Adviseurs van de toekomst

Adfiz Jong Management

(Adfiz in VVP 3-2022) Adfiz heeft een lange historie om de generatie ondernemers en managers van de toekomst bij elkaar te brengen. De groep ‘onder veertig’ heeft de speciale aandacht van de branchevereniging, en ontmoet elkaar regelmatig tijdens de jong management bijeenkomsten. Nieuwe generaties hebben nieuwe inzichten, nieuwe waarden, nieuwe uitdagingen en nieuwe oplossingen. Allen prima redenen om ze als groep een platform en nadrukkelijke stem te geven.

En ook nu zit de markt in een bijzonder tijdsgewricht. De beroepsgroep is behoorlijk vergrijsd (40 procent is ouder dan 50 jaar), en een groot deel van de huidige ondernemers staat op het punt met pensioen te gaan of is actief bezig met vragen over bedrijfsopvolging of verkoop om de continuïteit voor zijn klanten te waarborgen. De toegenomen consolidatie is mede hiervan een gevolg.

Tegelijk zie je de digitalisering zich verder ontwikkelen en betreedt de digitale generatie Z de advies- en arbeidsmarkt, met een eigen set gewoonten, normen en waarden. En in het digitale geweld zie je ook wel stakeholders opstaan die naar de adviseur kijken als de man of vrouw die nog echt persoonlijk contact heeft met klanten. Daardoor wordt de adviseur vaker genoemd als het gaat om grote maatschappelijke vraagstukken als duurzame ontwikkeling, woningmarkt, financiële fitheid, duurzame inzetbaarheid en activering van consumenten. Onderwerpen genoeg kortom om als jonge managers in financiële dienstverlening met elkaar in gesprek te gaan.

Stem in meerjarenplan

In 2019 was dit voor Adfiz reden om Jong Management ook te betrekken bij de visievorming voor het nieuwe Meerjarenplan 2021–2023. Tijdens het programma voor de viering van het 110-jarig bestaan werd voor het eerst een strategiesessie tussen het bestuur en de jonge managers belegd met als thema ‘de branche in 2040’. Centraal stond de vraag van het bestuur: jongens, jullie hebben de toekomst in onze sector, jullie verdienen over 20 jaar nog steeds je brood met financiële dienstverlening, wat zijn de thema’s die de komende jaren centraal moeten staan.

Veel onderwerpen die die dag voorbij kwamen kregen een voorname plek in het meerjarenplan van Adfiz. Digitalisering en innovatie springt er uiteraard uit. Het is een onderwerp dat met grote regelmaat terugkomt tijdens bijeenkomsten. Zoals bijvoorbeeld tijdens de themabijeenkomst over cybersecurity, maar vooral ook tijdens de informele gesprekken na afloop van het inhoudelijk programma. Welke keuzes maak jij in de digitalisering van je kantoor, welke ervaring heb jij met pakket A, hoe krijg jij je mensen mee, het zijn terugkerende vragen waar veel over gespard wordt.

Van elkaar leren

De uitdagingen voor de arbeidsmarkt zijn een ander thema dat mede door Jong Management is geagendeerd. De rol en daarmee de belangrijkste vaardigheden van adviseurs zijn aan het veranderen. Welk profiel heeft de adviseur van de toekomst? Maar ook: hoe blijven we jonge klanten aan ons binden als we er onvoldoende in slagen jong talent voor de branche te interesseren? Dat juist jonge managers hierover in gesprek gaan, elkaar uitdagen en inspireren en mede het gezicht van de sector worden kan hieraan bijdragen.

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten van Jong Management versterken de innovatiekracht van de vereniging en van de sector. Het zijn gelegenheden waar professionals van de nieuwe generatie samenkomen en met elkaar kunnen sparren over vraagstukken. De bijeenkomsten bevatten een inhoudelijk element en een informeel element. Het inhoudelijk element is soms strategisch, soms praktisch, en alles wat daar tussenin zit. Eerdere bijeenkomsten stonden bijvoorbeeld in het teken van uiteenlopende onderwerpen als familiebedrijven, de lobby in Den Haag, cybersecurity, timemanagement en rondleidingen door De Nederlandsche Bank en de Tweede Kamer. Het inhoudelijke programma wordt altijd gecombineerd met een borrel en/of een etentje om ook op een informele manier met elkaar bij te praten en de banden onderling te versterken. Steeds opnieuw blijkt dat de adviseurs die ernaar toekomen tegen gelijksoortige vraagstukken aanlopen. En dat toont maar weer eens aan hoe nuttig het is elkaar te begrijpen en elkaars taal te spreken.

 

KADER

Henk Mulderij jr: samen naar een hoger niveau

Ik vind het belangrijk om met jonge vakgenoten na te denken over hoe we ons bedrijf vormgeven. We leven in een dynamische tijd. De samenleving verandert, de woningmarkt staat onder druk, het is lastig om goede mensen te vinden, veel assurantiekantoren worden overgenomen. Het is fijn om met elkaar te sparren over hoe we de toekomst tegemoet treden. Wat ik ook merk is nu we een aantal jaren onderweg zijn, dat er ook meer een band ontstaat tussen de ‘vaste kern’ van aanwezigen.

Jong Management vervult voor mij ook meerwaarde omdat ik denk dat een hypotheek-/assurantiekantoor best wel een uniek soort onderneming is, die je niet zomaar kunt vergelijken met een winkel of een autogarage. Bij Jong Management tref ik mensen uit het vak aan die snappen hoe het werkt in een bepaald bedrijf. En wat ik ook mooi vind is dat er bij Jong Management ook veel jonge managers zijn die net als ik het bedrijf van hun vader (en/of moeder) overgenomen hebben of over gaan nemen. Deze jonge managers zijn nog weer anders betrokken op de onderneming.

Door te sparren tillen we elkaar naar een hoger niveau. Een ander kan je soms net op andere gedachten brengen of buiten kaders laten kijken. Je hoeft hierdoor niet altijd zelf het wiel uit te vinden. Als voorbeeld: als ik op zoek ben naar andere assurantiesoftware, kan ik alle software zelf gaan uitproberen of ik leg mijn oor te luister bij collega-adviseurs.

 

Cees de Graaf (Overbeeke): tips & tricks

Een aantal jaren geleden werd ik door mijn collega Remi van Oosten geattendeerd op Jong Management van Adfiz. Hij overtuigde me vrijwel gelijk en sinds die tijd bezoeken we vrijwel altijd samen de bijeenkomsten van Jong Management. Remi in de rol van Teamleider zakelijk en ik in de rol van Teamleider particulier.

Naast de gezellige sfeer is het natuurlijk fantastisch om met een groep generatiegenoten vraagstukken en thema’s binnen onze branche te bediscussiëren. Denk daarbij aan thema’s als risicomanagement, de adviseur van de toekomst, cyber, etcetera. Ik herinner me nog de bijeenkomst van Jong Management over timemanagement. Deze bijeenkomst was georganiseerd bij a.s.r. en was voor mij persoonlijk erg interessant. Zo interessant dat ik veel tips & tricks heb toegepast binnen ons bedrijf waardoor planmatig werken binnen ons bedrijf echt een thema is geworden.

Verder is de sfeer ernaar om op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek te gaan. Je spreekt jonge managers, maar ook jonge ondernemers. Ik ben van mening dat die combinatie van rollen elkaar versterkt. Ik vind het van toegevoegde waarde om in die setting ook praktische vraagstukken te bespreken die vandaag de dag spelen bij je kantoor. Zo had ik tijdens de vorige bijeenkomst een gesprek met een jonge ondernemer over het efficiënt laten verlopen van een inventarisatie- en nazorgtraject en dan met name de rol die je CRM-pakket daarin speelt samen met andere software.

Het is denk ik wel duidelijk dat Jong Management echt meerwaarde voor mij heeft. Het verrijkt mijn kennis en het draagt ook bij aan mijn netwerk. Verder vind ik het fijn dat je bij Adfiz ook je voorkeuren kunt aangeven voor thema’s en sprekers al moet ik aangeven dat Adfiz dit vaak prima zelf invult.

Wel zie ik bij de bijeenkomsten vaak dezelfde gezichten. Dat is natuurlijk prima, maar het zou ook goed zijn om weer nieuwe jonge managers en ondernemers te ontmoeten. Ik kijk er naar uit!

Foto: Cees de Graaf.

Reactie toevoegen

 
Meer over
“Maatwerk bij hypotheken moet beter gefaciliteerd worden”

“Maatwerk bij hypotheken moet beter gefaciliteerd worden”

“Come on, een aanwijzing of aanscherping van de toezichthouder kan toch niet betekenen dat we dan maar helemaal stoppen met maatwerk?” Die verzuchting...

De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Omdat vrijwel iedereen die in Nederland woont verplicht is een zorgverzekering af te sluiten, zal de Zorgverzekeringswet...

Regeling klokkenluiders verplicht

Regeling klokkenluiders verplicht

(Adfiz in Ken je Vak! in VVP 2) Op 18 februari is de Wet bescherming klokkenluiders van kracht geworden. Deze nieuwe wet is een aanscherping van de eerdere Wet...

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

"Gelet op de brede politieke steun voor actieve transparantie is het niet de verwachting dat de hele maatregel van tafel gaat", meent Adfiz. "De volgende stap is...

Rondetafel duurzaamheid: Versnellen verduurzaming kan alleen gezamenlijk

Rondetafel duurzaamheid: Versnellen verduurzaming kan alleen gezamenlijk

Hoe kunnen we als financiële sector verduurzaming versnellen? Dat was de hamvraag tijdens het door Financieel Zeker georganiseerde rondetafelgesprek in Cultuur...

Subsidietraject www.jouwvliegendestart.nl beëindigd

Subsidietraject www.jouwvliegendestart.nl beëindigd

In totaal hebben 751 kandidaten gebruik gemaakt van de gesubsidieerde scholingsactiviteiten die Adfiz en OvFD hebben aangeboden om een carrièreswitch te maken...

Adfiz: wees alert op onterecht WIA-voorschot

Adfiz: wees alert op onterecht WIA-voorschot

Adfiz roept adviseurs op alert te zijn op onterechte WIA-voorschotten. Adfiz: “Als mensen een voorschotuitkering ontvangen moeten zij die terugbetalen als...

Adfiz: duidelijkheid over norm voor onafhankelijk advies

Adfiz: duidelijkheid over norm voor onafhankelijk advies

Volgens Polis Advocaten, in antwoord op een vraag van Adfiz, heeft de AFM-norm voor onafhankelijkheid in de vergelijkingskaart geen privaatrechtelijke consequenties. Adfiz:...

Adfiz: handreiking 'Pensioendienstverlening op maat'

Adfiz: handreiking 'Pensioendienstverlening op maat'

Adfiz heeft de handreiking 'Pensioendienstverlening op maat' gepubliceerd. De handreiking is samen met de pensioensector ontwikkeld in het kader van het aanvalsplan...

Adfiz vreest confettipensioen als keuzebegeleiding niet verbetert

Adfiz vreest confettipensioen als keuzebegeleiding niet verbetert

Het niet verbeteren van de keuzebegeleiding zal leiden tot confettipensioen, meent Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandcolumn op de website van de organisatie...