Afscheid van financiële bijsluiter

Het duurt nog even, maar dan bent u van de financiële bijsluiter af. Per 1 januari 2018 wordt het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen gewijzigd. De verplichting om bij complexe producten een bijsluiter te leveren verdwijnt dan. Niet dat u daar direct enthousiast over moet worden, want er komt iets anders voor terug: het essentiële-informatiedocument. Net niet helemaal hetzelfde, maar ook niet helemaal anders.

U begrijpt dat voor deze wijziging een goede reden bestaat. Die reden ligt in de EU-verordening inzake PRIIPS. Dit staat voor Packaged Retail and Insu-rance-based Investment Products oftewel in het Nederlands (zij het voor de buitenstaander nog onbegijpelijk): ‘verpakte retailbeleggingsproduc-ten en verzekeringsgerelateerde beleggings-producten’. Als u toevallig Adviseur Vermogen, Hypothecair krediet of Pensioen bent, kunt u er op rekenen dat hierover in een eventueel PE-examen na 1 april 2018 vragen worden gesteld.

PRIIPS regelt onder andere de verplichting tot het afgeven van het essentiële-informatiedocument voor financiële producten met een beleggingsele-ment (zoals beleggingsverzekeringen). Daar dan ook nog een financiële bijsluiter voor afgeven is dubbelop. Daarom verdwijnt deze. Maar PRIIPS geldt niet voor beleggingsproducten die gericht zijn op de oudedagsvoorziening. Daarvoor had de wetgever dus de financiële bijsluiter kunnen handhaven, maar ja: dan zit je met twee min of meer vergelijkbare bijsluitdingen en dat geeft dan ook weer verwarring. Daarom lijkt het de wetgever handiger om voor fiscaal gefaciliteerde oudedagsbeleggingsproducten ook dat essentië-le-informatiedocument verplicht te stellen. De wetgever omschrijft deze producten als ‘derde pijlerpensioenproducten’. Bij kenners, zoals u, wekt het woord pensioen meteen de indruk van juist een tweedepijlerproduct (werkgever/werk-nemer), maar de wetgever bedoelt hier echt de derde pijler van de oudedagsvoorziening (zoals beleggingslijfrenteverzekeringen).

‘U kunt zich troosten met het idee dat nu geheel Europa met een soort inanciële bijsluiter moet werken’

section1_page52_article34_1.jpg

Voor complexe producten die niet onder PRIIPS vallen en die ook geen ‘derde-pijlerpensioenproduct’ zijn, vervalt de financiële bijsluiter zonder dat het essentiële-informatiedocument daarvoor in de plaats komt. Wordt daarmee de consument dan niet tekort gedaan? Die financiële bijsluiter was er ook bij die producten toch niet voor niets? De wetgever ligt er niet wakker van. Citaat: ‘voor deze producten is een extra informatiedocument niet meer nodig omdat de consument op andere manieren afdoende wordt geïnfor-meerd over de kenmerken van het product’. Ja, ja. En dat geldt niet voor andere complexe producten?

U weet: Nederland is vaak gidsland binnen de EU. Als u al die wijzigingen in regelgeving en informatiedocumenten voor de consument wat veel vindt, kunt u zich troosten met de gedachte dat nu geheel Europa met een soort financiële bijsluiter moet werken. En omdat het de EU is en dus alle lidstaten zich er mee bemoeien en dat altijd compromissen betekent: het wordt dan net niet helemaal hetzelfde en net niet helemaal anders.

Dik van Velzen is programmamanager bij Nibe-SVV en hoofdredacteur van de Beursbengel

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
NIBE-SVV: webinar vernieuwing zorgplicht

NIBE-SVV: webinar vernieuwing zorgplicht

NIBE-SVV organiseert op maandagavond 25 november het webinar 'De vernieuwing van zorgplicht'. Te gast zijn deze keer Silvia Janssen, eigenaar van Onkar Compliance,...

1 april: "Baudet wil van PE-examens af"

1 april: "Baudet wil van PE-examens af"

Het lag er dik bovenop deze keer in de jaarlijkse 1 april-grap van Dik van Velzen (Nibe-SVV). Volgens Van Velzen wil Thierry Baudet af van de PE-examens voor financieel...

"Minister mist kans"

"Minister mist kans"

Een gemiste kans. Zo omschrijft Dik van Velzen (Nibe-SVV) in zijn blog het voornemen van minister Hoekstra om de titel 'onafhankelijk adviseur' te beperken tot complexe...

Webinar Nibe-SVV over pensioen

Webinar Nibe-SVV over pensioen

Nibe-SVV organiseert maandagavond 21 januari een gratis webinar over pensioen. Als specialist neemt plaats aan tafel Gerard Staats (Fiscaal jurist aan Fiscaal...

"Aansprakelijkheid is echt een vak"

"Aansprakelijkheid is echt een vak"

"De discussies op sociale media laten zien dat aansprakelijkheid echt een vak is, waarin je je moet verdiepen." Dat stelt Dik van Velzen (Nibe-SVV) in zijn nieuwste...

Consumenten onvoldoende beschermd door financiële bijsluiters

Consumenten onvoldoende beschermd door financiële bijsluiters

Informatiedocumenten bij complexe financiële producten schieten hun doel voorbij, waardoor mensen nog steeds veel risico lopen op financiële verliezen....

Wijziging recht op premie-incasso: onwenselijk geachte sturing effectief voorkomen?

Wijziging recht op premie-incasso: onwenselijk geachte sturing effectief voorkomen?

"Omdat de nieuwe regeling niet verhindert dat bemiddelaars en verzekeraars onderling mogen afspreken wie de premie-incasso verzorgt, is het de vraag of de ‘onwenselijk...

"Sorteer niet voor op mogelijke aanpassing of afschaffing huidig PE-stelsel"

"Sorteer niet voor op mogelijke aanpassing of afschaffing huidig PE-stelsel"

Dik van Velzen (Nibe-SVV) sluit niet uit dat een aantal adviseurs denkt dat het huidige PE-stelsel sneuvelt en dat ze daarom de PE-examens 2017-2919 uitstellen....

Verbond en Nibe-SVV ontwikkelen samen opleidingsprogramma's

Verbond en Nibe-SVV ontwikkelen samen opleidingsprogramma's

Het Verbond van Verzekeraars en Nibe-SVV Opleidingen formaliseren hun samenwerking op het gebied van opleidingsprogramma’s voor verzekeraars. Partijen gaan...

Belastinggeld besteed aan overbodig PE-examen Basis

Belastinggeld besteed aan overbodig PE-examen Basis

Minister Hoekstra van Financiën zou alsnog moeten besluiten dat het afleggen van een PE-examen Basis nu al niet meer nodig is. Dat blogt Dik van Velzen...