Adviseur verantwoordelijk voor kennen acceptatievoorwaarden

Kifid 2017 (deel logo)

HYPOTHEKEN – Consumenten in deze klacht wensen een recreatiewoning te bouwen en willen hiervoor een financiering. Via een onafhankelijk financieel adviseur wordt een hypothecaire geldlening aangevraagd. Deze aanvraag wordt op 16 september 2021 bij de bank ingediend. Dezelfde dag stuurt de bank een opgave van de stukken die aangeleverd moeten worden. In deze opgave wordt niet gevraagd om een taxatierapport.

In het vervolg hierop laat de consument een bouwtekening maken, sluit hij een aannemingsovereenkomst en vraagt hij een definitieve omgevingsvergunning aan. Voor de consument onverwacht vraagt de bank op 6 december 2021 om een taxatierapport.

Consumenten slagen er vervolgens niet in om een taxatierapport aan te leveren dat hoog genoeg was in verhouding tot de stichtingskosten. De bank weigert hierop de aanvraag te honoreren. De consumenten moeten hierdoor van hun bouwplannen afzien en worden geconfronteerd met 14.754 euro aan kosten.

De consumenten verwijten de bank dat deze niet eerder in het proces heeft aangegeven, bijvoorbeeld in haar brief van 16 september 2021 waarin de bank specificeert welke stukken aangeleverd moeten worden, dat ook een taxatierapport onderdeel is van de aan te leveren stukken. Consumenten stellen dat zij hierop ook niet bedacht hadden hoeven zijn omdat bij nieuwbouw gewoonlijk wordt uitgegaan van de stichtingskosten en de eis van een taxatierapport dan achterwege pleegt te blijven.

De Geschillencommissie komt hierop tot de volgende overweging: “De bank maakt voor intermediairs, zoals de adviseur, haar acceptatiebeleid inzichtelijk. Dit doet zij door Acceptatievoorwaarden te publiceren in het systeem waartoe de adviseur toegang heeft. De adviseur heeft gesteld dat, toen hij de aanvraag in september 2021 indiende, in de Acceptatievoorwaarden slechts vermeld was dat voor een recreatiewoning ‘waardebepaling’ noodzakelijk was. Volgens de adviseur was niet gespecificeerd hoe de waarde bepaald moest worden. De bank heeft echter de Acceptatievoorwaarden overgelegd die geldend waren in september 2021. Daarin is expliciet opgenomen dat de waarde van een recreatiewoning moet worden vastgesteld met een taxatierapport.”

Hierop wijst de geschillencommissie de klacht tegen de bank af. De Geschillencommissie zegt dit niet met zoveel woorden maar lijkt wel te indiceren dat de consument niet de bank maar de adviseur moet aanspreken. –Uitspraak GC 2023 -0145

Reactie toevoegen

 
Huis moet potdicht afgesloten zijn als niemand thuis is

Huis moet potdicht afgesloten zijn als niemand thuis is

(Kifid-uitspraak GC 2024-0558) Er is ingebroken in de woning van de consumenten. De dader is de woning binnengekomen via het slaapkamerraam dat op een kleine kier...

Het staat geldverstrekker vrij geen WOZ-waardebepaling meer te accepteren

Het staat geldverstrekker vrij geen WOZ-waardebepaling meer te accepteren

(Kifid-uitspraak GC 2024-0554) De Geschillencommissie is van oordeel dat Obvion haar beleid met betrekking tot de wijze waarop een gewijzigde (gestegen) waarde van...

Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0547) De consumenten wilden voor de aankoop van hun nieuwe woning optimaal gebruikmaken van de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Daarom...

Geen lekker hapje voor verzekeraar...

Geen lekker hapje voor verzekeraar...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0540) De verzekeraar stelt dat de consument hem opzettelijk heeft misleid door bij het aangaan en wijzigen van de verzekering niet te melden...

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

De waarde van financieel advies is onmiskenbaar, maar het blijft belangrijk haar uit te dragen. Actieve provisietransparantie, schrijft Adfiz in de VVP-special De...

Onzekerheden behoeden adviseur na schending zorgplicht

Onzekerheden behoeden adviseur na schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0504) De tussenpersoon wist dat de woning onbewoond was en had de consumenten dan ook moeten informeren over de beperkte dekking van de...

Geschillencommissie blaast klacht omver

Geschillencommissie blaast klacht omver

(Kifid-uitspraak GC 2024-0499) Nu de voorwaarden geen definitie geven van het begrip storm, sluit de Geschillencommissie voor de definitie van storm aan bij de definitie...

Schadevrije jaren gekoppeld aan verzekeringnemer

Schadevrije jaren gekoppeld aan verzekeringnemer

(Kifid-uitspraak GC 2024-0500) De Geschillencommissie overweegt dat schadevrije jaren gekoppeld worden aan de verzekeringnemer. Deze kunnen daarom niet worden toegekend...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken, VVP 3-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken, VVP 3-2024

(Leren van Kifid-uitspraken, Ken je vak!, VVP 3-2024) De samenvatting Hypotheken wordt u aangeboden door de NVHP. Klant moet stukken wel lezen HYPOTHEKEN - Consument...

CvB Kifid: Mijn-omgeving kan voldoen als duurzame drager

CvB Kifid: Mijn-omgeving kan voldoen als duurzame drager

(Kifid-uitspraak CvB 2024-0041) De Commissie van Beroep van Kifid vindt anders dan de Geschillencommissie dat een Mijn-omgeving kan voldoen als duurzame informatiedrager....