Adviseur behoudt provisie bij overstap klant

Kifid 2017 (deel logo)

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN: SCHADE - In maart 2016 gaat de consument akkoord met de verlenging van zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering tot 3 mei 2019. Op 11 oktober 2017 doet consument het verzoek tot intermediairwijziging en verzoekt de provisie van de ‘oude adviseur’ per die datum te laten vervallen. Verzekeraar voert de intermediairwijziging uit maar laat de provisierechten van de oude adviseur in stand. De consument is het hier niet mee eens. Zijn argumenten zijn onder meer:

Bij de verlenging in 2016 heeft de verzekeraar de consument niet geïnformeerd over deze provisierechten;

De oude adviseur verricht na 11 oktober 2017 geen werkzaamheden meer. Het na deze tijd nog betalen van provisie is daarmee geen ‘passende beloning’ meer.

Op dit standpunt reageert de geschillencommissie als volgt: Het behoort tot de beleidsvrijheid van een verzekeraar om zelf een prijs te bepalen voor zijn product. Op basis van het dossier stelt de Commissie vast dat bij aanvang van de (verlengings-)overeenkomst de vaste verhouding tussen de prijs van het product (premie) en de dekking van het product (de voorwaarden) bij consument bekend was. Door de overeenkomst met verzekeraar aan te gaan, heeft consument zich hieraan verbonden en is consument dus akkoord gegaan met het aanbod van verzekeraar.

Dat consument de exacte opbouw van de premie niet kende, doet daar niet aan af. Hij had daarnaar kunnen informeren, maar heeft daar kennelijk geen aanleiding toe gezien. Dat consument op een later moment spijt krijgt van die prijs omdat deze prijs ook provisie bevat en consument dus niet tussentijds zonder kosten te maken kan overstappen van intermediair, betekent niet dat verzekeraar consument voorafgaand aan de verlenging van de verzekering onvoldoende over met name de premieopbouw en de provisie heeft geïnformeerd. De conclusie is dat verzekeraar zijn zorgplicht niet heeft geschonden. - Uitspraak 2018-515

Deze samenvatting wordt u aangeboden door

...

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Kifid matigt vergoeding adviseur

Kifid matigt vergoeding adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2020-741) De verstrekte opdracht tot advies en bemiddeling ter zake de hypothecaire geldlening wordt vlak voor de afronding daarvan beëindigd....

Consument had fout adviseur eerder moeten ontdekken

Consument had fout adviseur eerder moeten ontdekken

(Kifid-uitspraak GC 2020-754) Consument en zijn partner hebben via een voorganger van adviseur in verband met een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering afgesloten....

Niet aansprakelijk voor fouten eerdere adviseur

Niet aansprakelijk voor fouten eerdere adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2020-735) Consument en zijn echtgenote hebben in 1995 via een assurantieadviseur een beleggingsverzekering afgesloten bij (een rechtsvoorganger...

Nicotinespray is ook rookwaar

Nicotinespray is ook rookwaar

(Kifid-uitspraak GC 2020-722) Consument stelt dat de door Reaal toegepaste korting van 25 procent op de uitkering onterecht is. Haar overleden echtgenoot rookte...

Voorlopige terugbetaalnota slechts indicatief

Voorlopige terugbetaalnota slechts indicatief

(Kifid-uitspraak GC 2020-705) Consument heeft op 16 september 2019 een voorlopige terugbetaalnota ontvangen van de geldverstrekker naar aanleiding van zijn verzoek...

Korting hoefde alleen berekend over premie

Korting hoefde alleen berekend over premie

(Kifid-uitspraak GC 2020-685) Tussen partijen is een geschil ontstaan over de korting op de doorlopende reisverzekering van consument, waarbij consument heeft aangevoerd...

Verzwaarde stelplicht geschonden

Verzwaarde stelplicht geschonden

(Kifid-tussenuitspraak GC 2020-683) Consument verwijt zijn tussenpersoon (SFZ Financiële Diensten) dat deze hem verkeerd heeft geadviseerd over zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering...

Zorgplicht geschonden maar geen schade

Zorgplicht geschonden maar geen schade

(Kifid-uitspraak GC 2020-665) Heeft de adviseur zijn zorgplicht jegens consument geschonden door onvoldoende zorg te betrachten bij de aanvraag van de ORV, waardoor...

Kifid: coöperatieve vereniging niet vergelijkbaar met VvE

Kifid: coöperatieve vereniging niet vergelijkbaar met VvE

Een coöperatieve vereniging is niet te vergelijken is met een Vereniging van Eigenaren (hierna: ‘VvE’), zoals genoemd in artikel 60 onder a in het...

Van de regen in de drup...

Van de regen in de drup...

(Kifid-uitspraak GC 2020-654) Consument doet een beroep op haar Inboedelverzekering bij NN vanwege waterschade. Doordat er veel tijd zit tussen de schade en het...