Afbakening wettelijke zorgplicht

Peter Taylor Parkins (portret)

In de eerste uitgave van VVP van 2019 hebben enkele collega-adviseurs aangegeven hoe ze denken over het aandachtsgebied ‘nazorg’ en hoe ze hiermee omgaan in de praktijk. Dit heeft mij getriggerd. Ik leg de focus op de zakelijke adviesmarkt. Ontwikkelingen in met name zes segmenten spelen een rol ten aanzien van de nazorg voor de adviseur, te weten ontwikkelingen bij relatie, het product, de dienst, de wetgeving, de aanbieder en de verzekeringsmarkt in de volle breedte.

Op relatieniveau maken wij als Taylor Mates met iedere zakelijke relatie een individuele afspraak over nazorg. Standaard is dat wij één keer per jaar met de relatie in gesprek gaan. Afhankelijk van de relatie en diens behoefte kan het voorkomen dat dit meerdere keren per jaar plaatsvindt. Dit is doorgaans mede afhankelijk van de complexiteit van het bedrijf, de toekomstverwachtingen en de inschatting van de schadefrequentie.

Ik durf te stellen dat uit ieder contact aangaande nazorg mutaties in risicobeheer en inrichting verzekeringsportefeuille voorkomen. Er kan immers sprake zijn van nieuwe inzichten of dat er bedrijfsactiviteiten zijn veranderd en de relatie niet heeft ingezien dat het van wezenlijk belang is dit te melden bij de adviseur. Nazorg is niet alleen een papieren kwestie, maar het blijft belangrijk om als adviseur door een bedrijf te lopen. Het komt nog steeds voor dat we een heftruck zien rondrijden die niet verzekerd is. Ook kijken wij als adviseur anders naar een bedrijf dan de klant zelf. Denk hierbij aan preventieadvies en invulling van de van toepassing zijnde clausules.

Nazorg op relatieniveau zien wij dan ook als de voornaamste invalshoek. De overig genoemde segmenten houden we voor hen, zoals we met onze klanten hebben afgesproken, nauwlettend in de gaten. Oftewel verandert het product (de polis), de wetgeving, de van toepassing zijnde regelgeving, dan bezien wij of een actie vanuit ons nodig is. Dat is eveneens van toepassing indien er iets bij de bestaande aanbieder verandert, dan wel als er bijvoorbeeld andere aanbieders opstaan met goede proposities voor bepaalde branches.

Kosten van dienstverlening

We kunnen ons afvragen of premieontwikkeling en de kosten van onze dienstverlening onder nazorg vallen. Pas als wij er aanleiding toe zien, gaan wij op product- of relatieniveau over tot een marktverkenning op premie. Er zijn ook relaties waarmee wij een afspraak hebben over een vaste periodiek aangaande marktverkenning. Doorgaans gaat dit gepaard met een uitgebreide risicoscan. De kosten van onze dienstverlening, dus ook de nazorg, wordt vooraf altijd duidelijk met relaties besproken. Indien de nazorg niet gedragen kan worden uit de inkomsten die de dienstverlener krijgt voor zijn totale werkzaamheden, is het aan de dienstverlener of hij hier een additionele vergoeding voor vraagt. En aan opdrachtgever of deze het wenst te betalen.

De wetgever mag mijns inziens adviseurs/dienstverleners verplichten tot het maken en vastleggen van afspraken met opdrachtgevers aangaande nazorg. Het format van de nazorg moet grotendeels vrij zijn. Dit is aan beide partijen. Dit kan dus per opdrachtgever en of dienstverlener (dienst) een afwijkende individuele afspraak zijn.

Afvoerputje

Ten aanzien van de nazorg en de zorgplicht dienen we ons als adviseurs te behoeden om niet het afvoerputje te worden bij een niet gedekte schade om vervolgens per definitie de aansprakelijkheid op ons bord te krijgen. Het komt meer en meer voor dat adviseurs aansprakelijk worden gesteld als een schade wordt afgewezen. Advocaten grijpen vaak naar argumenten om een adviseur aansprakelijk te stellen op onvoldoende nazorg. Ze zoeken ook nogal eens na een afwijzing de grenzen op van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om tot een financiële deal te komen zonder dat duidelijk is of er daadwerkelijk gebrek aan nazorg kan worden aangetoond. Dit om kosten te besparen. Afbakening van de wettelijke zorgplicht voor de adviseurs kan meer duidelijkheid verschaffen en dat zou een goede ontwikkeling zijn. Mooie uitdaging voor de branche.

‘Word niet het afvoerputje bij een niet gedekte schade’

Reactie toevoegen

 

Reacties

mr. O.H.A. Mo-Ajok - www.juridisch-raadsman.nl 24 april 2020

In de rechtspraak van de Hoge Raad en de Gerechtshoven is inmiddels voldoende uitgekristalliseerd wat “de zorg van een goed opdrachtnemer” voor dienstverleners die behoren tot gereglementeerde beroepen in de uitvoering van hun werkzaamheden impliceert. Uit recente en constante jurisprudentie kan worden afgeleid dat op een professionele dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht van een opdrachtgever onder meer de verplichting rust om: i. de belangen van de opdrachtgever voorop te stellen, waaruit een inspanningsplicht voortvloeit en de verplichting tot het verstrekken van juiste, duidelijke en volledige informatie; ii. een bewakings- en waarborgingsplicht in acht te nemen, waaruit de verplichting voortvloeit tot het beschermen van de opdrachtgever tegen voorzienbare en vermijdbare risico’s; iii. de opdrachtgever in het geval voorzienbare en vermijdbare risico’s uitdrukkelijk en op ondubbelzinnigenwijze dient te waarschuwen.

Editie
Meer over
Volmacht? Zijn de verzekeraars nog wel toekomstbestendig?

Volmacht? Zijn de verzekeraars nog wel toekomstbestendig?

We zien de laatste jaren veel verschuivingen. Indikking van het intermediair, toename omzet serviceproviders, toename omzet huisvolmachten en indikking van verzekeraars....

Brengt corona ook iets positiefs?

Brengt corona ook iets positiefs?

(door Peter Taylor Parkins, Claeren) Ondanks alle ellende en onzekerheid, biedt corona wel degelijk ook mooie leermomenten en nieuwe uitdagingen. Elke dag weer...

Taylor Mates verder onder naam Claeren

Taylor Mates verder onder naam Claeren

 Taylor Mates en Claeren gaan verder onder  de naam Claeren. Taylor Mates uit Oss en Claeren uit ’s-Hertogenbosch gaan na het samengaan tussen de...

Coronacrisis: bedreiging of kans?

Coronacrisis: bedreiging of kans?

Is de coronacrisis alleen maar een bedreiging voor verzekeraars en financieel adviseurs? Nee, met een beetje creativiteit biedt ze ook kansen. Misschien zelfs...

Het werk gaat door... Peter Taylor Parkins

Het werk gaat door... Peter Taylor Parkins

Onder de titel 'Het werk gaat door...' brengt VVP in beeld hoe financieel dienstverleners hun werk in deze tijd zo goed mogelijk oppakken. Het biedt inzicht in...

Champions League behouden

Champions League behouden

(door Peter Taylor Parkins. Taylor Mates) Met stomheid was ik geslagen toen ik het bericht las over een voorgenomen besluit om RMiA en RAiA samen te voegen. Al...

Genomineerd voor Advies Award 2019: Peter Taylor Parkins

Genomineerd voor Advies Award 2019: Peter Taylor Parkins

Zes advieskantoren zijn genomineerd voor de Advies Award 2019. De jury, bestaande uit de leden van het VVP Ondernemerspanel, ging op zoek naar kantoren met de A(dvies)-factor....

Claeren Advies Groep neemt Taylor Mates over

Claeren Advies Groep neemt Taylor Mates over

Claeren Advies Groep heeft het in Oss gevestigde Taylor Mates overgenomen. Door de overname ontstaat een organisatie van 79 medewerkers met vestigingen in ’s-Hertogenbosch...

Verzekeraars, kies voor de klant

Verzekeraars, kies voor de klant

Normaal ben ik niet zo van het klagen. Zie persoonlijk veel meer in het beoordelen van situaties, om er vervolgens iets positiefs mee doen en er een uitdaging...

Grensoverschrijdend adviseren

Grensoverschrijdend adviseren

(door Peter Taylor Parkins, Taylor Mates) Als adviseurs hebben we steeds vaker te maken met globalisering van het bedrijfsleven. Zakelijke opdrachtgevers...