

Adviseur hoeft gegevens niet tot in detail te beoordelen

Adviseur hoeft gegevens niet tot in detail te beoordelen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0912) De adviseur heeft voor de consumenten een aanvraag voor een hypothecaire geldlening ingediend bij een geldverstrekker. De consumenten...

Onzorgvuldigheid kost adviseur 20 mille

Onzorgvuldigheid kost adviseur 20 mille

(Kifid-einduitspraak GC 2023-0726B) In de tussenuitspraak heeft de Geschillencommissie geoordeeld dat de adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden door na te laten...