Adviseur behoudt provisie bij overstap klant

Kifid 2017 (deel logo)

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN: SCHADE - In maart 2016 gaat de consument akkoord met de verlenging van zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering tot 3 mei 2019. Op 11 oktober 2017 doet consument het verzoek tot intermediairwijziging en verzoekt de provisie van de ‘oude adviseur’ per die datum te laten vervallen. Verzekeraar voert de intermediairwijziging uit maar laat de provisierechten van de oude adviseur in stand. De consument is het hier niet mee eens. Zijn argumenten zijn onder meer:

Bij de verlenging in 2016 heeft de verzekeraar de consument niet geïnformeerd over deze provisierechten;

De oude adviseur verricht na 11 oktober 2017 geen werkzaamheden meer. Het na deze tijd nog betalen van provisie is daarmee geen ‘passende beloning’ meer.

Op dit standpunt reageert de geschillencommissie als volgt: Het behoort tot de beleidsvrijheid van een verzekeraar om zelf een prijs te bepalen voor zijn product. Op basis van het dossier stelt de Commissie vast dat bij aanvang van de (verlengings-)overeenkomst de vaste verhouding tussen de prijs van het product (premie) en de dekking van het product (de voorwaarden) bij consument bekend was. Door de overeenkomst met verzekeraar aan te gaan, heeft consument zich hieraan verbonden en is consument dus akkoord gegaan met het aanbod van verzekeraar.

Dat consument de exacte opbouw van de premie niet kende, doet daar niet aan af. Hij had daarnaar kunnen informeren, maar heeft daar kennelijk geen aanleiding toe gezien. Dat consument op een later moment spijt krijgt van die prijs omdat deze prijs ook provisie bevat en consument dus niet tussentijds zonder kosten te maken kan overstappen van intermediair, betekent niet dat verzekeraar consument voorafgaand aan de verlenging van de verzekering onvoldoende over met name de premieopbouw en de provisie heeft geïnformeerd. De conclusie is dat verzekeraar zijn zorgplicht niet heeft geschonden. - Uitspraak 2018-515

Deze samenvatting wordt u aangeboden door

...

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Nokkenasversteller…

Nokkenasversteller…

Kifid laat een gevolmachtigde een nokkenasversteller vergoeden (bijna 1.500 euro), ook al hoeft dit niet volgens de verzekeringsvoorwaarden. De Geschillencommissie...

Slordig...

Slordig...

Slordig. Zo betitelt Kifid het versturen door SNS Bank aan een omgezette klant van een ORV-aanbieding voor nieuwe klanten. De klant kan er echter geen rechten aan...

Adfiz: klachtenafhandeling moet nog sneller

Adfiz: klachtenafhandeling moet nog sneller

Adfiz wil dat Kifid klachten nog sneller afhandelt dan in de gemiddeld negen maanden die er nu voor staan. Adfiz: "Hoewel wij het een zeer positieve ontwikkeling...

Centraal Beheer had voorwaarden fysiek ter hand moeten stellen

Centraal Beheer had voorwaarden fysiek ter hand moeten stellen

In een geval tuinschade oordeelt Kifid dat de verzekeringsvoorwaarden niet van toepassing zijn, omdat deze door Centraal Beheer niet op de juiste wijze aan de consument...

Adviseur moet termijn financieringsvoorbehoud bewaken

Adviseur moet termijn financieringsvoorbehoud bewaken

Het behoort wel degelijk tot de zorgplicht van een hypotheekadviseur dat hij de gegeven termijn van het financieringsvoorbehoud bewaakt en Consument (tijdig) waarschuwt...

Niet goed, geld terug...

Niet goed, geld terug...

Een adviseur verwoordt zijn 'niet goed, geld terug'-garantie zo dat de consument volgens Kifid terecht zijn geld terugeist, ook al is helemaal niet gezegd dat de...

Duurzame drager: voorwaarden moeten gedurende passende termijn ongewijzigd beschikbaar zijn

Duurzame drager: voorwaarden moeten gedurende passende termijn ongewijzigd beschikbaar zijn

Een website kan slechts als duurzame informatiedrager worden aangemerkt indien adviseur noch beheerder van de website de inhoud ervan eenzijdig kan wijzigen. De...

Nazorg

Nazorg

De op de adviseur rustende verplichtingen na het advies- en bemiddelingstraject worden in de eerste plaats ingekleurd door de in artikel 7:401 Burgerlijk Wetboek...

Adviseur kan opzegging nazorgovereenkomst niet weigeren

Adviseur kan opzegging nazorgovereenkomst niet weigeren

Een financieel adviseur kan het opzeggen van een nazorgovereenkomst door een consument niet uitsluiten, zo concludeert de Geschillencommissie van Kifid uitspraak...

Adviseur moet deel bereidstellingsprovisie vergoeden

Adviseur moet deel bereidstellingsprovisie vergoeden

Kifid laat een hypotheekadviseur een deel van de bereidstellingsprovisie vergoeden wegens schending van de zorgplicht (uitspraak GC 2019-1088). De Geschillencommissie:...